نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپولیپوپروتئین بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • آترواسکلروز اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • آدنوکارسینوم اندومتر ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • آرتروسکپی بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • آرتریت روماتوئید گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1938-1941]
 • آرتریت سپتیک فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • آریتمی اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • آسپرژیلوما معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • آسم بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • آسیب شغلی بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • آسیب قفسه‌ی‌ صدری تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • آفاکی ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • آفت تناسلی بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • آکنه ولگاریس مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • آلبومین تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • آلوکسان منو‌هیدرات اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • آمفیزم لوبار مادرزادی نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • آموزش مبتنی بر حل مسأله بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • آموزش مبتنی بر وب بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • آموزش‌های خانواده بررسی کارآمدی نسبی ‌آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1587-1597]
 • آموکسی سیلین بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • آنتی‌بیوتیک بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1499-504]
 • آنتی بیوگرام بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1860-1870]
 • آندوسکوپی سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • آندوسکوپی توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • آندوسکوپی بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]
 • آنزیم CTX-M بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • آنژیوپلاستی ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • آنمی اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • آنوس بسته فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]
 • آهن اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]

ا

 • ائوزینوفیل‌های بینی بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • ابدومینوپلاستی بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • اتاق ریکاوری بررسی مقایسه‌ای زمان و عوارض ریکاوری در بیهوشی سرپایی با پروپوفول در افراد کم‌توان ذهنی و سالم [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1455-1463]
 • اتوترانسپلانت عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • اثر بخشی بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • احتیاطات استاندارد بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • احتیاط‌های استاندارد بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس‌های پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1146-1155]
 • اختلالات رفتاری- روانی بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • اختلالات گفتاری مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • اختلال بلوغ مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • اختلال خواب بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • اختلال دفع بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • اختلال هراس اجتماعی مقایسه‌ی اثربخشی تکنیک‌های حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌ آموزی و ترکیب آن‌ها در درمان دانشجویان مبتلا به اختـلال هـراس اجتمـاعـی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1089-1098]
 • اختلال وسواسی جبری تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • ادیومتری بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • ارتباط بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • ارزشیابی بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • ارزشیابی CDC ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • اریتروپویتین اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • ازتیمیب بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • ازدواج فامیلی نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • اسپیرومتری مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • استئوبلاست مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • استئومیلیت فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • استرپتوزوتوسین اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • استرس عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • استرس اکسیداتیو بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • استروژن عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • استفراغ بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • اسفروئید سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • اسمیر مثبت بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • اسمیر منفی بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • اسید اوریک بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • اسیدهای چرب ترانس بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • اصفهان مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • اصفهان بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • اصفهان بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • اصفهان بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • اصفهان هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • اطفال بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]
 • اعتبارسازی زبان‌شناختی اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • اعتیاد بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • اعتیاد تزریقی هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • اعتیاد تزریقی غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • اعتیاد تزریقی غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • افسردگی بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • اکوکاردیوگرافی داپلر ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • اگزما اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • ال کارنیتین تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • الکتروفیزیولوژی پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • الگوهای غذایی ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • الیگوساکارید اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • انتقال مکرر خون هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • اندازه‌ی دور کمر بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • اندکس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • اندوسکوپی مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • اندوفتالمیت بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • انزال زودرس مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • انسولین اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • انگل‌های روده‌ای بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • اهدای خون مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • اوتیت سروز بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • اوتیت مدیای حاد نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • اوتیت میانی حاد بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • اورژانس‌های پزشکی بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس‌های پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1146-1155]
 • اولسر فعال قرنیه بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • اولویت پژوهشی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • ایدز بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • ایدز مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • ایران عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • ایران بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • ایران هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • ایسکمی پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • ایمنوهیستوشیمی با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • اینولین اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]

ب

 • بارداری بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • باروری نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • باروری عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • باروری نر اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • بازسازی دو مرحله‌ای نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • باکتریوری بدون نشانه بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • باندهای چسبندگی بررسی اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1668-1675]
 • بتالاکتامازهای وسیع الطیف بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • بخش مراقبت‌های ویژه بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • بخش مراقبت‌های ویژه فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1759-1764]
 • بدبینی مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • بدخیمی مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • برداشتن اپی‌تلیوم مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • برداشتن زیر مخاطی مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • برش بافتی منجمد ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • بره موم مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • بی‌حسی موضعی اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • بیضه اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • بیماران بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • بیماران تحت همودیالیز بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • بیماران روانی مزمن بررسی کارآمدی نسبی ‌آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1587-1597]
 • بیماری آلزایمر اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • بیماری انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • بیماری بهجت بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1820-1824]
 • بیماری عروق کرونر بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • بیماری عروق کرونر آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • بیماری قلبی عروقی بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • بیماری‌های التهابی روده اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • بیهوشی بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • بیهوشی اسپاینال تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • بیهوشی عمومی بررسی مقایسه‌ای زمان و عوارض ریکاوری در بیهوشی سرپایی با پروپوفول در افراد کم‌توان ذهنی و سالم [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1455-1463]
 • بیوپسی کلیه بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • بیوپسی‌ کلیه‌ی ‌پیوندی فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]

پ

 • پاپ اسمیر بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]
 • پاتولوژی فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]
 • پاتولوژی بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1484-1491]
 • پامیدرونات گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1938-1941]
 • پانکراس اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • پایاییغ اعتبار اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]
 • پایرتروئیدها علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • پتاسیم اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • پدیده بوستر پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • پرده‌ی صماخ اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • پرستار بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • پرکننده‌ها بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • پره ترم بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • پروتئین P16 بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]
 • پروتئین S-100 با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • پروتئینوری بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • پرولاپس اعضای لگن بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1752-1758]
 • پریتونیت مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • پزشک بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1529-1536]
 • پژوهش نظام سلامت اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • پلاستینیشن تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • پلی استر تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • پلی‌سومنوگرافیک یافته‌های پلی‌سومنوگرافیک و علایم بالینی سندرم آپنه‌ی انسدادی خواب در زنان و مردان ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1871-1878]
 • پلی‌مورفیسم بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]
 • پماد جنتامایسین مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • پماد عسل تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • پماد موپیروسین مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • پماد هیدروکورتیزون 1 درصد تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • پمپ قلبی ریوی ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • پنتوکسی‌فیلین اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • پیایاند علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • پیچ‌گذاری از راه پوست مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • پیوند پرده‌ی آمنیوتیک عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • پیوند قرنیه بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • پیوند کلیه شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1156-1159]
 • پیوند کلیه بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]

ت

 • تاکی‌کاردی بطنی پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • تالاسمی مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • تالاسمی هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • تاندون ترانسفر بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • تاندون فلکسور نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • تاندون گرافت نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 859-863]
 • تتراکائین اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • تحریک الکتریکی از راه پوست ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1261-1266]
 • تحلیل عاملی ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • تحمل دارویی بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • تخمدان عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1717-1723]
 • تراز صدا بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • ترامادول مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • ترامادول علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • تربینافین بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1246-1252]
 • ترتینیون مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 980-986]
 • ترم بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • ترمومتر جیوه‌ای اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • ترمومتر مادون قرمز اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • ترمیم استخوان مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • ترومبوزهای عمقی ورید پا عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • تزریق زیرجلدی مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • تزریق وریدی مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • تست پوستی پریک بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • تست پوستی توبرکولین پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • تست ورزش بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • تستوسترون مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • تسهیل زایمان فیزیولوژیک ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • تشخیص بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • تشخیص پاتولوژی نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • تشنج مقاوم یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]
 • تقسیم بندی Banff فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 879-884]
 • تکامل پس از تولد اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • تهوع بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • تهویه مکانیکی ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • تهویه‌ی مکانیکی بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • توالی تکراری CA بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]
 • توبرکلوزیس پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • توراکوتومی مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1367-1373]
 • توراکوتومی تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • توسعه دهنده‌ی بافتی بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • تومور کاذب مولوسکوئید سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • تومور مثانه بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • تونومتری چشم مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • تیتر آنتی‌بادی تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]

ج

 • جامعه شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • جرأت ‌آموزی مقایسه‌ی اثربخشی تکنیک‌های حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌ آموزی و ترکیب آن‌ها در درمان دانشجویان مبتلا به اختـلال هـراس اجتمـاعـی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1089-1098]
 • جراح بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • جراحی بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • جراحی انتخابی عروق کرونر بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت، با کمترین هموگلوبین حین پمپ قلبی-ریوی در اعمال جرّاحی عروق کرونر [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1194-1204]
 • جراحی با حداقل تهاجم مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • جراحی ترمیمی بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • جراحی دندان عقل بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • جراحی قلب اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • جغرافیای پزشکی بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • جغرافیای روستایی بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1745-1751]
 • جهش بد معنی شدن هموزیگوت بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]

چ

 • چاقی مفرط بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]
 • چربی احشایی بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • چربی خون ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • چربی زیرجلدی بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • چربی شکمی بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]

ح

 • حساسیت به کنتراست مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • حساسیت‌زدایی تدریجی مقایسه‌ی اثربخشی تکنیک‌های حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌ آموزی و ترکیب آن‌ها در درمان دانشجویان مبتلا به اختـلال هـراس اجتمـاعـی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1089-1098]
 • حساسیت و ویژگی بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • حفره‌ی ویتره ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • حمایت اجتماعی بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]

خ

 • خستگی مزمن بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • خلط مثبت بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • خلط منفی بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • خودکشی بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • خونریزی غیر طبیعی رحمی ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]

د

 • دانش بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • دانشجو مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1324-1336]
 • درجه‌ی حرارت بدن اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1140-1145]
 • درد بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • درد بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • درد بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • درد بعد از عمل جراحی مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 745-751]
 • درد پس از زونا بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • درد پس از عمل تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • درماتیت آتوپیک اثربخشی مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه‌ی ساکن اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 716-724]
 • درماتیت ناشی از رادیوتراپی تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • درمان بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • درمان بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • درمان با متادون غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • درمان ترکیبی (حساسیت‌زدایی‌تدریجی و جرأت ‌آموزی) مقایسه‌ی اثربخشی تکنیک‌های حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌ آموزی و ترکیب آن‌ها در درمان دانشجویان مبتلا به اختـلال هـراس اجتمـاعـی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1089-1098]
 • درمان جراحی مقایسه‌ی نتایج جراحی تخلیه‌ی هماتوم‌های مغزی غیر تروماتیک در روش جراحی نروآندوسکوپی به کمک Micro-Spatula با کرانیوتومی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1447-1454]
 • درمان جراحی بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • درمان شناختی- رفتاری مذهبی تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • درموفت گرفت بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • دریافت کننده پیوند کلیه بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • دستگاه تنفس فوقانی موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • دستگاه منبع نوری پالسی مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • دستیار جراحی بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • دگزامتازون بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • دیابت (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]
 • دیابت اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • دیابت اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • دیابت حاملگی بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و سالم شهر اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1214-1222]
 • دیابت نوع دو بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1232-1239]
 • دیالیز صفاقی اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 974-979]
 • دیالیز صفاقی مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • دیسپلازی سرویکس بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1207-1213]

ر

 • رادیوگرافی قفسه سینه بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • راستای نامناسب پاتلوفمورال بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • راه‌کارهای طبابت بالینی آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • رتروبولبر ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]
 • رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]
 • رده‌های سلولی مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • رزین تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • رضایت‌مندی مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]
 • رفتار پر خطر بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • رفتارهای بهداشتی بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس‌های پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1146-1155]
 • رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت، با کمترین هموگلوبین حین پمپ قلبی-ریوی در اعمال جرّاحی عروق کرونر [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1194-1204]
 • رنگ آمیزی مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]
 • روش ‌Blind بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • روش تحت هدایت سی‌تی‌ اسکن بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • روش سونوگرافی هم‌زمان بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • رینیت آلرژیک بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 767-771]
 • رینیت آلرژیک بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • ریه بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]

ز

 • زایمان پیش از موعد بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 734-738]
 • زایمان طبیعی بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • زایمان فیزیولوژیک ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1814-1819]
 • زخم پپتیک سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • زخم دوازدهه سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • زخم دوازدهه بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]
 • زخم معده سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • زردی انسدادی توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • زمان شروع درمان تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • زندان غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • زونا بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]

ژ

 • ژل رویال اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • ژن گیرنده‌ی ویتامین D بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]

س

 • سازگاری مذهبی بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • سالسالات اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • سالمونلا بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • سپسیس بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • سرانجام عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]
 • سرطان استرومایی دستگاه گوارش با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 969-973]
 • سرطان پروستات شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1156-1159]
 • سرطان پستان تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • سرطان پستان بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 901-908]
 • سرطان پستان بررسی بیان ژن‌های مربوط به زیر گروه‌های A2Aو A2Bگیرنده‌های آدنوزین در نمونه‌ی بافت سرطان پستان انسان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 915-923]
 • سرطان پستان بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1043-1048]
 • سرطان پستان مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • سرطان پستان بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1374-1382]
 • سرطان کولورکتال بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]
 • سرطان کولون ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1733-1744]
 • سرواپیدمیولوژی هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • سرونگاتیو گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1938-1941]
 • سزارین بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • سطح ترمبوکسان B2 بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • سطح هوشیاری توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • سفوروکسیم بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • سفیکسیم بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • سقط‌ القایی بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • سقط عفونی بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • سکته‌ی مغزی ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • سگ بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • سل بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • سلامت خون مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • سلامت عمومی مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • سل ریوی بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1056-1061]
 • سم بوتولینوم بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 819-827]
 • سندرم Ehlers-Danlos سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • سندرم آپنه‌ی انسدادی خواب یافته‌های پلی‌سومنوگرافیک و علایم بالینی سندرم آپنه‌ی انسدادی خواب در زنان و مردان ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1871-1878]
 • سندرم متابولیک بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • سندرم‌های اختلال دفع بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1835-1841]
 • سنگ استرووایت بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ اسید اوریکی بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ اگزالات کلسیم بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ سیستئینی بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ فسفات کلسیم بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ کلیه بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سنگ مخلوط بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های کلیوی از نظر ترکیب سنگ در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1781-1791]
 • سوء هاضمه بدون زخم سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1304-1309]
 • سوپر اکسید دسموتاز بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • سوپر اکسید هیدروژن بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • سوختگی بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • سونوگرافی بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • سونوگرافی بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1043-1048]
 • سونوگرافی داپلر بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • سونوگرافی شکمی بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1752-1758]
 • سی‌تی اسکن بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • سی‌تی اسکن بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • سیستم هدایت قلب پیش‌بینی قابلیت القای تاکی‌کاردی بطنی بر اساس قابلیت هدایت بطن به دهلیز در بیماران مشکوک به تاکی‌آریتمی بطنی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 725-733]
 • سیگار کشیدن غیر مستقیم نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • سینوزیت قارچی معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]

ش

 • شاخص ABI بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • شاخص توده‌ی بدنی بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • شاخص توده‌ی بدنی مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • شاخص توده‌ی بدنی بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1943-1952]
 • شاخص شدت آکنه مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • شاخص مقاومت عروقی بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • شاخص‌های ویروسی مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • شاخک تحتانی مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • شانه درد ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • شاهد مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • شدت علایم بالینی بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1337-1347]
 • شستشوی روزانه تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 828-836]
 • شوک سپتیک بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1695-1700]
 • شیر خشک مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • شیر مادر مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387 [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1126-1139]
 • شیوع بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]

ص

 • صدا بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • صدا سنج بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • صرع یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]

ض

 • ضایعات درون اپی‌تلیالی پیش بدخیم فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • ضربان نبض توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • ضعف سیستم ایمنی موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]

ط

 • طب اورژانس بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • طب سوزنی بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم (NPDR) و غیر پرولیفراتیو (PDR) بررسی مقایسه‌ای طول قدامی- خلفی کره‌ی چشم در بیماران مبتلا به دیابت دچار رتینوپاتی پرولیفراتیو [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 957-962]

ع

 • عدم تحمل لاکتوز اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • عرصه‌ی کبد بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • عروق پریفرال مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • عزت نفس مقایسه‌ی رابطه‌ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1437-1446]
 • عصاره‌ی گیاه خار مریم بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • عفونت ادراری فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1759-1764]
 • عفونت بیمارستانی بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1860-1870]
 • عفونت خروجی کاتتر مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1062-1069]
 • عفونت‌های بیمارستانی بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • عقب ماندگی ذهنی نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • عقرب گزیدگی بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 885-891]
 • علایم بالینی بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 885-891]
 • علایم بالینی بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1464-1470]
 • علایم کلینیکی علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • علایم همبود تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 801-811]
 • عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • عمل جراحی فتق اینگوئینال بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]
 • عمل جراحی فیکو بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • عملکرد بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • عملکرد کلیوی بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • عوارض بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • عوارض بعد از عمل فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]
 • عوارض پس از عمل بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]
 • عوارض پس از عمل بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • عوارض پیوند کلیه بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]
 • عوارض توسعه‌ی بافتی بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1802-1807]
 • عوارض دیررس نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • عوارض دیررس ریوی بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • عوارض زودرس نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • عوارض عمل عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]
 • عوامل خطر نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1076-1083]
 • عوامل خطرساز عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 795-800]
 • عوامل خطر ساز قلبی- عروقی بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1724-1732]
 • عود بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • عود بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1929-1937]
 • عیوب انکساری چشم مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 909-914]

غ

 • غربال‌گری غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • غربال‌گری هپاتیت C غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • غربالگری هپاتیت C غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1565-1571]
 • غلظت پلاسمایی مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • غلظت سرمی مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]

ف

 • فاسیای عضله‌ی مایل خارجی بررسی نتایج عمل جرای فتق اینگوئینال با یا بدون باز کردن فاسیای عضله‌ی مایل خارجی در کودکان کمتر از 6 سال [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1419-1427]
 • فاصله‌ی PR توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • فاصله‌ی QT توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • فتوتراپی مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1894-1900]
 • فراخوان غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • فشار خون توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • فشار خون حاملگی مقایسه‌ی برخی عوامل خطرساز پراکلامپسی در مبتلایان و گروه شاهد [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1842-1849]
 • فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • فلپ ملتحمه بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1290-1295]
 • فلج عصب رادیال بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1628-1637]
 • فلوئورسین مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1240-1245]

ق

 • قابل انعطاف تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87 [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1961-1966]
 • قارچ‌های روده‌ای بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1655-1667]
 • قند خون ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 710-715]
 • قیفی شدن بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1752-1758]

ک

 • کاتاراکت بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1038-1042]
 • کاتالاز بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2016-2022]
 • کاتتر ادراری فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1759-1764]
 • کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • کاروتید بادی عوارض عمل و سرانجام بیماران مبتلا به کاروتید بادی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1396-1400]
 • کارورز بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • کافئین اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1223-1231]
 • کانون اصلاح و تربیت هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • کاهش شنوایی حسی- عصبی مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • کاهش شنوایی رانندگان وسایل سنگین بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1471-1476]
 • کبد چرب غیر الکلی اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1024-1031]
 • کتامین تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • کدو اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]
 • کراتکتومی فتورفراکتیو مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • کراتو متری دستی ژاوال مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1359-1366]
 • کرونر ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1016-1023]
 • کسر جهشی اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • کشت تک لایه‌ای مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • کشت میکروبی مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • کفایت نمونه‌ی بیوپسی بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1879-1886]
 • کلانژیوپانکراتیکوگرافی توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • کلانژیوگرافی توزیع فراوانی نتایج آندوسکوپیک رتروگریدکلانژیوپانکراتوگرافی و مقایسه آن با تشخیص اولیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1390-1395]
 • کلرهگزیدین بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • کلسترول اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • کلشی‌سین بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • کلوتریمازول مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • کمپلکس QRS توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • کمپلیانس ریه ارتباط روش‌های مختلف تهویه ریه حین پمپ قلبی ریوی با پارامترهای تنفسی حوالی عمل در بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونر قرار می‌گیرند [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2045-2051]
 • کوتریزاسیون مخاطی مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1887-1893]
 • کودکان نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 947-951]
 • کودکان بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1499-504]
 • کودکان بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1792-1801]
 • کولیت اولسراتیو عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 752-758]
 • کیست کراتینی سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 787-793]
 • کیست هیداتید بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1901-1906]
 • کیست هیداتید ریه بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • کیفیت آموزش پزشکی بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1617-1627]
 • کیفیت زندگی اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1850-1859]

گ

 • گاز خردل بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1765-1773]
 • گرفت گرد بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • گرفت نواری بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1907-1916]
 • گلپایگان غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • گلوکانتیم مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • گلوکز اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1505-1512]
 • گلیکولیک اسید مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 980-986]
 • گیرنده‎های آدنوزین A2A و A2B بررسی بیان ژن‌های مربوط به زیر گروه‌های A2Aو A2Bگیرنده‌های آدنوزین در نمونه‌ی بافت سرطان پستان انسان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 915-923]
 • گیرنده‌ی لپتین بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]

ل

 • لاپاراسکوپی یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1070-1075]
 • لاکتاز اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • لاکتوز اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • لپتین نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • لوبکتومی نتایج تشخیص پاتولوژی، درمان و عوارض زودرس و دیررس در اطفال مبتلا به کانژنیتال لوبار آمفیزما [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1180-1186]
 • لوله‌های فالوپ یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1070-1075]
 • لیپوساکشن بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2023-2031]
 • لیدوکائین اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • لیدوکائین تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • لیزر مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • لیزر درمانی اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • لیزیک مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1429-1436]
 • لیشمانیوز بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1246-1252]
 • لیشمانیوز جلدی مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • لیمبوس ‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 935-939]

م

 • ماتریکس متالو پروتئیناز-9 مقایسهی غلظت پروتئین ماتریکس متالو پروتئیناز-9 در سرم و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی بیماری [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1253-1260]
 • مارکائین تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1978-1988]
 • ماموگرافی بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1043-1048]
 • مایستومای سینوس معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2052-2057]
 • مایع آمنیوتیک بررسی اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1668-1675]
 • مایکوپلاسما مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1676-1683]
 • متابولیسم کربوهیدرات اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 893-900]
 • متاستاز بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]
 • متوکلوپرامید بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1917-1928]
 • محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی- گنادی نقش لپتین در باروری [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1701-1713]
 • محیط ICU بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1267-1274]
 • مداخلات پس از خودکشی بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • مدیاستینیت بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1383-1389]
 • مراقبت‌های اولیه‌ی سلامت بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1638-1647]
 • مراکز گذری غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1553-1559]
 • مرگ و میر بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 734-738]
 • مرگ و میر آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟ [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1118-1125]
 • مرگ و میر تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1173-1179]
 • مزوتراپی مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 870-878]
 • مسکن بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1953-1960]
 • مسمومیت علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • مسمومیت علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1187-1193]
 • مسمومیت با کاربامازپین توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1160-1167]
 • مطالعات طولی بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1967-1977]
 • معتاد تزریقی فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 952-956]
 • معتاد تزریقی شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • معتاد تزریقی غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • معیار ارزیابی شدت خستگی (FSS) بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • مقاومت به آسپیرین بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1008-1015]
 • مقاومت به انسولین بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 924-934]
 • مقاومت چند دارویی بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 987-996]
 • مقاومت دارویی بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1499-504]
 • مقایسه‌ی مدل سوئیسی بررسی ژنتیکی چاقی مفرط خانوادگی ناشی از جهش طبیعی در مولکول گیرنده لپتین و مدل سازی تغییرات ساختار فضایی گیرنده در اثر جهش [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1606-1616]
 • ملاسما مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 980-986]
 • منوپوز ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • مهارت‌های زندگی بررسی کارآمدی نسبی ‌آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1587-1597]
 • مهار کننده‌های کولین استراز علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 963-968]
 • موکورمایکوزیس موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1084-1087]
 • مولتیپل اسکلروز بررسی اختلالات ریتم شبانه‌روزی خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و ارتباط آن با خستگی در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 701-709]
 • مولتیپل اسکلروز مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 843-847]
 • مونیتورینگ الکتروانسفالوگرافی یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1317-1323]
 • موهای زاید اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 864-869]
 • میتومایسین C بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1648-1654]
 • میتومایسین C عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • میدازولام تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1296-1303]
 • میدازولام بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1989-1996]
 • میزان بقاء بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2039-2044]

ن

 • ناباروری یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1070-1075]
 • ناتوانی ذهنی بررسی مقایسه‌ای زمان و عوارض ریکاوری در بیهوشی سرپایی با پروپوفول در افراد کم‌توان ذهنی و سالم [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1455-1463]
 • ناخنک عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1808-1813]
 • نارسایی مزمن کلیه بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1409-1418]
 • ناهنجاری فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1513-1520]
 • نتیجه‌ی درمان مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست [دوره 28، شماره 109، 1389]
 • ندول تیروئید مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • نفروپاتی دیابتی بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1168-1172]
 • نفروپاتی دیابتی بررسی اثر عصاره‌ی گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 1997-2010]
 • نفریت لوپوسی بررسی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم BsmI ژن گیرنده‌ی ویتامین D در بیماران مبتلا به درگیری کلیوی لوپوس [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1311-1316]
 • نگرش بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد [دوره 28، شماره 115، 1389، صفحه 940-946]
 • نمای آگزیال بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 848-853]
 • نوزادان نارس بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 734-738]

و

 • واریکوسل مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2032-2038]
 • واسکولاریزاسیون داخل ندولی مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1492-1498]
 • واکسن سرخجه تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]
 • واکنش زنجیره‌ی پلیمراز فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • وپزشکی مبتنی بر شواهد آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟ [دوره 28، شماره 121، 1389، صفحه 1598-1605]
 • وزن مطلوب بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 772-780]
 • وزوز گوش ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1261-1266]
 • ولوواژینیت کاندیدایی مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1099-1107]
 • ویتامین D بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 781-786]
 • ویتامین E اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول [دوره 28، شماره 118، 1389، صفحه 1275-1280]
 • ویروس پاپیلوم انسانی فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • ویروس پرخطر پاپیلوم انسانی فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1477-1483]
 • ویروس سرخک تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 854-858]

ه

 • هپاتومگالی بررسی میزان دقت تخمین عرصه‌ی کبد با خط کش یا پروب در حین سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی اسکن [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 739-744]
 • هپاتیت بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 837-842]
 • هپاتیت مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان [دوره 28، شماره 122، 1389، صفحه 1774-1780]
 • هپاتیت C هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1537-1545]
 • هپاتیت C شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1546-1552]
 • هپاتیت C هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • هپاتیت C غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1572-1576]
 • هپاتیت C هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1577-1580]
 • هپاتیت C غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1581-1586]
 • همودیالیز پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1049-1055]
 • همودیالیز تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1401-1408]
 • همودیالیز هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • هموروئید هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1032-1037]
 • هموروئیدکتومی هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 1032-1037]
 • هموفیلی هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان [دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، 1389، صفحه 1560-1564]
 • هموگلوبین بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت، با کمترین هموگلوبین حین پمپ قلبی-ریوی در اعمال جرّاحی عروق کرونر [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1194-1204]
 • هیپرپلازی اندومتر ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی [دوره 28، شماره 120، 1389، صفحه 1521-1528]
 • هیپرلیپیدمی بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه [دوره 28، شماره 116، 1389، صفحه 997-1007]
 • هیپوفیز مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ [دوره 28، شماره 114، 1389، صفحه 812-818]
 • هیدروکسی آپاتیت-تری‌کلسیم فسفات مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات [دوره 28، شماره 119، 1389، صفحه 1348-1358]
 • هیرسوتیسم مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته [دوره 28، شماره 124، 1389، صفحه 2011-2015]
 • هیستوپاتولوژی اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان [دوره 28، شماره 117، 1389، صفحه 1108-1117]

ی

 • یادگیری و حافظه اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ) [دوره 28، شماره 123، 1389، صفحه 1825-1834]
 • یافته‌ی بالینی بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]
 • یافته‌ی رادیولوژیک بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران [دوره 28، شماره 113، 1389، صفحه 759-766]