نمایه نویسندگان

آ

 • آبدار، مرتضی عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • آبدار، ناهید ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • آثاری، حسین نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • آذرشاهین، میترا بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • آزادبخت، لیلا ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • آزاده، منصوره شناسایی و تعیین درصد سنگوئیس در بیماری ژنژویت و اثر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام بر روی این باکتری‌ها [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • آزرم، طالب The Correlation between the Cardiac and Hepatic Iron-Overload in Patients with Thalassemia Major Who Received Multiple Transfusion [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • آزرم، طالب عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • آسنجرانی، بهزاد اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • آقائی، حمیدرضا فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1759-1764]
 • آقابابایی، اسماعیل بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • آقاداودی، امید اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • آقاداودی، امید ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • آقانوری، محبوبه بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • آکوچکیان، شهلا تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • آیتی، صدیقه مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان [دوره 28، شماره 106، 1389]

ا

 • ابراهیمیان، صبا بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1246-1252]
 • ابریشمکار، سعید مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • ابطحی، حمید رضا معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • ابوترابی، روشنک ارزیابی پارامترهای اسپرمی در نمونه‌های کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • اثناعشری، امید بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • احسانی، مجید هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • احمدزاده، غلامحسین The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • احمدلو، نیلوفر تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • احمدی، امین بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]
 • احمدی، نوشین معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • احمدیه، الناز مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • اخباری، محمد رضا بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • اخلاقی، آرش بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • اخلاقی، محمد رضا بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • اخوت، احمدرضا بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • اخوت، سید احمدرضا نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • اخوت، سید احمدرضا مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • ادیبی، آتوسا بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • ادیبی، آتوسا مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • ادیبی، آتوسا اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • ادیبی، آتوسا بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • ادیبی، پیمان مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • ادیبی، پیمان مقایسه‌ی تأثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • ادیبی، پیمان عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • ادیبی، پیمان اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • ادیبی، پیمان هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • ادیبی، پیمان شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • ادیبی، پیمان غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • ادیبی، پیمان هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • ادیبی، پیمان غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • ادیبی، پیمان غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • ادیبی، پیمان هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • ادیبی، پیمان غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • استقامت، عبدالرضا کارایی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب در کودکان زیر پنج سال: مرور سیستماتیک و متا- آنالیز [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • اسحاقی، سیدرضا بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • اسحاقی، محمد امین Accuracy of the Preoperative Examination of Glass Injury to the Forearm and Wrist [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • اسحاقیان، افروز اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • اسحاقیان، افروز تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • اسدی، محمد حسین تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • اسدی، یحیی ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • اسفرجانی، فهیمه تأثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • اسفندیاری، ابراهیم مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • اسفندیاری، ابراهیم مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • اسفندیاری، ابراهیم بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • اسفندیاری، ابراهیم مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • اسفندیاری، ابراهیم تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • اسماعیل زاده، احمد تأثیر مصرف شکلات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی: مروری بر شواهد موجود [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • اسماعیل زاده، احمد ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • اسماعیلی، حبیب بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • اسماعیلی، حسینعلی بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • اشتری، ارسطو مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • اشتری، علیرضا عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • اشتری، فرشته یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]
 • اشراقی سامانی، رضا کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • اشرف زاده، رضا بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1499-504]
 • اصیلیان، علی اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • اصیلیان، علی بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1246-1252]
 • اصیلیان، علی مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • اعتصام پور، علی بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • اعتصام پور، علی آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • اعتمادی فر، مسعود عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 44-51]
 • اعتمادی فر، مسعود بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • اعتمادیفر، مسعود مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • اعظمی، مهدی بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • اعلمی، سید حمید مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • افروزان، هوشنگ مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • افشار، حمید عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • افشار مقدم، نوشین ارزیابی HBME-1 درافتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های سروزی بدن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • افشار مقدم، نوشین معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • افشاری، جلیل Tavakol بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • اقبالخواه، عسگر پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • اکبری، شیرین بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • اکبری، مجتبی سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • اکبری، مجتبی بررسی اثر دونپزیل بر روی سرعت جریان خون عروق مغزی در بیماری آلزایمر [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • اکبری، مجتبی بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • اکبری، مجتبی بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • اکبری، مجتبی بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • اکبری، مجتبی بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • اکبری، مجتبی بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • اکبری، مجتبی بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]
 • اکرمی، صدیقه یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]
 • الماسی، آسیه تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • الهیاری، دکتر تیمور بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • الهی فر، امیر بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • امامی، افسون اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • امامی، سید محمد حسن ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • امامی، سید محمدحسن مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • امامی، محمد اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • امامی، محمد حسن اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • امامی، مسعود بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • امامی نائینی، افسون مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • امامی نائینی، افسون بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • امامی نائینی، سحر اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • امامی نائینی، علیرضا فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • امامی نائینی، علیرضا اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • امان اللهی، دکتر امید گزارش یک مورد انواژیناسیون در دوره‌ی نوزادی [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • امجدی، فاطمه السادات نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • امرا، بابک ســرمقالــه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 699-700]
 • امرا، بابک یافته‌های پلی‌سومنوگرافیک و علایم بالینی سندرم آپنه‌ی انسدادی خواب در زنان و مردان ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1871-1878]
 • امیدواری، شاپور تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • امیر تیمور، آذر بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • امیری، احسان مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • امین الرعایا، مهین The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • امین پور، فرزانه آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • امینی، مسعود کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • امینی، مسعود اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • امینی پزوه، زهرا بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • امینی راد، امید سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • انجذاب، بهناز Review of Epidemiology of Gestational Diabetes in Iran [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • انصاری، لیلا بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • انصاری، منصور تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • ایزدی، بابک بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]
 • ایزدی، نسترن علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • ایزدی مود، نسترن سپسیس: نشانگان یا بیماری؟ [دوره 28، شماره 106، 1389]

ب

 • بابایی، آرش نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • بابایی، آرش بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]
 • بابک، آناهیتا بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • بابک، آناهیتا بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • بابک، آناهیتا هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • بابک، آناهیتا غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • بابک، آناهیتا هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • بابک، آناهیتا غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • بارانی، اعظم مقایسه میزان آسیب های ورزشی در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه زنان ورزشکار [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • باقریان، رضا The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • باقریان، رضا عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • باقریان سرارودی، رضا نقش فرایندهای سایکونوروایمونولوژیکی در پاتوفیزیولوژی بیماری عروق کرونر [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • بالادست، مهناز اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • بامداد، شهرام مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • بحری نجفی، علیرضا بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • بدیعی، زهره ارزش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپی [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • برجعلی، احمد بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه‌ی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • برجیس، محمد بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • برجیس، نظام‌الدین بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • برجیس، نظام الدین مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • برجیس، نظام الدین نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • برجیس، نظام الدین موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • برجیس، نظام الدین ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1261-1266]
 • برجیس، نظام الدین بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • برجیس، نظام الدین بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • برجیس، نظام الدین بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • برجیس، نظام الدین مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • برزگر، فرزانه بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • برقی، حمید بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • برومند، ساره بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • بستاکیان، انیس بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • بشتام، مریم بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • بشتام، مریم بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • بلوچی، محمود مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • بمبئی‌چی، عفت تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله ارگونومی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • بمبئی‌چی، عفت تأثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • بمبئی چی، عفت مقایسه میزان آسیب های ورزشی در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه زنان ورزشکار [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • بنی هاشمیان، کوروش مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • بهادران، حسین تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • بهادری منفرد، ایاد اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • بهاروند، حسین Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • بهداد، اکبر هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1032-1037]
 • بهرامی، احسان نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • بهرامیان، حمید مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • بهرامیان، حمید مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • بهرامی‌فر، نادر بررسی میزان سرب در شیر مادران منطقه صنعتی زرین‌شهر و تاثیر آن بر نوزادان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • بیگی، علی اکبر عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]

پ

 • پاکزاد، بهرام بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • پاکزاد، بهرام مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • پاکشیر، کیوان مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • پنجه پور، مجتبی بررسی بیان ژن‌های مربوط به زیر گروه‌های A2Aو A2Bگیرنده‌های آدنوزین در نمونه‌ی بافت سرطان پستان انسان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 915-923]
 • پورجواد، مرضیه عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 44-51]
 • پورشمس، اکرم ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • پورصفا، پریناز بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • پورصفا، پریناز بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • پورصیرفی، سعید اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • پورعبدیان، سیامک بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • پورمؤمنی، عباسعلی مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • پورمقدس، علی تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • پورمقدس، مسعود بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • پورمقدس، مسعود اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • پیرجامی، امید بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • پیرو شعبانی، شقایق بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • پیشوا، ابتهاج بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • پیله وریان، دکتر علی اصغر اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • پیله وریان، علی اصغر اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]

ت

 • تدین، فرهاد بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • تدین، فرهاد بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • تدین، فرهاد مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • تذهیبی، مهدی کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • تذهیبی، مهدی بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • تذهیبی، مهدی ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • تقدیسی، احمد بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • تقوی، سید محمد آرش بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • تقوی، مهسا بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • تقی‌پور، منیر تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • تقی پور، گلشن تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • تنهایی، سمیه Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • تهرانی، فاطمه بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس‌های پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1146-1155]
 • توده دهقان، فاطمه مطالعه‌ی باکتری‌های زئونوز در کلنی موش‌های صحرایی متعارف نژادهای Sprague Dawley، Wistar و NMRI [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • توزنده‌جانی، حسن مقایسه‌ی اثربخشی تکنیک‌های حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌ آموزی و ترکیب آن‌ها در درمان دانشجویان مبتلا به اختـلال هـراس اجتمـاعـی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1089-1098]
 • توزنده‌جانی، حسن بررسی کارآمدی نسبی ‌آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1587-1597]
 • توسلی، علی اکبر بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • توسلی، منوچهر بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]
 • توکلی، بابک بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • توکلی، حمید اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • توکلی، مهدی مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • توگه، غلام رضا بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • تیموری، مهدی مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • تیموری، مهدی Accuracy of the Preoperative Examination of Glass Injury to the Forearm and Wrist [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • تیموری، مهدی شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی درافراد مسن: مقایسه‌ی تعویض مفصل هیپ اولیه با جا اندازی و فیکس کردن شگستگی [دوره 28، شماره 111، 1389]

ث

 • ثالثی، منصور بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • ثالثی، منصور گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1938-1941]

ج

 • جانباز، فرهاد مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • جانقربانی، محسن Review of Epidemiology of Gestational Diabetes in Iran [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • جبل عاملی، محمد رضا نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • جبل عاملی، میترا بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • جدی تهرانی، محمود مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • جرجانی، رحیم شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1156-1159]
 • جعفری پور، ایرج بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • جلالی، مهدی بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 52-61]
 • جمشیدی، هنگامه مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • جمشیدیان، زهرا تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • جناب، کیوان مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • جنیدی جعفری، احمد بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • جهانگیرزاده، فرزانه بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • جهانی هاشمی، حسن کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • جهانی هاشمی، حسن بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 52-61]
 • جواد زاده، یوسف بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • جوادی، عباسعلی بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • جوادی، عباسعلی بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • جوادی، عباسعلی بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • جوادی، عباسعلی بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • جوادی راد، سید مرتضی بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]

چ

 • چمن، رضا پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • چنگیز، طاهره آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • چهاردولی، بهرام بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • چیت ساز، احمد سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • چیت ساز، احمد بررسی اثر دونپزیل بر روی سرعت جریان خون عروق مغزی در بیماری آلزایمر [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • چیت ساز، احمد مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]

ح

 • حاتم زاده، مریم بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • حاج علیخانی، آمنه تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • حاجیان، مرتضی مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • حاجی غلام سریزدی، حمید Hajigholam مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • حاجی غلام سریزدی، حمید بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • حبیب اخیاری، ساسان بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت، با کمترین هموگلوبین حین پمپ قلبی-ریوی در اعمال جرّاحی عروق کرونر [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1194-1204]
 • حجازی، سید حسین فلوکونازول موضعی توام با تزریق موضعی گلوکانتیم در مقایسه با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1281-1289]
 • حجازی، سید حسین بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • حُر، فتح اله بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • حسن زاده، اکبر بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • حسن زاده، اکبر بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • حسن‌زاده کاشانی، حسام مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • حسینی، سیدحسین اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • حسینی، سید محسن کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • حسینی، سید محمود بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • حسینی، علیرضا اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • حسینی، محسن اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • حسینی، محمد محسن Evaluation of Pseudomonas aeroginosa isolated from cutaneous infections and determination of drug resistance pattern in patients of Alzahra hospital in Esfahan [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • حق‌جوی جوانمرد، شقایق بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • حق جوی جوانمرد، شقایق نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • حقدانی، سعید اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • حق دوست، فاطمه سادات مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • حقوقی، محمد علی عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]
 • حقیقت، عباس بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • حقیقی، سپهر بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • حقیقی، مهشید بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • حکمت نیا، علی مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • حکمت نیا، علی بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • حلبیان، مهران مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • حیدرپور، مریم بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • حیدرپور، میترا بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • حیدرپور، میترا با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • حیدرپور، میترا فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • حیدری، رامین بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • حیدری، رامین بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • حیدری، رزیتا بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • حیدری، زینب اثر تیبولون بر دانسیته‎ی استخوانی و معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان در زنان یائسه [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • حیدری، سید مرتضی بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • حیدری، سیدمرتضی مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • حیدری، کمال شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • حیدریان، حمیدرضا ارزیابی HBME-1 درافتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های سروزی بدن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • حیری طباطبائی زواره، سید مرتضی بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]

خ

 • خارک، محمد بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • خامه، سمیه مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • خدائی، سپیده عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • خردمند، کرامت بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 37-43]
 • خرم قهفرخی، بهرام ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • خرم قهفرخی، بهرام بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • خرمی، محمد هاتف بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • خرمی، محمد هاتف مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • خزاعی، صدیقه بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]
 • خزاعی، مجید عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • خسروی، علیرضا عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • خلیقی نژاد، نیما آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • خلیلی طهماسبی، حسین ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • خوروش، فرزین بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • خوروش، فرزین بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • خوروش، فرزین بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • خوروش، فرزین فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • خوروش، فرزین بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • خوروش، فرزین مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • خوشنود، عفت بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • خویش اردستانی، محسن مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • خیرآبادی، غلامرضا The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • خیرخواه، الهه بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • خیری، سلیمان بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 107، 1389]

د

 • دانش، فرزانه مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • دانش شهرکی، آذر بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • دانش شهرکی، آذر ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • داورپناه جزی، امیر حسین تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • داوری، حیدر علی فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]
 • داوری، سعیده تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • درخشنده، فاطمه عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 44-51]
 • درست قول، مهران اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • دستگیری، مصطفی بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • دشتی، غلامرضا اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • دقاق‌زاده، حامد عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • دقاق زاده، حامد The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • دلاور، علی بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه‌ی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • ده بزرگی، غلامرضا بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • دهستانی، علیرضا مقایسه‌‌ی مارکرهای ایمنوهیستوشیمی Cox، Ckit و Ki67 در گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و دیگر تومورهای اولیه‌ی مغزی در یک بررسی 10 ساله [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 9-16]
 • دهقانی، امیر تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • دهقانی، علیرضا عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • دهقانی، محمد مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • دهقانی، محمد بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • دهقانی، محمدرضا پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • دهقانی دولت آبادی، حمید رضا اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • دهقانی زاهدانی، محسن ارزیابی HBME-1 درافتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های سروزی بدن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • ده‌مرده‌ای، مصطفی بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • دیانی، محبوبه ارزیابی پارامترهای اسپرمی در نمونه‌های کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) [دوره 28، شماره 112، 1389]

ذ

 • ذاکرزاده، زینب بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]

ر

 • رئیسی، پرهام اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • رئیسی، پرهام اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • رئیسی، دکتر پرهام اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • رئیسی، مهرداد نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • راد، ندا The Correlation between the Cardiac and Hepatic Iron-Overload in Patients with Thalassemia Major Who Received Multiple Transfusion [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • رادمان، مسعود ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1261-1266]
 • رادمنش احسنی، راحله بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • ربیعی، عباسعلی مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • ربیعی، عباسعلی تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • ربیعی، فرزانه Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • رجبی، پروین با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • رحمانی، سپیده بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • رحمانی، علی اصغر مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • رحمانی، علیرضا ارزیابی HBME-1 درافتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های سروزی بدن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • رحیمی، عباس اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • رزمجو، حسن بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • رزمجو، حسن مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • رزمجو قلایی، ساسان تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • رستمی، مجتبی بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس‌های پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1146-1155]
 • رستمی، مجتبی بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • رشدی بنام، مهرداد بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • رشدی بنام، مهرداد بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • رشیدی، آرش بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • رشیدی، بهمن مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • رشیدی، بهمن بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • رشیدی، بهمن تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • رشیدی، دکتر بهمن مقایسه‌ی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک اپی‌تلیوم غددی آندومتر موش بلافاصله قبل از لانه گزینی به دنبال مصرف HMG-HCG، پروژسترون و سیلدنافیل سیترات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • رضائی، علی مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • رضائی یزدی، زهرا بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • رضایی، ندا پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • رضوانی، مهران تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • رضوانیان، حسن بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • رضوی، شهناز مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • رضوی، شهناز Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • رضوی، شهناز بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • رفیعی، محمد هادی بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]
 • رفیعی، محمدهادی بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1499-504]
 • رفیعی، محمدهادی فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1759-1764]
 • رفیعی، مهدی بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • رفیعیان، محمود اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • رقایی، شیوا مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • رقایی، محمد علی لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • رمضانی، محمد آرش بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • رهبری، محبوبه مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • رهنما، نادر تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله ارگونومی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • رهنما، نادر مقایسه میزان آسیب های ورزشی در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه زنان ورزشکار [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • رودبار محمدی، شهلا بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • رودباری، مریم بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • رودسری، محمد رحمتی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • روز بهانی، رضا بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • روزبهانی، اکبر Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • روزبهانی، رضا مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • روزبهانی، مهدی مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • روستا، ساره کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • روشن ضمیر، تورج مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • روشن ضمیر، تورج بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • روشن ضمیر، تورج بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • روشنگر، دکتر لیلا مقایسه‌ی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک اپی‌تلیوم غددی آندومتر موش بلافاصله قبل از لانه گزینی به دنبال مصرف HMG-HCG، پروژسترون و سیلدنافیل سیترات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • ریاحی، کوروش بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 37-43]
 • ریاستی، فادیا تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله ارگونومی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • ریخته‌گر، محمد جواد معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • ریخته‌گر، محمد حسن معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • ریسمانچیان، اکرم مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]

ز

 • زارع، اصغر کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 17-27]
 • زارع، محمد یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]
 • زارع، مریم ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • زارع، نجف مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • زارع زاده، ابوالقاسم نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • زارع زاده، ابوالقاسم بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • زارع زاده، ابوالقاسم بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • زارع زاده، علی نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • زارع زاده، علی بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • زارع زاده، علی بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • زاهد نسب، حمید نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • زرکش اصفهانی، سید حمید نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • زرگر، فاطمه The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • زرگر، موسی پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • زرگر زاده، محمد رضا شناسایی و تعیین درصد سنگوئیس در بیماری ژنژویت و اثر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام بر روی این باکتری‌ها [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • زمانی، احمد رضا بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • زمانی، احمد رضا ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • زمانی، زهرا اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • زمانی، زهره اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • زمانی، ندا بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • زندی، محمود بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]
 • زندیه، فریبرز اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • زندیه، فریبرز بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]

ژ

 • ژیانپور، مطهره مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]

س

 • سالک، مهدی گزارش مورد نادری از ابهام جنسی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 62-68]
 • سالم، علی نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • سالم، ونوس فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]
 • سبحان اردکانی، احمد بررسی توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1684-1694]
 • سبحانی، روح اله کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • سبزقبایی، علی محمد علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • سبزقبایی، میر علی‌محمد سپسیس: نشانگان یا بیماری؟ [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • ستایش، محسن تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • ستوده، کامبیز بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • ستوده، کامبیز پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • سرافراز، نسرین تأثیر گلوکز بر حرکات جنین [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • سعادت پور، زهرا مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • سعادت سعادت آبادی، فاطمه تأثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • سعادت نیا، محمد عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • سعادتی، نجیمه تأثیر گلوکز بر حرکات جنین [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • سعیدی، علی اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • سعیدی، محمود بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • سعیدی، محمود آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • سقایی، سعید (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]
 • سقایی، محمود بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • سلامتی، پیمان بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • سلامتی، پیمان پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • سلامی، محمود تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • سلطانی، فرهاد بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • سلطانی گردفرامرزی، حمید رضا سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • سلیمانی، اعظم پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • سلیمانی، اقلیما شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی درافراد مسن: مقایسه‌ی تعویض مفصل هیپ اولیه با جا اندازی و فیکس کردن شگستگی [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • سلیمانی، بهرام عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 44-51]
 • سلیمانی راد، دکتر جعفر مقایسه‌ی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک اپی‌تلیوم غددی آندومتر موش بلافاصله قبل از لانه گزینی به دنبال مصرف HMG-HCG، پروژسترون و سیلدنافیل سیترات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • سمیعی نسب، محمدرضا پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • سن نماری، شهریار عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]
 • سهرابی، فرامرز بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه‌ی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • سهرابی، فریناز Accuracy of the Preoperative Examination of Glass Injury to the Forearm and Wrist [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • سهرابی، محمدرضا اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • سهیلی پور، سعید بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • سوری، حمید اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • سیاسی، فریدون اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • سیاوش، منصور تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • سید بنکدار، زهرا ارتباط فعالیت بیماری لوپوس بر اساس شاخص ارزیابی BILAG با سطح مارکرهای سرولوژیک فعالیت بیماری در بیماران [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • سید بنکدار، زهرا بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • سیروس، مهری بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1043-1048]
 • سیروس، مهری بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • سیروس، مهری مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • سیفی، دکتر مهرداد گزارش یک مورد انواژیناسیون در دوره‌ی نوزادی [دوره 28، شماره 106، 1389]

ش

 • شاکری، حشمت اله سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • شاکری، محمد تقی مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • شاکریان رستمی، ساره کارایی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب در کودکان زیر پنج سال: مرور سیستماتیک و متا- آنالیز [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • شاه‌زمانی، شیما بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 734-738]
 • شاه مرادی، ذبیح اله اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • شاهمرادی، ذبیح اله مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • شاهنده، مریم بررسی اثربخشی درمان عقلانی- عاطفی Ellis بر کاهش اضطراب امتحان [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • شاهین‌گهر، آناهیتا مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 980-986]
 • شایان، راحله بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • شایگانفر، آتوسا مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • شایگان نژاد، علیرضا بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • شایگان نژاد، علیرضا مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • شبانیان، شیدا بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • شبانیان بروجنی، شیدا ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • شرافت، زهرا بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • شریعت، زینب بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • شریعت، زینب آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • شریعت، سید سعید اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • شعاعی، پریسا شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • شعاعی، پریسا غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • شعاعی، پریسا غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • شعبان نژاد، مرتضی مقایسه‌ی تأثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • شفی زاد، امین تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • شفیع زاده، حمید مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • شفیع زاده، حمید بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • شفیعی، احمدرضا بررسی مقایسه‌ای زمان و عوارض ریکاوری در بیهوشی سرپایی با پروپوفول در افراد کم‌توان ذهنی و سالم [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1455-1463]
 • شفیعی، داوود بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • شکری، فاضل مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • شکریان، علیرضا بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • شمس، بهزاد بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • شمس، علی هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • شمشکی، حمید رضا اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • شموسی، عاطفه مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • شموسی، عاطفه تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • شمیرانی، حسن ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • شهابیان، مسعود مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • شهبازیان، حاجیه بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 37-43]
 • شه دوست، امیر عباس مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • شهشهان، زهرا یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1070-1075]
 • شهشهان، زهرا بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]
 • شهشهان، زهرا بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • شهیدی، شهرزاد بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • شهیدی، شهرزاد بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • شهیدی، شهرزاد بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • شهیدی، شهرزاد بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • شهیدی، شهرزاد بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • شواخی، احمد Opium Consumption and Risk of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B and C [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • شیخ بقلو، رضا بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • شیر مردی، ابوالفتح Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • شیشه‌گر، مهدی بررسی اثر دونپزیل بر روی سرعت جریان خون عروق مغزی در بیماری آلزایمر [دوره 28، شماره 109، 1389]

ص

 • صاحباری، مریم بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • صادقی، حسین مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • صادقی، حسین مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • صادقی، سعید بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه‌ی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • صادقی، علیرضا Opium Consumption and Risk of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B and C [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • صادقی، فرزانه بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • صادقی، فرزانه مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • صادقی، مرتضی مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • صادقی، معصومه بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • صادقی، معصومه بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • صادقی، معصومه بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • صادقی، معصومه بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • صادقی، معصومه بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • صادقی، معصومه بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • صادقیان، بابک بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • صادقی‌زاده، عاطفه آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • صالحی، انسیه نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • صالحی، حسن سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • صالحی، حسن مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • صالحی، رسول فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • صالحی، مرضیه سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • صالحی، مرضیه مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • صالحی، منصور نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • صالحی، مهرداد بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • صانعی، حمید بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • صانعی، حمید بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • صانعی، محمد حسین موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • صانعی، محمد حسین اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • صانعیان، حسین مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • صباغ، مهدی بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • صدر، فاطمه بررسی توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1684-1694]
 • صدرالسادات، سید جلال Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • صدرالسادات، لیلا Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • صدیقی نیا، زهره علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • صراف بانک، نفیسه مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • صراف زادگان، دکتر نضال بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • صراف زادگان، نضال بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • صراف زادگان، نضال بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • صراف زادگان، نضال بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • صراف زادگان، نضال بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • صرافیان، محمود بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • صفایی، منصور بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • صفایی، منصور کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • صفدری، آزاده علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • صفرزاده، سحر بررسی اثربخشی درمان عقلانی- عاطفی Ellis بر کاهش اضطراب امتحان [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • صفوی، سید محمد رضا اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • صمیمی‌نیا، فهیمه اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • صوفی آبادی، محمد بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 52-61]
 • صیادی، مسعود هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1032-1037]
 • صیدایی، اسکندر بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • صیرفیان، شیوا بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • صیرفیان، شیوا اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • صیرفیان، شیوا مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • صیرفیان، شیوا تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • صیرفیان، شیوا بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 107، 1389]

ض

 • ضیاء الدینی، حسن بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • ضیاءالدینی، حسن بررسی استرس‌های شایع دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • ضیائی، نغمه بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • ضیایی، سعیده اثر تیبولون بر دانسیته‎ی استخوانی و معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان در زنان یائسه [دوره 28، شماره 106، 1389]

ط

 • طالبی، اردشیر فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]
 • طالعی، عبدالرسول بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • طاهری، پریسا ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • طاهری، پریسا بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • طاهری، دیانا فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]
 • طاهری، دیانا بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • طاهری، شهرام اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • طاهری، شهرام تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • طاهری، شهرام بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • طاهری، شهرام بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • طاهری، هاجر آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • طاهریان، علی اکبر لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • طایری، کتایون ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • طباطبایی، سید احسان بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • طباطبایی، سید عباس بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]
 • طباطبایی، سید عباس بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • طباطبایی، سید عباس تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • طباطبایی، سید عباس بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]
 • طباطبایی، سیدعباس بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • طغیانی، علی عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • طغیانی فر، نفیسه بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • طلائی زواره، علیرضا تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • طلاکوب، ریحانک بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • طلاکوب، ریحانک تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • طلایی، محمد بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • طلایی، محمد بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • طواف زاده، سید ابراهیم فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]

ع

 • عادل نیا، مرضیه ارزش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپی [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • عادلی، مریم ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • عباسی، اسماعیل بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 52-61]
 • عباسی، سعید بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • عباسی، سعید بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • عباسی، مهناز بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • عباسی فرد، سلمان مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • عبداللهی، عباس بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • عبدیزدان، زهرا بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • عبدیزدان، زهرا نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • عبدیزدان، زهرا بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • عرب زاده، علیرضا بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • عربستانی، محمد رضا مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • عزیزی ملک آبادی، دکتر حمید اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • عسکری، عباس بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1860-1870]
 • عسگری، صدیقه اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • عسگری، صدیقه بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • عسگریان، مهرداد بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • عسگریان زاده، محمدرضا غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • عصار، شیده بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 37-43]
 • عصاری، راحله بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • عطاپور، امیر بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • عطاپور، عبدالامیر بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • عطاپور، عبدالامیر بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • عطاپور، عبدالامیر بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • عطارزاده، حسین مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • عطارزاده، حسین بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • عطارزاده، حسین مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • عطارزاده، حسین مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • عطایی، بهروز بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • عطایی، بهروز بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • عطایی، بهروز بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • عطایی، بهروز بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • عطایی، بهروز ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • عطایی، بهروز هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • عطایی، بهروز شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • عطایی، بهروز غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • عطایی، بهروز هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • عطایی، بهروز غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • عطایی، بهروز غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • عطایی، بهروز هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • عطایی، بهروز غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • عطایی کچویی، منیژه آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • عظیمی، مژگان بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • علامه، تاج‌السادات ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • علامه، تاج‌السادات مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • علامه، سیده زهرا عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • علایی، حجت ا... اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • علایی، حجت‌اله اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • علایی، دکتر حجت اله اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • علوی، سید علی بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • علویان، سید مؤید مقایسه‌ی تأثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • علی اکبری، فرشته مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • علی اکبری، فرشته مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • علیان، زهرا هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس در کودکی با ضایعه‌ی منفرد استخوان فک تحتانی و دیابت بی‌مزه: گزارش مورد [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • علی مقدم، کامران بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • علی نیا، طاهره بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • عماد، محمد Reza بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • عماد، مریم بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • عمرانی فرد، محمود بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • عمرانی فرد، محمود بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • عموشاهی، محبوبه مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • عندلیب، علیرضا نقش فرایندهای سایکونوروایمونولوژیکی در پاتوفیزیولوژی بیماری عروق کرونر [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • عین الهی، ناهید بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • عینی، سمیه بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]

غ

 • غفاری، حمید اله بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • غفاریان، حمید رضا مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • غلامرضایی، علی The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • غلامرضایی، علی اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • غلام نژاد، زهرا بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • غلامی، مریم تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • غلامی قصری، نازنین نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • غلیانی، پریچهر شناسایی و تعیین درصد سنگوئیس در بیماری ژنژویت و اثر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام بر روی این باکتری‌ها [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • غیاث، مجید بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • غیاثی، مهدی بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • غیبی، نعمت ا... بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 52-61]

ف

 • فاضل، فرهاد (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]
 • فاضل، فرهاد بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • فاضلی، حسین مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • فاضلی، حسین بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1860-1870]
 • فاطمی، علی محمد بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • فتاحی، فریناز مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • فتح‌ الله ‌پور، عطاءالله تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • فدایی، رضا بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • فدایی نوبری، رضا شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • فرج زادگان، زیبا مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • فرج زادگان، زیبا ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • فردوسی، شیرین بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • فرزانه فر، پریسا بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • فرشاد، مرضیه غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • فرشیدی، فرنوش مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • فروغی، امیر بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • فشارکی، حمید ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • فشارکی، حمید مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • فصیحی رامندی، مهدی بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • فقیه ایمانی، الهام اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • فقیه ایمانی، زهرا مقایسه‌ی تأثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • فقیه زاده، فروزان تأثیر مصرف شکلات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی: مروری بر شواهد موجود [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • فقیهی، گیتا مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 980-986]
 • فقیهی، گیتا بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1246-1252]
 • فقیهی، گیتا مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • فلاح تفتی، شاداب مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • فلاح نژاد، سمیه بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال [دوره 28، شماره 111، 1389]

ق

 • قائدی، کامران Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • قاری پور، مژگان بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • قاری پور، مژگان آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • قاری پور، مژگان بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • قاسم پوری، سید محمود بررسی میزان سرب در شیر مادران منطقه صنعتی زرین‌شهر و تاثیر آن بر نوزادان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • قاسمی، مرضیه مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • قاسمی بصیر، حمید رضا موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • قاسمی تودشکچویی، غلامرضا بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه‌ی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • قاسمی طهرانی، هتاو لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • قانعی، امین بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1752-1758]
 • قانعی، نیلا اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • قربانی، عباس بررسی اثر دونپزیل بر روی سرعت جریان خون عروق مغزی در بیماری آلزایمر [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • قره آغاجی اصل، دکتر رسول بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • قریشی، اشکان توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • قریشی، سمیه ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • قریشی، سید محمد ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • قریشی، سید محمد مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • قریشی، فاطمه یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1070-1075]
 • قسامی، فاطمه بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • قسامی، مریم ارزش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپی [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • قسامی، مریم تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • قشلاقی، فرزاد بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 885-891]
 • قشلاقی، فرزاد علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • قشلاقی، فرزاد توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • قضاوی، نگار تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]
 • قطره سامانی، هومن عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • قنبری، حشمت ا... (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]
 • قنبری، شهلا اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • قنبری، یوسف بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • قهرمانی، رامین اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • قوام زاده، اردشیر بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • قیومی، سید محمود اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]

ک

 • کارگرفرد، مهدی مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • کاظمی، سعیده فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • کاظمی، سمیه اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • کاظمی، سید علی بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • کاوش، مروارید مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • کاویانی، ناصر بررسی مقایسه‌ای زمان و عوارض ریکاوری در بیهوشی سرپایی با پروپوفول در افراد کم‌توان ذهنی و سالم [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1455-1463]
 • کاویانی، ناصر بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • کبیری، پیام آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • کچویی، علی بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • کدخدایی، آزاده مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • کرباسی، سعید بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • کربلایی، خدیجه Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • کردگاری، مریم تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • کرمعلی، فرشته Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • کرمی، رضا بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • کریم زاده، هادی بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • کریمی، ایرج ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • کریمی، شیرین مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • کریمی، علی غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • کریمی، کژال بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • کریمی، کژال ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • کریمی‌فر، مژگان بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • کریمی‌فر، منصور بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • کریمی فر، منصور ارتباط فعالیت بیماری لوپوس بر اساس شاخص ارزیابی BILAG با سطح مارکرهای سرولوژیک فعالیت بیماری در بیماران [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • کسائیان، ناریلا هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • کسائیان، نازیلا بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • کسائیان، نازیلا بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • کسائیان، نازیلا هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • کسائیان، نازیلا شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • کسائیان، نازیلا غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • کسائیان، نازیلا غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • کسائیان، نازیلا هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • کسائیان، نازیلا غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • کساییان، نازیلا بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • کساییان، نازیلا ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • کسری کرمانشاهی، روحی شناسایی و تعیین درصد سنگوئیس در بیماری ژنژویت و اثر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام بر روی این باکتری‌ها [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • کشاورز، طاهره مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • کفاشیان، علیرضا غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • کفاشیان، علیرضا هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • کلافی، یونس بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • کلانتری، حمید نگاهی به اعماق [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • کلانتری، حمید The Correlation between the Cardiac and Hepatic Iron-Overload in Patients with Thalassemia Major Who Received Multiple Transfusion [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • کلانتری، حمید سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • کلانتری، حمید توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • کلانتری، حمید یافته‌های کولونوسکوپی [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1714-1715]
 • کلاهی، علی اصغر اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • کلیشادی، رویا بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • کلیشادی، رویا بررسی استرس‌های شایع دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • کلینی، نوید لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • کلینی، نوید بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • کمالی، زهرا فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • کیانپور، فریبرز Evaluation of Pseudomonas aeroginosa isolated from cutaneous infections and determination of drug resistance pattern in patients of Alzahra hospital in Esfahan [دوره 28، شماره 110، 1389]

گ

 • گرک یراقی، محمد تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • گلابچی، الهیار بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • گل بیدی، دانیال اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 1-8]
 • گلپرور، محمد مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • گلشاه، الهام ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • گوهریان، وحید بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • گوهریان، وحید بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]

ل

 • لاهیجان زاده، احمدرضا بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • لباف زاده، محمد علی رحیم با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • لطیفی، سید محمود تأثیر گلوکز بر حرکات جنین [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • لقمانی، شهریار بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • لقمانی، لیلا ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]

م

 • مالکی، فرشاد نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • مباشری زاده، سینا غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • متدین، محمد حسن Hasan مطالعه‌ی باکتری‌های زئونوز در کلنی موش‌های صحرایی متعارف نژادهای Sprague Dawley، Wistar و NMRI [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • متقی، پیمان بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • متولی باشی، مجید مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • محتشم پور، فرنوش بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • محزونی، پروین اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • محسنی، سید محمد حسین بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • محمدی، محمدرضا Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • محمدی، مرتضی بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • محمدیان پناه، محمد تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • محمدی بردبری، علی بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • محمدی زاده، فرشته ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • محمدی زاده، فرشته بررسی توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1684-1694]
 • محمودیان، سید احمد بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • محمودیه، محسن تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • مختاری، زهرا پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • مددی، رضا بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • مددی، رضا ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • مددی، رضا بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • مدرسی، محمدرضا بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • مدرسی، محمدرضا مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • مدیحی، یحیی بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • مرآثی، محمدرضا تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • مراثی، محمد رضا The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • مرادی، امیر حسین بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • مرادی، مریم مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • مرادی، مریم بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • مرادیان، کیوان مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • مرادی بید هندی، سهیلا مطالعه‌ی باکتری‌های زئونوز در کلنی موش‌های صحرایی متعارف نژادهای Sprague Dawley، Wistar و NMRI [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • مرادی لاکه، مازیار کارایی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب در کودکان زیر پنج سال: مرور سیستماتیک و متا- آنالیز [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • مرتضوی، سید علی اکبر بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • مرتضوی، عاطفه السادات بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • مرتضوی، مریم اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • مرتضوی، مژگان بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • مرتضوی، مژگان اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • مرتضوی، مژگان مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • مرتضوی، مژگان تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • مرتضوی نجف آبادی، مژگان پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • مردانی، شاهرخ سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • مردانی، محمد مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • مردانی، محمد بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • مردانی، محمد تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • مردانیان، فرحناز بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 734-738]
 • مروج، فرزانه بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • مزدک، حمید بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • مستاجران، فاطمه بررسی اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1668-1675]
 • مسجدی، امین مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • مسلمی عقیلی، میر مسیح بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • مشایخی، رضا بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • مشتاقیان، جمال اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • مشتاقیان، سید جمال بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]
 • مشکاتی، مرجان هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • مشکاتی، مرجان شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • مشکاتی، مرجان غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • مشکاتی، مرجان غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • مصطفوی‌زاده، کامیار مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • مصلایی، احمد تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • مصلح شیرازی، محمد امین تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • مطیفی فرد، مهدی شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی درافراد مسن: مقایسه‌ی تعویض مفصل هیپ اولیه با جا اندازی و فیکس کردن شگستگی [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • مظفرپور، ‌سارا آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • مظلومی، ربیع اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • معاضدی، احمد علی اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • معصومی، بابک بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • معین‌زاده، فیروزه اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • معین زاده، فیروزه مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • معینی، حیدرعلی مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • مغزی، امیر بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • مقتدری، ندا مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • مقرون، مریم ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • مقیمی، منصور سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • ملاباشی، مریم شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی درافراد مسن: مقایسه‌ی تعویض مفصل هیپ اولیه با جا اندازی و فیکس کردن شگستگی [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • ملت، مهدی مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • ملک پور، مختار مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • ملکپور، مجید اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • ملک پور افشار، رضا مقایسه‌‌ی مارکرهای ایمنوهیستوشیمی Cox، Ckit و Ki67 در گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و دیگر تومورهای اولیه‌ی مغزی در یک بررسی 10 ساله [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 9-16]
 • ملکی، فریبا بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • ملکی، مسعود مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • منتصری، هاشم مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • منتظری، سیمین تأثیر گلوکز بر حرکات جنین [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • منجم، مهرشاد یافته‌های پلی‌سومنوگرافیک و علایم بالینی سندرم آپنه‌ی انسدادی خواب در زنان و مردان ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1871-1878]
 • منصوری، مجتبی بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت، با کمترین هموگلوبین حین پمپ قلبی-ریوی در اعمال جرّاحی عروق کرونر [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1194-1204]
 • منوچهری، مریم بررسی اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1668-1675]
 • مهاجر، حمید عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • مهاجری، غلامرضا بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • مهاجری، غلامرضا کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • مهرابی کوشکی، علی نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • مهرابی کوشکی، علی بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • موج بافان، مرضیه Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • موحدی، داریوش بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1860-1870]
 • مودب، محمد حسن مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • مودب، محمد حسن گزارش مورد نادری از ابهام جنسی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 62-68]
 • مودب، محمد حسن هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس در کودکی با ضایعه‌ی منفرد استخوان فک تحتانی و دیابت بی‌مزه: گزارش مورد [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • موسوی، اسداله بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • موسوی، زهرا بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • موسوی، مهسا السادات مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • موسویان، احمد توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • موسوی نسب، سید محمد بررسی بیان ژن‌های مربوط به زیر گروه‌های A2Aو A2Bگیرنده‌های آدنوزین در نمونه‌ی بافت سرطان پستان انسان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 915-923]
 • مومنی، علی بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • مومنی، علی بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 107، 1389]
 • مومنی، علی مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • میدانی، محسن فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • میدانی، محسن پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • میدانی، محسن معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • میرالهی، سوسن مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • میربها، سحر بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • میربهاری، سید قاسم بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]
 • میرحسینی، محمود بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • میرخشتی، نوشین بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • میردامادی، مطهره The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • میرزاپور، علی بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • میر محمد صادقی، سید محسن بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • میر محمد صادقی، محسن بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • میرمحمدصادقی، سید محسن - آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • میرمحمدصادقی، فاطمه سادات بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • میرمحمدصادقی، فاطمه سادات آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • میرهاشمی، سید مجتبی بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • میناکاری، محمد Opium Consumption and Risk of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B and C [دوره 28، شماره 110، 1389]

ن

 • نائینی، سحر Emami تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]
 • نائینی، علیرضا Emami تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]
 • نادری، زهره اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • نادعلی، فاطمه بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • نادعلی، فاطمه بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • ناصری، محسن بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • ناظم، خلیل ا... نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • ناظم، خلیل‌اله بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • ناظم، خلیل اله بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • ناظم، مسعود نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • ناظم، مسعود فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]
 • نبی پور، رضا فلوکونازول موضعی توام با تزریق موضعی گلوکانتیم در مقایسه با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1281-1289]
 • نجفی، محمد Reza بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • نخودیان، زری بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • نخودیان، زری بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • نخودیان، زری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • نخودیان، زری شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • نخودیان، زری غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • نخودیان، زری هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • نخودیان، زری غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • نخودیان، زری غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • نخودیان، زری هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • نخودیان، زری غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • نصر اصفهانی، محمد حسین Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • نصراصفهانی، محمدحسین بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • نصراللهی، کبری مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • نصراللهی، کبری مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • نصرالهی، حمید تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • نصری، الهام بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • نصری، الهام بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • نصری، ویدا بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1043-1048]
 • نصوحیان، مجتبی بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • نصیری، سیاوش ارتباط فعالیت بیماری لوپوس بر اساس شاخص ارزیابی BILAG با سطح مارکرهای سرولوژیک فعالیت بیماری در بیماران [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • نصیری کاشانی، منصور مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • نظرعلی، شهناز اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • نظری، الهه اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • نظریان، شکوفه مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • نعمتی، کیانوش The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • نکوئی، فرشاد مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • نوابی، بهداد پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2 [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • نورائی، پروانه اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • نورایی، محمد هادی نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • نوروزی، الهه بررسی میزان سرب در شیر مادران منطقه صنعتی زرین‌شهر و تاثیر آن بر نوزادان [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • نوری، ربابه بررسی استرس‌های شایع دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • نوریان، سید ابراهیم تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • نوریان، سیدمحمد سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • نیازی، الهه بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • نیک آیین، مهناز بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]
 • نیکبخت، مهدی بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • نیکبخت دستگردی، مهدی ارزیابی پارامترهای اسپرمی در نمونه‌های کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • نیلفروش، پیمان بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 28-36]
 • نیلفروش، پیمان آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • نیلی، فاطمه تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]

و

 • والی، آناهیتا مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • والیانی، علی مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • والیانی، محبوبه ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • وحدت، سحر بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • وحید دستجردی، مرضیه بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد [دوره 28، شماره 108، 1389]

ه

 • هاتف، محمدرضا بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • هادی، مظاهر بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • هادیان فرد، محمد جواد ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • هاشمی، الهه بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 885-891]
 • هاشمی، بتول مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 111، 1389]
 • هاشمی، سید محمد بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • هاشمی، سید محمد بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • هاشمی، سید مرتضی موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • هاشمی، سید مظفر بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]
 • هاشمی، سید مظفر بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • هاشمی، سید مظفر تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • هاشمی، سید مظفر بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]
 • هاشمی، سیدمظفر بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • هاشمی بنی، بتول بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • هاشمی بنی، بتول مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • هاشمی پور، مهین گزارش مورد نادری از ابهام جنسی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 62-68]
 • هاشمی پور، مهین هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس در کودکی با ضایعه‌ی منفرد استخوان فک تحتانی و دیابت بی‌مزه: گزارش مورد [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • هاشمی دهکردی، الهام گزارش مورد نادری از ابهام جنسی [دوره 28، شماره 104، 1389، صفحه 62-68]
 • هدایتی، مهرنگ ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1261-1266]
 • همت، آرمان The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • همتی، سیمین بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 105، 1389]
 • همتی، سیمین مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • همتی، سیمین بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]
 • هنرمند، عظیم اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • هوائی، سید اصغر Evaluation of Pseudomonas aeroginosa isolated from cutaneous infections and determination of drug resistance pattern in patients of Alzahra hospital in Esfahan [دوره 28، شماره 110، 1389]
 • هوشیاری، زهرا Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution [دوره 28، شماره 110، 1389]

ی

 • یادگارفر، دکتر قاسم بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه [دوره 28، شماره 112، 1389]
 • یادگاری، محمد حسین بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C [دوره 28، شماره 106، 1389]
 • یاران، مجید بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • یاران، مجید هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • یاران، مجید شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • یاران، مجید غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • یاران، مجید غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • یاران، مجید هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • یاران، مجید غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • یراقی، احمد بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 885-891]
 • یراقی، احمد توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • یراقی، احمد علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • یراقی، حوری فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • یراقی، زهرا بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • یزدانی، محمد شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1156-1159]
 • یزدانی، مریم مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • یزدی، فرسیم مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • یقینی، امید مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • یوسفی، حسینعلی بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]