کلیدواژه‌ها = microRNA
بررسی تأثیر miR-101-5p بر تکثیر ویروس HSV-1 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1024-1029

10.22122/jims.v36i494.10761

احمد پیروزمند؛ بهار صادق اهدایی؛ مهدی شعبانی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ لیلی موهبت


بررسی تأثیر miRNA Mimic hsa-miR-7704 بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 در کشت سلولی

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1071-1076

10.22122/jims.v36i495.10749

مهدی شعبانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ بهار صادق اهدایی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ محمدرضا شریفی


طراحی و کلون کردن microRNA-148b در شاتل وکتور لنتی ویروسی

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 701-706

سمانه ملازاده؛ وجیهه نشاطی؛ بی‌بی صدیقه فضلی بزاز؛ مجید مجرد؛ محمدامین کراچیان


بررسی اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a در رده‌ی سلول‌های سرطانی U87MG

دوره 35، شماره 429، خرداد و تیر 1396، صفحه 525-530

نرگس شاهسونی؛ مهتا مظاهری


بررسی بیان نسبی 103-miR در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی مدل رت مبتلا به دیابت نوع 2 و پیش دیابت

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1746-1756

نسیمه وطن دوست؛ صدیقه مؤمن‌زاده؛ سارا کمالی؛ رسول صالحی