نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپوپتوز بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 139-146]
 • آترواسکلروزیس الگوی آترواسکلروزیس شرایین اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت تحت آنژیوگرافی در بیمارستان رازی رشت در سال 95 [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 578-581]
 • آدنوزین بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 875-881]
 • آرتریت روماتوئید پی‌گیری روند شدت بیماری آرتریت روماتوئید و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 701-706]
 • آروماتاز بیان پروتئین آروماتاز در بافت چربی زیرجلدی شکمی زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 621-627]
 • آزمون Human papillomavirus سنجش اعتبار روش تشخیصی ویروس پاپیلومای انسانی در تریاژ بانوان با گزارش ASCUS در سیتولوژی سرویکس [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 551-556]
 • آزمون‌‌های عملکرد کلیوی ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 758-763]
 • آسیب حاد کلیه تأثیر رزوواستاتین در پیش‌گیری از آسیب حاد کلیه‌ی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 628-633]
 • آکنه بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 267-269]
 • آلندرونات یافته‌های سنجش تراکم استخوان پس از درمان پیش‌گیرانه با آلندرونات در خانم‌های یائسه‌ی استئوپنیک؛ کدام دز درمانی بهترین اثرگذاری را دارد؟ [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 783-789]
 • آلودگی محیطی بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 882-885]
 • آلودگی هوا تأثیر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش ویستار [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 339-346]
 • آمادگی قلبی-تنفسی پاسخ‌های اینترلوکین-7 و ظرفیت هوازی به 20 جلسه‌ی تمرین مقاومتی کم‌شدت در وضعیت روزه‌داری در ماه رمضان [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 393-400]
 • آمفتامین شیوع سوء استفاده‌ی مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال‌های 96-1392 [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 24-30]
 • آمفوتریسین B ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 367-375]
 • آموزش تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • آناستوموز مقایسه‌ی کارایی و عوارض ناشی از ایجاد فیستول شریانی- وریدی با دو روش آناستوموز پهلو به انتها و پهلو به پهلوی شاخه‌ی پرفوران ورید سفالیک به شریان براکیال و فیستول براکیوسفالیک در بیماران کاندیدای همودیالیز [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 115-120]
 • آنتی‌اکسیدان‌ها مقایسه‌ی اثر ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد تولید شده به روش‌های سنتی (روش ارده)، صنعتی و پرس سرد [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 354-359]
 • آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین بررسی مکانیسم اثر انالاپریل، مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین (ACE)، بر تکثیر، آپوپتوز و مهاجرت سلول‌های سرطانی کولورکتال [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 442-449]
 • آنزیم فسفوکراتین کیناز MB مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 147-153]
 • آنفلوانزا بررسی کارایی واکسن آنفلوانزا و عوامل مؤثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 686-693]

ا

 • ابزار بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 494-502]
 • اپلیکیشن موبایل تأثیر اجرای برنامه‌ی توان‌بخشی قلب با استفاده از اپلیکیشن موبایل بر روی تحمل فعالیت، خستگی و تنگی نفس در بیماران پس از سکته‌ی قلبی حاد؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 862-868]
 • اپیدمی مرور همه‌گیرشناختی پاندمی کرونا ویروس جدید تا 25 اسفند 1398 [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 14-23]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395 [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 428-434]
 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 545-550]
 • اثرضد میکروبی مقایسه‌ی اثر ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد تولید شده به روش‌های سنتی (روش ارده)، صنعتی و پرس سرد [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 354-359]
 • اختلالات خودتنظیمی مداخلات مربوط به درمان اختلالات خودتنظیمی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: بررسی مروری روایی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 655-663]
 • اختلال استرس پس از سانحه تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 948-957]
 • اخلاق چالش‌های اخلاقی مراقبت‌های پایان زندگی و بیماری در مراحل انتهایی؛ یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 528-536]
 • ادم استخوانی توزیع فراوانی ادم استخوانی و محل‌های آناتومیک شایع آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 965-970]
 • ارتقای سلامت ارتباط سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 798-803]
 • ارتوپدی مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 67-73]
 • اردستان بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 545-550]
 • اسپرم؛ Peroxisome proliferator-activated receptors؛ متابولیسم بررسی ویژگی‌ها و عملکرد گیرنده‌های هسته‌ای فعال کننده‌ی تکثیر پروکسیزوم‌ها (PPARs) در باروری مردان [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 503-511]
 • اسپرماتوژنز اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 886-892]
 • اسپرماتوسیت بررسی اثر محفاظتی ویتامین C بر روی اسپرماتوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نر مبتلا به صرع شده با پنتلین تترازول به روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 615-620]
 • استئوتومی مقایسه‌ی روند بالینی روش جااندازی باز با و بدون استئوتومی سالتر در درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 180-185]
 • استخوان عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 728-735]
 • استرس تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت بر افسردگی، اضطراب، استرس و شاخص‌های کنترل قند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 289-295]
 • استرس ادراک شده استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 303-309]
 • استرس ادراک شده اثربخشی درمان شفقت محور (CFT) بر استرس ادراک شده‌ی بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک پذیر: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 602-608]
 • استرس اکسیداتیو؛ هایپرانسولینمی آیا استرس اکسیداتیو عامل ایجاد مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک است؟ [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 450-462]
 • استروئید گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 135-138]
 • استنت پی‌گیری طولانی مدت استنت‌گذاری مسیر خروجی بطن راست در مقابل شانت Blalock Taussig (BT) پس از جراحی کامل تترالوژی فالوت [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 296-302]
 • اسکار مقایسه‌ی اسکار ناشی از دو روش جراحی به صورت برش زیر پلاتیسما و روی پلاتیسما و ترمیم پلاتیسما در برش کلار گردنی در جراحی تیروئیدکتومی [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 270-277]
 • اسلام پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا با تأکید بر انجام وضو [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 286-288]
 • اسهال مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌ [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 55-61]
 • اسید لینولئیک کونژوگه تأثیر مکمل یاری اسید لینولئیک کونژوگه بر الگوی اسیدچرب و پروفایل لییپد سرم بیماران مبتلا به سرطان رکتال تحت درمان با کمورادیوتراپی [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 996-1003]
 • اسیدهای چرب تأثیر مکمل یاری اسید لینولئیک کونژوگه بر الگوی اسیدچرب و پروفایل لییپد سرم بیماران مبتلا به سرطان رکتال تحت درمان با کمورادیوتراپی [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 996-1003]
 • اصلاح فتق اینگوینال مقایسه‌ی تأثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 252-259]
 • اضطراب ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • اطلاع‌رسانی خطر اطلاع‌رسانی خطر (Risk Communication) در بحران پاندمی COVID-19 [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 227-230]
 • افسردگی تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت بر افسردگی، اضطراب، استرس و شاخص‌های کنترل قند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 289-295]
 • افسردگی پس از زایمان تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 948-957]
 • اکسید روی اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 886-892]
 • اکوپانکچر بررسی مقایسه‌ای تأثیر شم الکترو اکوپانکچر و الکترو اکوپانکچر در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 721-727]
 • اگزوزوم جداسازی و تعیین خصوصیات اگزوزوم‌های جدا شده از سلول‌های بنیادی مزانشیم با استفاده از روش اولترا سانتریفیوژ و پلی‌اتیلن‌گلیکول [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 31-38]
 • التهاب اثر تمرین هوازی بر بهبود التهاب عصبی ناشی از ایسکمی مغزی: بررسی نقش میکروگلیاها و آستروسیت‌ها [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 958-964]
 • الکتروشوک درمانی تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 401-407]
 • الیگواسپرمی تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]
 • امید تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 193-200]
 • امید ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • انالاپریل بررسی مکانیسم اثر انالاپریل، مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین (ACE)، بر تکثیر، آپوپتوز و مهاجرت سلول‌های سرطانی کولورکتال [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 442-449]
 • انتقال بیمار مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • انجماد تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]
 • انحناهای ستون فقرات تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال نخاعی کمری پس از لامینکتومی [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 936-940]
 • اندام تحتانی مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 67-73]
 • اندام تحتانی الگوی آترواسکلروزیس شرایین اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت تحت آنژیوگرافی در بیمارستان رازی رشت در سال 95 [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 578-581]
 • اندوتلین-1 تأثیر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش ویستار [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 339-346]
 • اندوسکوپی تأثیر اسپری کرایوتراپی و فلوتیکازون در ترمیم بافتی پس از جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 563-568]
 • انسان فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در منطقه‌ی میانکوه استان چهار محال و بختیاری در سال 1396 [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 664-669]
 • انسولین تأثیر برنامه‌ی بازدید منزل بر رفتارهای خود مدیریتی و شاخص‌های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 310-316]
 • انسولین تغییرات بافت‌شناسی بخش درون‌ریز غده‌ی پانکراس Rat‌های مدل مبتلا به دیابت تیمار شده با عصاره‌ی ‌گل ‌‌سرخ محمدی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 383-389]
 • انسولین تأثیر عصاره‌ی ‌گل‌‌‌‌ ‌سرخ محمدی بر میزان قند ‌خون، انسولین و استرس‌‌ اکسیداتیو در Ratهای مدل مبتلا به دیابت [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 521-527]
 • اوتیسم مداخلات مربوط به درمان اختلالات خودتنظیمی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: بررسی مروری روایی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 655-663]
 • اولترا سانتریفیوژ جداسازی و تعیین خصوصیات اگزوزوم‌های جدا شده از سلول‌های بنیادی مزانشیم با استفاده از روش اولترا سانتریفیوژ و پلی‌اتیلن‌گلیکول [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 31-38]
 • ایتراکونازول ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 367-375]
 • ایران شیوع سوء استفاده‌ی مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال‌های 96-1392 [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 24-30]
 • ایران عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 376-382]
 • ایران اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395 [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 428-434]
 • ایران بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 545-550]
 • ایران فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در منطقه‌ی میانکوه استان چهار محال و بختیاری در سال 1396 [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 664-669]
 • ایران ارزیابی فون پشه‌های خاکی‌ در کانون بومی لیشمانیوز پوستی در شهرستان دزفول سال 1397 [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 707-713]
 • ایزوترتینوین بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 267-269]
 • ایسکمی اثر تمرین هوازی بر بهبود التهاب عصبی ناشی از ایسکمی مغزی: بررسی نقش میکروگلیاها و آستروسیت‌ها [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 958-964]
 • ایسکمی میوکارد میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 172-179]
 • ایمنی‌درمانی نقش مولکول ساپونینی کریستینین A در کنترل التهاب خفیف مزمن در بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 85-98]
 • ایمونوهیستوشیمی نتیجه‌ی رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی در تعیین اختلال عملکرد روده بعد از عمل در کودکان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 582-588]
 • اینترلوکین-5 بهینه‌سازی بیان پروتئین اینترلوکین-5 در باکتری Escherichia Coli سویه‌ی BL21 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 694-700]
 • اینترلوکین-7 پاسخ‌های اینترلوکین-7 و ظرفیت هوازی به 20 جلسه‌ی تمرین مقاومتی کم‌شدت در وضعیت روزه‌داری در ماه رمضان [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 393-400]

ب

 • باردارای سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • بارداری ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 512-520]
 • بازخورد بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 494-502]
 • بازدید منزل تأثیر برنامه‌ی بازدید منزل بر رفتارهای خود مدیریتی و شاخص‌های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 310-316]
 • باکولوویروس کلون، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H1N1 انسانی در رده‌ی یوکاریوتیک سلول حشره با استفاده از وکتور باکولوویروس [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 260-266]
 • بای‌پس معده مقایسه‌ی نتایج عمل جراحی Single Anastomose Sleeve Jejunal (SASJ) Bypass با Classic Gastric Bypass در بیماران چاق [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 49-54]
 • بای‌پس معده تأثیر آناستوموز گاستروژوژنوستومی با دو قطر 30 و 45 میلی‌متر در عمل جراحی مینی بای‌‌پس معده بر تغییرات وزن بیماران دچار چاقی مفرط: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 557-562]
 • بای‌پس معده بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 776-782]
 • بتا توبولین شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 929-935]
 • بخش مراقبت‌های ویژه بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 231-236]
 • بخش مراقبت‏های ویژه‌ی نوزادان مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • بدخیمی‌های پستان بیان ژن Env در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 849-855]
 • بروز اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395 [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 428-434]
 • بروز بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 545-550]
 • بزرگسالان مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 463-468]
 • بقا ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 764-768]
 • بلوک عصبی تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 537-544]
 • بهبود زخم بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخم‌های ناشی از واریس پا [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 165-171]
 • بومی‌سازی بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 494-502]
 • بی‌حسی نخاعی مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 67-73]
 • بیضه اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 886-892]
 • بی‌فسفونات یافته‌های سنجش تراکم استخوان پس از درمان پیش‌گیرانه با آلندرونات در خانم‌های یائسه‌ی استئوپنیک؛ کدام دز درمانی بهترین اثرگذاری را دارد؟ [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 783-789]
 • بی‌قراری تأثیر میدازولام وریدی و ملاتونین خوراکی در کنترل آژیتاسیون ناشی از کتامین در بخش اورژانس: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 422-427]
 • بیماران سرپایی بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 107-114]
 • بیمارستان رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 99-106]
 • بیماری کلیوی بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 332-338]
 • بیماری کووید 19 روان‌شناسی سلامت و بحران پاندمی ویروس کرونا (کووید 19): یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 216-226]
 • بیماری متابولیک استخوان یافته‌های سنجش تراکم استخوان پس از درمان پیش‌گیرانه با آلندرونات در خانم‌های یائسه‌ی استئوپنیک؛ کدام دز درمانی بهترین اثرگذاری را دارد؟ [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 783-789]
 • بیماری مزمن کلیه تأثیر رزوواستاتین در پیش‌گیری از آسیب حاد کلیه‌ی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 628-633]
 • بیماری‌های پوست تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1031-1037]
 • بیماری‌های تنفسی مرور همه‌گیرشناختی پاندمی کرونا ویروس جدید تا 25 اسفند 1398 [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 14-23]
 • بیماری‌های عفونی مرور همه‌گیرشناختی پاندمی کرونا ویروس جدید تا 25 اسفند 1398 [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 14-23]
 • بیماری‌های مزمن غیر واگیر نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 477-488]
 • بیهوشی استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 303-309]

پ

 • پاپ اسمیر تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 489-493]
 • پاپ اسمیر سنجش اعتبار روش تشخیصی ویروس پاپیلومای انسانی در تریاژ بانوان با گزارش ASCUS در سیتولوژی سرویکس [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 551-556]
 • پاتلوفمورال بررسی مقایسه‌ای تأثیر شم الکترو اکوپانکچر و الکترو اکوپانکچر در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 721-727]
 • پاکلی تاکسل اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 886-892]
 • پاندمی اطلاع‌رسانی خطر (Risk Communication) در بحران پاندمی COVID-19 [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 227-230]
 • پانکراتیکودئونکتومی میزان بروز فیستول پانکراس پس از پانکراتیکودئودنکتومی بر اساس درن سمت چپ و راست در بیماران تحت عمل جراحی Whipple و عوامل مؤثر بر بروز آن [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 360-366]
 • پانکراس میزان بروز فیستول پانکراس پس از پانکراتیکودئودنکتومی بر اساس درن سمت چپ و راست در بیماران تحت عمل جراحی Whipple و عوامل مؤثر بر بروز آن [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 360-366]
 • پتیدین مقایسه‌ی تأثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 252-259]
 • پرتو جایگاه هورمسیس پرتوی در حیطه‌ی رادیولوژی: مقاله مروری [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 39-48]
 • پرتودرمانی ارزیابی خطر سرطان ثانویه‌ی تیروئید ناشی از دز معادل نوترون در درمان تومور مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-Conformal Radiation Therapy یا 3D-CRT) [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 569-574]
 • پرخطر مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • پردنیزولون تأثیر پردنیزولون و مومتازون بر بهبود زخم ایجاد شده توسط لیشمانیا ماژور در موش BALB/c [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 415-421]
 • پرستاری مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • پرسنل بهداشتی بررسی کارایی واکسن آنفلوانزا و عوامل مؤثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 686-693]
 • پرسنل بهداشتی- درمانی رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 99-106]
 • پرسنل بهداشتی- درمانی علل غیبت از کار به علت بیماری در پرسنل بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 609-614]
 • پرفشاری خون ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شاخص‌های سندرم متابولیک و پایش فشار خون 24 ساعته در افراد با پرفشاری خون اولیه [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 831-836]
 • پرگابالین اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه‌ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 325-331]
 • پروتئین GRASP فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1043-1047]
 • پروتئیناز شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 929-935]
 • پروستات طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 893-899]
 • پسوریازیس تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1031-1037]
 • پشه خاکی؛ لیشمانیوز جلدی؛ Phlebotomus؛ دزفول ارزیابی فون پشه‌های خاکی‌ در کانون بومی لیشمانیوز پوستی در شهرستان دزفول سال 1397 [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 707-713]
 • پلاسمودیوم ویواکس فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 856-861]
 • پلی‌اتیلن‌گلیکول جداسازی و تعیین خصوصیات اگزوزوم‌های جدا شده از سلول‌های بنیادی مزانشیم با استفاده از روش اولترا سانتریفیوژ و پلی‌اتیلن‌گلیکول [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 31-38]
 • پنتیلن تترازول تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 278-285]
 • پوشش بیولوژیک اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 837-841]
 • پیامد بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 231-236]
 • پیش‌گیری پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا با تأکید بر انجام وضو [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 286-288]
 • پیش‌گیری نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 477-488]
 • پیش‌گیری ارزیابی اثربخشی Livercare (ترکیب گیاهان خار‌مریم، قاصدک، زرشک، زردچوبه و کنگر ‌فرنگی) در پیش‌گیری از سمیت کبدی ناشی از داروهای ضد سل: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 804-810]
 • پیوند اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 837-841]

ت

 • تترالوژی فالوت پی‌گیری طولانی مدت استنت‌گذاری مسیر خروجی بطن راست در مقابل شانت Blalock Taussig (BT) پس از جراحی کامل تترالوژی فالوت [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 296-302]
 • تخمین پی‌گیری روند شدت بیماری آرتریت روماتوئید و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 701-706]
 • تخمین طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 893-899]
 • ترمیم زخم اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 837-841]
 • تروپونین بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 231-236]
 • تروپونین I مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 147-153]
 • تروپونین I میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 172-179]
 • تروپونین I تأثیر 8 هفته ورزش هوازی بر شاخص‌های بیوشیمیایی ویژه‌ی سلول‌های قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 824-830]
 • تروما تأثیر ویتامین D در پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 649-654]
 • تروما تأثیر عمل جراحی باز در مقایسه با درمان حمایتی بر بهبودی بیماران مبتلا به ضایعات تروماتیک کمپلکس غضروفی فیبری سه‌گوش: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 818-823]
 • تری‌گلیسیرید سندرم متابولیک و COVID-19: چالش‌ها و عوارض بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1021-1030]
 • تری‌گلیسیرید بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 121-128]
 • تست ورزش میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 172-179]
 • تشخیص نقش سی‌تی اسکن در تشخیص و مدیریت بیماری COVID-19 [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 390-392]
 • تشخیص زودرس سرطان فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1043-1047]
 • تصویربرداری بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 107-114]
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 107-114]
 • تصویربرداری رزنانس مغناطیسی ارزیابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن کنژوگه شده با آنتی‌بادی ضد گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال برای تشخیص سرطان ریه توسط تصویربرداری رزنانس مغناطیسی در موش C57BL/6 [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1038-1042]
 • تکامل بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس‌ها با تمرکز بر عامل عفونت COVID-19 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 900-913]
 • تکرارپذیری نتایج بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 494-502]
 • تمرینات تناوبی شدید تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر گیرنده‌ی کینازی نوع II قلب و سطوح پلاسمایی میوستاتین Ratهای نر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 8-13]
 • تمرین پلایومتریک عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 728-735]
 • تمرین تناوبی تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل سیلی‌مارین بر آنزیم‌های کبدی در Ratهای نر مدل کبد چرب [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 989-995]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا B عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 317-324]
 • تمرین مقاومتی پاسخ‌های اینترلوکین-7 و ظرفیت هوازی به 20 جلسه‌ی تمرین مقاومتی کم‌شدت در وضعیت روزه‌داری در ماه رمضان [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 393-400]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 278-285]
 • تمرین هوازی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش ویستار [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 339-346]
 • تنگی کانال نخاعی تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال نخاعی کمری پس از لامینکتومی [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 936-940]
 • توان‌بخشی قلب تأثیر اجرای برنامه‌ی توان‌بخشی قلب با استفاده از اپلیکیشن موبایل بر روی تحمل فعالیت، خستگی و تنگی نفس در بیماران پس از سکته‌ی قلبی حاد؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 862-868]
 • توجیه‌پذیری بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 107-114]
 • توده‌ی معدنی استخوانی یافته‌های سنجش تراکم استخوان پس از درمان پیش‌گیرانه با آلندرونات در خانم‌های یائسه‌ی استئوپنیک؛ کدام دز درمانی بهترین اثرگذاری را دارد؟ [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 783-789]
 • تولید مثل بررسی ویژگی‌ها و عملکرد گیرنده‌های هسته‌ای فعال کننده‌ی تکثیر پروکسیزوم‌ها (PPARs) در باروری مردان [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 503-511]
 • تومور ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 764-768]
 • تومور مغزی ارزیابی خطر سرطان ثانویه‌ی تیروئید ناشی از دز معادل نوترون در درمان تومور مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-Conformal Radiation Therapy یا 3D-CRT) [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 569-574]
 • تیروئید ارزیابی خطر سرطان ثانویه‌ی تیروئید ناشی از دز معادل نوترون در درمان تومور مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-Conformal Radiation Therapy یا 3D-CRT) [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 569-574]
 • تیروئیدکتومی مقایسه‌ی اسکار ناشی از دو روش جراحی به صورت برش زیر پلاتیسما و روی پلاتیسما و ترمیم پلاتیسما در برش کلار گردنی در جراحی تیروئیدکتومی [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 270-277]
 • تیوپنتال سدیم تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 401-407]

ج

 • جااندازی باز مقایسه‌ی روند بالینی روش جااندازی باز با و بدون استئوتومی سالتر در درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 180-185]
 • جراحی مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 67-73]
 • جراحی گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 201-205]
 • جراحی استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 303-309]
 • جراحی تأثیر عمل جراحی باز در مقایسه با درمان حمایتی بر بهبودی بیماران مبتلا به ضایعات تروماتیک کمپلکس غضروفی فیبری سه‌گوش: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 818-823]
 • جراحی اعصاب مقایسه‌ی شاخص‌های همودینامیک در هنگام قرار دادن نگهدارنده‌ی سر (Skull-Pin Head-Holder) در جراحی‌های مغز و اعصاب در دو گروه دریافت کننده‌ی داروهای دکسمدتومیدین و میدازولام [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 790-797]
 • جراحی باریاتریک بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 776-782]
 • جراحی چاقی مقایسه‌ی نتایج عمل جراحی Single Anastomose Sleeve Jejunal (SASJ) Bypass با Classic Gastric Bypass در بیماران چاق [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 49-54]
 • جنازه اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 837-841]
 • جنبه‌های روانی اجتماعی روان‌شناسی سلامت و بحران پاندمی ویروس کرونا (کووید 19): یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 216-226]
 • جنس ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 237-244]
 • جوان‌سازی بررسی و مقایسه‌‌ی ماندگاری در انتقال سریالی پیوند (گرافت) چربی اتولوگ ذخیره شده در دمای فریز و چربی تازه در جوان‌سازی صورت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 670-679]

چ

 • چاقی سندرم متابولیک و COVID-19: چالش‌ها و عوارض بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1021-1030]
 • چاقی نقش مولکول ساپونینی کریستینین A در کنترل التهاب خفیف مزمن در بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 85-98]
 • چاقی بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 776-782]
 • چربی اتولوگ بررسی و مقایسه‌‌ی ماندگاری در انتقال سریالی پیوند (گرافت) چربی اتولوگ ذخیره شده در دمای فریز و چربی تازه در جوان‌سازی صورت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 670-679]
 • چربی زیرجلدی شکمی بیان پروتئین آروماتاز در بافت چربی زیرجلدی شکمی زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 621-627]
 • چربی‌ها عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 728-735]
 • چربی‌ها تأثیر مکمل یاری اسید لینولئیک کونژوگه بر الگوی اسیدچرب و پروفایل لییپد سرم بیماران مبتلا به سرطان رکتال تحت درمان با کمورادیوتراپی [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 996-1003]

ح

 • حافظه اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه‌ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 325-331]
 • حوادث پرتوی بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 882-885]

خ

 • خانواده مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • خانواده تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • خانواده‌محور مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • خستگی تأثیر مکمل‌یاری با سین‌بیوتیک بر مدیریت خستگی و وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 74-84]
 • خود مدیریتی تأثیر برنامه‌ی بازدید منزل بر رفتارهای خود مدیریتی و شاخص‌های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 310-316]

د

 • داروهای ضد سل ارزیابی اثربخشی Livercare (ترکیب گیاهان خار‌مریم، قاصدک، زرشک، زردچوبه و کنگر ‌فرنگی) در پیش‌گیری از سمیت کبدی ناشی از داروهای ضد سل: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 804-810]
 • دام فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در منطقه‌ی میانکوه استان چهار محال و بختیاری در سال 1396 [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 664-669]
 • درد بررسی مقایسه‌ای تأثیر شم الکترو اکوپانکچر و الکترو اکوپانکچر در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 721-727]
 • درد بعد از عمل تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 537-544]
 • درد پس از عمل مقایسه‌ی تأثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 252-259]
 • درد شکمی بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 776-782]
 • دررفتگی مقایسه‌ی روند بالینی روش جااندازی باز با و بدون استئوتومی سالتر در درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 180-185]
 • درماتوفیت گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 135-138]
 • درمان مروری بر ویژگی‌های ژنومی کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) و چشم‌اندازهای پیش رو در پاتوژنز و درمان عفونت کووید ۱۹ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 589-601]
 • درمان هیجان‌مدار مقایسه‌ی اثربخشی درمان هیجان‌مدار (EFT) و درمان روایتی (NCT) بر کیفیت زندگی ‌زناشویی افراد متعارض با همسر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 1-7]
 • دز پرتوی مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 463-468]
 • دز تابشی رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 769-775]
 • دز معادل ارزیابی خطر سرطان ثانویه‌ی تیروئید ناشی از دز معادل نوترون در درمان تومور مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-Conformal Radiation Therapy یا 3D-CRT) [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 569-574]
 • دست تأثیر عمل جراحی باز در مقایسه با درمان حمایتی بر بهبودی بیماران مبتلا به ضایعات تروماتیک کمپلکس غضروفی فیبری سه‌گوش: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 818-823]
 • دستیاران استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 303-309]
 • دکسمدتومیدین تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 401-407]
 • دکسمدتومیدین تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 537-544]
 • دکسمدتومیدین مقایسه‌ی شاخص‌های همودینامیک در هنگام قرار دادن نگهدارنده‌ی سر (Skull-Pin Head-Holder) در جراحی‌های مغز و اعصاب در دو گروه دریافت کننده‌ی داروهای دکسمدتومیدین و میدازولام [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 790-797]
 • دوران پس از زایمان تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 948-957]
 • دوسه‌تاکسل بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 139-146]
 • دوغ مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌ [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 55-61]
 • دیابت سندرم متابولیک و COVID-19: چالش‌ها و عوارض بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1021-1030]
 • دیابت الگوی آترواسکلروزیس شرایین اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت تحت آنژیوگرافی در بیمارستان رازی رشت در سال 95 [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 578-581]
 • دیابت سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • دیابت شیرین فراوانی کتو اسیدوز دیابتی و هیپرگلیسمی در موارد جدید دیابت نوع 1 در کودکان بستری در بیمارستان کودکان شهر قزوین طی سال‌های 95-1385 [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 435-441]
 • دیابت قندی تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت بر افسردگی، اضطراب، استرس و شاخص‌های کنترل قند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 289-295]
 • دیابت ملیتوس تغییرات بافت‌شناسی بخش درون‌ریز غده‌ی پانکراس Rat‌های مدل مبتلا به دیابت تیمار شده با عصاره‌ی ‌گل ‌‌سرخ محمدی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 383-389]
 • دیابت ملیتوس تأثیر عصاره‌ی ‌گل‌‌‌‌ ‌سرخ محمدی بر میزان قند ‌خون، انسولین و استرس‌‌ اکسیداتیو در Ratهای مدل مبتلا به دیابت [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 521-527]
 • دیابت نوع 2 نقش مولکول ساپونینی کریستینین A در کنترل التهاب خفیف مزمن در بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 85-98]
 • دیابت نوع 2 تأثیر برنامه‌ی بازدید منزل بر رفتارهای خود مدیریتی و شاخص‌های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 310-316]
 • دیابت نوع 2 بررسی کنترل قند خون و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 347-353]
 • دیابت نوع 2 تأثیر 8 هفته ورزش هوازی بر شاخص‌های بیوشیمیایی ویژه‌ی سلول‌های قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 824-830]
 • دیالیز‌ صفاقی بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 121-128]
 • دیالیز صفاقی بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 332-338]
 • دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ مقایسه‌ی روند بالینی روش جااندازی باز با و بدون استئوتومی سالتر در درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 180-185]
 • دیلتیازم تأثیر آغشته کردن کاف لوله‌ی تراشه با ژل دیلتیازم بر روی تغییرات قلبی- عروقی در بیماران تحت جراحی کله‌سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 634-641]

ر

 • رادیوگرافی پانورامیک مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 463-468]
 • رادیوگرافی مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 463-468]
 • رادیولوژی جایگاه هورمسیس پرتوی در حیطه‌ی رادیولوژی: مقاله مروری [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 39-48]
 • راش‌های پوستی تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1031-1037]
 • رباط صلیبی قدامی توزیع فراوانی ادم استخوانی و محل‌های آناتومیک شایع آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 965-970]
 • رضایت مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • رضایت جنسی تأثیر ارایه‌ی بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1012-1020]
 • رضایت جنسی میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 842-848]
 • رضایت شغلی رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396 [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 99-106]
 • رفتار تغذیه‌ای تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • روان‌درمانی اثربخشی درمان شفقت محور (CFT) بر استرس ادراک شده‌ی بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک پذیر: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 602-608]
 • روان‌سنجی بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 494-502]
 • روان‌شناسی روان‌شناسی سلامت و بحران پاندمی ویروس کرونا (کووید 19): یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 216-226]
 • روان‌شناسی مثبت تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت بر افسردگی، اضطراب، استرس و شاخص‌های کنترل قند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 289-295]
 • روایت‌درمانی مقایسه‌ی اثربخشی درمان هیجان‌مدار (EFT) و درمان روایتی (NCT) بر کیفیت زندگی ‌زناشویی افراد متعارض با همسر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 1-7]
 • روپی‌واکائین تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 537-544]
 • روزه‌داری پاسخ‌های اینترلوکین-7 و ظرفیت هوازی به 20 جلسه‌ی تمرین مقاومتی کم‌شدت در وضعیت روزه‌داری در ماه رمضان [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 393-400]
 • روغن کنجد مقایسه‌ی اثر ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد تولید شده به روش‌های سنتی (روش ارده)، صنعتی و پرس سرد [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 354-359]
 • ریپرفیوژن اثر تمرین هوازی بر بهبود التهاب عصبی ناشی از ایسکمی مغزی: بررسی نقش میکروگلیاها و آستروسیت‌ها [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 958-964]

ز

 • زخم واریسی بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخم‌های ناشی از واریس پا [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 165-171]
 • زنان تأثیر ارایه‌ی بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1012-1020]
 • زنان میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 842-848]

ژ

 • ژن‌های P53 بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 875-881]
 • ژنوتایپ فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 856-861]
 • ژنومیکس مروری بر ویژگی‌های ژنومی کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) و چشم‌اندازهای پیش رو در پاتوژنز و درمان عفونت کووید ۱۹ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 589-601]

س

 • سازگاری تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 193-200]
 • سالمند عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 376-382]
 • سبک زندگی مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • سبک‌های مقابله با استرس استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 303-309]
 • ستروتاید اثربخشی آنتاگونیست هورمون آزاد کننده‌ی گونادوتروپین (ستروتاید) در مقایسه با کابرگولین در پیش‌گیری و درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 982-988]
 • سدیم غذا ارتباط سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 798-803]
 • سرطان اثربخشی ژل دهانی حاوی هیالورونیک اسید، پلی وینیل پیریلیدون و گلیسیریزین در پیش‌گیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1004-1011]
 • سرطان دهانه‌ی رحم تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 489-493]
 • سرطان رکتال تأثیر مکمل یاری اسید لینولئیک کونژوگه بر الگوی اسیدچرب و پروفایل لییپد سرم بیماران مبتلا به سرطان رکتال تحت درمان با کمورادیوتراپی [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 996-1003]
 • سرطان کولورکتال بررسی مکانیسم اثر انالاپریل، مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین (ACE)، بر تکثیر، آپوپتوز و مهاجرت سلول‌های سرطانی کولورکتال [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 442-449]
 • سرطان مری ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 764-768]
 • سرطان معده بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 139-146]
 • سقوط عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 376-382]
 • سکته ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 237-244]
 • سکته‌ی قلبی تأثیر اجرای برنامه‌ی توان‌بخشی قلب با استفاده از اپلیکیشن موبایل بر روی تحمل فعالیت، خستگی و تنگی نفس در بیماران پس از سکته‌ی قلبی حاد؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 862-868]
 • سل اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395 [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 428-434]
 • سلامت تدوین برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مبتنی بر نیاز مادران جایگزین ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 971-981]
 • سلامت جنسی تأثیر ارایه‌ی بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1012-1020]
 • سلامت جنسی میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 842-848]
 • سلامت روان تأثیر مکمل‌یاری با سین‌بیوتیک بر مدیریت خستگی و وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 74-84]
 • سلول Sf9 کلون، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H1N1 انسانی در رده‌ی یوکاریوتیک سلول حشره با استفاده از وکتور باکولوویروس [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 260-266]
 • سلول سنگفرشی آتیپیک با اهمیت ناشناخته سنجش اعتبار روش تشخیصی ویروس پاپیلومای انسانی در تریاژ بانوان با گزارش ASCUS در سیتولوژی سرویکس [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 551-556]
 • سلول‌های بنیادی مزانشیمی جداسازی و تعیین خصوصیات اگزوزوم‌های جدا شده از سلول‌های بنیادی مزانشیم با استفاده از روش اولترا سانتریفیوژ و پلی‌اتیلن‌گلیکول [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 31-38]
 • سمیت کبدی ارزیابی اثربخشی Livercare (ترکیب گیاهان خار‌مریم، قاصدک، زرشک، زردچوبه و کنگر ‌فرنگی) در پیش‌گیری از سمیت کبدی ناشی از داروهای ضد سل: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 804-810]
 • سنتی تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1031-1037]
 • سندرم تحریک بیش از حد تخمدان اثربخشی آنتاگونیست هورمون آزاد کننده‌ی گونادوتروپین (ستروتاید) در مقایسه با کابرگولین در پیش‌گیری و درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 982-988]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک آیا استرس اکسیداتیو عامل ایجاد مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک است؟ [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 450-462]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بیان پروتئین آروماتاز در بافت چربی زیرجلدی شکمی زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 621-627]
 • سندرم ترک نقش نواحی قشر جلوی پیشانی و تگمنتوم شکمی بر علایم سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر معتاد به مرفین [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 736-744]
 • سندرم روده‌ی تحریک پذیر اثربخشی درمان شفقت محور (CFT) بر استرس ادراک شده‌ی بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک پذیر: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 602-608]
 • سندرم متابولیک سندرم متابولیک و COVID-19: چالش‌ها و عوارض بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1021-1030]
 • سندرم متابولیک ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شاخص‌های سندرم متابولیک و پایش فشار خون 24 ساعته در افراد با پرفشاری خون اولیه [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 831-836]
 • سوء مصرف مواد شیوع سوء استفاده‌ی مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال‌های 96-1392 [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 24-30]
 • سوختگی اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 837-841]
 • سوختگی‌ها ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • سیپروفلوکساسین اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 245-251]
 • سیتوکین‌ها پاسخ‌های ایمنی علیه ویروس‌های خانواده‌ی کرونا و راهبردهای ساخت واکسن [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 408-414]
 • سی‌تی اسکن نقش سی‌تی اسکن در تشخیص و مدیریت بیماری COVID-19 [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 390-392]
 • سی‌تی اسکن مولتی دتکتور رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 769-775]
 • سیستم‌ ایمنی پاسخ‌های ایمنی علیه ویروس‌های خانواده‌ی کرونا و راهبردهای ساخت واکسن [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 408-414]
 • سیستم بیانی بهینه‌سازی بیان پروتئین اینترلوکین-5 در باکتری Escherichia Coli سویه‌ی BL21 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 694-700]
 • سیستم پروکاریوتی بهینه‌سازی بیان پروتئین اینترلوکین-5 در باکتری Escherichia Coli سویه‌ی BL21 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 694-700]
 • سیستم قلبی- عروقی تأثیر آغشته کردن کاف لوله‌ی تراشه با ژل دیلتیازم بر روی تغییرات قلبی- عروقی در بیماران تحت جراحی کله‌سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 634-641]
 • سیلی‌مارین تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل سیلی‌مارین بر آنزیم‌های کبدی در Ratهای نر مدل کبد چرب [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 989-995]
 • سین‌بیوتیک تأثیر مکمل‌یاری با سین‌بیوتیک بر مدیریت خستگی و وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 74-84]
 • سینوس تأثیر اسپری کرایوتراپی و فلوتیکازون در ترمیم بافتی پس از جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 563-568]

ش

 • شاخص توده‌ی بدنی مقایسه‌ی نتایج عمل جراحی Single Anastomose Sleeve Jejunal (SASJ) Bypass با Classic Gastric Bypass در بیماران چاق [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 49-54]
 • شادکامی مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • شادی تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 193-200]
 • شالازیون بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 267-269]
 • شانت Blalock-Taussig پی‌گیری طولانی مدت استنت‌گذاری مسیر خروجی بطن راست در مقابل شانت Blalock Taussig (BT) پس از جراحی کامل تترالوژی فالوت [دوره 38، شماره 574، 1399، صفحه 296-302]
 • شبکیه میزان فشار پرفیوژن چشمی در مبتلایان به انسداد ایسکمیک حاد ورید مرکزی شبکیه در مقایسه با گروه شاهد [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 869-874]
 • شدن رادیواکتیو بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 882-885]
 • شستن دست پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا با تأکید بر انجام وضو [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 286-288]
 • شفقت اثربخشی درمان شفقت محور (CFT) بر استرس ادراک شده‌ی بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک پذیر: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 602-608]
 • شیرخواران روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391 [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 469-476]

ص

 • صرع تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 278-285]
 • صرع بررسی اثر محفاظتی ویتامین C بر روی اسپرماتوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نر مبتلا به صرع شده با پنتلین تترازول به روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 615-620]

ض

 • ضربان قلب تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 401-407]

ط

 • طب تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1031-1037]
 • طبابت از راه دور تأثیر اجرای برنامه‌ی توان‌بخشی قلب با استفاده از اپلیکیشن موبایل بر روی تحمل فعالیت، خستگی و تنگی نفس در بیماران پس از سکته‌ی قلبی حاد؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 862-868]
 • طبقه‌بندی تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 489-493]
 • طول ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 764-768]

ع

 • عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا B عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 317-324]
 • عامل هسته‌ای کاپا B تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا B عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 317-324]
 • عضله‌ی پلاتیسما مقایسه‌ی اسکار ناشی از دو روش جراحی به صورت برش زیر پلاتیسما و روی پلاتیسما و ترمیم پلاتیسما در برش کلار گردنی در جراحی تیروئیدکتومی [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 270-277]
 • عفونت ویروس کرونا؛ پنومونی آخرین یافته‌های کروناویروس: پاتوژنز و درمان آن [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 154-164]
 • علایم ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 237-244]
 • عمل جراحی بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخم‌های ناشی از واریس پا [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 165-171]
 • عمل جراحی ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 758-763]
 • عمل جراحی قلب باز مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 147-153]
 • عملکرد مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • عوارض پس از عمل ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 758-763]
 • عوامل پیش‌گویی کننده سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • عوامل خطر بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 332-338]
 • عوامل خطر عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 376-382]
 • عوامل خطر سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • عوامل خطر میزان فشار پرفیوژن چشمی در مبتلایان به انسداد ایسکمیک حاد ورید مرکزی شبکیه در مقایسه با گروه شاهد [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 869-874]

غ

 • غیبت از کار علل غیبت از کار به علت بیماری در پرسنل بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 609-614]

ف

 • فسفولیپاز شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 929-935]
 • فشار خون سندرم متابولیک و COVID-19: چالش‌ها و عوارض بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1021-1030]
 • فشار خون تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 401-407]
 • فشار خون ارتباط سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 798-803]
 • فشار داخل چشم میزان فشار پرفیوژن چشمی در مبتلایان به انسداد ایسکمیک حاد ورید مرکزی شبکیه در مقایسه با گروه شاهد [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 869-874]
 • فعالیت بدنی نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 477-488]
 • فعالیت بدنی تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • فعالیت فیزیکی ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 512-520]
 • فلوتیکازون تأثیر اسپری کرایوتراپی و فلوتیکازون در ترمیم بافتی پس از جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 563-568]
 • فلوکونازول گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 135-138]
 • فنتانیل تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 537-544]
 • فولیک اسید تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]
 • فیستول میزان بروز فیستول پانکراس پس از پانکراتیکودئودنکتومی بر اساس درن سمت چپ و راست در بیماران تحت عمل جراحی Whipple و عوامل مؤثر بر بروز آن [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 360-366]
 • فیستول شریانی- وریدی مقایسه‌ی کارایی و عوارض ناشی از ایجاد فیستول شریانی- وریدی با دو روش آناستوموز پهلو به انتها و پهلو به پهلوی شاخه‌ی پرفوران ورید سفالیک به شریان براکیال و فیستول براکیوسفالیک در بیماران کاندیدای همودیالیز [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 115-120]

ق

 • قرنطینه روان‌شناسی سلامت و بحران پاندمی ویروس کرونا (کووید 19): یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 216-226]
 • قشر جلوی پیشانی نقش نواحی قشر جلوی پیشانی و تگمنتوم شکمی بر علایم سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر معتاد به مرفین [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 736-744]
 • قلب تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا B عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 317-324]
 • قند ‌خون تغییرات بافت‌شناسی بخش درون‌ریز غده‌ی پانکراس Rat‌های مدل مبتلا به دیابت تیمار شده با عصاره‌ی ‌گل ‌‌سرخ محمدی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 383-389]
 • قند ‌خون تأثیر عصاره‌ی ‌گل‌‌‌‌ ‌سرخ محمدی بر میزان قند ‌خون، انسولین و استرس‌‌ اکسیداتیو در Ratهای مدل مبتلا به دیابت [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 521-527]
 • قند خون تأثیر برنامه‌ی بازدید منزل بر رفتارهای خود مدیریتی و شاخص‌های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین [دوره 38، شماره 575، 1399، صفحه 310-316]

ک

 • کابرگلین اثربخشی آنتاگونیست هورمون آزاد کننده‌ی گونادوتروپین (ستروتاید) در مقایسه با کابرگولین در پیش‌گیری و درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 982-988]
 • کاردیوپلژی Del Nido مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 147-153]
 • کاردیوپلژی St. Thomas مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 147-153]
 • کالرتینین نتیجه‌ی رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی در تعیین اختلال عملکرد روده بعد از عمل در کودکان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 582-588]
 • کامپیوتر طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 893-899]
 • کبد چرب تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل سیلی‌مارین بر آنزیم‌های کبدی در Ratهای نر مدل کبد چرب [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 989-995]
 • کتامین مقایسه‌ی تأثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 252-259]
 • کتامین تأثیر میدازولام وریدی و ملاتونین خوراکی در کنترل آژیتاسیون ناشی از کتامین در بخش اورژانس: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 422-427]
 • کتو اسیدوز دیابتی فراوانی کتو اسیدوز دیابتی و هیپرگلیسمی در موارد جدید دیابت نوع 1 در کودکان بستری در بیمارستان کودکان شهر قزوین طی سال‌های 95-1385 [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 435-441]
 • کراتین کیناز MB تأثیر 8 هفته ورزش هوازی بر شاخص‌های بیوشیمیایی ویژه‌ی سلول‌های قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 824-830]
 • کراتینین تأثیر رزوواستاتین در پیش‌گیری از آسیب حاد کلیه‌ی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 628-633]
 • کرانیوتومی مقایسه‌ی شاخص‌های همودینامیک در هنگام قرار دادن نگهدارنده‌ی سر (Skull-Pin Head-Holder) در جراحی‌های مغز و اعصاب در دو گروه دریافت کننده‌ی داروهای دکسمدتومیدین و میدازولام [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 790-797]
 • کرایوتراپی تأثیر اسپری کرایوتراپی و فلوتیکازون در ترمیم بافتی پس از جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 563-568]
 • کرونا ویروس مروری بر ویژگی‌های ژنومی کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) و چشم‌اندازهای پیش رو در پاتوژنز و درمان عفونت کووید ۱۹ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 589-601]
 • کرونا ویروس بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس‌ها با تمرکز بر عامل عفونت COVID-19 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 900-913]
 • کرونا ویروس 19 پاسخ‌های ایمنی علیه ویروس‌های خانواده‌ی کرونا و راهبردهای ساخت واکسن [دوره 38، شماره 579، 1399، صفحه 408-414]
 • کرونا ویروس جدید مرور همه‌گیرشناختی پاندمی کرونا ویروس جدید تا 25 اسفند 1398 [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 14-23]
 • کروناویروس؛‌ کووید-19؛ انتقال جنبه‌های محیطی انتقال کروناویروس‌ها: یک مرور نقلی [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 206-215]
 • کلاریترومایسین اثربخشی لووفلوکساسین در مقابل کلاریترومایسین در درمان چهار دارویی اولیه برای ریشه‌کن کردن هلیکوباکتر پیلوری: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی آینده‌نگر [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 186-192]
 • کلسترول ‌تام بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 121-128]
 • کله‌سیستکتومی تأثیر آغشته کردن کاف لوله‌ی تراشه با ژل دیلتیازم بر روی تغییرات قلبی- عروقی در بیماران تحت جراحی کله‌سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 634-641]
 • کمبود بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به کهیر مزمن و مقایسه‌ی آن با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 680-685]
 • کمپلکس غضروفی فیبری سه‌گوش تأثیر عمل جراحی باز در مقایسه با درمان حمایتی بر بهبودی بیماران مبتلا به ضایعات تروماتیک کمپلکس غضروفی فیبری سه‌گوش: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 818-823]
 • کم‌کاری تیروئید تأثیر مکمل‌یاری با سین‌بیوتیک بر مدیریت خستگی و وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 74-84]
 • کمورادیوتراپی تأثیر مکمل یاری اسید لینولئیک کونژوگه بر الگوی اسیدچرب و پروفایل لییپد سرم بیماران مبتلا به سرطان رکتال تحت درمان با کمورادیوتراپی [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 996-1003]
 • کنژکتیویت بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 267-269]
 • کنه فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در منطقه‌ی میانکوه استان چهار محال و بختیاری در سال 1396 [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 664-669]
 • کهیر مزمن بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به کهیر مزمن و مقایسه‌ی آن با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 680-685]
 • کودکان مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌ [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 55-61]
 • کودکان فراوانی کتو اسیدوز دیابتی و هیپرگلیسمی در موارد جدید دیابت نوع 1 در کودکان بستری در بیمارستان کودکان شهر قزوین طی سال‌های 95-1385 [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 435-441]
 • کودکان مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 463-468]
 • کودکان روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391 [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 469-476]
 • کوفتگی استخوانی توزیع فراوانی ادم استخوانی و محل‌های آناتومیک شایع آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 965-970]
 • کووید ۱۹ مروری بر ویژگی‌های ژنومی کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) و چشم‌اندازهای پیش رو در پاتوژنز و درمان عفونت کووید ۱۹ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 589-601]
 • کیست اپیدرموئید گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 201-205]
 • کیست برونکوژنیک گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 201-205]
 • کیفیت زندگی مقایسه‌ی اثربخشی درمان هیجان‌مدار (EFT) و درمان روایتی (NCT) بر کیفیت زندگی ‌زناشویی افراد متعارض با همسر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 1-7]
 • کیفیت مراقبت بهداشتی بررسی کنترل قند خون و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 347-353]
 • کیفیت مراقبت‌های سلامت پی‌گیری روند شدت بیماری آرتریت روماتوئید و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 701-706]

گ

 • گاستروژژنوستومی تأثیر آناستوموز گاستروژوژنوستومی با دو قطر 30 و 45 میلی‌متر در عمل جراحی مینی بای‌‌پس معده بر تغییرات وزن بیماران دچار چاقی مفرط: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 557-562]
 • گردن مقایسه‌ی نسبت محیط دور گردن به فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم با معیار Cormack-Lehane [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 129-134]
 • گل سرخ تغییرات بافت‌شناسی بخش درون‌ریز غده‌ی پانکراس Rat‌های مدل مبتلا به دیابت تیمار شده با عصاره‌ی ‌گل ‌‌سرخ محمدی [دوره 38، شماره 578، 1399، صفحه 383-389]
 • گل سرخ تأثیر عصاره‌ی ‌گل‌‌‌‌ ‌سرخ محمدی بر میزان قند ‌خون، انسولین و استرس‌‌ اکسیداتیو در Ratهای مدل مبتلا به دیابت [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 521-527]
 • گلوکانتیم تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 62-66]
 • گلوکانتیم اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 245-251]
 • گلوکز عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 728-735]
 • گلیسیریزین اثربخشی ژل دهانی حاوی هیالورونیک اسید، پلی وینیل پیریلیدون و گلیسیریزین در پیش‌گیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1004-1011]
 • گیرنده بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 875-881]
 • گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال ارزیابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن کنژوگه شده با آنتی‌بادی ضد گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال برای تشخیص سرطان ریه توسط تصویربرداری رزنانس مغناطیسی در موش C57BL/6 [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1038-1042]
 • گیرنده‌ی کینازی نوع II تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر گیرنده‌ی کینازی نوع II قلب و سطوح پلاسمایی میوستاتین Ratهای نر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 8-13]

ل

 • لاپاروسکوپی بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 776-782]
 • لارنگوسکوپی مقایسه‌ی نسبت محیط دور گردن به فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم با معیار Cormack-Lehane [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 129-134]
 • لامینکتومی تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال نخاعی کمری پس از لامینکتومی [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 936-940]
 • لرز مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 67-73]
 • لوسمی لنفوبلاستی تغییرات بیان miR-128، miR-144-3p، miR-181b و miR-451 در پاسخ به درمان در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستی [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 914-920]
 • لوله‌گذاری تراشه مقایسه‌ی نسبت محیط دور گردن به فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم با معیار Cormack-Lehane [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 129-134]
 • لووفلوکساسین اثربخشی لووفلوکساسین در مقابل کلاریترومایسین در درمان چهار دارویی اولیه برای ریشه‌کن کردن هلیکوباکتر پیلوری: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی آینده‌نگر [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 186-192]
 • لیپوپروتئین با تراکم ‌کم بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 121-128]
 • لیپوپروتیئن با تراکم ‌بالا بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی [دوره 38، شماره 566، 1399، صفحه 121-128]
 • لیشمانیوز بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 [دوره 38، شماره 585، 1399، صفحه 545-550]
 • لیشمانیوز جلدی تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 62-66]
 • لیشمانیوز جلدی تأثیر پردنیزولون و مومتازون بر بهبود زخم ایجاد شده توسط لیشمانیا ماژور در موش BALB/c [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 415-421]
 • لیشمانیوز جلدی؛ لیشمانیا تروپیکا اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی [دوره 38، شماره 571، 1399، صفحه 245-251]

م

 • مادر جایگزین تدوین برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مبتنی بر نیاز مادران جایگزین ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 971-981]
 • ماده‌ی حاجب تأثیر رزوواستاتین در پیش‌گیری از آسیب حاد کلیه‌ی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 628-633]
 • مالاریا فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction [دوره 38، شماره 600، 1399، صفحه 856-861]
 • مالون دی‌آلدئید تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]
 • ماندگاری بررسی و مقایسه‌‌ی ماندگاری در انتقال سریالی پیوند (گرافت) چربی اتولوگ ذخیره شده در دمای فریز و چربی تازه در جوان‌سازی صورت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 670-679]
 • مایع‌درمانی مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌ [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 55-61]
 • مایع سیمن تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]
 • متابولیسم عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 728-735]
 • متغیرهای اسکن رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن [دوره 38، شماره 596، 1399، صفحه 769-775]
 • متفورمین بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده [دوره 38، شماره 567، 1399، صفحه 139-146]
 • متوکلوپرامید مقایسه‌ی تأثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 252-259]
 • متیلاسیون فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1043-1047]
 • محیط؛ گندزدایی جنبه‌های محیطی انتقال کروناویروس‌ها: یک مرور نقلی [دوره 38، شماره 570، 1399، صفحه 206-215]
 • مداخله مداخلات مربوط به درمان اختلالات خودتنظیمی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: بررسی مروری روایی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 655-663]
 • مدت بیماری پی‌گیری روند شدت بیماری آرتریت روماتوئید و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 701-706]
 • مدرسه تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • مراقبت مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • مراقبت انتهایی چالش‌های اخلاقی مراقبت‌های پایان زندگی و بیماری در مراحل انتهایی؛ یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 528-536]
 • مراقبت پایان زندگی چالش‌های اخلاقی مراقبت‌های پایان زندگی و بیماری در مراحل انتهایی؛ یک مطالعه‌ی مروری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 528-536]
 • مراقبت قبل از عمل ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 758-763]
 • مراقبت‌های ویژه تأثیر ویتامین D در پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 649-654]
 • مرحله‌ی نهایی بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 332-338]
 • مرخصی استعلاجی علل غیبت از کار به علت بیماری در پرسنل بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 609-614]
 • مرگ ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • مرگ و میر اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395 [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 428-434]
 • مرگ و میر سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • معنویت ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • معیار پی‌گیری روند شدت بیماری آرتریت روماتوئید و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 701-706]
 • مقاومت به انسولین نقش مولکول ساپونینی کریستینین A در کنترل التهاب خفیف مزمن در بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 85-98]
 • مقاومت به انسولین آیا استرس اکسیداتیو عامل ایجاد مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک است؟ [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 450-462]
 • مقاومت به انسولین ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 512-520]
 • مکمل‌های تغذیه‌ای ارتباط سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 798-803]
 • ملاتونین تأثیر میدازولام وریدی و ملاتونین خوراکی در کنترل آژیتاسیون ناشی از کتامین در بخش اورژانس: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 422-427]
 • منشأ بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس‌ها با تمرکز بر عامل عفونت COVID-19 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 900-913]
 • منیزیم بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 332-338]
 • مهرههای کمری تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال نخاعی کمری پس از لامینکتومی [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 936-940]
 • مواد مغذی دریافتی ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری [دوره 38، شماره 584، 1399، صفحه 512-520]
 • مورفین شیوع سوء استفاده‌ی مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال‌های 96-1392 [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 24-30]
 • موش صحرایی تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول [دوره 38، شماره 573، 1399، صفحه 278-285]
 • موش صحرایی بررسی اثر محفاظتی ویتامین C بر روی اسپرماتوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نر مبتلا به صرع شده با پنتلین تترازول به روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 615-620]
 • موکوزیت دهانی اثربخشی ژل دهانی حاوی هیالورونیک اسید، پلی وینیل پیریلیدون و گلیسیریزین در پیش‌گیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1004-1011]
 • مومتازون تأثیر پردنیزولون و مومتازون بر بهبود زخم ایجاد شده توسط لیشمانیا ماژور در موش BALB/c [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 415-421]
 • میدازولام تأثیر میدازولام وریدی و ملاتونین خوراکی در کنترل آژیتاسیون ناشی از کتامین در بخش اورژانس: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 580، 1399، صفحه 422-427]
 • میدازولام مقایسه‌ی شاخص‌های همودینامیک در هنگام قرار دادن نگهدارنده‌ی سر (Skull-Pin Head-Holder) در جراحی‌های مغز و اعصاب در دو گروه دریافت کننده‌ی داروهای دکسمدتومیدین و میدازولام [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 790-797]
 • میزان بقا ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 811-817]
 • میزان فیلتراسیون گلومرولی تأثیر رزوواستاتین در پیش‌گیری از آسیب حاد کلیه‌ی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه [دوره 38، شماره 589، 1399، صفحه 628-633]
 • میزان مرگ روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391 [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 469-476]
 • میوستاتین تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر گیرنده‌ی کینازی نوع II قلب و سطوح پلاسمایی میوستاتین Ratهای نر [دوره 38، شماره 561، 1399، صفحه 8-13]

ن

 • نئوپلاسم طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2 [دوره 38، شماره 602، 1399، صفحه 893-899]
 • ناباروری تأثیر ارایه‌ی بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1012-1020]
 • ناباروری میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 842-848]
 • ناباروری تدوین برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مبتنی بر نیاز مادران جایگزین ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 971-981]
 • ناباروری مردان بررسی ویژگی‌ها و عملکرد گیرنده‌های هسته‌ای فعال کننده‌ی تکثیر پروکسیزوم‌ها (PPARs) در باروری مردان [دوره 38، شماره 583، 1399، صفحه 503-511]
 • ناحیه‌ی تگمنتوم شکمی نقش نواحی قشر جلوی پیشانی و تگمنتوم شکمی بر علایم سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر معتاد به مرفین [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 736-744]
 • ناشتایی ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 758-763]
 • نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن ارزیابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن کنژوگه شده با آنتی‌بادی ضد گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال برای تشخیص سرطان ریه توسط تصویربرداری رزنانس مغناطیسی در موش C57BL/6 [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1038-1042]
 • ندول گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 201-205]
 • نشانگر زیستی تغییرات بیان miR-128، miR-144-3p، miR-181b و miR-451 در پاسخ به درمان در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستی [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 914-920]
 • نکروز آواسکولار مقایسه‌ی روند بالینی روش جااندازی باز با و بدون استئوتومی سالتر در درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ [دوره 38، شماره 568، 1399، صفحه 180-185]
 • نمایه‌ی توده‌ی بدنی تأثیر آناستوموز گاستروژوژنوستومی با دو قطر 30 و 45 میلی‌متر در عمل جراحی مینی بای‌‌پس معده بر تغییرات وزن بیماران دچار چاقی مفرط: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 557-562]
 • نمایه‌ی توده‌ی بدنی تأثیر مداخله‌ی ‌مبتنی بر مدرسه در مقایسه با مداخله‌ی ‌مبتنی بر خانواده بر کاهش وزن و نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن دانش‌آموزان پسر 12-6 ساله در شهر یزد [دوره 38، شماره 595، 1399، صفحه 749-757]
 • نواحی پروموتر فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن [دوره 38، شماره 608، 1399، صفحه 1043-1047]
 • نوترون ارزیابی خطر سرطان ثانویه‌ی تیروئید ناشی از دز معادل نوترون در درمان تومور مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-Conformal Radiation Therapy یا 3D-CRT) [دوره 38، شماره 586، 1399، صفحه 569-574]
 • نوزاد مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 642-648]
 • نوزادان روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391 [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 469-476]
 • نوشتن تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند [دوره 38، شماره 604، 1399، صفحه 948-957]
 • نوع 1 فراوانی کتو اسیدوز دیابتی و هیپرگلیسمی در موارد جدید دیابت نوع 1 در کودکان بستری در بیمارستان کودکان شهر قزوین طی سال‌های 95-1385 [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 435-441]
 • نیتریک اکسید تأثیر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش ویستار [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 339-346]
 • نیتریک اکسید نتیجه‌ی رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی در تعیین اختلال عملکرد روده بعد از عمل در کودکان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 582-588]
 • نیکوتینیک اسید تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد [دوره 38، شماره 603، 1399، صفحه 921-928]

و

 • واکسیناسیون بررسی کارایی واکسن آنفلوانزا و عوامل مؤثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1397 [دوره 38، شماره 592، 1399، صفحه 686-693]
 • واکنش آلرژیک تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی [دوره 38، شماره 563، 1399، صفحه 62-66]
 • ورزش نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران [دوره 38، شماره 582، 1399، صفحه 477-488]
 • ورزش اثر تمرین هوازی بر بهبود التهاب عصبی ناشی از ایسکمی مغزی: بررسی نقش میکروگلیاها و آستروسیت‌ها [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 958-964]
 • ورزش هوازی تأثیر 8 هفته ورزش هوازی بر شاخص‌های بیوشیمیایی ویژه‌ی سلول‌های قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 38، شماره 598، 1399، صفحه 824-830]
 • وریکونازول ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین [دوره 38، شماره 577، 1399، صفحه 367-375]
 • وزن بررسی کنترل قند خون و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 347-353]
 • وضعیت زناشویی مدل ساختاری مناسب برای پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس سبک دلبستگی و شادکامی با میانجی‌گری عملکرد خانوادگی [دوره 38، شماره 593، 1399، صفحه 714-720]
 • ووید 19 سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19 [دوره 38، شماره 594، 1399، صفحه 745-748]
 • ویتا مین C بررسی اثر محفاظتی ویتامین C بر روی اسپرماتوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نر مبتلا به صرع شده با پنتلین تترازول به روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 38، شماره 588، 1399، صفحه 615-620]
 • ویتامین C تأثیر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش ویستار [دوره 38، شماره 576، 1399، صفحه 339-346]
 • ویتامین D بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به کهیر مزمن و مقایسه‌ی آن با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 38، شماره 591، 1399، صفحه 680-685]
 • ویتامین D ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شاخص‌های سندرم متابولیک و پایش فشار خون 24 ساعته در افراد با پرفشاری خون اولیه [دوره 38، شماره 599، 1399، صفحه 831-836]
 • ویروس آنفلوانزا نوع A؛ زیرگروه H1N1؛ هماگلوتینین کلون، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H1N1 انسانی در رده‌ی یوکاریوتیک سلول حشره با استفاده از وکتور باکولوویروس [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 260-266]

ه

 • هایپرکلسترولیمیک نقش مولکول ساپونینی کریستینین A در کنترل التهاب خفیف مزمن در بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 38، شماره 564، 1399، صفحه 85-98]
 • هگزا فلوراید اورانیوم بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL [دوره 38، شماره 601، 1399، صفحه 882-885]
 • هلیکوباکتر پیلوری اثربخشی لووفلوکساسین در مقابل کلاریترومایسین در درمان چهار دارویی اولیه برای ریشه‌کن کردن هلیکوباکتر پیلوری: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی آینده‌نگر [دوره 38، شماره 569، 1399، صفحه 186-192]
 • همودیالیز مقایسه‌ی کارایی و عوارض ناشی از ایجاد فیستول شریانی- وریدی با دو روش آناستوموز پهلو به انتها و پهلو به پهلوی شاخه‌ی پرفوران ورید سفالیک به شریان براکیال و فیستول براکیوسفالیک در بیماران کاندیدای همودیالیز [دوره 38، شماره 565، 1399، صفحه 115-120]
 • همودینامیک مقایسه‌ی شاخص‌های همودینامیک در هنگام قرار دادن نگهدارنده‌ی سر (Skull-Pin Head-Holder) در جراحی‌های مغز و اعصاب در دو گروه دریافت کننده‌ی داروهای دکسمدتومیدین و میدازولام [دوره 38، شماره 597، 1399، صفحه 790-797]
 • هوردئولوم بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی [دوره 38، شماره 572، 1399، صفحه 267-269]
 • هورمسیس جایگاه هورمسیس پرتوی در حیطه‌ی رادیولوژی: مقاله مروری [دوره 38، شماره 562، 1399، صفحه 39-48]
 • هورمون آزاد کننده‌ی گونادوتروپین اثربخشی آنتاگونیست هورمون آزاد کننده‌ی گونادوتروپین (ستروتاید) در مقایسه با کابرگولین در پیش‌گیری و درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان [دوره 38، شماره 606، 1399، صفحه 982-988]
 • هیالورونیک اسید اثربخشی ژل دهانی حاوی هیالورونیک اسید، پلی وینیل پیریلیدون و گلیسیریزین در پیش‌گیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1004-1011]
 • هیپرگلیسمی فراوانی کتو اسیدوز دیابتی و هیپرگلیسمی در موارد جدید دیابت نوع 1 در کودکان بستری در بیمارستان کودکان شهر قزوین طی سال‌های 95-1385 [دوره 38، شماره 581، 1399، صفحه 435-441]
 • هیپوکامپ اثر تمرین هوازی بر بهبود التهاب عصبی ناشی از ایسکمی مغزی: بررسی نقش میکروگلیاها و آستروسیت‌ها [دوره 38، شماره 605، 1399، صفحه 958-964]
 • هیدروژل اثربخشی ژل دهانی حاوی هیالورونیک اسید، پلی وینیل پیریلیدون و گلیسیریزین در پیش‌گیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی [دوره 38، شماره 607، 1399، صفحه 1004-1011]
 • هیرشپرونگ نتیجه‌ی رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی در تعیین اختلال عملکرد روده بعد از عمل در کودکان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ [دوره 38، شماره 587، 1399، صفحه 582-588]

ی

 • یتامین D تأثیر ویتامین D در پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 38، شماره 590، 1399، صفحه 649-654]