دوره و شماره: دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392 
رابطه‌ی بین سرطان کلیه و شغل در استان اصفهان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

صفحه 305-313

مینا تجویدی؛ سجاد نجفی؛ سید هادی مولانا؛ سیف اله غریب؛ سیمین همتی


علایم روان‌شناختی در بیماران با شکایت سرگیجه مزمن

صفحه 332-342

احمد چیت ساز؛ فریبرز خوروش؛ علی غلامرضایی؛ آزاده نورمحمدی