نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مروارید تأثیر تزریق لیدوکائین در داخل اتاقک قدامی چشم بر متغیرهای همودینامیک و شدت درد حین و بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت آرامبخشی وریدی و بیحسی موضعی [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 588-593]
 • آپوپتوز ارتباط متقابل اتوفاژی و آپوپتوز در پیشرفت بدخیمی هپاتوسلولار کارسینوما [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 421-433]
 • آپوپتوز اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583]
 • آپوپتوز بررسی آپوپتوز و غیر باروری کیست هیداتیک [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 883-888]
 • آتروفی تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف پودر اسپیرولینا بر تغییرات بیان ژن مسیر التهاب و آتروفی در عضله‌ی نعلی رت‌های مسن چاق مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 922-933]
 • آرنج تنیس‌بازان تأثیر تزریق خون اتولوگ و Dry Needling در درمان سندرم آرنج تنیس‌بازان مقاوم به درمان [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 771-777]
 • آریتمی ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 310-316]
 • آزمایشگاه بررسی مقایسه‌ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتلا به کووید 19: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 33-40]
 • آزمایشگاهی عوارض بالینی و آزمایشگاهی ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان طی سال‌های 98-1397 [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 744-748]
 • آزمون Comet اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 303-309]
 • آزمون‌های شنوایی ملاحظات بالینی در تشخیص افتراقی کودکان دارای اختلال طیف نوروپاتی شنوایی از کم‌شنوایی حسی- عصبی: گزارش مورد [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 889-893]
 • آسپیرین بررسی اثر تجویز آسپیرین بر آسیب‌های فیبروتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز بلئومایسین در بافت ریه‌ی Rat [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 475-483]
 • آسفیکسی عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان قائم مشهد: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 351-356]
 • آسکوربیک اسید تأثیر ویتامین C خوراکی بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 107-113]
 • آسم شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 6-12]
 • آسم میزان شیوع آسم آتوپیک و غیر آتوپیک و برخی عوامل مرتبط با آن بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 944-950]
 • آسیب هیپوکسیک ایسکمیک مقایسه‌ی شکایات قصور پزشکی مرتبط با فلج مغزی در سال‌های قبل و بعد از ابلاغ بخش‌نامه‌ی ترویج زایمان طبیعی ارجاعی به اداره‌ی کمیسیون پزشکی استان تهران [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 408-413]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 227-233]
 • آلرژی میزان شیوع آسم آتوپیک و غیر آتوپیک و برخی عوامل مرتبط با آن بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 944-950]
 • آلرژی بینی شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 6-12]
 • آلودگی به شپش میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 526-532]
 • آمبولی معیارهای ارزش تشخیصی آزمایش‌های D-Dimer و Alveolar-Arterial Gradient در تشخیص و بررسی وضعیت یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 572-577]
 • آموزش مقایسه‌ی پورتفولیو و لاگ‌بوک [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 82-85]
 • آموزش از راه دور تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • آموزش پزشکی تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 99-106]
 • آموزش پزشکی چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 234-239]
 • آموزش پزشکی دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی در بخش‌های بستری در گروههای داخلی و جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 826-834]
 • آنتاگونیست مخدرها مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 219-226]
 • آنتی‌ژن CD34 ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34 [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1017-1023]
 • آنزیم‌ تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 533-541]
 • آنژیوگرافی کرونری بررسی تأثیرات تکنیک kV Assist بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 20-26]

ا

 • ائوزینوفیل میزان شیوع آسم آتوپیک و غیر آتوپیک و برخی عوامل مرتبط با آن بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 944-950]
 • ائوزینوفیلی ارتباط بین کاهش بویایی با ائوزینوفیلی توربینیت میانی (بیان ژن CLC) در بیماران با رینوسینوزیت مزمن [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 357-362]
 • اپی‌تلیوم رنگدانه‌ی شبکیه بهبود استخراج لایه‌ی Retinal Pigment Epithelium (RPE) در تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) با استفاده از روش قطعه‌ای برنامه‌نویسی پویا در بیماران دچار جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 594-603]
 • اپیدمی فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19 [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 987-992]
 • اپیدمیولوژی وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • اپیدمیولوژی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 504-511]
 • اپیزیوتومی یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • اپی‌نفرین تأثیر اسپری اپی‌نفرین بر کاهش موارد ابتلا به پانکراتیت حاد پس از انجام Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 254-261]
 • اتاق عمل؛ جراحی دستورالعمل‌های مهم جراحی در زمان کرونا: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 317-327]
 • اتاقک قدامی تأثیر تزریق لیدوکائین در داخل اتاقک قدامی چشم بر متغیرهای همودینامیک و شدت درد حین و بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت آرامبخشی وریدی و بیحسی موضعی [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 588-593]
 • اتوفاژی ارتباط متقابل اتوفاژی و آپوپتوز در پیشرفت بدخیمی هپاتوسلولار کارسینوما [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 421-433]
 • اثر همسایگی اثر همسایگی ناشی از درمان ترکیبی امواج فراصوت و سیس پلاتین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما A375 [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 550-555]
 • اثر همسایگی تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7 [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 688-695]
 • اختلالات اوتیستیک ارزیابی اختلال نمو رفتاری- اجتماعی در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 384-389]
 • اختلالات هوشیاری ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 344-350]
 • اختلال افسردگی اساسی اثرات دریافت مکمل پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 189-197]
 • ارزیابی آموزشی راهکارهای کاهش تقلب در آزمون‌های مجازی [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 142-144]
 • ارزیابی تصویر مبتنی بر رایانه بررسی تأثیرات تکنیک kV Assist بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 20-26]
 • ارزیابی متغیرهای روانی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019) [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399]
 • ارزیابی میزان‌ ناتوانی مقایسه‌ی میزان ناتوانی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه‌ی خانوادگی [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 786-791]
 • ارزیابی نتایج نتایج درمانی جراحی هرنی لاپاراسکوپی به روش خارج از پریتوئن TEP (Totally Extraperitoneal) با یا بدون استفاده از Taker [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 328-333]
 • ارگانوفسفره اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 303-309]
 • اسپرم ارتباط بین DNA فراگمانتاسیون اسپرم و بیان RNA غیر کد کننده‌ی HOTAIR در مردان نابارور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 653-658]
 • اسپیرولینا تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف پودر اسپیرولینا بر تغییرات بیان ژن مسیر التهاب و آتروفی در عضله‌ی نعلی رت‌های مسن چاق مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 922-933]
 • استئوبلاست اثر نانوذرات رزوراترول- Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) و نانوذرات کورکومین- PLGA به طور همزمان در تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی به استئوبلاست [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 964-972]
 • استافیلوکوکوس اورئوس فراوانی مقاومت به متی‌سیلین و حضور ژن‌های mecA و pvl در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 778-785]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736]
 • استرپتوزوتوسین تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های استرس اکسیداتیو شبکه آندوپلاسمی (X-box Binding Protein-1 و Eukaryotic Initiation Factor-2α) در بافت قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 867-874]
 • استرپتوکوکوس آگالاکتیه مشخصات مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 723-729]
 • استرپ گروه B تعیین سروتیپ‌های کپسولی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های Streptococcus agalactiae جدا شده از زنان باردار [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 400-407]
 • استرس اکسیداتیو ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 245-253]
 • استرس اکسیداتیو بررسی اثر تجویز آسپیرین بر آسیب‌های فیبروتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز بلئومایسین در بافت ریه‌ی Rat [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 475-483]
 • استیل سیستئین بررسی تأثیر ان-استیل سیستئین در محلول پرایم در جلوگیری از نارسایی کلیه در عمل‌های جراحی قلب باز [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 334-340]
 • اسهال فراوانی سویه‌ی Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) و ژن‌های مهم ویرولانس جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 13-19]
 • اشباع اکسیژن اثربخشی وضعیت خوابیده به پهلو بر میزان فشار اکسیژن شریانی، فشار دی‌اکسیدکربن شریانی و درصد اشباع اکسیژن در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 808-814]
 • اشتها تأثیر 8 هفته رژیم کم کربوهیدرات و تمرین کراس‌فیت بر سطوح گرلین، انسولین و اشتها در زنان ورزشکار [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 542-549]
 • اصفهان وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • اضطراب تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 835-841]
 • اضطراب سلامت فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19 [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 987-992]
 • اضطراب سلامتی نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • اضطراب مرتبط با درد نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • اعتیاد میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 167-173]
 • افت بررسی سلامت جنین با استفاده از تست بدون استرس و ارتباط آن با بستری شدن نوزاد در بدو تولد [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 697-701]
 • اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 512-517]
 • اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 512-517]
 • التهاب تأثیر دریافت مکمل پروتئین Whey بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران رشته‌ی بسکتبال: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 659-664]
 • التیام زخم مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • القای زایمان استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 999-1009]
 • الکترولیت‌ها عوارض بالینی و آزمایشگاهی ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان طی سال‌های 98-1397 [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 744-748]
 • امگا آگاتوکسین اثر زهر خام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رت‌ [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 714-722]
 • امواج فراصوت اثر همسایگی ناشی از درمان ترکیبی امواج فراصوت و سیس پلاتین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما A375 [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 550-555]
 • امواج فراصوت تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7 [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 688-695]
 • انتقال مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در پیشگیری آن [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 798-807]
 • انتقال بیمار طراحی و به کارگیری چک‌لیست بررسی وضعیت انتقال درون بیمارستانی بیماران COVID-19 مراجعه‌کننده به بخش‌های اورژانس [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 673-680]
 • انتقال خون طراحی و توسعه‌ی Nested PCR سه‌گانه جهت تشخیص هم‌زمان Plasmodium، Babesia و Toxoplasma در فرایند انتقال خون [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 556-563]
 • انفارکتوس حاد با بالا رفتن قطعه‌ی ST روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 639-646]
 • انیمیشن تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • اورژانس پیش بیمارستانی مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 219-226]
 • ایران میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 526-532]
 • ایمنوتراپی ویرایش ژنی هدفمند در سلول‌های T پرایمری انسان با استفاده از ریبونوکلئوپروتئین‌های CRISPR/Cas9 [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 66-75]
 • ایمونوتراپی اثر محافظتی و درمانی DNA واکسن حاصل از قطعات ایمنی‌زای آنتی‌ژن BORIS بر سرطان کولون در موش‌های Balb/c [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 564-571]
 • ایمونوگلوبولین E میزان شیوع آسم آتوپیک و غیر آتوپیک و برخی عوامل مرتبط با آن بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 944-950]
 • ایمونوگلوبولین داخل وریدی عوارض بالینی و آزمایشگاهی ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان طی سال‌های 98-1397 [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 744-748]
 • ایمونوهیستوشیمی ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34 [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1017-1023]
 • اینترلوکین-10 تأثیر چهار هفته فعالیت هوازی داوطلبانه همراه با اینترفرون بتا بر سطوح سرمی عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا (TNF-α) و اینترلوکین-10 (10-IL) در موش‌های مدل مالتیپل اسکلروزیس [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 906-913]

ب

 • بارداری میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 167-173]
 • بارداری تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • بازی بررسی اثربخشی استفاده از بازی کنترل تکانه بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان نقص توجه/ بیش‌فعال- تکانشگر 12-8 ساله [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 496-503]
 • باکتریوری بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455]
 • باکولوویروس بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 181-188]
 • بای‌پس عروق کرونر ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 310-316]
 • بتا کروناویروس جدید مروری بر رویکردهای تشخیصی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19)، امکانات و محدودیت‌ها [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 55-65]
 • بخش مراقبت‌های ویژه بررسی میزان بروز نارسایی حاد کلیوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 86-92]
 • بخش مراقبت‌های ویژه تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 145-151]
 • بخش مراقبت‌های ویژه مقایسه‌ی تأثیر ساکشن لوله‌ی تراشه به روش باز و بسته بر نتایج اسمیر و کشت باکتریال ترشحات تراشه‌ی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 484-491]
 • بخش مراقبتهای ویژه تأثیر تعدیل شاخص‌های FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی و درمانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 894-900]
 • بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان قائم مشهد: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 351-356]
 • بخش‌های بیمارستانی بررسی مقایسه‌ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتلا به کووید 19: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 33-40]
 • برنامه‌نویسی پویا بهبود استخراج لایه‌ی Retinal Pigment Epithelium (RPE) در تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) با استفاده از روش قطعه‌ای برنامه‌نویسی پویا در بیماران دچار جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 594-603]
 • برنامه‌های غربالگری تشخیصی تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • برنامه‌ی درسی چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 234-239]
 • بروز بررسی میزان بروز نارسایی حاد کلیوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 86-92]
 • بستری در بیمارستان ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • بستری کودک بررسی سلامت جنین با استفاده از تست بدون استرس و ارتباط آن با بستری شدن نوزاد در بدو تولد [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 697-701]
 • بستری مجدد بیمار بستری مجدد و علل و هزینه‌های آن در بیماران بستری یک بیمارستان عمومی دانشگاهی در شرق ایران [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 951-958]
 • بقا بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 262-269]
 • بلئومایسین بررسی اثر تجویز آسپیرین بر آسیب‌های فیبروتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز بلئومایسین در بافت ریه‌ی Rat [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 475-483]
 • بهبود کیفیت عکس‌برداری مقدار بهینه‌ی شاخص b در روش تصویربرداری دیفیوژن تشدید مغناطیسی با استفاده از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی با کنتراست در تشخیص پلاک فعال Multiple sclerosis [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 1-5]
 • بهداشت مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در پیشگیری آن [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 798-807]
 • بهره‌مندی روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 639-646]
 • بی‌اختیاری ادراری تبیین نقش حمایت اجتماعی در کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 126-133]
 • بیان ژن تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن‌Drp1 و MFN2 میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته‌ی قلبی [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 914-921]
 • بیسموت کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 860-866]
 • بیضه تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517]
 • بیمار مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • بیماری مزمن مقایسه‌ی فشار مراقبتی در مراقبان بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات روانی مزمن [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 852-859]
 • بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی سطح ویتامین D در بیماران ایرانی مبتلا به نورومیلیت اپتیکا [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 370-375]
 • بیماری‌های دمیلینیزان سطح ویتامین D در بیماران ایرانی مبتلا به نورومیلیت اپتیکا [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 370-375]
 • بیماری‌های قلبی مادرزادی بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 227-233]
 • بیهوشی مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]

پ

 • پارگی یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • پالس‌اکسی‌متری بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 227-233]
 • پاندمی مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان راهکاری برای مبارزه با پاندمی کووید-19: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 470-474]
 • پانسمان مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • پانکراتیت تأثیر اسپری اپی‌نفرین بر کاهش موارد ابتلا به پانکراتیت حاد پس از انجام Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 254-261]
 • پتانسیل میکروفونی حلزونی ملاحظات بالینی در تشخیص افتراقی کودکان دارای اختلال طیف نوروپاتی شنوایی از کم‌شنوایی حسی- عصبی: گزارش مورد [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 889-893]
 • پتانسیل‌های برانگیخته ملاحظات بالینی در تشخیص افتراقی کودکان دارای اختلال طیف نوروپاتی شنوایی از کم‌شنوایی حسی- عصبی: گزارش مورد [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 889-893]
 • پدیکولوزیس میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 526-532]
 • پرتوداروها ارزیابی دز جذبی مغز استخوان 153Sm-EDTMP و 223Ra-Cl2 در بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 48-54]
 • پرفلئورواکتانوئیک اسید اثر مواجهه با پرفلئورواکتانویک اسید در دوران بارداری بر تراکم بافت میلین جسم پینه‌ای مغز نوزاد موش صحرایی [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 464-469]
 • پروبیوتیک‌ها اثرات دریافت مکمل پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 189-197]
 • پروتئین MBP اثر مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای الیگودندروسیتی [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 240-244]
 • پروتئین Olig2 اثر مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای الیگودندروسیتی [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 240-244]
 • پروتئین میلین اثر مواجهه با پرفلئورواکتانویک اسید در دوران بارداری بر تراکم بافت میلین جسم پینه‌ای مغز نوزاد موش صحرایی [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 464-469]
 • پرولاپس دریچه‌ی میترال ارتباط پرولاپس دریچه‌ی میترال با کیفیت زندگی کودکان [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 114-120]
 • پری‌لیپین 3 تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 665-672]
 • پزشکی مقایسه‌ی پورتفولیو و لاگ‌بوک [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 82-85]
 • پزشکی بالینی تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 99-106]
 • پلئومورفیک آدنوما خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 504-511]
 • پلاسمید اثر محافظتی و درمانی DNA واکسن حاصل از قطعات ایمنی‌زای آنتی‌ژن BORIS بر سرطان کولون در موش‌های Balb/c [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 564-571]
 • پنومونی یافته‌های سی‌تی اسکن بیماران مبتلا به پنومونی کووید 19 [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 206-211]
 • پنومونی ویروسی مروری بر رویکردهای تشخیصی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19)، امکانات و محدودیت‌ها [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 55-65]
 • پولیپ ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص ضایعات اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 504-511]
 • پیامد درمانی روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 639-646]
 • پیچش تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517]
 • پیش‌آگهی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • پیش‌گیری و کنترل راهکارهای افزایش پذیرش واکسن کووید-۱۹ در جامعه‌ی ایرانی: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 341-343]
 • پیودرما گانگرنوزوم یک مورد پیودرما گانگرنوزوم در خانم 43 ساله‌ی پیوند کبد با سابقه‌ی سیروز صفرای اولیه [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 709-713]
 • پیوند کبد یک مورد پیودرما گانگرنوزوم در خانم 43 ساله‌ی پیوند کبد با سابقه‌ی سیروز صفرای اولیه [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 709-713]

ت

 • تأثیرات محیطی مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در پیشگیری آن [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 798-807]
 • تاموکسیفن معرفی یک مورد نادر ابتلا به لیومیوسارکوم ‌رحمی ناشی از مصرف تاموکسیفن در فرد مبتلا به سرطان پستان [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 584-587]
 • تتراسایکلین ردیابی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین با استفاده از روش Multiplex Polymerase Chain Reaction در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 815-820]
 • تخریب ماکولایی وابسته به سن بهبود استخراج لایه‌ی Retinal Pigment Epithelium (RPE) در تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) با استفاده از روش قطعه‌ای برنامه‌نویسی پویا در بیماران دچار جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 594-603]
 • تروپونین بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 993-998]
 • تروما تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 145-151]
 • تزریق خون اتولوگ تأثیر تزریق خون اتولوگ و Dry Needling در درمان سندرم آرنج تنیس‌بازان مقاوم به درمان [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 771-777]
 • تست عفونت کرونا ویروس جدید 2019 مروری بر رویکردهای تشخیصی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19)، امکانات و محدودیت‌ها [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 55-65]
 • تسریع بررسی سلامت جنین با استفاده از تست بدون استرس و ارتباط آن با بستری شدن نوزاد در بدو تولد [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 697-701]
 • تشخیص وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • تشخیص مروری بر رویکردهای تشخیصی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19)، امکانات و محدودیت‌ها [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 55-65]
 • تشخیص زودرس بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 227-233]
 • تشنج اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638]
 • تصویربرداری تشخیصی گزارش یافته‌های رادیولوژیک در Magnetic Resonance Imaging (MRI) مغز یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1024-1027]
 • تصویربرداری دیفیوژن تشدید مغناطیسی مقدار بهینه‌ی شاخص b در روش تصویربرداری دیفیوژن تشدید مغناطیسی با استفاده از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی با کنتراست در تشخیص پلاک فعال Multiple sclerosis [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 1-5]
 • تغییرات اجتماعی ارزیابی اختلال نمو رفتاری- اجتماعی در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 384-389]
 • تقویت طولانی مدت تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 27-32]
 • تکرارپذیری نتایج ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019) [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399]
 • تکنولوژی پمپ قلب و ریه بررسی تأثیر ان-استیل سیستئین در محلول پرایم در جلوگیری از نارسایی کلیه در عمل‌های جراحی قلب باز [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 334-340]
 • تمپانوپلاستی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی افزودن مورفین به لیدوکایین موضعی، بر شدت درد پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی- تمپانوپلاستی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1010-1016]
 • تمرین تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 27-32]
 • تمرین اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و لیپوئیک اسید لیپوزومال بر لنف آنژیوژنز پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Rat‌های مدل مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 456-463]
 • تمرین تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 533-541]
 • تمرینات تداومی و تناوبی شدید تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید بر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی سالمند [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 414-420]
 • تمرینات قدرتی پرشدت تأثیر 8 هفته رژیم کم کربوهیدرات و تمرین کراس‌فیت بر سطوح گرلین، انسولین و اشتها در زنان ورزشکار [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 542-549]
 • تمرین تناوبی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن‌Drp1 و MFN2 میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته‌ی قلبی [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 914-921]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 665-672]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف پودر اسپیرولینا بر تغییرات بیان ژن مسیر التهاب و آتروفی در عضله‌ی نعلی رت‌های مسن چاق مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 922-933]
 • تمرین هوازی تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های استرس اکسیداتیو شبکه آندوپلاسمی (X-box Binding Protein-1 و Eukaryotic Initiation Factor-2α) در بافت قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 867-874]
 • تهوع مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]
 • تهویه‌ی مکانیکی اثربخشی وضعیت خوابیده به پهلو بر میزان فشار اکسیژن شریانی، فشار دی‌اکسیدکربن شریانی و درصد اشباع اکسیژن در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 808-814]
 • توموگرافی کامپیوتری کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 860-866]
 • تیروئید فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]

ج

 • جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه بهبود استخراج لایه‌ی Retinal Pigment Epithelium (RPE) در تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) با استفاده از روش قطعه‌ای برنامه‌نویسی پویا در بیماران دچار جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 594-603]
 • جراحی وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • جراحی بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 518-525]
 • جراحی مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]
 • جراحی دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی در بخش‌های بستری در گروههای داخلی و جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 826-834]
 • جراحی بای‌‌پس عروق کرونر تأثیر ویتامین C خوراکی بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 107-113]
 • جراحی بای‌پس عروق کرونر بررسی تأثیر متوپرولول حین گرم شدن مجدد در بیماران تحت بایپس عروق کرونر بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 174-180]
 • جسم پینه‌ای اثر مواجهه با پرفلئورواکتانویک اسید در دوران بارداری بر تراکم بافت میلین جسم پینه‌ای مغز نوزاد موش صحرایی [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 464-469]
 • جنبه‌های اخلاقی راهکارهای کاهش تقلب در آزمون‌های مجازی [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 142-144]
 • جوانان ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 152-158]
 • جوانان ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019) [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399]
 • جیره‌ ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 245-253]
 • جینسینگ قرمز کره‌ای مقایسه‌ی اثر آنتی‌اکسیدانی نانوذرات پلی‌لاکتیک کوگلیکولیک اسید (PLGA) حاوی عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای (KRGE) نسبت به عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ناشی از تستوسترون [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 875-882]

چ

 • چک‌لیست طراحی و به کارگیری چک‌لیست بررسی وضعیت انتقال درون بیمارستانی بیماران COVID-19 مراجعه‌کننده به بخش‌های اورژانس [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 673-680]

ح

 • حافظه تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 27-32]
 • حاملگی تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • حساسیت معیارهای ارزش تشخیصی آزمایش‌های D-Dimer و Alveolar-Arterial Gradient در تشخیص و بررسی وضعیت یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 572-577]
 • حساسیت آنتی‌میکروبی بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455]
 • حشره بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 181-188]
 • حفاظت پرتویی کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 860-866]
 • حمایت اجتماعی تبیین نقش حمایت اجتماعی در کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 126-133]

خ

 • خطای پزشکی طراحی و به کارگیری چک‌لیست بررسی وضعیت انتقال درون بیمارستانی بیماران COVID-19 مراجعه‌کننده به بخش‌های اورژانس [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 673-680]
 • خلق تحریک‌پذیر نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • خودپنداره ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 152-158]
 • خون‌رسانی مجدد میوکارد روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 639-646]

د

 • داخلی دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی در بخش‌های بستری در گروههای داخلی و جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 826-834]
 • داروهای گیاهی استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 999-1009]
 • دانش‌آموز وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان دختر 17-12 ساله‌ی شهرستان آران و بیدگل در طی همه‌گیری کووید-19 [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 270-276]
 • دانشجویان پزشکی چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 234-239]
 • دانشجویان پزشکی دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی در بخش‌های بستری در گروههای داخلی و جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 826-834]
 • دانشکده‌ی پزشکی چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 234-239]
 • دختر وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان دختر 17-12 ساله‌ی شهرستان آران و بیدگل در طی همه‌گیری کووید-19 [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 270-276]
 • درجه‌ی حرارت اندازه‌گیری درجه‌ی حرارت گوش راست و چپ (به روش تمپانیک) حین و بعد از قطع تب و مقایسه‌ی آن با درجه‌ی حرارت رکتال در کودکان [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 647-652]
 • درد مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]
 • درد مقایسه‌ی تأثیر دو روش کینزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر درد و عملکرد شانه در سندرم گیرافتادگی شانه [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 737-743]
 • درد بعد از عمل تأثیر پیش‌گیرانه‌ی افزودن مورفین به لیدوکایین موضعی، بر شدت درد پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی- تمپانوپلاستی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1010-1016]
 • درد بعد از عمل تأثیر تزریق لیدوکائین در داخل اتاقک قدامی چشم بر متغیرهای همودینامیک و شدت درد حین و بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت آرامبخشی وریدی و بیحسی موضعی [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 588-593]
 • درماتیت آتوپیک شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 6-12]
 • درمان تسکینی ارزیابی دز جذبی مغز استخوان 153Sm-EDTMP و 223Ra-Cl2 در بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 48-54]
 • دریافت کالری ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 245-253]
 • دریچه‌ی گرد گوش استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 959-963]
 • دز تابشی بررسی تأثیرات تکنیک kV Assist بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 20-26]
 • دزیمتری پرتو ارزیابی دز جذبی مغز استخوان 153Sm-EDTMP و 223Ra-Cl2 در بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 48-54]
 • دستیاری تخصصی تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 99-106]
 • دنده بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 262-269]
 • دیابت اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و لیپوئیک اسید لیپوزومال بر لنف آنژیوژنز پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Rat‌های مدل مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 456-463]
 • دیابت تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 665-672]

ذ

 • ذات‌الریه اثربخشی وضعیت خوابیده به پهلو بر میزان فشار اکسیژن شریانی، فشار دی‌اکسیدکربن شریانی و درصد اشباع اکسیژن در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 808-814]

ر

 • رزوراترول اثر نانوذرات رزوراترول- Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) و نانوذرات کورکومین- PLGA به طور همزمان در تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی به استئوبلاست [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 964-972]
 • رژیم تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 835-841]
 • رژیم پرپروتئین تأثیر دریافت مکمل پروتئین Whey بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران رشته‌ی بسکتبال: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 659-664]
 • رژیم غذایی DASH تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 533-541]
 • رژیم کتوژنتیک شواهد رژیم کتوژنیک در درمان سرطان [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 492-495]
 • رژیم کم کربوهیدرات تأثیر 8 هفته رژیم کم کربوهیدرات و تمرین کراس‌فیت بر سطوح گرلین، انسولین و اشتها در زنان ورزشکار [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 542-549]
 • رسانه ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 152-158]
 • رفتار تیپ الف نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • رفتار حیوان تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 27-32]
 • رفتارهای پرخطر ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019) [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399]
 • رگزایی پاتولوژیک ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34 [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1017-1023]
 • رمی‌فنتانیل مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708]
 • روش تدریس تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 99-106]
 • روش تشخیصی معیارهای ارزش تشخیصی آزمایش‌های D-Dimer و Alveolar-Arterial Gradient در تشخیص و بررسی وضعیت یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 572-577]
 • روش تمپانیک اندازه‌گیری درجه‌ی حرارت گوش راست و چپ (به روش تمپانیک) حین و بعد از قطع تب و مقایسه‌ی آن با درجه‌ی حرارت رکتال در کودکان [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 647-652]
 • روش مونت‌کارلو ارزیابی دز جذبی مغز استخوان 153Sm-EDTMP و 223Ra-Cl2 در بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 48-54]
 • ریزمغذی‌ها تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 145-151]
 • رینوپلاستی مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708]
 • ریوی مقایسه‌ی پیامدهای بیماران مبتلا به COVID-19 با علایم اولیه‌ی ریوی، گوارشی و عصبی [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 76-81]

ز

 • زایمان یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • زایمان مقایسه‌ی شکایات قصور پزشکی مرتبط با فلج مغزی در سال‌های قبل و بعد از ابلاغ بخش‌نامه‌ی ترویج زایمان طبیعی ارجاعی به اداره‌ی کمیسیون پزشکی استان تهران [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 408-413]
 • زن تبیین نقش حمایت اجتماعی در کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 126-133]
 • زنان بررسی امتیاز ویژگی‌های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان پستان و مقایسه‌ی آن با زنان سالم [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 277-283]
 • زنان باردار تعیین سروتیپ‌های کپسولی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های Streptococcus agalactiae جدا شده از زنان باردار [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 400-407]
 • زهر عنکبوت اثر زهر خام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رت‌ [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 714-722]
 • زولون اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 303-309]

ژ

 • ژن فراوانی سویه‌ی Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) و ژن‌های مهم ویرولانس جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 13-19]
 • ژن ارتباط بین کاهش بویایی با ائوزینوفیلی توربینیت میانی (بیان ژن CLC) در بیماران با رینوسینوزیت مزمن [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 357-362]
 • ژنوتیپ فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]

س

 • سابقه‌ی خانوادگی مقایسه‌ی میزان ناتوانی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه‌ی خانوادگی [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 786-791]
 • سارکوپتس اسکبئی گزارش یک مورد آلودگی گال پوسته‌دار در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 821-825]
 • ساکارز تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 835-841]
 • ساکشن مقایسه‌ی تأثیر ساکشن لوله‌ی تراشه به روش باز و بسته بر نتایج اسمیر و کشت باکتریال ترشحات تراشه‌ی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 484-491]
 • سالمندان ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • سایتومگالوویروس وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616]
 • سپسیس عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان قائم مشهد: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 351-356]
 • سرپایی استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 999-1009]
 • سردرد میگرنی نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • سرطان شواهد رژیم کتوژنیک در درمان سرطان [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 492-495]
 • سرطان پستان بررسی امتیاز ویژگی‌های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان پستان و مقایسه‌ی آن با زنان سالم [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 277-283]
 • سرطان پستان بیان ژن‌های PTEN، CDK4 و mTOR و میزان تزاید سلولی در رده‌ی سلولی سرطان پستان (T47D) تحت تأثیر تیمار با عصاره‌ی هسته‌ی انگور [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 792-797]
 • سرطان ریه بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 262-269]
 • سرطان‌زا کباب، غذایی خوشمزه اما آلوده به ترکیبات زیان‌آور: مروری از شواهد به توصیه‌ها [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 376-383]
 • سرطان کولون اثر محافظتی و درمانی DNA واکسن حاصل از قطعات ایمنی‌زای آنتی‌ژن BORIS بر سرطان کولون در موش‌های Balb/c [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 564-571]
 • سروتایپینگ تعیین سروتیپ‌های کپسولی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های Streptococcus agalactiae جدا شده از زنان باردار [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 400-407]
 • سروتایپینگ مشخصات مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 723-729]
 • سرولوژی میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399 [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630]
 • سکته‌ی ایسکمی مغزی تأثیر محافظتی ورزش بر عامل رشد عصبی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ پس از سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 134-141]
 • سکتهی مغزی مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 512-517]
 • سلامت روان وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان دختر 17-12 ساله‌ی شهرستان آران و بیدگل در طی همه‌گیری کووید-19 [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 270-276]
 • سلول بنیادی نئوپلاستیک جداسازی و بررسی ویژگی‌های بنیادین سلول‌های بنیادی سرطانی با نشانگر سطحی CD44+ از رده‌ی سلولی سرطانی A2780 [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 434-442]
 • سلول‌های HeLa اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583]
 • سلول‌های Michigan cancer foundation-7 اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583]
 • سلولهای بنیادی مشتق از چربی اثر نانوذرات رزوراترول- Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) و نانوذرات کورکومین- PLGA به طور همزمان در تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی به استئوبلاست [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 964-972]
 • سنجش میزان کولونی‌زایی تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7 [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 688-695]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقایسه‌ی اثر آنتی‌اکسیدانی نانوذرات پلی‌لاکتیک کوگلیکولیک اسید (PLGA) حاوی عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای (KRGE) نسبت به عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ناشی از تستوسترون [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 875-882]
 • سندرم ترنر فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]
 • سندرم گیرافتادگی شانه مقایسه‌ی تأثیر دو روش کینزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر درد و عملکرد شانه در سندرم گیرافتادگی شانه [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 737-743]
 • سوء تغذیه تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 145-151]
 • سوءمصرف مواد میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 167-173]
 • سوختگی مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • سونوگرافی داخل رحمی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص ضایعات اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 504-511]
 • سیاهدانه اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی در مقایسه با آمفوتریسین B [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 198-205]
 • سی‌تی اسکن بررسی تأثیرات تکنیک kV Assist بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 20-26]
 • سی‌تی اسکن یافته‌های سی‌تی اسکن بیماران مبتلا به پنومونی کووید 19 [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 206-211]
 • سیس پلاتین اثر همسایگی ناشی از درمان ترکیبی امواج فراصوت و سیس پلاتین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما A375 [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 550-555]
 • سیستم اعصاب مرکزی مقایسه‌ی میزان ناتوانی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه‌ی خانوادگی [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 786-791]
 • سیستم‌های آنلاین راهکارهای کاهش تقلب در آزمون‌های مجازی [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 142-144]
 • سیکلوفسفامید اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 303-309]
 • سیلور سولفادیازین مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • سینوزیت شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 6-12]
 • سینوزیت ارتباط بین کاهش بویایی با ائوزینوفیلی توربینیت میانی (بیان ژن CLC) در بیماران با رینوسینوزیت مزمن [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 357-362]

ش

 • شبکه‌ی آندوپلاسمی تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های استرس اکسیداتیو شبکه آندوپلاسمی (X-box Binding Protein-1 و Eukaryotic Initiation Factor-2α) در بافت قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 867-874]
 • شبیه‌سازی Monte Carlo کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 860-866]
 • شخصیت بررسی امتیاز ویژگی‌های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان پستان و مقایسه‌ی آن با زنان سالم [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 277-283]
 • شدت عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • شروع زایمان استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 999-1009]
 • شریان هپاتیک؛ خونریزی گوارشی خونریزی گوارشی فوقانی حجیم، تظاهری نادر از عوارض کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 982-986]
 • شکستگی رادیوس مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به تزریق لیدوکائین همراه با کتامین در کاهش درد جااندازی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 93-98]
 • شکلات تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 835-841]
 • شکم مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]
 • شناخت بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 518-525]
 • شوک کاردیوژنیک روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 639-646]
 • شیفت کاری ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770]
 • شیوع شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 6-12]
 • شیوع میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 167-173]
 • شیوع میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399 [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630]
 • شیوه‌های آموزشی مقایسه‌ی پورتفولیو و لاگ‌بوک [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 82-85]

ص

 • صرع اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638]
 • صرع لوب فرونتال بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 518-525]

ض

 • ضربان قلب جنین بررسی سلامت جنین با استفاده از تست بدون استرس و ارتباط آن با بستری شدن نوزاد در بدو تولد [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 697-701]

ط

 • طب اورژانس ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770]
 • طلا تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7 [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 688-695]
 • طیف اختلال اوتیسم ارزیابی اختلال نمو رفتاری- اجتماعی در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 384-389]

ظ

 • ظاهر بدن ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 152-158]

ع

 • عامل رشد عصبی تأثیر محافظتی ورزش بر عامل رشد عصبی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ پس از سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 134-141]
 • عامل رشد عصبی مشتق از مغز تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید بر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی سالمند [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 414-420]
 • عامل نکروز تومور آلفا تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید بر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی سالمند [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 414-420]
 • عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا تأثیر چهار هفته فعالیت هوازی داوطلبانه همراه با اینترفرون بتا بر سطوح سرمی عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا (TNF-α) و اینترلوکین-10 (10-IL) در موش‌های مدل مالتیپل اسکلروزیس [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 906-913]
 • عصاره‌ی هسته‌ی انگور بیان ژن‌های PTEN، CDK4 و mTOR و میزان تزاید سلولی در رده‌ی سلولی سرطان پستان (T47D) تحت تأثیر تیمار با عصاره‌ی هسته‌ی انگور [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 792-797]
 • عضلات تأثیر دریافت مکمل پروتئین Whey بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران رشته‌ی بسکتبال: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 659-664]
 • عفونت عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • عفونت بیمارستانی بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455]
 • عفونت بیمارستانی فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736]
 • عفونت بیمارستانی فراوانی مقاومت به متی‌سیلین و حضور ژن‌های mecA و pvl در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 778-785]
 • عفونت دستگاه ادراری بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455]
 • عفونت دستگاه ادراری مشخصات مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 723-729]
 • علایم عاطفی اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638]
 • علایم و نشانه‌ها مقایسه‌ی پیامدهای بیماران مبتلا به COVID-19 با علایم اولیه‌ی ریوی، گوارشی و عصبی [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 76-81]
 • عملکرد مقایسه‌ی تأثیر دو روش کینزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر درد و عملکرد شانه در سندرم گیرافتادگی شانه [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 737-743]
 • عملکرد شناختی ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770]
 • عناصر کمیاب تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 616، 1400، صفحه 145-151]
 • عوارض عوارض بالینی و آزمایشگاهی ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان طی سال‌های 98-1397 [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 744-748]
 • عوارض حول و حوش عمل مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708]
 • عوامل اپیدمیولوژیکی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 526-532]
 • عوامل پیش‌گویی کننده عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • عوامل خطر بررسی میزان بروز نارسایی حاد کلیوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 86-92]
 • عوامل خطر میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 167-173]
 • عوامل خطر قلبی- عروقی اثرات دریافت مکمل پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 189-197]
 • عود مجدد جداسازی و بررسی ویژگی‌های بنیادین سلول‌های بنیادی سرطانی با نشانگر سطحی CD44+ از رده‌ی سلولی سرطانی A2780 [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 434-442]

غ

 • غدد بزاقی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 504-511]
 • غذا کباب، غذایی خوشمزه اما آلوده به ترکیبات زیان‌آور: مروری از شواهد به توصیه‌ها [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 376-383]

ف

 • فاکتور رشد شبه انسولین 1 تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 901-905]
 • فشار مثبت انتهای بازدمی تأثیر تعدیل شاخص‌های FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی و درمانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 894-900]
 • فشار مراقبتی مقایسه‌ی فشار مراقبتی در مراقبان بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات روانی مزمن [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 852-859]
 • فضای رتروپریتونئال یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • فلج مغزی مقایسه‌ی شکایات قصور پزشکی مرتبط با فلج مغزی در سال‌های قبل و بعد از ابلاغ بخش‌نامه‌ی ترویج زایمان طبیعی ارجاعی به اداره‌ی کمیسیون پزشکی استان تهران [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 408-413]
 • فوزالون اثرات ژنوتوکسیک احتمالی ناشی از تماس با سم فوزالون در سلول‌های مغز قرمز استخوان موش سوری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 303-309]
 • فیبروز ریوی ایدیوپاتیک بررسی اثر تجویز آسپیرین بر آسیب‌های فیبروتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز بلئومایسین در بافت ریه‌ی Rat [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 475-483]
 • فیبروز کبدی بررسی اثر کلسترول بر فعال‌سازی مسیر سیگنالینگ TGF-β / Smad3C در سلول‌های ستاره‌ای کبد و نقش آن در پیشرفت فیبروژنز کبدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 212-218]
 • فیبریلاسیون دهلیزی تأثیر ویتامین C خوراکی بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 107-113]
 • فیبریلاسیون دهلیزی بررسی تأثیر متوپرولول حین گرم شدن مجدد در بیماران تحت بایپس عروق کرونر بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 174-180]

ق

 • قصور مقایسه‌ی شکایات قصور پزشکی مرتبط با فلج مغزی در سال‌های قبل و بعد از ابلاغ بخش‌نامه‌ی ترویج زایمان طبیعی ارجاعی به اداره‌ی کمیسیون پزشکی استان تهران [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 408-413]
 • قطعه قطعه شدن DNA بررسی آپوپتوز و غیر باروری کیست هیداتیک [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 883-888]

ک

 • کارایی مقایسه‌ی دو روش درمانی Microneedling به تنهایی و همراه با 5-فلوئورویوراسیل در درمان ضایعات ویتیلیگوی مقاوم [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 617-624]
 • کارسینوما هپاتوسلولار ارتباط متقابل اتوفاژی و آپوپتوز در پیشرفت بدخیمی هپاتوسلولار کارسینوما [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 421-433]
 • کارکنان بیمارستان فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19 [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 987-992]
 • کاشت حلزون استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 959-963]
 • کانال کلسیم وابسته به ولتاژ اثر زهر خام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رت‌ [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 714-722]
 • کاندیدا آلبیکنس اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی در مقایسه با آمفوتریسین B [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 198-205]
 • کاندیدا پاراپسیلوزیس اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی در مقایسه با آمفوتریسین B [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 198-205]
 • کاهش بویایی ارتباط بین کاهش بویایی با ائوزینوفیلی توربینیت میانی (بیان ژن CLC) در بیماران با رینوسینوزیت مزمن [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 357-362]
 • کاهش فشار خون کنترله مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708]
 • کاینیک ‌اسید اثر زهر خام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رت‌ [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 714-722]
 • کبد تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 533-541]
 • کبد چرب غیر الکلی تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 533-541]
 • کتامین مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به تزریق لیدوکائین همراه با کتامین در کاهش درد جااندازی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 93-98]
 • کروسین تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517]
 • کرونا ویروس فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19 [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 987-992]
 • کسر جهشی بطن چپ بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 993-998]
 • کلبسیلا پنومونیه ردیابی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین با استفاده از روش Multiplex Polymerase Chain Reaction در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 815-820]
 • کلسترول بررسی اثر کلسترول بر فعال‌سازی مسیر سیگنالینگ TGF-β / Smad3C در سلول‌های ستاره‌ای کبد و نقش آن در پیشرفت فیبروژنز کبدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 212-218]
 • کلیه فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]
 • کنترل تکانه بررسی اثربخشی استفاده از بازی کنترل تکانه بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان نقص توجه/ بیش‌فعال- تکانشگر 12-8 ساله [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 496-503]
 • کوتولگی تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 901-905]
 • کودک اندازه‌گیری درجه‌ی حرارت گوش راست و چپ (به روش تمپانیک) حین و بعد از قطع تب و مقایسه‌ی آن با درجه‌ی حرارت رکتال در کودکان [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 647-652]
 • کودکان فراوانی سویه‌ی Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) و ژن‌های مهم ویرولانس جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال [دوره 39، شماره 609، 1400، صفحه 13-19]
 • کودکان ارتباط پرولاپس دریچه‌ی میترال با کیفیت زندگی کودکان [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 114-120]
 • کودکان تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 901-905]
 • کودکان بیش‌فعال بررسی اثربخشی استفاده از بازی کنترل تکانه بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان نقص توجه/ بیش‌فعال- تکانشگر 12-8 ساله [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 496-503]
 • کورکومین اثر نانوذرات رزوراترول- Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) و نانوذرات کورکومین- PLGA به طور همزمان در تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی به استئوبلاست [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 964-972]
 • کورکومین تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن‌Drp1 و MFN2 میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته‌ی قلبی [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 914-921]
 • کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک؛ سودوآنوریسم خونریزی گوارشی فوقانی حجیم، تظاهری نادر از عوارض کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 982-986]
 • کولیت اولسروز یک مورد پیودرما گانگرنوزوم در خانم 43 ساله‌ی پیوند کبد با سابقه‌ی سیروز صفرای اولیه [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 709-713]
 • کووید 19 بررسی مقایسه‌ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتلا به کووید 19: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 33-40]
 • کووید 19 یافته‌های سی‌تی اسکن بیماران مبتلا به پنومونی کووید 19 [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 206-211]
 • کووید 19 دستورالعمل‌های مهم جراحی در زمان کرونا: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 317-327]
 • کووید 19 عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • کووید-19 وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان دختر 17-12 ساله‌ی شهرستان آران و بیدگل در طی همه‌گیری کووید-19 [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 270-276]
 • کووید-19 راهکارهای افزایش پذیرش واکسن کووید-۱۹ در جامعه‌ی ایرانی: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 341-343]
 • کووید-19 مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان راهکاری برای مبارزه با پاندمی کووید-19: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 470-474]
 • کیست وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • کیفیت زندگی نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • کیفیت زندگی ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770]
 • کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی ارتباط پرولاپس دریچه‌ی میترال با کیفیت زندگی کودکان [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 114-120]
 • کینزیوتیپ مقایسه‌ی تأثیر دو روش کینزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر درد و عملکرد شانه در سندرم گیرافتادگی شانه [دوره 39، شماره 644، 1400، صفحه 737-743]

گ

 • گازهای خون معیارهای ارزش تشخیصی آزمایش‌های D-Dimer و Alveolar-Arterial Gradient در تشخیص و بررسی وضعیت یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 572-577]
 • گال گزارش یک مورد آلودگی گال پوسته‌دار در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 821-825]
 • گال پوسته‌دار گزارش یک مورد آلودگی گال پوسته‌دار در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 821-825]
 • گرلین تأثیر 8 هفته رژیم کم کربوهیدرات و تمرین کراس‌فیت بر سطوح گرلین، انسولین و اشتها در زنان ورزشکار [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 542-549]
 • گزنه اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی در مقایسه با آمفوتریسین B [دوره 39، شماره 618، 1400، صفحه 198-205]
 • گسیل‌های صوتی گوش بی‌اختیار ملاحظات بالینی در تشخیص افتراقی کودکان دارای اختلال طیف نوروپاتی شنوایی از کم‌شنوایی حسی- عصبی: گزارش مورد [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 889-893]
 • گلوتیناسیون میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399 [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630]
 • گلوکز اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و لیپوئیک اسید لیپوزومال بر لنف آنژیوژنز پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Rat‌های مدل مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 456-463]
 • گلیکولیز شواهد رژیم کتوژنیک در درمان سرطان [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 492-495]
 • گوش اندازه‌گیری درجه‌ی حرارت گوش راست و چپ (به روش تمپانیک) حین و بعد از قطع تب و مقایسه‌ی آن با درجه‌ی حرارت رکتال در کودکان [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 647-652]
 • گوشت کباب، غذایی خوشمزه اما آلوده به ترکیبات زیان‌آور: مروری از شواهد به توصیه‌ها [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 376-383]
 • گوش داخلی استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 959-963]
 • گیرنده‌ی سلول T ویرایش ژنی هدفمند در سلول‌های T پرایمری انسان با استفاده از ریبونوکلئوپروتئین‌های CRISPR/Cas9 [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 66-75]

ل

 • لاپاراسکوپی نتایج درمانی جراحی هرنی لاپاراسکوپی به روش خارج از پریتوئن TEP (Totally Extraperitoneal) با یا بدون استفاده از Taker [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 328-333]
 • لترال اپی‌کندیلیت تأثیر تزریق خون اتولوگ و Dry Needling در درمان سندرم آرنج تنیس‌بازان مقاوم به درمان [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 771-777]
 • لوسمی وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616]
 • لوله‌گذاری مقایسه‌ی تأثیر ساکشن لوله‌ی تراشه به روش باز و بسته بر نتایج اسمیر و کشت باکتریال ترشحات تراشه‌ی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 484-491]
 • لیپوئیک اسید اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و لیپوئیک اسید لیپوزومال بر لنف آنژیوژنز پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Rat‌های مدل مبتلا به دیابت [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 456-463]
 • لیدوکائین مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به تزریق لیدوکائین همراه با کتامین در کاهش درد جااندازی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 93-98]
 • لیدوکائین تأثیر تزریق لیدوکائین در داخل اتاقک قدامی چشم بر متغیرهای همودینامیک و شدت درد حین و بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت آرامبخشی وریدی و بیحسی موضعی [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 588-593]
 • لیدوکایین تأثیر پیش‌گیرانه‌ی افزودن مورفین به لیدوکایین موضعی، بر شدت درد پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی- تمپانوپلاستی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1010-1016]
 • لیومیوسارکوما معرفی یک مورد نادر ابتلا به لیومیوسارکوم ‌رحمی ناشی از مصرف تاموکسیفن در فرد مبتلا به سرطان پستان [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 584-587]

م

 • ماده‌ی سیتوتوکسیک اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583]
 • ماستوئیدکتومی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی افزودن مورفین به لیدوکایین موضعی، بر شدت درد پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی- تمپانوپلاستی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1010-1016]
 • ماکیان میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399 [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630]
 • مالتیپل اسکلروزیس مقایسه‌ی میزان ناتوانی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه‌ی خانوادگی [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 786-791]
 • مالتیپل اسکلروزیس تأثیر چهار هفته فعالیت هوازی داوطلبانه همراه با اینترفرون بتا بر سطوح سرمی عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا (TNF-α) و اینترلوکین-10 (10-IL) در موش‌های مدل مالتیپل اسکلروزیس [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 906-913]
 • متاآنالیز ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • متوپرولول بررسی تأثیر متوپرولول حین گرم شدن مجدد در بیماران تحت بایپس عروق کرونر بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 174-180]
 • متوکلوپرامید مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 681-687]
 • مخدر مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 219-226]
 • مدارس میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد [دوره 39، شماره 634، 1400، صفحه 526-532]
 • مدت اقامت بیمار بستری مجدد و علل و هزینه‌های آن در بیماران بستری یک بیمارستان عمومی دانشگاهی در شرق ایران [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 951-958]
 • مراقبان خانوادگی مقایسه‌ی فشار مراقبتی در مراقبان بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات روانی مزمن [دوره 39، شماره 649، 1400، صفحه 852-859]
 • مراقبتهای بهداشتی اولیه مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان راهکاری برای مبارزه با پاندمی کووید-19: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 630، 1400، صفحه 470-474]
 • مرحله‌بندی نئوپلاسم ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34 [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1017-1023]
 • مرگ سلول اثر مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای الیگودندروسیتی [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 240-244]
 • مرگ ‌و میر ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • مرگ و میر عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شدت بیماری و مرگ در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در مرکز تخصصی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 443-450]
 • مرور نظام‌مند ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • مسمومیت مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 219-226]
 • مسمومیت گزارش یافته‌های رادیولوژیک در Magnetic Resonance Imaging (MRI) مغز یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1024-1027]
 • مسمومیت ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 344-350]
 • مشخصات عصبی مقایسه‌ی پیامدهای بیماران مبتلا به COVID-19 با علایم اولیه‌ی ریوی، گوارشی و عصبی [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 76-81]
 • مشکلات رفتاری ارزیابی اختلال نمو رفتاری- اجتماعی در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 384-389]
 • مشکلات رفتاری بررسی اثربخشی استفاده از بازی کنترل تکانه بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان نقص توجه/ بیش‌فعال- تکانشگر 12-8 ساله [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 496-503]
 • مطالعات و پرسش‌نامه‌ها ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019) [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399]
 • مطالعه‌ی کیفی تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 99-106]
 • مطالعه‌ی کیفی تبیین نقش حمایت اجتماعی در کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 126-133]
 • معیار ارزیابی اضطراب تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369]
 • مغز گزارش یافته‌های رادیولوژیک در Magnetic Resonance Imaging (MRI) مغز یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1024-1027]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیک مشخصات مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 723-729]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی تعیین سروتیپ‌های کپسولی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های Streptococcus agalactiae جدا شده از زنان باردار [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 400-407]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736]
 • مقاومت به انسولین تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 665-672]
 • مقاومت به درمان گزارش مورد مننژیت کریپتوکوکال مقاوم به درمان ضد قارچ در یک بیمار پیوند کلیه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 604-609]
 • مقاومت به متی‌سیلین فراوانی مقاومت به متی‌سیلین و حضور ژن‌های mecA و pvl در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز [دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 778-785]
 • مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی بهبود استخراج لایه‌ی Retinal Pigment Epithelium (RPE) در تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) با استفاده از روش قطعه‌ای برنامه‌نویسی پویا در بیماران دچار جداشدگی اپی‌تلیال رنگدانه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 594-603]
 • مقعد اندازه‌گیری درجه‌ی حرارت گوش راست و چپ (به روش تمپانیک) حین و بعد از قطع تب و مقایسه‌ی آن با درجه‌ی حرارت رکتال در کودکان [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 647-652]
 • مکمل غذایی تأثیر دریافت مکمل پروتئین Whey بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران رشته‌ی بسکتبال: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 659-664]
 • ملانوما اثر همسایگی ناشی از درمان ترکیبی امواج فراصوت و سیس پلاتین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما A375 [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 550-555]
 • ممانتین اثر زهر خام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رت‌ [دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 714-722]
 • مننژیت کریپتوکوکال گزارش مورد مننژیت کریپتوکوکال مقاوم به درمان ضد قارچ در یک بیمار پیوند کلیه [دوره 39، شماره 637، 1400، صفحه 604-609]
 • منیزیم ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 310-316]
 • مورفولوژی ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 245-253]
 • مورفین تأثیر پیش‌گیرانه‌ی افزودن مورفین به لیدوکایین موضعی، بر شدت درد پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی- تمپانوپلاستی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1010-1016]
 • موش BALB/c اثر محافظتی و درمانی DNA واکسن حاصل از قطعات ایمنی‌زای آنتی‌ژن BORIS بر سرطان کولون در موش‌های Balb/c [دوره 39، شماره 635، 1400، صفحه 564-571]
 • موش صحرایی تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 835-841]
 • موش‌های صحرایی تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید بر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی سالمند [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 414-420]
 • موکو اپیدرموئید کارسینوما خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 504-511]
 • میکرومتاستاز بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 262-269]
 • میوم ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص ضایعات اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 504-511]

ن

 • نئوپلازی پستان معرفی یک مورد نادر ابتلا به لیومیوسارکوم ‌رحمی ناشی از مصرف تاموکسیفن در فرد مبتلا به سرطان پستان [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 584-587]
 • نئوپلاسم تخمدان جداسازی و بررسی ویژگی‌های بنیادین سلول‌های بنیادی سرطانی با نشانگر سطحی CD44+ از رده‌ی سلولی سرطانی A2780 [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 434-442]
 • نئوپلاسم کبد ارتباط متقابل اتوفاژی و آپوپتوز در پیشرفت بدخیمی هپاتوسلولار کارسینوما [دوره 39، شماره 628، 1400، صفحه 421-433]
 • نئوپلاسم‌های کولون ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34 [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1017-1023]
 • ناباروری ارتباط بین DNA فراگمانتاسیون اسپرم و بیان RNA غیر کد کننده‌ی HOTAIR در مردان نابارور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 653-658]
 • نارسایی حاد کلیوی بررسی میزان بروز نارسایی حاد کلیوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 86-92]
 • نارسایی کلیه بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 993-998]
 • نارسایی کلیه بررسی تأثیر ان-استیل سیستئین در محلول پرایم در جلوگیری از نارسایی کلیه در عمل‌های جراحی قلب باز [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 334-340]
 • ناک‌اوت ژن ویرایش ژنی هدفمند در سلول‌های T پرایمری انسان با استفاده از ریبونوکلئوپروتئین‌های CRISPR/Cas9 [دوره 39، شماره 612، 1400، صفحه 66-75]
 • ناگویی هیجانی نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 973-981]
 • نالوکسان مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی [دوره 39، شماره 619، 1400، صفحه 219-226]
 • نانوذرات اثر نانوذرات رزوراترول- Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) و نانوذرات کورکومین- PLGA به طور همزمان در تمایز سلولهای بنیادی مشتق از چربی به استئوبلاست [دوره 39، شماره 654، 1400، صفحه 964-972]
 • نانوذرات تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7 [دوره 39، شماره 641، 1400، صفحه 688-695]
 • نانوذرات مقایسه‌ی اثر آنتی‌اکسیدانی نانوذرات پلی‌لاکتیک کوگلیکولیک اسید (PLGA) حاوی عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای (KRGE) نسبت به عصاره‌ی جینسینگ قرمز کره‌ای در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ناشی از تستوسترون [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 875-882]
 • نانوکریستال نقره مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک [دوره 39، شماره 648، 1400، صفحه 842-851]
 • ناهنجاری رشد تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 901-905]
 • ناهنجاری‌های مادرزادی فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]
 • نرم شدن سرویکس استفاده‌ی سرپایی از داروهای گیاهی در آمادگی سرویکس و شروع زایمان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 999-1009]
 • نشانگر CD44 جداسازی و بررسی ویژگی‌های بنیادین سلول‌های بنیادی سرطانی با نشانگر سطحی CD44+ از رده‌ی سلولی سرطانی A2780 [دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 434-442]
 • نقص مادرزادی قلبی فراوانی اختلالات آناتومیک کلیوی، تیروئیدی، کبدی و قلبی در بیماران مبتلا به سندرم ترنر [دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 284-291]
 • نمرات اختلال عملکرد ارگان تأثیر تعدیل شاخص‌های FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی و درمانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 894-900]
 • نوجوان وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان دختر 17-12 ساله‌ی شهرستان آران و بیدگل در طی همه‌گیری کووید-19 [دوره 39، شماره 621، 1400، صفحه 270-276]
 • نوروپاتی شنوایی ملاحظات بالینی در تشخیص افتراقی کودکان دارای اختلال طیف نوروپاتی شنوایی از کم‌شنوایی حسی- عصبی: گزارش مورد [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 889-893]
 • نورومیلیت اپتیکا سطح ویتامین D در بیماران ایرانی مبتلا به نورومیلیت اپتیکا [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 370-375]
 • نوزادان عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان قائم مشهد: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 351-356]
 • نیتروگلیسیرین مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری [دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708]

و

 • واژگان کلیدی: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی گزارش یافته‌های رادیولوژیک در Magnetic Resonance Imaging (MRI) مغز یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) [دوره 39، شماره 656، 1400، صفحه 1024-1027]
 • واژن یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • واکسن بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 181-188]
 • واکسن آنفلوانزا ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 39، شماره 652، 1400، صفحه 934-943]
 • واکسیناسیون کووید راهکارهای افزایش پذیرش واکسن کووید-۱۹ در جامعه‌ی ایرانی: نامه به سردبیر [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 341-343]
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616]
 • واکنش زنجیره‌‌ای پلی‌مراز چندگانه ردیابی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین با استفاده از روش Multiplex Polymerase Chain Reaction در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 815-820]
 • والپروئیک اسید ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی [دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 344-350]
 • وجود هم‌زمان وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616]
 • ورزش تأثیر محافظتی ورزش بر عامل رشد عصبی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ پس از سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر [دوره 39، شماره 615، 1400، صفحه 134-141]
 • ورزش تأثیر دریافت مکمل پروتئین Whey بر برخی شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران رشته‌ی بسکتبال: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور [دوره 39، شماره 640، 1400، صفحه 659-664]
 • وضعیت اثربخشی وضعیت خوابیده به پهلو بر میزان فشار اکسیژن شریانی، فشار دی‌اکسیدکربن شریانی و درصد اشباع اکسیژن در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور [دوره 39، شماره 647، 1400، صفحه 808-814]
 • ونتیلاتور تأثیر تعدیل شاخص‌های FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی و درمانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 894-900]
 • ویتامین D سطح ویتامین D در بیماران ایرانی مبتلا به نورومیلیت اپتیکا [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 370-375]
 • ویتامین D تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک [دوره 39، شماره 651، 1400، صفحه 901-905]
 • ویتیلیگو مقایسه‌ی دو روش درمانی Microneedling به تنهایی و همراه با 5-فلوئورویوراسیل در درمان ضایعات ویتیلیگوی مقاوم [دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 617-624]
 • ویروس آنفلوانزا H1N1 بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 181-188]
 • ویروس کرونا مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در پیشگیری آن [دوره 39، شماره 646، 1400، صفحه 798-807]
 • ویژگی معیارهای ارزش تشخیصی آزمایش‌های D-Dimer و Alveolar-Arterial Gradient در تشخیص و بررسی وضعیت یک ماهه‌ی بیماران مبتلا به تنگی نفس [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 572-577]

ه

 • هرنی نتایج درمانی جراحی هرنی لاپاراسکوپی به روش خارج از پریتوئن TEP (Totally Extraperitoneal) با یا بدون استفاده از Taker [دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 328-333]
 • هزینه‌های بیمارستان بستری مجدد و علل و هزینه‌های آن در بیماران بستری یک بیمارستان عمومی دانشگاهی در شرق ایران [دوره 39، شماره 653، 1400، صفحه 951-958]
 • هزینه‌ی خدمات سلامت بررسی مقایسه‌ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتلا به کووید 19: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 33-40]
 • هماتوم مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به تزریق لیدوکائین همراه با کتامین در کاهش درد جااندازی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس [دوره 39، شماره 613، 1400، صفحه 93-98]
 • هماتوم یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی [دوره 39، شماره 614، 1400، صفحه 121-125]
 • هماگلوتینین بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس [دوره 39، شماره 617، 1400، صفحه 181-188]
 • همشیرها ارزیابی اختلال نمو رفتاری- اجتماعی در همشیرهای کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 384-389]
 • همودیالیز بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال [دوره 39، شماره 655، 1400، صفحه 993-998]
 • هیجانات اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع [دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638]
 • هیداتیدوز وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387 [دوره 39، شماره 611، 1400، صفحه 41-47]
 • هیداتیدوز بررسی آپوپتوز و غیر باروری کیست هیداتیک [دوره 39، شماره 650، 1400، صفحه 883-888]
 • هیدروکربن‌های آروماتیک پلی‌سیکلیک کباب، غذایی خوشمزه اما آلوده به ترکیبات زیان‌آور: مروری از شواهد به توصیه‌ها [دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 376-383]
 • هیستروسکوپی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص ضایعات اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی [دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 504-511]
 • هیستوپاتولوژی تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری [دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517]
 • هیستولوژی ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری [دوره 39، شماره 620، 1400، صفحه 245-253]

ی

 • یائسگی معرفی یک مورد نادر ابتلا به لیومیوسارکوم ‌رحمی ناشی از مصرف تاموکسیفن در فرد مبتلا به سرطان پستان [دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 584-587]
 • یادگیری تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی [دوره 39، شماره 610، 1400، صفحه 27-32]