دوره و شماره: دوره 31، شماره 256، آذر و دی 1392 
بررسی اثر بخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی اساسی

صفحه 1620-1627

سید سعید حسنی طباطبائی؛ حمیدرضا سلطانی؛ ناصر دشتی؛ ابوالقاسم رحیمدل


علائم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم: آیا ارتباطی وجود دارد؟

صفحه 1649-1656

محمود پرهام؛ فاطمه حسین زاده؛ جلال حاجی زاده؛ غلامحسین نوروزی نژاد