دوره و شماره: دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389 
بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی

صفحه 1724-1732

سید علی کاظمی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ رامین حیدری؛ مژگان قاری پور؛ الهیار گلابچی؛ دکتر نضال صراف زادگان


ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون

صفحه 1733-1744

مهدی تذهیبی؛ حسین خلیلی طهماسبی؛ مریم عادلی؛ ناهید آبدار؛ لیلا لقمانی؛ مریم مقرون؛ اکرم پورشمس؛ سید محمد حسن امامی؛ احمد اسماعیل زاده


بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی

صفحه 1765-1773

تورج روشن ضمیر؛ فاطمه قسامی؛ سید علی علوی؛ نوشین میرخشتی؛ لیلا انصاری


ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان

صفحه 1814-1819

زیبا فرج زادگان؛ احمد رضا زمانی؛ محبوبه والیانی؛ الهام گلشاه


بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت

صفحه 1820-1824

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم زاده؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ علی محمد فاطمی