دوره و شماره: دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393 
الگوی مرگ و میر بیمارستانی سکته‌ی قلبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران: یک مطالعه‌ی ملی

صفحه 2174-2183

علی احمدی؛ جعفر گلشاهی؛ ارسلان خالدی‌فر؛ حمید سوری؛ یداله محرابی؛ کورش اعتماد


اثر عصاره‌ی آبی تخم شوید و آتروواستاتین بر روی گونه‌های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول

صفحه 2184-2192

ایران نوروزمیرزاآقاخانی؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی؛ فریبرز معطر؛ بهزاد مهکی


بررسی تأثیر سوسپانسیون سلولی ملانوسیت در محیط Jokliks در درمان ویتیلیگوی ثابت مقاوم: گزارش 10 مورد

صفحه 2210-2216

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران؛ محمد حسین نصر اصفهانی