عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کاهش وزن در نوجوانان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکزتحقیقات پرفشاری خون، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48305/jims.2022.24142.0

چکیده

مقدمه:

با توجه به شیوع روز افزون اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و همراهی آن با بیماری‌های مزمن، این مطالعه با هدف بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کاهش وزن در نوجوانان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی انجام گرفت.

روش‌ها:

این تحقیق کیفی به صورت مصاحبه فردی با 12 نفر از نوجوانان 12 تا 18 سال موفق و ناموفق در کاهش وزن، از درمانگاه مرکز تحقیقات قلب کودکان در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال 1398 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و از روش تجزیه و تحلیل کیفی جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها:

در مطالعه حاضر 7 طبقه شامل اراده و پشتکار، حمایت و تشویق اطرافیان، گرایش به زیبایی، عدم تعجیل برای رسیدن به نتیجه، فعالیت بدنی کافی، درک معایب چاقی و فواید کاهش وزن به عنوان عوامل تسهیل کننده و 7 طبقه شامل باورهای غلط، عدم همکاری خانواده در اصلاح سبک زندگی، عدم اطلاع از عوارض چاقی، نگرانی از ایجاد محدودیت در رژیم غذایی، اولویت تحصیل در خانواده، عدم مدیریت و نظارت بر بوفه مدارس، رفتار های نادرست والدین در برخورد با نوجوانان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی و آسیب‌های روانی آن ها به عنوان مهم ترین عوامل بازدارنده کاهش وزن نام برده شد.

نتیجه‌گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد عوامل فردی، محیطی، خانوادگی و تعامل بین آن‌ها نقش مهمی در کاهش وزن نوجوانان دارد. از این نتایج می توان در برنامه‌ریزی های ارتقاء سلامت با هدف ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در نوجوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Facilitating and Impeding Factors in Successful Weight Control among the Adolescents with Obesity or Overweight: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Alireza Ahmadi 1
 • Mohammad Reza Sabri 2
 • Zohreh Sadat Navabi 3
 • Maryam Eghbali Babadi 4
 • Alireza Khosravi 5
 • Noushin Mohammadifard 6
1 Associate Professor, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Hypertension Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: As overweight and obesity in children and adolescents continue to increase, this study was designed to explore the factors that facilitate or hinder weight control in obese and overweight adolescents.Methods: This qualitative study was carried out as a personal interview with 12 adolescents aged between 12 and 18 years who had lost weight successfully and unsuccessfully, from the clinic at the Children's Cardiac Research Center at the Isfahan Cardiovascular Research Institute, in 2019. We used a purposeful sampling method and a qualitative analysis method to analyze the data.Findings: Seven categories consisting of willpower and perseverance, support and encouragement of others, tendencies to beauty, lack of a rush to achieve results, adequate physical activity, understanding the disadvantages of obesity, and understanding the benefits of weight loss were identified as facilitator factors in this study. Seven other factors were reported as inhibitors of weight loss, including misconceptions, a lack of family cooperation in lifestyle modification, lack of awareness about the effects of obesity, concern about dietary restrictions, lack of management and supervision of school cafeterias, parental misbehavior in handling adolescents with overweight or obesity, and their psychological damages.Conclusion: The results of the present study show that in order to bring adolescents to the ideal weight, individual, environmental and familial factors and the interaction between them should be considered. The findings of this study could be used by health officials and policy makers to develop programs to prevent and control overweight and obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weight Loss
 • Adolescent
 • Obesity
 • Overweight
 • Qualitative Research

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آذر 1401