کلیدواژه‌ها = Real-time polymerase chain reaction
بیان ژن Env در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان

دوره 38، شماره 600، آذر و دی 1399، صفحه 849-855

10.22122/jims.v38i600.13662

مهدیه میرعلی ملک؛ شیما رحمتی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ افسانه ملک‌پور؛ حسین تیموری


بررسی اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a در رده‌ی سلول‌های سرطانی U87MG

دوره 35، شماره 429، خرداد و تیر 1396، صفحه 525-530

نرگس شاهسونی؛ مهتا مظاهری


بررسی بیان گیرنده‌ی پولیوویروس (پروتئین CD155) در سطح Messenger RNA (mRNA) و پروتئین در رده‌ی سلولی سرطان کولورکتال

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 453-462

ساره ژند؛ سید مسعود حسینی؛ علیجان تبرائی؛ محسن سعیدی؛ عبدالوهاب مرادی


بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 971-977

ثریا احمدی بلوطکی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ لیلا روحی؛ علی اکبر شایسته


بیان miR-148a در تومورهای مننژیومای انسانی

دوره 33، شماره 325، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 252-257

مهدیه مودی؛ مجید خیراللهی


بررسی بیان ژن 1ESR در نمونه‌های بلوک پارافینه‌ی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2324-2332

مریم قنبریان علویجه؛ الهام مسلمی؛ امیر ایزدی