دوره و شماره: دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396 
تأثیر تمرینات در آب بر QT قلبی بر روی بیماران مبتلا به اختلال هول (Panic)

صفحه 1483-1489

شیوا علمازاده؛ خسرو ابراهیم؛ فرشاد غزالیان؛ مجید برکتین


اثر بروملین بر ناهنجاری‌های ظاهری ناشی از بیس‌فنول‌آ در جنین موش صحرایی

صفحه 1496-1503

کاوه خزائیل؛ جواد جمشیدیان؛ محمود خاکساری مهابادی؛ نرگس ذوالفقاری