دوره و شماره: دوره 30، شماره 205، مهر و آبان 1391، صفحه 1391-1438 
بررسی رابطه‌ی مقدار هورمون تحریک‌کننده‌ی تیرویید در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید

علی حسن عیاد؛ محمود قاسمی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ علی مهرابی کوشکی؛ سیلوا هوسپیان؛ محمود افشاری


اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه‌ی قند و لیپید تهران

فرزانه مباشری؛ داود خلیلی؛ یداله محرابی؛ فرزاد حدائق؛ محمد موحدی؛ امیرعباس مؤمنان؛ آرش قنبریان؛ فرید زایری؛ فریدون عزیزی