نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، حسن ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 18-9]
 • آرمان، سرور اثربخشی رفتاردرمانی در کنترل عادت مکیدن انگشت در کودکان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • آزادبخت، لیلا ارتباط مصرف لبنیات با سطح بیومارکرهای التهابی در زنان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • آلان رینولدز، برنت ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 18-9]
 • آیتی، صدیقه مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 86-79]

ا

 • ابطحی، سید حمید رضا ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 22-16]
 • ابطحی، سید مجتبی ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 22-16]
 • احمدی، عباس اثرات بازه‌های مختلف زمانی ورزش بر حافظه‌ی فضایی و حافظه‌ی طولانی مدت در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 37-30]
 • احمدی، علیرضا ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اخلاقی، محمدرضا مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اخوت، احمدرضا سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 110-103]
 • ادیبی، آتوسا ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • ادیبی، پیمان عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • ادیبی، شهریار اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • استاد کرم‌پور، مهیار بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اسفندیاری، ابراهیم ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 18-9]
 • اسکندریان، رحیمه ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • اسلامی، فاطمه مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اسماعیل زاده، احمد ارتباط مصرف لبنیات با سطح بیومارکرهای التهابی در زنان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اشرفی، سمیرا تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • اعلم صمیمی، مژگان بررسی عوامل مؤثر بر زمان بقای بیماران مبتلا به لوسمی حاد فوت شده و برآورد میانگین زمان بقا توسط الگوریتم Expectation & Maximation و روش شبیه سازی مونت ک [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 57-49]
 • افشار، حمید افزودن توپیرامات به درمان اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 40-32]
 • افشاری‌زاده، فروغ بررسـی مقایسـه‌ای عمق بی‌هـوشی با استفـاده از شاخـص Bispectral index (BIS) در بیماران تحت بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 78-70]
 • افضل‌زاده، سارا مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 64-58]
 • اکبرنژاد، سارا بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 79-72]
 • اکرمی، فهیمه کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]
 • امرا، بابک استفاده از پلی سومنوگرافی در سندرم آپنه انسدادی خواب [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • امیری دوان، منوچهر ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 22-16]
 • امینی، محسن تغییرات مقدار گلوتاتیون اکسید ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی در روش اندازه‌گیری کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • امینی، مسعود مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • امینی، مسعود آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • ایزدی، مهدی میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]

ب

 • بحرینی طوسی، سید محمد تقی اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 29-19]
 • براتی، هاجر ظرفیت نرولوژیک و تطابقی نوزادان پس از عمل سزارین با تیوپنتال سدیم حین القای بیهوشی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 110-106]
 • برجیس، نظام الدین فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • بلوچی، محمود سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 110-103]
 • بهرامی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر زمان بقای بیماران مبتلا به لوسمی حاد فوت شده و برآورد میانگین زمان بقا توسط الگوریتم Expectation & Maximation و روش شبیه سازی مونت ک [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 57-49]

پ

 • پدیدار، بهشته بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 95-88]
 • پور مقدس، مسعود نقش دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتا نسین در ایجاد نفروپا تی ناشی از ماده حاجب در بیماران پس از انجام مداخله کرونری از راه پوس [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 47-41]
 • پورمند، کامران کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]

ت

 • تولایی پست، مرضیه تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]

ج

 • جاودان، محمد عوامل مؤثر بر شکستگی پلاک بعد از استئوسنتز شکستگی‌های اندام تحتانی در طول یک سال [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 15-9]
 • جبل عاملی، میترا ظرفیت نرولوژیک و تطابقی نوزادان پس از عمل سزارین با تیوپنتال سدیم حین القای بیهوشی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 110-106]
 • جلی، رضا بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 79-72]
 • جمالی، بهاره بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • جوادی، عباسعلی عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]

چ

 • چمنی تبریز، لیلی بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]

ح

 • حاج رحیمی، مهسا آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • حاج هاشمی، مریم اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • حامی، زهرا تغییرات مقدار گلوتاتیون اکسید ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی در روش اندازه‌گیری کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • حسن زاده کاشانی، حسام میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • حسینی، سید محسن آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • حسینی، سید محسن میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • حمیدی زاده، سعید سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 61-54]
 • حیدرزاده، آبتین رژیم درمانی جدید در بیماری حاد و بدون عارضه تب مالت: مقایسه‌ی رژیم سه‌ماهه حاوی افلوکساسین با داکسی ‌سیکلین [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 60-55]
 • حیدری، سید مرتضی اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 31-23]
 • حیدری، سید مرتضی توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 94-87]

خ

 • خادمی، سید محمد رضا مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • خلج، مهدی سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 110-103]
 • خلیلی، غلامرضا توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 94-87]
 • خلیلی، غلامرضا بررسـی مقایسـه‌ای عمق بی‌هـوشی با استفـاده از شاخـص Bispectral index (BIS) در بیماران تحت بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 78-70]
 • خلیلی، مزدک سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 61-54]
 • خواجه دلوئی، محمد مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 86-79]
 • خوروش، فرزین تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 8-1]
 • خوش‌بین خوش‌نظر، علی‌رضا اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 29-19]

د

 • دادپی، علیرضا نقش دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتا نسین در ایجاد نفروپا تی ناشی از ماده حاجب در بیماران پس از انجام مداخله کرونری از راه پوس [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 47-41]
 • دارابیان، محسن ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • دانش، زهرا سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 110-103]
 • دانش شهرکی، زهرا فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • دشتی، غلامرضا بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 45-38]
 • دیبائی‌نیا، بهناز تعیین ارتباط کارسینوم‌ های سلول سنگفرشی و سلول بازال پوست با عفونت سیتومگالو ویروس با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 78-72]

ر

 • رازین، بهرام بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • راوریان، مهرانگیز مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 86-79]
 • ربانی، حجت‌اله بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • ربانی، محمد بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • رجبی، پروین تعیین ارتباط کارسینوم‌ های سلول سنگفرشی و سلول بازال پوست با عفونت سیتومگالو ویروس با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 78-72]
 • رحیمی، مجتبی اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 31-23]
 • رحیمی، محمد سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 61-54]
 • رستم پور، نوشین میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • رضوانی، مهران یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 102-96]
 • رضوی، شهناز تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • رفایی، الهه کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]
 • رفعتی، همایون آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • رفیعی، محمد رضا مقایسه‌ی میزان موفقیت و شدت درد محل انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان در سالمندان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • رقاع، مهرداد ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 22-16]
 • روح افزا، حمیدرضا افزودن توپیرامات به درمان اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 40-32]
 • ریسمانچیان، اکرم مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]

ز

 • زادهوش، فوزیه بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 45-38]
 • زحمت کش، مهرداد ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • زراعتی، حجت بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • زنگل گیاه، داریوش بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 25-16]

س

 • ساجدی، پروین توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 94-87]
 • ساجدی، پروین بررسـی مقایسـه‌ای عمق بی‌هـوشی با استفـاده از شاخـص Bispectral index (BIS) در بیماران تحت بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 78-70]
 • ساری محمدلی، محمد بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 86-80]
 • سالک، رهام اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 29-19]
 • سالک، مهدی آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • سالک، مهدی آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • سالک اردستانی، مهدی میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • سپرهم، خاطره مصرف سیگار یا فشار خون، کدامیک در الگوی درگیری بیماری عروق کرونر زودرس، مهم‌تراست؟ [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 9-1]
 • سجادی پست، واله گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • سرکاکی، علی‌رضا اثرات بازه‌های مختلف زمانی ورزش بر حافظه‌ی فضایی و حافظه‌ی طولانی مدت در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 37-30]
 • سلطانی، حسنعلی بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 25-16]
 • سلیمانی، بهرام بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 25-16]
 • سلیمانی، بهرام بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • سماورچی تهرانی، مسعود بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 95-88]
 • سنبلستان، سید مهدی ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 22-16]

ش

 • شاکری باویل، ابوالحسن تغییرات اندکس مقاومتی در شرایین کاروتید مشترک در بیماران با تنگی شدید شریان کاروتید داخلی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 100-96]
 • شاکری باویل، مسلم تغییرات اندکس مقاومتی در شرایین کاروتید مشترک در بیماران با تنگی شدید شریان کاروتید داخلی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 100-96]
 • شانئی، احمد بررسی مقایسه‌ای میانگین دوز اشعه دریافتی بیضه‌‌ها در مردان مبتلا به کانسر تحت پرتودرمانی لگن [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 39-34]
 • شاهدی، محمد اثر استفاده از آرد جو دو سر در نان بر کاهش قند و کلسترول خون [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 95-87]
 • شرف الدین زاده، ناصر گزارش یک مورد سندرم گیلن باره به علت نروبروسلوز [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 115-111]
 • شعاعی، پریسا مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • شعاعی، پریسا عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • شکیبایی، داریوش تأثیر هوموسیستئین بر آسیب قلبی به دنبال ایسکمی در قلب جدا شدة رت [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 48-40]
 • شمیرانی، حسن مصرف سیگار یا فشار خون، کدامیک در الگوی درگیری بیماری عروق کرونر زودرس، مهم‌تراست؟ [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 9-1]
 • شمیرانی، حسن نقش دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتا نسین در ایجاد نفروپا تی ناشی از ماده حاجب در بیماران پس از انجام مداخله کرونری از راه پوس [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 47-41]
 • شیرانی، مجید نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]

ص

 • صادقی، سمیه آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • صادقی، معصومه تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 108-104]
 • صادقی، معصومه کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]
 • صادقی، معصومه ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • صالحی، حسن نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]
 • صالحی، منصور بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • صانعی، حمید کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]
 • صفرنژاد، ناصرقلی مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 64-58]

ض

 • ضرغام، مهتاب یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 102-96]
 • ضرغام، مهتاب نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]
 • ضیایی مقدم، پریسا اثربخشی رفتاردرمانی در کنترل عادت مکیدن انگشت در کودکان [دوره 25، شماره 87، 1386]

ط

 • طالبی، اردشیر بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • طاهری، دیانا مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 64-58]
 • طاهری، شراره ظرفیت نرولوژیک و تطابقی نوزادان پس از عمل سزارین با تیوپنتال سدیم حین القای بیهوشی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 110-106]
 • طباطبایی، سید عباس میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • طلایی، محمد کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 71-61]

ع

 • عامری نهوجی، پژمان اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 31-23]
 • عباسی، همایون یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 102-96]
 • عباسی، همایون تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • عبد یزدان، زهرا میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • عسگری، زهرا ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • عسگری، سهیلا بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • عطائی، بهروز مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • عطائی، بهروز عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • علائی، حجت اله اثرات بازه‌های مختلف زمانی ورزش بر حافظه‌ی فضایی و حافظه‌ی طولانی مدت در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 37-30]
 • علیخانی، احمد رژیم درمانی جدید در بیماری حاد و بدون عارضه تب مالت: مقایسه‌ی رژیم سه‌ماهه حاوی افلوکساسین با داکسی ‌سیکلین [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 60-55]

ف

 • فرج زادگان، زیبا عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • فرج زادگان، زیبا آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • فشارکی، حمید گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • فشارکی‌زاده، مهدی مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 64-58]
 • فصیحی دستجردی، محمد تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 8-1]
 • فضیلتی، محمد اثر استفاده از آرد جو دو سر در نان بر کاهش قند و کلسترول خون [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 95-87]
 • فغانی، معصومه بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • فقیهی، مهری بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]

ق

 • قاضی خوانساری، محمود تغییرات مقدار گلوتاتیون اکسید ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی در روش اندازه‌گیری کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • قاضی عسگر، لیلا تأثیر الیاف ضدمیکروبی بر سویه‌های مقاوم استافیلوکوک جدا شده از زخم [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 87-79]
 • قربانی، راهب ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • قرقره‌چی، محمد مقایسه‌ی میزان موفقیت و شدت درد محل انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان در سالمندان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • قریشی، محمد بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 86-80]
 • قریشی، محمد گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • قلمکاری، اصغر نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]

ک

 • کبیری، محمود میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • کدخدایان، سیما مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 86-79]
 • کسائیان، نازیلا مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • کسائیان، نازیلا عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • کسری کرمانشاهی، روحا تأثیر الیاف ضدمیکروبی بر سویه‌های مقاوم استافیلوکوک جدا شده از زخم [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 87-79]
 • کمالی، کارملا بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 79-72]
 • کیانپور، فریبرز تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 8-1]
 • کیانی، امیر تغییرات مقدار گلوتاتیون اکسید ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی در روش اندازه‌گیری کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • کیهانی فرد، مجید گزارش یک مورد سندرم گیلن باره به علت نروبروسلوز [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 115-111]

گ

 • گچکار، لطیف بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • گرک یراقی، محمد تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 108-104]
 • گلچین، شراره افزودن توپیرامات به درمان اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 40-32]
 • گل محمدی، محمد قاسم ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 18-9]
 • گوکی زاده، عباس بررسی مقایسه‌ای میانگین دوز اشعه دریافتی بیضه‌‌ها در مردان مبتلا به کانسر تحت پرتودرمانی لگن [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 39-34]

م

 • مؤدب، محمدحسن میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • مباشری زاده، سینا تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 8-1]
 • مجتهدی، ابراهیم بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 79-72]
 • محمد حسینی، الهام فراوانی بیماری سلیاک در کم‌خونی فقرآهن با علت نامشخص در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوارش [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 15-10]
 • مختاری، مژگان تعیین ارتباط کارسینوم‌ های سلول سنگفرشی و سلول بازال پوست با عفونت سیتومگالو ویروس با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 78-72]
 • مرتضوی، مژگان میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • مردانی، محمد ارزیابی نورون‌زایی سلول‌های بنیادی عصبی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه‌ی آن با روش شمارش دستی [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 18-9]
 • مشکانی، محمدرضا بررسی عوامل مؤثر بر زمان بقای بیماران مبتلا به لوسمی حاد فوت شده و برآورد میانگین زمان بقا توسط الگوریتم Expectation & Maximation و روش شبیه سازی مونت ک [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 57-49]
 • مشکی، ایرج یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 102-96]
 • مصطفوی زاده، کامیار تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 8-1]
 • مطیفی فرد، مهدی عوامل مؤثر بر شکستگی پلاک بعد از استئوسنتز شکستگی‌های اندام تحتانی در طول یک سال [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 15-9]
 • معمار اردستانی، پونه آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • معمار اردستانی، پونه میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • معینی، حیدرعلی مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • مقدسی، جعفر سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 61-54]
 • ملک، مجتبی ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 69-62]
 • مهدوی، مازیار بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 79-72]
 • مهرعلیان، حسینعلی سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 61-54]
 • موحدی، مینو اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • موحدیان، احمد بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 45-38]
 • موسوی، سید غفور افزودن توپیرامات به درمان اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 40-32]
 • مولودی، روح اله اثرات بازه‌های مختلف زمانی ورزش بر حافظه‌ی فضایی و حافظه‌ی طولانی مدت در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 37-30]
 • مولوی، فرحناز تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • میدانی، محسن بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • میرمحمدصادقی، امیر میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]

ن

 • نادری، غلامعلی بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 45-38]
 • نادریان، غلامعلی گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نادری بنی، افسانه مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • ناظم، خلیل الله بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 95-88]
 • ناظم الرعایا، بهزاد بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 25-16]
 • نجفیان جزی پست، علی مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نجمی، سهیلا توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 94-87]
 • نخعی، عبدالرضا فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نخودیان، زری مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 71-65]
 • نخودیان، زری عفونت هپاتیت A در جمعیت بالای 6 سال استان اصفهان: یک مطالعه‌ی جمعیت‌نگر [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 53-46]
 • نریمانی، علی اصغر فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نژادنیک، حسین آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • نژادنیک، حسین میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • نشاط دوست، بهرام تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 108-104]
 • نصر اصفهانی، حسین تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نصر اصفهانی، حمید عوامل مؤثر بر شکستگی پلاک بعد از استئوسنتز شکستگی‌های اندام تحتانی در طول یک سال [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 15-9]
 • نصرالهی، کبری بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 86-80]
 • نورایی، محمدهادی گزارش یک مورد نادر فقدان عضو مادرزادی در چهار اندام فوقانی و تحتانی [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • نوریان، وحید بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 95-88]
 • نوری مهدوی، آزیتا نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]
 • نیکبخت دستجردی، مهدی بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 33-26]
 • نیک پور، شهریار فراوانی بیماری سلیاک در کم‌خونی فقرآهن با علت نامشخص در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوارش [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 15-10]
 • نیک یار، زهرا سوفل قلبی، بی آزار یا پاتولژیک [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 105-101]
 • نیک یار، عبد الرسول سوفل قلبی، بی آزار یا پاتولژیک [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 105-101]
 • نیک یار، هادی سوفل قلبی، بی آزار یا پاتولژیک [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 105-101]

ه

 • هادیان، رضوانه آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • هادی‌زاده، فاطمه تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 108-104]
 • هادی‌زاده، محمود تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 108-104]
 • هاشمی، سید جلال بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل [دوره 25، شماره 84، 1386، صفحه 25-16]
 • هاشمی، سید جلال اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 31-23]
 • هاشمی، سید مرتضی فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • هاشمی، سید مظفر میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • هاشمی، مصطفی آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • هاشمیان، عبدالرضا اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 29-19]
 • هاشمی پور، مهین آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟ [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 103-95]
 • هاشمی پور، مهین میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان [دوره 25، شماره 86، 1386، صفحه 8-1]
 • هاشمی پور، مهین آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]
 • هوسپیان، سیلوا آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟ [دوره 25، شماره 87، 1386]

ی

 • یراقی، سید احمد اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 31-23]
 • یزدانی، محمد نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 85، 1386، صفحه 54-48]
 • یزدانی، محمد میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه [دوره 25، شماره 87، 1386]