دوره و شماره: دوره 33، شماره 351، مهر و آبان 1394 
مقایسه‌ی بیان ژن‌های‌ Foxa1 و Foxa2 در مخاط معده‌ی مردان و زنان

صفحه 1564-1573

زهرا محمدی؛ پریسا محمدی‌نژاد؛ مهدی مغنی‌باشی


افزایش نفوذ نانوذرات طلا به داخل رده‌های سلولی سرطانی بر اثر اتصال با پپتید TAT

صفحه 1574-1583

صدیقه خامه‌چیان؛ سامان حسینخانی؛ رسول مدنی؛ مریم نیکخواه