نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، شهناز مقایسه میانگین سطح سرمی C3و C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی با بارداری طبیعی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 37-33]

ا

 • احمدی، عبدالله ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 79-72]
 • اخوت، احمد رضا یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 48-44]
 • اشتری، فرشته عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 14-8]
 • الهی فر، امیر باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 43-38]

ب

 • بدیعی، زهره فراوانی نسبی و عوامل خطر خونریزی داخل بطن‌های مغزی درنوزادان نارس کمتر از 35 هفته در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 23-15]
 • برجیس، نظام الدین یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 48-44]
 • بلوچی، محمد یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 48-44]

ج

 • جلالی، نوید بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]

چ

 • چینی کار، صادق بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]

ح

 • حبیبی، نجمه شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]
 • حسینی، محمود ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 79-72]

خ

 • خادمی، سعید شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]
 • خسروی، الهام عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 14-8]
 • خسروی، ناصر بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]
 • خوروش، فرزین باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 43-38]

د

 • دادخواه، اصغر تحمل هفت سالة Intra Uterine Device در مثانه [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 88-85]
 • دولتشاهی، کامران گزارش یک مورد تومور بسیار بزرگ رتروپریتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میکزوئید [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 93-89]

ر

 • رستمی جلیلیان، مجتبی بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]

س

 • سریزدی، سید حمید بررسی تاثیر استفاده از تورنیکت حین آرتروسکوپی زانو بر فعالیت سیستم انعقادی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 7-1]
 • سلیمان زاده، سارا شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]
 • سهم الدینی، محمد علی شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]

ش

 • شانه ساز زاده، سعید مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 84-80]
 • شایگان نژاد، وحید عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 14-8]
 • شریفی، محمد رضا ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 79-72]
 • شهبازی، علی مقایسه میانگین سطح سرمی C3و C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی با بارداری طبیعی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 37-33]

ص

 • صابری، عالیا عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 14-8]
 • صالحی، علی مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 84-80]
 • صانعی، محمد حسن ارتباط بین اندکس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک تومورهای آستروسیتیک مغزی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 32-24]

ض

 • ضرغام، مهتاب تحمل هفت سالة Intra Uterine Device در مثانه [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 88-85]

ط

 • طالبی، سعید یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 48-44]
 • طراوت، مریم بررسی توزیع فراوانی بیان آنتی ژن CD44 در سطح سلولهای تومورال در کارسینوم مجرایی مهاجم پستان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 56-49]

ع

 • عباسی، حامد یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 48-44]
 • عطائی، بهروز بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]
 • علایی، حجت الله ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 79-72]

ف

 • فصبحی دستجردی، محمد باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 43-38]

ک

 • کارخیران، فاطمه عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 14-8]
 • کاظمی، عبدالرضا گزارش یک مورد تومور بسیار بزرگ رتروپریتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میکزوئید [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 93-89]
 • کریمی، ایرج بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]
 • کسائیان، نازیلا بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 62-57]

گ

 • گلپرور، محمد بررسی تاثیر استفاده از تورنیکت حین آرتروسکوپی زانو بر فعالیت سیستم انعقادی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 7-1]
 • گنجی، فاطمه شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]

م

 • محزونی، پروین ارتباط بین اندکس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک تومورهای آستروسیتیک مغزی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 32-24]
 • محمدی زاده، فرشته بررسی توزیع فراوانی بیان آنتی ژن CD44 در سطح سلولهای تومورال در کارسینوم مجرایی مهاجم پستان [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 56-49]
 • مصطفوی زاده، کامیار باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 43-38]
 • مهری، علیرضا مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 84-80]
 • مولودی، روح الله ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 79-72]

ن

 • ناظم، خلیل الله بررسی تاثیر استفاده از تورنیکت حین آرتروسکوپی زانو بر فعالیت سیستم انعقادی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 7-1]
 • نیک اندیش، رضا شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 71-63]

ی

 • یزدی زاده، مسعود ارتباط بین اندکس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک تومورهای آستروسیتیک مغزی [دوره 24، شماره 83، 1386، صفحه 32-24]