دوره و شماره: دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394 
کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن

صفحه 1370-1379

علیرضا پورنجفیان؛ محمدرضا قدرتی؛ مسعود محسنی؛ علی اکبر قمری؛ فرحناز صادقی


سرطان پستان در حاملگی

صفحه 1380-1390

منیره طوسی؛ سیمین همتی؛ محمد محمدیان پناه