دوره و شماره: دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393 
شناسایی یوبیکوئیتین D از بافت‌های پارافینه، در بیماران مبتلا به سرطان روده‌ی بزرگ

صفحه 972-981

امیر ایزدی؛ الهام مسلمی؛ سید محمد پورحسینی؛ وحید رضا یاسایی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ حمیدرضا الیکایی


تأثیر استراتژی‌ها و عوامل کمورادیوتراپی بر بقای پنج ساله‌ی بیماران مبتلا به سرطان مری

صفحه 982-990

سید کاظم میری‌نژاد؛ محمد حسین صومی؛ فرشاد سیدنژاد؛ امیر قاسمی جنگجو؛ مرتضی قوجازاده؛ محمد محمدزاده؛ علیرضا ناصری؛ بهنام نصیری؛ شهناز نقاشی