کلیدواژه‌ها = زعفران
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه زعفران (Crocus Sativus) در شرایط فیزیکی مختلف

دوره 37، شماره 557، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1381-1387

10.22122/jims.v37i557.12114

سعیده عسکریان؛ لیلاسادات سیدآبادی؛ رضا کاظمی اسکویی؛ مجید درودی


ارزیابی اثر ترکیب سه‌گانه‌ی عسل، زعفران و سعد کوفی بر عملکرد ذهنی دانشجویان: یک مطالعه‌ی آزمایشی

دوره 37، شماره 518، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 205-213

10.22122/jims.v37i518.10799

شهلا آکوچکیان؛ ویکتوریا عمرانی فرد؛ فاطمه رجبی؛ هاجر براتیان؛ نفیسه شکری مشهدی؛ رویا مظفری


تأثیر مکمل‌دهی گلبرگ زعفران زیبا بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندواستاتین سرمی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 502-509

10.22122/jims.v36i479.10081

حسین نیک ملکی؛ بابک عدلی؛ خسرو میناوند؛ مجتبی دستجانی فراهانی؛ اسماعیل ارتگلی فراهانی


تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر متالوپروتئین‌های ماتریکس 9 سرمی و کسر جهشی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 176-183

10.22122/jims.v36i469.9676

حسین نیک ملکی؛ ندا خالدی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ خسرو میناوند


مطالعات بالینی بر روی اثرات زعفران در بیماری‌های مختلف

دوره 35، شماره 456، آذر و دی 1396، صفحه 1690-1699

10.22122/jims.v35i456.8675

نسترن رضایی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان؛ مجید خزاعی