دوره و شماره: دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398 
مقایسه‌ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم‌های خرد ‌شده، له ‌شده و بلوک

صفحه 249-255

10.22122/jims.v37i520.11512

مریم ایران‌پور؛ علی خدارحمی؛ ابوذر پوررشیدی؛ محمد شفیعی؛ امید آذری؛ سجاده موحدی‌نیا؛ سفانه موحدی‌نیا


شناسایی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از روش مولکولی Polymerase Chain Reaction Sequencing (PCR Sequencing)

صفحه 256-262

10.22122/jims.v37i520.11374

راحله نجاتی حسینی؛ حسین زرین‌فر؛ محمود پریان؛ سعید پرهام؛ عبدالمجید فتی؛ علی رضایی مته‌کلائی؛ محمدجواد نجف‌زاده


ارزیابی سطح مالون دی‌آلدئید در حضور سیالیک اسید در آستروگلیای انسانی

صفحه 263-269

10.22122/jims.v37i520.11536

رحیم مرادی؛ زهرا ناظری؛ شیرین عزیزی دوست؛ مریم چراغ‌زاده؛ علیرضا خیراله