دوره و شماره: دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398 
بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

صفحه 438-442

10.22122/jims.v37i525.11907

میلاد کبیری؛ الهام رئیسی؛ عبدالمجید طاهری؛ حسین اعظمی؛ محمد علی دیانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ جمشید عبدوی


تأثیر عصاره‌ی گیاهان دارویی بر روی کرم‌های انگلی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

صفحه 462-474

10.22122/jims.v37i525.11631

کورش چراغی‌پور؛ عباس مریدنیا؛ محمدرضا شریفی؛ محمدعلی محقق؛ صیاد خانی‌زاده؛ مرتضی نورمحمدی؛ حامد کلانی