دوره و شماره: دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390 
تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری

صفحه 875-881

عطاء‌اله قهیری؛ الهه رفایی علی‌آبادی؛ علی اکبر طاهریان


عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر

صفحه 890-900

نسترن ایزدی مود؛ نیـروانا تواهــن؛ غلامرضا معصومی؛ فرزاد قشــلاقی؛ زهرا دانا سیـادت؛ مهرداد ستاره؛ محمدرضا یزدانی اردستانی