کلیدواژه‌ها = درماتوفیت
گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید

دوره 38، شماره 566، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 135-138

10.22122/jims.v38i566.12676

زهرا تفضلی؛ سارا صبوری‌راد


بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1618-1627

امین سلطانپور؛ حمید مروتی؛ پروین دهقان؛ مهری رجالی


آلودگی درماتوفیتی تشک‌های کشتی در مراکز ورزشی

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1739-1745

شهلا شادزی؛ بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ دانا دانشمند