کلیدواژه‌ها = پپتید
شناسایی یک پپتید جدید مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین-1 استخراج شده از هیدرولیزات پروتئین‌های سفیده‌ی تخم شترمرغ

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1496-1508

مسعود همایونی تبریزی؛ احمد آسوده؛ محمدرضا عباس‌زادگان؛ خدیجه شاهرخ‌آبادی؛ محبوبه نخعی مقدم