نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروسل‌های بیولوژیکی غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1028-1036]
 • آب انگور قرمز مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1908-1917]
 • آب انگور قرمز ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2383-2390]
 • آبسه‌های خلف صفاقی آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1248-1254]
 • آبسه‌ی پری‌‌آنال گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید پری‌آنال [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 491-494]
 • آپاندیس طویل گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد با آپاندیس طویل [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2534-2539]
 • آپاندیسیت گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد با آپاندیس طویل [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2534-2539]
 • آپوپتوز نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 289-303]
 • آپوپتوز؛ PIK3CA تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1107-1113]
 • آپومورفین مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1908-1917]
 • آترواسکلروز آترواسکلروز و استاتین‌ها‌ [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 571-585]
 • آترواسکلروز اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2319-2329]
 • آتل گیری بررسی تأثیر تزریق کورتیکوسترویید موضعی در درمان سندرم کارپال تانل [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2521-2526]
 • آدنوتانسیلکتومی بررسی تأثیر عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی بر افزایش وزن کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2849-2854]
 • آدنوکارسینوم بررسی کاربرد تشخیصی آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال در افتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های حفرات سروزی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2715-2721]
 • آدنوکارسینوم پروستات مقایسه‌ی فراوانی نسبی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم و هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 80-85]
 • آدنوم آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟ [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 266-272]
 • آدیپوژنز چاقی و آنژیوژنز [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2899-2914]
 • آرتریت روماتوئید آیا ویتامین D بر اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28) مؤثر است؟ [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 180-187]
 • آرتریت روماتویید گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 188-195]
 • آرتریت روماتویید تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 344-352]
 • آرتریت روماتویید تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1270-1276]
 • آرتریت روماتویید بررسی سلول‌های CD4+Foxp3+Treg و CD8+Foxp3+Treg در مبتلایان به آرتریت روماتویید [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1412-1419]
 • آرتریت روماتویید بررسی ارزش تشخیصی Anti-CCP در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مقایسه با کرایتریای ACR [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2221-2229]
 • آرتریت روماتویید بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2620-2627]
 • آرتیزان نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1081-1086]
 • آرتیفلکس نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1081-1086]
 • آزمایش آنتی‌ژن مدفوعی ارزیابی و مقایسه‌ی آثار و هزینه‌های آزمون‌های غیر تهاجمی تشخیص میکروب هلیکوباکتر پیلوری [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1326-1333]
 • آزمایش تنفسی اوره ارزیابی و مقایسه‌ی آثار و هزینه‌های آزمون‌های غیر تهاجمی تشخیص میکروب هلیکوباکتر پیلوری [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1326-1333]
 • آزمون Hamilton بررسی مقایسه‌ای اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1975-1983]
 • آزمون پوستی پریک بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1822-1830]
 • آزیترومایسین مقایسه‌ی پروتوکل‌های مختلف درمان خوراکی آزیترومایسین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3028-3033]
 • آژیتاسیون بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کنترل آژیتاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروکسان [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1484-1492]
 • آسپرژیلوس بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]
 • آسپرژیلوس شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2262-2271]
 • آستیگماتیسم اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 353-361]
 • آسم نوجوانی بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2883-2888]
 • آسیب DNA پتانسیل ترمیم آسیب القا شده به DNA در سلول‌های MCF-7 به دنبال تماس با مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران با خواص مهار آروماتاز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1183-1193]
 • آسیب اعصاب مدیان و اولنار مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 672-678]
 • آشکارساز (TLD) اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2330-2339]
 • آفازی گزارش یک مورد نادر از نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 686-694]
 • آکنه ولگاریس ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3008-3015]
 • آکنه ولگاریس مقایسه‌ی پروتوکل‌های مختلف درمان خوراکی آزیترومایسین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3028-3033]
 • آکنه ولگاریس بررسی ارتباط بین گروه‌‌های خونی ABO و Rh و نوع شدید آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3034-3039]
 • آل ـ آرژنین نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 505-517]
 • آلبومین اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 546-554]
 • آلبومین مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2018-2025]
 • آلزایمر اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1142-1149]
 • آلزایمر اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در رات‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1648-1656]
 • آلفافیتوپروتئین بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1381-1388]
 • آلوپسی آره‌آتا میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3003-3007]
 • آلودگی فوتونوترونی اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2330-2339]
 • آلوکسان اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 929-938]
 • آماده سازی اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 95-101]
 • آمفتامین عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 890-900]
 • آمفوتریسین بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]
 • آموزش نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 131-137]
 • آموزش بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1523-1531]
 • آموزش تغذیه تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1389-1400]
 • آموزش رفتاری مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 965-976]
 • آموزش گروهی میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 253-258]
 • آمیلاز مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • آناستاموز اولیه بررسی سرانجام رزکسیون و آناستوموز اولیه‌ی کولون چپ در بیماران اورژانسی در ١٠ سال گذشته در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2127-2141]
 • آناستوموز انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریک با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 394-402]
 • آنتراسیکلین بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی بعد از درمان با آنتراسیکلین‌ها در کودکان [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2705-2714]
 • آنتروپی انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3160-3167]
 • آنتی‌اکسیدان آنتی‌اکسیدان‌‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV: یک مقاله‌ی مروری [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 445-456]
 • آنتی بادی DSG1 بررسی وجود آنتی‌بادی دسموگلین 1 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2954-2961]
 • آنتی‌بادی خنثی کننده‌ی کاتتر ورید مرکزی اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1014-1020]
 • آنتی‌بادی ضد تیروئید بررسی عملکرد تیروئید و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2929-2635]
 • آنتی‌بیوتیک با دوز تام درمانی مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1406-1411]
 • آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1406-1411]
 • آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال بررسی کاربرد تشخیصی آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال در افتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های حفرات سروزی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2715-2721]
 • آندوسکوپی اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 95-101]
 • آندومتریوزیس بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1509-1516]
 • آنزیم‌های کبد اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 606-514]
 • آنژین پایدار مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2359-2368]
 • آنژین صدری پایدار علایم بالینی، عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی و شدت تنگی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری پایدار و مبتلایان به تورتوزیتی عروق کرونر [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2079-2086]
 • آنژیوادم بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3040-3045]
 • آنژیوتانسین بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1945-1954]
 • آنژیوژنز آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 312-326]
 • آنژیوژنز اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 386-393]
 • آنژیوژنز نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 861-868]
 • آنژیوژنز اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1630-1636]
 • آنژیوژنز چاقی و آنژیوژنز [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2899-2914]
 • آنژیوگرافی بررسی سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی متابولیسم آهن و نسبت تری‌گلیسرید به کلسترول HDL در بیماری شریان کرونری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1680-1689]
 • آنژیوگرافی بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1703-1712]
 • آنژیوگرافی کرونر مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2359-2368]
 • آنستزی اپیدورال بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1334-1340]
 • آنسفالیت اتوایمیون حیوانی بررسی ایجاد آنسفالیت اتوایمیون حیوانی از طریق تزریق ترکیبات مختلف از هموژنات مغز موش با ادجوانت فروند [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2732-2738]
 • آنمی تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • آهن ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 824-830]
 • آهن اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1737-1743]

ا

 • ابرو میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3003-3007]
 • ابیدمیولوژیک بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک کودکان دچار سوختگی بستری شده در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) استان اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2584-2590]
 • اپیدمی وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 273-280]
 • اپیدمیولوژی بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • اپی‌نفرین بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1229-1234]
 • اتاق درمان اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2330-2339]
 • اتوآنتی‌بادی بلوکان ضد رسپتور تیروتروپین نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 537-545]
 • اتومایکوزیز مقایسه‌ی اثر درمانی کلوتریمازول و تولنفتات در درمان انواع گونه‌های قارچی مولد اتومایکوزیز در دو بیمارستان آموزشی اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2117-2126]
 • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 773-779]
 • اتیولوژی نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 537-545]
 • اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 86-94]
 • اثربخشی اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 773-779]
 • احیای نوزاد مقایسه‌ی تأثیر اکسیژن با غلظت پایین و اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 847-854]
 • اختلالات سایکوسوماتیک بررسی رابطه‌ی برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی با تظاهرات بالینی در بیماران گوارشی مراجعه کننده به درمانگاه سایکوسوماتیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2889-2898]
 • اختلالات شناختی بررسی فراوانی نقایص شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2369-2375]
 • اختلالات کروموزومی اهمیت بالینی وارونگی پری سنتریک کروموزوم 9: گزارش یک مورد سقط و فوت نوزاد [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 36-40]
 • اختلال انعقادی بررسی توزیع فراوانی بروز نارسایی آدرنال در بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرا (س) [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2468-2474]
 • اختلال خواب بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی در افراد دچار خروپف [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1992-2002]
 • اختلال دو قطبی کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 304-311]
 • اختلال عملکرد اندوتلیوم تأثیر درمان با مهار کننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1224-1228]
 • اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 965-976]
 • اختلال هراس اجتماعی بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • اختلال وسواسی- اجباری پیش‌بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی- اجباری [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2307-2318]
 • اختلال وسواسی– جبری اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 281-288]
 • اخلاق در پژوهش مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • ادراک بیماری رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 526-536]
 • ادم ماکولای دیابتی کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 86-94]
 • ارتباط مغز با رایانه انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3160-3167]
 • ارزش اخباری مثبت بررسی ارزش اخباری مثبت هر یک از موارد مشکوک گزارش شده در ماموگرافی استاندارد بر اساس تطابق با یافته‌های حاصل از ماموگرافی موضعی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2628-2632]
 • ارزش تشخیصی بررسی ارزش تشخیصی Anti-CCP در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مقایسه با کرایتریای ACR [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2221-2229]
 • ارزیابی حساسیت دارویی ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1583-1592]
 • ارزیابی شناختی مونترآل معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]
 • ارزیابی قبل از عمل ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی کاتاراکت؛ آیا تست‌های معمول به صرفه است؟ (بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و فراوانی نسبی عوارض حین و پس از عمل جراحی کاتاراکت در دو گروه از بیماران با و بدون تست‌های معمول قبل از عمل جراحی) [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1311-1319]
 • ارگانوفسفره عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1087-1098]
 • اریتروپویتین تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • اریتروپویتین اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در رات‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1648-1656]
 • ازوفاژکتومی ترانس هیاتال میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 20-27]
 • اسانس نعناع بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • استئوپروز شیوع عوامل خطر پوکی استخوان و نیاز به سنجش آن در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2055-2064]
 • استئوتومی تیبیا در دو سطح بررسی نتایج Double tibial osteotomy در بیماران مبتلا به ژنوواروم همراه با تیبیاوارا [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1927-1936]
 • استئوسارکوم گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم اولیه‌ی دنده در یک مرد 70 ساله [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 362-366]
 • استاتین آترواسکلروز و استاتین‌ها‌ [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 571-585]
 • استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقایسه‌ی روش‌های دیسک دیفیوژن و E-Test در بررسی مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌های جدا شده از نمونه‌های بالینی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1493-1500]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقایسه‌ی نتایج روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) و اگزاسیلین آگار دایلوشن در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از بیمارستان الزهرای اصفهان [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1175-1182]
 • استا ن اصفهان بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 418-425]
 • استان اصفهان اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 13-19]
 • استان اصفهان بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1713-1727]
 • استان اصفهان شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2475-2483]
 • استخراج RNA ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌های مختلف استخراج RNA از بافت‌های منجمد انسانی [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 327-335]
 • استرابیسم میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • استرپتوزوتوسین اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1142-1149]
 • استرپتوزوتوسین اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در رات‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1648-1656]
 • استرپتوزوسین ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2383-2390]
 • استرپتوکوک گروه B بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2508-2512]
 • استرپتوکیناز اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1014-1020]
 • استرس اکسیداتیو آنتی‌اکسیدان‌‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV: یک مقاله‌ی مروری [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 445-456]
 • استرس اکسیداتیو بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • استروک دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 495-504]
 • استروک بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2527-2533]
 • استروک بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2875-2882]
 • اسکار مقایسه‌ی اثر محلول TCA و گرما درمانی توسط دستگاه رادیو فرکوئنسی با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1796-1804]
 • اسکارهای‌ هایپر تروفیک ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2978-2989]
 • اسکلروز مولتیپل تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]
 • اسکیزوفرنیا نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 131-137]
 • اسمیر رضایت بخش بررسی کفایت نمونه بر اساس سیستم Bethesda 2001 در نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2756-2764]
 • اسمیر غیر رضایت بخش بررسی کفایت نمونه بر اساس سیستم Bethesda 2001 در نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2756-2764]
 • اسهال همراه با آنتی‌بیوتیک فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2376-2382]
 • اسید اوریک بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌ [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1690-1695]
 • اسیدفرمیک مطالعه‌ی تصادفی دو سویه‌ی کور بررسی روش تزریق اسید فرمیک موضعی در درمان زگیل‌های معمولی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3023-3027]
 • اسید گلیکولیک مقایسه‌ی بین تاثیر اثر پیلینگ ترتینوئین 1% با اثر پیلینگ گلیکولیک 70% در درمان ملاسما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2996-3002]
 • اسیفن مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2026-2032]
 • اصفهان وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 273-280]
 • اصفهان عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 409-417]
 • اصفهان برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 555-561]
 • اصفهان فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 638-643]
 • اصفهان ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 824-830]
 • اصفهان ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1064-1074]
 • اصفهان بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • اصفهان الگوی مسمومیت در اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2003-2010]
 • اصفهان بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 1962-2970]
 • اضطراب بررسی فراوانی علایم افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بیماران همودیالیزی بیمارستان ‌نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1918-1926]
 • اضطراب بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2208-2220]
 • اضطراب بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • اضطراب تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2599-2604]
 • اعتبار بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2159-2168]
 • اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی بررسی تأثیر مصرف خوراکی دو دوز داروی دوکسپین قبل از عمل بر شدت درد بعد از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2687-2692]
 • افراد HIV مثبت بررسی تمایلات باروری افراد مبتلا به عفونت HIV/AIDS در مراجعین به مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2427-2436]
 • افزایش وزن کودکان بررسی تأثیر عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی بر افزایش وزن کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2849-2854]
 • افسردگی سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • افسردگی تأثیر تمرینات یوگا بر افسردگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 483-490]
 • افسردگی بررسی فراوانی علایم افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بیماران همودیالیزی بیمارستان ‌نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1918-1926]
 • افسردگی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1975-1983]
 • افسردگی بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2208-2220]
 • افسردگی بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • افسردگی تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2599-2604]
 • افکار ناسالم بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • افوزیون بررسی کاربرد تشخیصی آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال در افتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های حفرات سروزی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2715-2721]
 • افیوژن بدخیم مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • افیوژن پریتوئن مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • افیوژن پلور مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • افیوژن غنی از آمیلاز مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • افیوژن واکنشی مقایسه‌ی آمیلاز مایع افیوژن‌های پلور و پریتوئن و نسبت آمیلاز مایع پلور و پریتوئن به آمیلاز سرم در بیماران مبتلا به افیوژن‌های بدخیم و افیوژن‌های واکنشی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1435-1443]
 • اکتینومایکوز معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 74-79]
 • اکسپاندر بافتی مقایسه‌ی توزیع فراوانی نسبی عوارض و رضایت‌مندی بیماران تحت عمل جراحی با اکسپاندر بافتی با پورت داخلی و پورت خارجی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1955-1963]
 • اکسیژن مقایسه‌ی تأثیر اکسیژن با غلظت پایین و اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 847-854]
 • اکسیژن‌تراپی فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 126-130]
 • اکلامپسی تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • اکوکاردیوگرافی مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2359-2368]
 • اکینوکوکوس گرانولوزس گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید پری‌آنال [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 491-494]
 • اگزما اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 281-288]
 • اگزمای پوستی بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • ال-آرژینین اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1630-1636]
 • الاستیسیته‌ی حجمی محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3154-3159]
 • التهاب درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • التهاب سیستمیک اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 546-554]
 • التیام زخم بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1007-1013]
 • ال-کارنیتین اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 546-554]
 • الکتروانسفالوگرام انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3160-3167]
 • الکترودیاگنوزیس مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 672-678]
 • الکتروشوک بررسی مقایسه‌ای اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1975-1983]
 • الکترونوروگرافی سرعت هدایت اعصاب محیطی حسی و حرکتی در بیماران دیابتی ارجاعی به کلینیک الکترودیاگنوز [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 165-171]
 • الگوریتم ترکیبی و آنالیز اجزای اصلی استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3211-3220]
 • الگوی الکتروفورتیک اثرات تزریق داخل وریدی کاندیدا آلبیکنس بر شمارش مطلق و افتراقی سلول‌های طحالی و الگوی الکتروفورتیکی لیزات آن‌ها در موش‌های BALB/c [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2693-2704]
 • الگوی خواب بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1347-1355]
 • الگوی درمان‌های دارویی الگوی درمان‌های دارویی در مبتلایان به سندرم متابولیک: یافته‌های برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 562-570]
 • الگوی راه رفتن نقش وظیفه‌ی ثانوی حرکتی در اصلاح ناهنجاری‌های راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1444-1453]
 • امتیاز کربوهیدرات بررسی ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی و سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1563-1574]
 • انتروهموراژیک اشریشیاکلی بررسی ژن‌های ویرولانس و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروهموراژیک اشریشیا کلی در نمونه‌های همبرگر دست ساز با روش Multiplex PCR در شهرستان شیراز [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 977-987]
 • انتشار عفونت فراوانی پنومونی بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1255-1262]
 • انحنای سطح قرنیه تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 49-55]
 • اندانسترون تأثیر اندانسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو در زنان بالای٤٠ سال [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1021-1027]
 • اندکس فعالیت بیماری آیا ویتامین D بر اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28) مؤثر است؟ [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 180-187]
 • اندکس فعالیت بیماری تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1270-1276]
 • اندوتلیوم آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 312-326]
 • انعقاد آیا هیدروکسی اتیل استارچ با وزن مولکولی کم (130) از نظر تأثیر بر سیستم انعقادی مزیتی بر انواع با وزن مولکولی بیشتر دارد؟ [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2819-2826]
 • انفارکتوس میوکارد بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی ‌CRP با حساسیت بالا در بیماران با سندرم حاد کرونر [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2484-2490]
 • انگل تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2613-2619]
 • انواژیناسیون عوامل پیش‌گویی کننده در موفقیت باریم انما جهت جا اندازی انواژیناسیون در کودکان مبتلا به این بیماری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 869-874]
 • اورا بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1822-1830]
 • اوکالیپتوس بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • ایدز بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1523-1531]
 • ایدز پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3194-3201]
 • ایران الگوی درمان‌های دارویی در مبتلایان به سندرم متابولیک: یافته‌های برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 562-570]
 • ایران فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 638-643]
 • ایران الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه‌ی مولد بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 695-706]
 • ایران مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 798-803]
 • ایران شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • ایران شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1099-1106]
 • ایران شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2413-2426]
 • ایران تأثیر هیأت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی بر هزینه‌های نظام سلامت [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2644-2652]
 • ایران نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2672-2686]
 • ایران بررسی تأثیر روش مبارزه‌ی تلفیقی (Integrated pest management) در کنترل و پیش‌گیری از بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2936-2944]
 • ایزوفلاون آیا مصرف فرآورده‌های حاوی سویا می‌تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟ مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1203-1215]
 • ایسکمی تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3127-3136]
 • ایمنی مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور APC در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1815-1821]
 • اینترفرون بتا تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]
 • اینترفرون گاما بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1669-1679]
 • اینترلوکین 17 بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1669-1679]
 • اینترلوکین 4 بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1669-1679]
 • اینتوباسیون مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]

ب

 • بارداری بررسی ارتباط کافئین سرم زنان باردار با پره‌اکلامپسی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1454-1461]
 • بار کاری بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1501-1508]
 • بار گلیسمی نمایه‌ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان: مروری بر مطالعات گذشته [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2340-2358]
 • باریم انما عوامل پیش‌گویی کننده در موفقیت باریم انما جهت جا اندازی انواژیناسیون در کودکان مبتلا به این بیماری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 869-874]
 • بازتوانی قلبی تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 243-252]
 • بازسازی رباط متقاطع قدامی مقایسه‌ی نتایج درمانی بازسازی رباط متقاطع قدامی به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترینگ [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1851-1858]
 • بافت انسانی ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌های مختلف استخراج RNA از بافت‌های منجمد انسانی [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 327-335]
 • باکتری غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1028-1036]
 • باکتری‌های پاتوژن فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 234-242]
 • باور بیماران مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1469-1477]
 • باورهای غیر منطقی مختص روابط خانواده ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری شناختی (نگرش‌های ناکارامد و تحریف‌های شناختی بین فردی) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2390-2399]
 • بتا اندورفین تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 457-466]
 • بتا اندورفین تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2298-2306]
 • بتا توبولین شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2262-2271]
 • بتالاکتاماز فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 234-242]
 • بتالاکتاماز شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا‌های تولید کننده‌ی بتالاکتاماز و دارای مقاومت چندگانه‌ی آنتی‌بیوتیکی [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1365-1374]
 • بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه‌ی مولد بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 695-706]
 • بثورات فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3059-3064]
 • بخش اورژانس مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • بخش مراقبت‌های ویژه فراوانی پنومونی بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1255-1262]
 • بروموکریپتین تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 344-352]
 • بروموکریپتین گزارش یک مورد نادر از نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 686-694]
 • برون‌داد پژوهشی؛ رتبه بندی دانشگاه‌ها؛ ایران بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 367-375]
 • برونشیولیت حاد بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1229-1234]
 • بوپیواکایین بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1334-1340]
 • بوپیواکایین اپی‌نفرینه تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 791-797]
 • بومادران اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3080-3086]
 • بی‌اختیاری ادراری بهبودی و عوارض ناشی از دو روش درمانی کم تهاجم Trans obturator tape و Supra pubic arc در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2855-2864]
 • بی‌اسپکترال ایندکس میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • بیان ژن ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌های مختلف استخراج RNA از بافت‌های منجمد انسانی [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 327-335]
 • بی‌تصمیمی؛ شغل؛ تخصص بالینی؛ دانشجوی پزشکی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری شغلی در کاهش تردید در انتخاب رشته‌ی تخصصی بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1055-1063]
 • بی‌حسی اسپاینال بررسی مقایسه ای تاثیر بوپیواکائین ایزو باریک و هایپر باریک برنمره BIS(Bispectral Index) در بیماران تحت عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینال در سالهای 88-89 [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1859-1873]
 • بی‌حسی موضعی بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1334-1340]
 • بیلهر اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2319-2329]
 • بیلی‌روبین بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1263-1269]
 • بیمار نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 752-760]
 • بیماران قلبی تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 433-444]
 • بیمارستان غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1028-1036]
 • بیمارستان فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3059-3064]
 • بیمارستان بهارلو اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 773-779]
 • بیمارستان‌های هیأت امنایی تأثیر هیأت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی بر هزینه‌های نظام سلامت [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2644-2652]
 • بیماری بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1713-1727]
 • بیماری آلزایمر ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2383-2390]
 • بیماری التهابی روده بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 196-201]
 • بیماری پارکینسون تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1277-1285]
 • بیماری پارکینسون نقش وظیفه‌ی ثانوی حرکتی در اصلاح ناهنجاری‌های راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1444-1453]
 • بیماری پارکینسون معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]
 • بیماری پارکینسون مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1908-1917]
 • بیماری پیلونیدال مقایسه‌ی نتایج ترمیم اولیه‌ی جراحی سینوس پیلونیدال ساکرال در دو تکنیک Tie over و Closed suction drainage [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1844-1850]
 • بیماری ریوی معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 74-79]
 • بیماری شریان کرونری بررسی سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی متابولیسم آهن و نسبت تری‌گلیسرید به کلسترول HDL در بیماری شریان کرونری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1680-1689]
 • بیماری کرون بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2513-2520]
 • بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2159-2168]
 • بیماری مزمن انسدادی ریه پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3137-3143]
 • بیماری‌های انسدادی بررسی سرانجام رزکسیون و آناستوموز اولیه‌ی کولون چپ در بیماران اورژانسی در ١٠ سال گذشته در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2127-2141]
 • بیماری‌های بدخیم بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 418-425]
 • بیماری‌های پوستی اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 281-288]
 • بیماری‌های قلبی عروقی اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 13-19]
 • بیماری‌های قلبی-عروقی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 (عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1426-1434]
 • بیماری‌های محیطی کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیش‌گیری از بیماری [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2087-2093]
 • بیماری‌های مزمن مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1469-1477]
 • بیماری هوچکین سطح سلینیوم سرم خون بیماران مبتلا به بیماری هوچکین و مقایسه‌ی آن با افراد سالم [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1420-1425]
 • بیهوشی ارتباط سیستم درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری در نوزادان متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین با عوامل مربوط به مادر، جنین و بیهوشی [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1165-1174]

پ

 • پاپ اسمیر بررسی کفایت نمونه بر اساس سیستم Bethesda 2001 در نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2756-2764]
 • پاپ اسمیر طبیعی بررسی شیوع ویروس پاپیلومای انسانی در زنان متأهل 60-18 ساله با پاپ اسمیر طبیعی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2048-2054]
 • پاپاورین اثر تزریق پاپاورین داخل فضای ساب‌آراکنویید بر مرگ و میر و ناخوشی در بیماران دچار خون‌ریزی خود به خودی ساب‌آراکنویید همراه با وازواسپاسم مغزی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1478-1483]
 • پاتوفیزیولوژی آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 312-326]
 • پاتولوژی‌های گوش میانی اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 222-229]
 • پاراتیروئید آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟ [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 266-272]
 • پاراکوات مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 997-1006]
 • پارگی پرده‌ی ‌تمپان بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1401-1405]
 • پارگی زودرس کیسه‌ی آمنیون تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • پارومومایسین موضعی مقایسه‌ی بین اثر‌بخشی درمان فتودینامیک و پارومومایسین موضعی در درمان لیشمانیوزیس جلدی دنیای قدیم: گزارشی از یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده به همراه دارونما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2971-2977]
 • پالس سیکلوفسفاماید گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 188-195]
 • پالس کورتون گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 188-195]
 • پانسمان نانو نقره بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2073-2078]
 • پانکراس اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 929-938]
 • پایانه‌ی عصبی بررسی مقایسه‌ای تراکم پایانه‌های عصبی Calcitonin gene related peptide، Protein gene product 9.5 و Substance P در لایه‌های داخلی و خارجی پره‌پوس آلت تناسلی مذکر [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1320-1325]
 • پایایی معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]
 • پایایی بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2159-2168]
 • پایایی پرسش‌نامه طراحی و بررسی کارایی ابزار مخصوص سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت در سالمندان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1728-1736]
 • پپتید ناتریورتیک دهلیزی بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1945-1954]
 • پتیدین عضلانی بررسی مقایسه‌ای اثر ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و استفاده از پمپ وریدی (کنترل درد توسط بیمار) پس از سزارین [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 215-221]
 • پرتو ایکس میزان متوسط دوز تجمعی پرتوی دریافتی در نوزادان بستری در بخش جراحی نوزادان به دنبال انجام رادیوگرافی‌های تشخیصی و درمانی در طول مدت بستری [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 626-633]
 • پرتو درمانی تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1216-1223]
 • پردازش تصویر استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3211-3220]
 • پردازش و تحلیل تصاویر پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3137-3143]
 • پرستاران توزیع فراوانی سندرم فرسودگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1593-1597]
 • پرسش‌نامه‌ی پیامدهای پا و مچ پا متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی پیامد و عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی درمان جراحی در بیماران مبتلا به شکستگی دو قوزکی [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1517-1522]
 • پرشدن دیاستولی تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 243-252]
 • پره‌اکلامپسی بررسی ارتباط کافئین سرم زنان باردار با پره‌اکلامپسی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1454-1461]
 • پروبیوتیک تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 882-889]
 • پروپوفول میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • پروتئولیپوپروتئین بررسی ایجاد آنسفالیت اتوایمیون حیوانی از طریق تزریق ترکیبات مختلف از هموژنات مغز موش با ادجوانت فروند [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2732-2738]
 • پروتئین درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • پروتئین اساسی میلین بررسی ایجاد آنسفالیت اتوایمیون حیوانی از طریق تزریق ترکیبات مختلف از هموژنات مغز موش با ادجوانت فروند [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2732-2738]
 • پروتکسین تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 882-889]
 • پروتکل درمانی بهینه مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3117-3126]
 • پروستات مقایسه‌ی فراوانی نسبی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم و هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 80-85]
 • پروفایل چربی بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 172-179]
 • پروفایل چربی بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2620-2627]
 • پروفایل لیپید اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 (عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1426-1434]
 • پرولاکتین تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 344-352]
 • پزشک نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 752-760]
 • پزشکی قانونی عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1783-1795]
 • پستان راست بررسی پراکندگی گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 621-625]
 • پسودوموناس آئروژینوزا شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا‌های تولید کننده‌ی بتالاکتاماز و دارای مقاومت چندگانه‌ی آنتی‌بیوتیکی [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1365-1374]
 • پسودوموناس آئروژینوزا شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2806-2818]
 • پسوریازیس بررسی اثر ژل موضعی 1 درصد متوتروکسات در درمان پسوریازیس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3087-3092]
 • پشت گوشی کیست درمویید: گزارش مورد [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1137-1141]
 • پلک چشم نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 289-303]
 • پلی سومنوگرافی بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی در افراد دچار خروپف [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1992-2002]
 • پلی‌مورفیسم بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1509-1516]
 • پلی‌مورفیسم ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1750-1759]
 • پلی‌مورفیسم پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1937-1944]
 • پلی‌مورفیسم؛ کدون 72 ژن P53؛ سرطان پوست غیر ملانومایی بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان‌های پوست غیر ملانومایی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 679-685]
 • پلی(هیدروکسیبوتیرات) بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3221-3231]
 • پماد بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • پمفیگوس بررسی وجود آنتی‌بادی دسموگلین 1 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2954-2961]
 • پنوموتوراکس گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 947-951]
 • پوست فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3059-3064]
 • پوکی استخوان دوز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه‌ی آن با قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1883-1890]
 • پوکیلودرمال سندرم Rothmund-Thomson همراه با فیبروز هیستوسیتومای بدخیم؛ گزارشی از یک بیمار و بازبینی مطلب [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3104-3108]
 • پیامد جراحی و عوامل خطرساز ارتباط بین سطح لاکتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 147-154]
 • پیایند عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1087-1098]
 • پیش‌آگهی آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1248-1254]
 • پیش‌آگهی تأثیر محدوده‌ی فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامترهای بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2574-2583]
 • پیش‌آگهی درمانی متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی پیامد و عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی درمان جراحی در بیماران مبتلا به شکستگی دو قوزکی [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1517-1522]
 • پیگنوز نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 289-303]
 • پیگیری و مراقبت آیا زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از برنامه‌های پیگیری خود اطلاع دارند؟ [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1616-1629]
 • پیلوسباسه مقایسه‌ی پروتوکل‌های مختلف درمان خوراکی آزیترومایسین در درمان آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3028-3033]
 • پیلینگ مقایسه‌ی بین تاثیر اثر پیلینگ ترتینوئین 1% با اثر پیلینگ گلیکولیک 70% در درمان ملاسما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2996-3002]
 • پیوگلی‌تازون مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2842-2848]
 • پیوند ابرو نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 922-928]
 • پیوند عروق کرونر تأثیر محدوده‌ی فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامترهای بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2574-2583]
 • پیوند کلیه بررسی یافته‌های آندوسکوپی در بیماران کاندید عمل پیوند کلیه [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1114-1119]
 • پیوند کلیه بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1945-1954]
 • پیوند موی طبیعی نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 922-928]

ت

 • تأثیر بررسی اثر ژل موضعی 1 درصد متوتروکسات در درمان پسوریازیس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3087-3092]
 • تاکرولیموس مقایسه‌ی پماد فلوسینولون استوناید، تاکرولیموس 1/0 درصد و دارونما در درمان ضایعات اندام فوقانی مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2990-2995]
 • تاکسونومی‌ بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2827-2833]
 • تالاسمی ‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 403-408]
 • تالاسمی هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 615-620]
 • تبدیل کانتورلت نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3240-3250]
 • تجارب نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 131-137]
 • تجارب تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1898-1907]
 • تجزیه به مدهای تجربی انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3160-3167]
 • تحریف‌های شناختی بین فردی ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری شناختی (نگرش‌های ناکارامد و تحریف‌های شناختی بین فردی) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2390-2399]
 • تحریک الکتریکی عملکردی کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3178-3185]
 • تحلیل زمان-فرکانس تطبیقی تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3127-3136]
 • ترامادول تأثیر استفاده از کتامین و ترامادول وریدی حین عمل جراحی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان داروی ضد استفراغ مصرفی در بیماران تحت بیهوشی عمومی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2779-2784]
 • ترتینویین مقایسه‌ی بین تاثیر اثر پیلینگ ترتینوئین 1% با اثر پیلینگ گلیکولیک 70% در درمان ملاسما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2996-3002]
 • تردمیل اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1142-1149]
 • ترمیم DNA پتانسیل ترمیم آسیب القا شده به DNA در سلول‌های MCF-7 به دنبال تماس با مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران با خواص مهار آروماتاز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1183-1193]
 • ترمیم عصب مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 672-678]
 • تروپونین قلبی فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 840-846]
 • تروما بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک کودکان دچار سوختگی بستری شده در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) استان اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2584-2590]
 • ترومبوآمبولی مقایسه‌ی اثربخشی تزریق هپارین به دو شیوه‌ی انفوزیون مداوم و دوزهای متعدد وریدی بر وضعیت انعقادی پس از جراحی عروق محیطی [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1075-1080]
 • ترومبوالاستوگرافی آیا هیدروکسی اتیل استارچ با وزن مولکولی کم (130) از نظر تأثیر بر سیستم انعقادی مزیتی بر انواع با وزن مولکولی بیشتر دارد؟ [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2819-2826]
 • ترومبوز مقایسه‌ی اثربخشی تزریق هپارین به دو شیوه‌ی انفوزیون مداوم و دوزهای متعدد وریدی بر وضعیت انعقادی پس از جراحی عروق محیطی [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1075-1080]
 • ترومبین-آنتی ترومبین بررسی سطح سرمی ترومبین-آنتی‌ترومبین III در زایمان زودرس مادران باردار [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2101-2107]
 • تریامسینولون تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 791-797]
 • تریامسینولون ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2978-2989]
 • تزریق اطراف مفصلی تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 791-797]
 • تزریق خون بررسی ارتباط بین مدت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی مصرف شده با ناخوشی و مرگ و میر پس از عمل در بیماران کاندید عمل بای‌پاس عروق کرونر [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2289-2297]
 • تست سنجش تراکم استخوانی شیوع عوامل خطر پوکی استخوان و نیاز به سنجش آن در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2055-2064]
 • تست‌های عملکرد تیروئید بررسی عملکرد تیروئید و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2929-2635]
 • تشخیص زودرس بررسی فاصله‌ی زمانی بین شروع علایم تا تشخیص قطعی سرطان مثانه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1242-1247]
 • تشنج مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3137-3143]
 • تصلب شریان محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3154-3159]
 • تصور از خدا پیش‌بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی- اجباری [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2307-2318]
 • تصویر برداری اثربخشی فن‌آوری MRI 3 تسلا در تشخیص و درمان بیماری‌های اعصاب و قلب و عروق (مطالعه‌ی مروری نظام‌مند) [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 733-743]
 • تصویربرداری اثربخشی فناوری PET اسکن در تشخیص و درمان سرطان ریه‌ی نوع سلول غیر کوچک و لنفوما (مرور جامع مطالعات) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2447-2456]
 • تصویر برداری رزونانس مغناطیسی تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]
 • تظاهرات گوارشی بررسی رابطه‌ی برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی با تظاهرات بالینی در بیماران گوارشی مراجعه کننده به درمانگاه سایکوسوماتیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2889-2898]
 • تعادل تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1277-1285]
 • تعارضات زناشویی ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری شناختی (نگرش‌های ناکارامد و تحریف‌های شناختی بین فردی) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2390-2399]
 • تعداد گلبول‌های خون بررسی ارتباط اجزای ‌سندرم‌ متابولیک ‌و‌ تعداد‌ گلبول‌های خون با به کارگیری ‌مدل‌های رگرسیونی با داده‌های شمارشی [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 28-35]
 • تعویض مفصل زانو بررسی تأثیر جراحی تعویض مفصل زانو در کیفیت زندگی بیماران 70-60 ساله‌ی مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2591-2598]
 • تغذیه عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 1-12]
 • تغییرات ضربان قلب تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3127-3136]
 • تغییر وضعیت بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1263-1269]
 • تکامل بررسی اثر تجویز مادری کندر در دوران شیردهی بر شاخص‌های استریولوژیک هیپوکامپوس موالید موش بزرگ آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2198-2207]
 • تکثیر در محیط In vitro جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1356-1364]
 • تکنولاس اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 467-474]
 • تکنیک Closed suction drainage مقایسه‌ی نتایج ترمیم اولیه‌ی جراحی سینوس پیلونیدال ساکرال در دو تکنیک Tie over و Closed suction drainage [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1844-1850]
 • تکنیک Tie over مقایسه‌ی نتایج ترمیم اولیه‌ی جراحی سینوس پیلونیدال ساکرال در دو تکنیک Tie over و Closed suction drainage [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1844-1850]
 • تماس سلولی بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2552-2561]
 • تمایز تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2633-2643]
 • تمایلات باروری بررسی تمایلات باروری افراد مبتلا به عفونت HIV/AIDS در مراجعین به مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2427-2436]
 • تمپانوپلاستی بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1401-1405]
 • تمرین استقامتی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 (عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1426-1434]
 • تمرین اکسنتریک تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2662-2671]
 • تمرین حاد تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 457-466]
 • تمرین حاد تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2298-2306]
 • تمرین درمانی مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1150-1156]
 • تمرین درمانی منتخب تأثیر 8 هفته تمرین درمانی منتخب و برنامه‌ی خود درمانی با بروشور بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن کاربران رایانه [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2562-2573]
 • تمرین قدرتی مقایسه‌ی تأثیرات کینزیوتیپ و تمرین قدرتی بر درد زانو و قدرت عضله‌ی چهارسر رانی افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- ‌رانی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1657-1668]
 • تمرین مقاومتی اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2400-2412]
 • تمرین هوازی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن و سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان چاق [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1037-1045]
 • تنظیم ایمنی بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2552-2561]
 • تنظیم خانواده ارزیابی کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی تنظیم خانواده قبل ازدواج از دیدگاه زوجین آموزش‌دیده [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 138-146]
 • تنظیم خانواده میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 253-258]
 • تنظیم خانواده آیا زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از برنامه‌های پیگیری خود اطلاع دارند؟ [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1616-1629]
 • تنفس بینی دهانی بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1501-1508]
 • تنگی عروق کرونر علایم بالینی، عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی و شدت تنگی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری پایدار و مبتلایان به تورتوزیتی عروق کرونر [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2079-2086]
 • تهوع و استفراغ بارداری مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 259-265]
 • تهوع و استفراغ بعد از عمل تأثیر اندانسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو در زنان بالای٤٠ سال [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1021-1027]
 • تهوع و استفراغ بعد از عمل تأثیر استفاده از کتامین و ترامادول وریدی حین عمل جراحی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان داروی ضد استفراغ مصرفی در بیماران تحت بیهوشی عمومی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2779-2784]
 • تهویه بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1501-1508]
 • توان بی‌هوازی مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2272-2279]
 • توان هوازی در آستانه‌ی بی‌هوازی مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2272-2279]
 • توپیرامات مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • توربولانس تحلیل و مدل‌سازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه‌های قرمز (خونکافت مکانیکی) [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3251-3257]
 • تورتوزیتی عروق کرونر علایم بالینی، عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی و شدت تنگی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری پایدار و مبتلایان به تورتوزیتی عروق کرونر [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2079-2086]
 • توزیع بیماری بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1713-1727]
 • توزیع جغرافیایی اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 13-19]
 • توزیع فضایی بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 418-425]
 • توزیع فضایی ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 824-830]
 • توکسوپلاسما گزارش توکسوپلاسما در سه قلویی [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 230-233]
 • توکسین A و B فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2376-2382]
 • تولنفتات مقایسه‌ی اثر درمانی کلوتریمازول و تولنفتات در درمان انواع گونه‌های قارچی مولد اتومایکوزیز در دو بیمارستان آموزشی اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2117-2126]
 • تومور اولیه‌ی دیواره‌ی سینه گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم اولیه‌ی دنده در یک مرد 70 ساله [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 362-366]
 • تومور پستان بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1669-1679]
 • تیروئید آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟ [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 266-272]

ج

 • جا انداختن عوامل پیش‌گویی کننده در موفقیت باریم انما جهت جا اندازی انواژیناسیون در کودکان مبتلا به این بیماری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 869-874]
 • جانباز فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 831-839]
 • جراحی مقایسه‌ی اثربخشی تزریق هپارین به دو شیوه‌ی انفوزیون مداوم و دوزهای متعدد وریدی بر وضعیت انعقادی پس از جراحی عروق محیطی [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1075-1080]
 • جراحی بای‌پاس عروق کرونر بررسی ارتباط بین مدت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی مصرف شده با ناخوشی و مرگ و میر پس از عمل در بیماران کاندید عمل بای‌پاس عروق کرونر [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2289-2297]
 • جراحی ترمیمی میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • جراحی رفرکتیو نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1081-1086]
 • جراحی قلب ارتباط بین سطح لاکتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 147-154]
 • جراحی قلب تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 433-444]
 • جراحی کاتاراکت ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی کاتاراکت؛ آیا تست‌های معمول به صرفه است؟ (بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و فراوانی نسبی عوارض حین و پس از عمل جراحی کاتاراکت در دو گروه از بیماران با و بدون تست‌های معمول قبل از عمل جراحی) [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1311-1319]
 • جراحی‌های رفراکتیو قرنیه تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 49-55]
 • جغرافیای پزشکی بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1713-1727]
 • جنس ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3008-3015]
 • جنسیت عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1783-1795]
 • جنسیت نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2177-2186]
 • جنسیت نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2672-2686]
 • جنگ ایران و عراق فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 831-839]

چ

 • چاقی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2280-2288]
 • چاقی نمایه‌ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان: مروری بر مطالعات گذشته [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2340-2358]
 • چاقی بررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2739-2755]
 • چاقی چاقی و آنژیوژنز [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2899-2914]
 • چاقی شکمی عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 1-12]
 • چربی درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • چربی اپیکارد مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2359-2368]
 • چروک‌های صورت بررسی میزان اثربخشی و رضایت‌مندی بیماران در استفاده از دستگاه Accent برای کاهش چروک‌های صورت [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2915-2928]

ح

 • حافظه بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 780-790]
 • حاملگی بررسی سطح سرمی ترومبین-آنتی‌ترومبین III در زایمان زودرس مادران باردار [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2101-2107]
 • حاملگی زیر 20 سال تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • حد آستانه استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول‌‌های سفید خون در تصاویر لام محیطی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2797-2805]
 • حداکثر گشتاور ارادی تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2662-2671]
 • حدت بینایی مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1375-1380]
 • حذف در آزوسپرمی ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 707-714]
 • حرکت درمانی تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1277-1285]
 • حساسیت تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]
 • حساسیت انسولین تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 988-996]
 • حقیقت گویی نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 752-760]
 • حوادث اخیر زندگی تاثیر رخدادهای اخیر زندگی بر بیماران مبتلا به آلوپسی آره اتا (مطالعه‌ای در ایران) [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3053-3058]
 • حوزه‌ی تبدیل نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3240-3250]

خ

 • خانواده نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 131-137]
 • ختنه بررسی مقایسه‌ای تراکم پایانه‌های عصبی Calcitonin gene related peptide، Protein gene product 9.5 و Substance P در لایه‌های داخلی و خارجی پره‌پوس آلت تناسلی مذکر [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1320-1325]
 • خر و پف بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی در افراد دچار خروپف [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1992-2002]
 • خطای پزشکی بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1542-1553]
 • خطای پزشکی عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1783-1795]
 • خود آموزش کلامی مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 965-976]
 • خودارضایی مقایسه‌ی وضعیت خواب کودکان 3 تا 7 ساله‌ی مبتلا به خودارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2605-2612]
 • خودکارآمدی بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2094-2100]
 • خودکشی کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 304-311]
 • خودکشی الگوی مسمومیت در اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2003-2010]
 • خود مراقبتی آیا بین عملکرد خانواده و خود مراقبتی سلامت در زنان رابطه وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2253-2261]
 • خودمراقبتی تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 433-444]
 • خون بند ناف ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1984-1991]
 • خونریزی زیر عنکبوتیه مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2018-2025]
 • خون‌ریزی ساب‌آراکنویید اثر تزریق پاپاورین داخل فضای ساب‌آراکنویید بر مرگ و میر و ناخوشی در بیماران دچار خون‌ریزی خود به خودی ساب‌آراکنویید همراه با وازواسپاسم مغزی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1478-1483]
 • خون‌ریزی واژینال خون‌ریزی‌های واژینال در سه ماهه‌ی اول بارداری و تأثیر آن بر سرانجام بارداری [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1462-1468]
 • خون‎سازی خارج از مغز استخوان ‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 403-408]
 • خونکافت تحلیل و مدل‌سازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه‌های قرمز (خونکافت مکانیکی) [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3251-3257]

د

 • داپلر بافتی بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی بعد از درمان با آنتراسیکلین‌ها در کودکان [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2705-2714]
 • داخل جمجمه ‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 403-408]
 • داده‌های شمارشی بررسی ارتباط اجزای ‌سندرم‌ متابولیک ‌و‌ تعداد‌ گلبول‌های خون با به کارگیری ‌مدل‌های رگرسیونی با داده‌های شمارشی [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 28-35]
 • داربست بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3221-3231]
 • دارچین بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • دارو فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3059-3064]
 • دارو درمانی مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 965-976]
 • دارو درمانی بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • دارونما بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • داروهای متوقف کننده‌ی گیرنده‌ی آنژیوتانسین بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3040-3045]
 • داروهای مهار کننده‌ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3040-3045]
 • داروهای نسخه‌ای مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1469-1477]
 • دانامایسین فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 840-846]
 • دانش دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 495-504]
 • دانش بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2457-2467]
 • دانش بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 1962-2970]
 • دانش‌آموز شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • دانشجویان پزشکی نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2177-2186]
 • دانشجویان پزشکی نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2672-2686]
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1523-1531]
 • دبریدمان جراحی مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1406-1411]
 • دختران بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2187-2197]
 • درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری ارتباط سیستم درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری در نوزادان متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین با عوامل مربوط به مادر، جنین و بیهوشی [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1165-1174]
 • درد مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1375-1380]
 • درد مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2026-2032]
 • درد علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2280-2288]
 • درد بررسی تأثیر جراحی تعویض مفصل زانو در کیفیت زندگی بیماران 70-60 ساله‌ی مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2591-2598]
 • درد پس از عمل تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 791-797]
 • درد و ناتوانی مزمن گردن تأثیر 8 هفته تمرین درمانی منتخب و برنامه‌ی خود درمانی با بروشور بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن کاربران رایانه [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2562-2573]
 • درشت مغذی بررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2739-2755]
 • درشت مغذی‌ها درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • درصد اشباع اکسیژن شریانی مقایسه‌ی تأثیر اکسیژن با غلظت پایین و اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 847-854]
 • درماتولوژی فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3059-3064]
 • درماتیت حاد تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1216-1223]
 • درمان تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 715-721]
 • درمان مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 997-1006]
 • درمان افسردگی سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • درمان ترکیبی بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • درمان دراز مدت مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 41-48]
 • درمان شناختی-رفتاری بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2094-2100]
 • درمان فردی بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2094-2100]
 • درمان کم تهاجمی بهبودی و عوارض ناشی از دو روش درمانی کم تهاجم Trans obturator tape و Supra pubic arc در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2855-2864]
 • درمان گروهی بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2094-2100]
 • درمان‌های شناختی رفتاری بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • دز جذبی دوز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه‌ی آن با قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1883-1890]
 • دزیمتری با ترمولومینسانس دوز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه‌ی آن با قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1883-1890]
 • دست پرسنل فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 234-242]
 • دستگاه Accent بررسی میزان اثربخشی و رضایت‌مندی بیماران در استفاده از دستگاه Accent برای کاهش چروک‌های صورت [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2915-2928]
 • دگزا دوز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه‌ی آن با قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1883-1890]
 • دگزامتازون تأثیر اندانسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو در زنان بالای٤٠ سال [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1021-1027]
 • دور سر بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • دوز تجمعی میزان متوسط دوز تجمعی پرتوی دریافتی در نوزادان بستری در بخش جراحی نوزادان به دنبال انجام رادیوگرافی‌های تشخیصی و درمانی در طول مدت بستری [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 626-633]
 • دوز جذبی بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1703-1712]
 • دوزیمتر ترمولومینسانس بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1703-1712]
 • دوزیمتری بررسی تأثیر درصد شیلد شدگی میدان‌های نامنظم بر میزان دوز دریافتی در پرتو درمانی تومورهای سطحی به روش مونته کارلو [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1194-1202]
 • دوزیمتری اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2330-2339]
 • دوکسپین بررسی تأثیر مصرف خوراکی دو دوز داروی دوکسپین قبل از عمل بر شدت درد بعد از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2687-2692]
 • دوندگان سرعت تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2298-2306]
 • دیابت سرعت هدایت اعصاب محیطی حسی و حرکتی در بیماران دیابتی ارجاعی به کلینیک الکترودیاگنوز [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 165-171]
 • دیابت اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 386-393]
 • دیابت نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 861-868]
 • دیابت اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 929-938]
 • دیابت ارتباط میان سطح سرمی ‌25 هیدروکسی ویتامین D با نمایه‌های گلیسمی ‌در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 952-964]
 • دیابت محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3154-3159]
 • دیابت نوع 2 تأثیر مکمل ویتامین D بر بهبود شاخص‌های گلایسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1157-1164]
 • دیابت نوع 2 تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1389-1400]
 • دیابت نوع II کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 86-94]
 • دیابت نوع II تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 722-732]
 • دیابت نوع II تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 988-996]
 • دیالیز صفاقی تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 56-64]
 • دیالیز صفاقی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 546-554]
 • دیالیز صفاقی بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2722-2731]
 • دیسک دیفیوژن مقایسه‌ی روش‌های دیسک دیفیوژن و E-Test در بررسی مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌های جدا شده از نمونه‌های بالینی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1493-1500]
 • دیسک دیفیوژن ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1583-1592]
 • دیس‌لیپیدمی تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • دیود لیزر الکساندریت مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3065-3071]

ذ

 • ذات‌الریه فراوانی پنومونی بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1255-1262]

ر

 • رادیال کراتوتومی کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 657-664]
 • رادیکال آزاد مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 997-1006]
 • رادیکولوپاتی گردنی ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 744-751]
 • رادیو فرکوئنسی مقایسه‌ی اثر محلول TCA و گرما درمانی توسط دستگاه رادیو فرکوئنسی با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1796-1804]
 • رادیوگرافی‌ ساده میزان متوسط دوز تجمعی پرتوی دریافتی در نوزادان بستری در بخش جراحی نوزادان به دنبال انجام رادیوگرافی‌های تشخیصی و درمانی در طول مدت بستری [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 626-633]
 • راستای اندام بررسی نتایج Double tibial osteotomy در بیماران مبتلا به ژنوواروم همراه با تیبیاوارا [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1927-1936]
 • راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده پیش‌بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی- اجباری [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2307-2318]
 • راه رفتن تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1277-1285]
 • ربات کمک جراح انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3186-3193]
 • ربیف مقایسه‌ی نتایج درمانی و عوارض داروی Rebief و نوع بیوسیمیلار آن Recigen در درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز عودکننده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1964-1974]
 • رتینوپاتی نوزادان نارس فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 126-130]
 • رزکسیون ریه بررسی فراوانی فیستول برونکوپلورال و عوامل مرتبط با آن بعد از رزکسیون ریه [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 634-637]
 • رزیگلیتازون اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 386-393]
 • رسیژن مقایسه‌ی نتایج درمانی و عوارض داروی Rebief و نوع بیوسیمیلار آن Recigen در درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز عودکننده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1964-1974]
 • رشد بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2187-2197]
 • رشد بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • رشد جسمی تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2169-2176]
 • رضایت آگاهانه دیدگاه مادران باردار در مورد میزان رعایت اصـــل رضایت آگاهانه توسط متخصصان زنان و مامایی شهر اصفهان در مورد شیوه‌ی انجام زایمان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1297-1310]
 • رضایت‌مندی عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 409-417]
 • رضایت‌مندی مقایسه‌ی توزیع فراوانی نسبی عوارض و رضایت‌مندی بیماران تحت عمل جراحی با اکسپاندر بافتی با پورت داخلی و پورت خارجی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1955-1963]
 • رضایتمندی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2280-2288]
 • رضایت‌مندی بیماران بررسی میزان اثربخشی و رضایت‌مندی بیماران در استفاده از دستگاه Accent برای کاهش چروک‌های صورت [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2915-2928]
 • رفتار پرخطر شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1099-1106]
 • رفتارهای پرخطر بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1523-1531]
 • رفلکس چشمی- قلبی میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • رکتوواژینال بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2508-2512]
 • روان پریشی بررسی فراوانی علایم افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بیماران همودیالیزی بیمارستان ‌نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1918-1926]
 • روان‌درمانی مقایسه‌ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک و موضعی به همراه مشاوره‌ی روان‌پزشکی در مقایسه با گروه بدون مشاوره‌ی روان‌پزشکی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3046-3052]
 • روان‌شناسی عصبی بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 780-790]
 • روایی معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]
 • روایی طراحی و بررسی کارایی ابزار مخصوص سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت در سالمندان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1728-1736]
 • روده‌ی باریک انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریک با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 394-402]
 • روستا بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2527-2533]
 • روش تشخیص آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1248-1254]
 • روش حلقه بررسی مقایسه‌ای تراکم پایانه‌های عصبی Calcitonin gene related peptide، Protein gene product 9.5 و Substance P در لایه‌های داخلی و خارجی پره‌پوس آلت تناسلی مذکر [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1320-1325]
 • روش زایمان ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1984-1991]
 • روش کلاسیک بررسی مقایسه‌ای تراکم پایانه‌های عصبی Calcitonin gene related peptide، Protein gene product 9.5 و Substance P در لایه‌های داخلی و خارجی پره‌پوس آلت تناسلی مذکر [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1320-1325]
 • روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1945-1954]
 • روش‌های پیشگیری از بارداری آیا زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از برنامه‌های پیگیری خود اطلاع دارند؟ [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1616-1629]
 • روند بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • روی سرم ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3008-3015]
 • ریبو تایپینگ شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2806-2818]
 • ریتم شبانه روزی اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2400-2412]
 • ریکاوری ادارک شده اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2765-2778]
 • رینیت آلرژیک بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1822-1830]

ز

 • زئونوز بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2827-2833]
 • زایمان زودرس تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • زایمان زودرس بررسی سطح سرمی ترومبین-آنتی‌ترومبین III در زایمان زودرس مادران باردار [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2101-2107]
 • زایمان زودرس بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2508-2512]
 • زایمان طبیعی دیدگاه مادران باردار در مورد میزان رعایت اصـــل رضایت آگاهانه توسط متخصصان زنان و مامایی شهر اصفهان در مورد شیوه‌ی انجام زایمان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1297-1310]
 • زخم بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2073-2078]
 • زخم‌های آلوده مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • زخم‌های ترمیم شده مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • زخم‌های تروماتیک مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • زردچوبه بررسی تأثیر عصاره‌های هیدروالکلی و عصاره‌ی آبی زردچوبه و شیرین بیان بر انگل Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2541-2551]
 • زغال‌اخته اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 929-938]
 • زگیل مطالعه‌ی تصادفی دو سویه‌ی کور بررسی روش تزریق اسید فرمیک موضعی در درمان زگیل‌های معمولی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3023-3027]
 • زگیل تناسلی مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3016-3022]
 • زمین بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 418-425]
 • زنان آیا بین عملکرد خانواده و خود مراقبتی سلامت در زنان رابطه وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2253-2261]
 • زنان چاق تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن و سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان چاق [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1037-1045]
 • زنان زندانی شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1099-1106]
 • زنان یائسه دوز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه‌ی آن با قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1883-1890]

ژ

 • ژل پیروکسیکام اثربخشی ژل پیروکسیکام در کنترل درد و اریتم ناشی از Fractional Co2 laser در مقایسه‌ی با ژل لوبریکانت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 644-650]
 • ژل کیتوزان تهیه‌ی ژل زیست چسب کیتوزان جهت دارورسانی موضعی لیدوکایین [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3093-3103]
 • ژل لوبریکانت اثربخشی ژل پیروکسیکام در کنترل درد و اریتم ناشی از Fractional Co2 laser در مقایسه‌ی با ژل لوبریکانت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 644-650]
 • ژن Dual Oxidase 2 موتاسیون ژن Dual Oxidase 2 در بیماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 588-595]
 • ژن KLF6 فراوانی موتاسیون اگزون شماره‌ی دو ژن مهار کننده‌ی تومور KLF6 در نمونه‌های سرطانی پروستات [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2238-2245]
 • ژن mecA مقایسه‌ی نتایج روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) و اگزاسیلین آگار دایلوشن در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از بیمارستان الزهرای اصفهان [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1175-1182]
 • ژن Xrcc3 ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 518-525]
 • ژن اینترلوکین 6 ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1750-1759]
 • ژن سرکوب کننده‌ی تومور فراوانی موتاسیون اگزون شماره‌ی دو ژن مهار کننده‌ی تومور KLF6 در نمونه‌های سرطانی پروستات [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2238-2245]
 • ژن مهار کننده‌ی تومور بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور APC در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1815-1821]
 • ژنوواروم بررسی نتایج Double tibial osteotomy در بیماران مبتلا به ژنوواروم همراه با تیبیاوارا [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1927-1936]

س

 • ساب‌کلاوین بررسی عوارض کاتتریزاسیون در بیماران مراجعه کننده برای شیمی درمانی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 426-432]
 • سازگاری اجتماعی بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • سالک بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 1962-2970]
 • سالمند ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1064-1074]
 • سالمند طراحی و بررسی کارایی ابزار مخصوص سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت در سالمندان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1728-1736]
 • سالمندان تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1389-1400]
 • سالمندی وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 939-946]
 • سالمندی تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1805-1814]
 • سایتوکاین بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1669-1679]
 • سایمتیکن اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 95-101]
 • سبک زندگی عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 1-12]
 • سبک زندگی سالم ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1064-1074]
 • سپتوم رحمی تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 875-881]
 • سدیم والپرات مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • سرانجام بارداری خون‌ریزی‌های واژینال در سه ماهه‌ی اول بارداری و تأثیر آن بر سرانجام بارداری [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1462-1468]
 • سرب بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 418-425]
 • سردرد شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • سردرد تنشنی شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • سرطان نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 752-760]
 • سرطان پروستات فراوانی موتاسیون اگزون شماره‌ی دو ژن مهار کننده‌ی تومور KLF6 در نمونه‌های سرطانی پروستات [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2238-2245]
 • سرطان پستان بررسی پراکندگی گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 621-625]
 • سرطان پستان تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1216-1223]
 • سرطان پستان بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • سرطان پستان پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1937-1944]
 • سرطان پستان تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2785-2796]
 • سرطان پستان سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2834-2841]
 • سرطان رحم فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 912-921]
 • سرطان رحم؛ جهش تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1107-1113]
 • سرطان ریه‌ی نوع سلول غیرکوچک اثربخشی فناوری PET اسکن در تشخیص و درمان سرطان ریه‌ی نوع سلول غیر کوچک و لنفوما (مرور جامع مطالعات) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2447-2456]
 • سرطان سرویکس بررسی شیوع ویروس پاپیلومای انسانی در زنان متأهل 60-18 ساله با پاپ اسمیر طبیعی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2048-2054]
 • سرطان کولورکتال ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 518-525]
 • سرطان کولورکتال بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور APC در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1815-1821]
 • سرطان کولون جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1356-1364]
 • سرطان مثانه بررسی فاصله‌ی زمانی بین شروع علایم تا تشخیص قطعی سرطان مثانه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1242-1247]
 • سرطان مری میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 20-27]
 • سرطان ملانوما لپتین به واسطه‌ی افزایش سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیالی موجب افزایش رشد تومور ملانوما می‌گردد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2653-2661]
 • سرواپیدمیولوژی شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2475-2483]
 • سرویسیت فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 912-921]
 • سزارین بررسی مقایسه‌ای اثر ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و استفاده از پمپ وریدی (کنترل درد توسط بیمار) پس از سزارین [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 215-221]
 • سزارین ارتباط سیستم درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری در نوزادان متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین با عوامل مربوط به مادر، جنین و بیهوشی [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1165-1174]
 • سزارین دیدگاه مادران باردار در مورد میزان رعایت اصـــل رضایت آگاهانه توسط متخصصان زنان و مامایی شهر اصفهان در مورد شیوه‌ی انجام زایمان [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1297-1310]
 • سزارین بررسی مقایسه ای تاثیر بوپیواکائین ایزو باریک و هایپر باریک برنمره BIS(Bispectral Index) در بیماران تحت عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینال در سالهای 88-89 [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1859-1873]
 • سستود بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2827-2833]
 • سطح اجتماعی- اقتصادی وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 939-946]
 • سطح تحصیلات عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1783-1795]
 • سطح خاکستری استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول‌‌های سفید خون در تصاویر لام محیطی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2797-2805]
 • سطوح بیمارستان فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 234-242]
 • سقط مکرر اهمیت بالینی وارونگی پری سنتریک کروموزوم 9: گزارش یک مورد سقط و فوت نوزاد [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 36-40]
 • سکته‌ی قلبی سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • سکته‌ی قلبی تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 243-252]
 • سکته‌ی مغزی بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌ [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1690-1695]
 • سکته‌ی مغزی ایسکمیک بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 172-179]
 • سکته‌ی مغزی هموراژیک بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 172-179]
 • سگ بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2827-2833]
 • سلامت کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیش‌گیری از بیماری [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2087-2093]
 • سلامت روان سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2834-2841]
 • سلامت روانی تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1805-1814]
 • سلنیوم سطح سلینیوم سرم خون بیماران مبتلا به بیماری هوچکین و مقایسه‌ی آن با افراد سالم [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1420-1425]
 • سلول بنیادی مزانشیمی بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2552-2561]
 • سلول‌هاى آپوپتوتیک نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 289-303]
 • سلول‌های بلاست استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول‌‌های سفید خون در تصاویر لام محیطی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2797-2805]
 • سلولهای بنیادی سرطانی جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1356-1364]
 • سلول‌های دندریتیک تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2633-2643]
 • سلول‌های طحال اثرات تزریق داخل وریدی کاندیدا آلبیکنس بر شمارش مطلق و افتراقی سلول‌های طحالی و الگوی الکتروفورتیکی لیزات آن‌ها در موش‌های BALB/c [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2693-2704]
 • سن عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1783-1795]
 • سن ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3008-3015]
 • سنتز حرارتی مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3232-3239]
 • سن جنینی فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 126-130]
 • سندرم تخمدان پلی کیستیک مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2842-2848]
 • سندرم حاد کرونر مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2359-2368]
 • سندرم درد کشککی- رانی مقایسه‌ی تأثیرات کینزیوتیپ و تمرین قدرتی بر درد زانو و قدرت عضله‌ی چهارسر رانی افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- ‌رانی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1657-1668]
 • سندرم دیسترس تنفسی مقایسه‌ی تأثیر اعمال فشار مثبت مداوم راه هوایی با دو روش متفاوت در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 901-911]
 • سندرم راتموند-تامسون سندرم Rothmund-Thomson همراه با فیبروز هیستوسیتومای بدخیم؛ گزارشی از یک بیمار و بازبینی مطلب [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3104-3108]
 • سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 526-536]
 • سندرم فرسودگی توزیع فراوانی سندرم فرسودگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1593-1597]
 • سندرم کارپال تانل بررسی تأثیر تزریق کورتیکوسترویید موضعی در درمان سندرم کارپال تانل [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2521-2526]
 • سندرم کرونری حاد بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی ‌CRP با حساسیت بالا در بیماران با سندرم حاد کرونر [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2484-2490]
 • سندرم‌ متابولیک بررسی ارتباط اجزای ‌سندرم‌ متابولیک ‌و‌ تعداد‌ گلبول‌های خون با به کارگیری ‌مدل‌های رگرسیونی با داده‌های شمارشی [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 28-35]
 • سندرم متابولیک الگوی درمان‌های دارویی در مبتلایان به سندرم متابولیک: یافته‌های برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 562-570]
 • سندرم متابولیک بررسی ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی و سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1563-1574]
 • سندرم متابولیک درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • سندرم متابولیک بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2722-2731]
 • سندرم متابولیک بررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2739-2755]
 • سندروم زجر تنفسی مقایسه‌ی اثر روش کانولای بینی با جریان بالا با روش فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسی [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 761-772]
 • سندروم قلب شکسته سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 651-656]
 • سندروم محرومیت از مواد مخدر بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کنترل آژیتاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروکسان [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1484-1492]
 • سه قلویی گزارش توکسوپلاسما در سه قلویی [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 230-233]
 • سه ماهه‌ی اول بارداری خون‌ریزی‌های واژینال در سه ماهه‌ی اول بارداری و تأثیر آن بر سرانجام بارداری [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1462-1468]
 • سوء‌ تغذیه اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 546-554]
 • سوختگی مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 41-48]
 • سوختگی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک کودکان دچار سوختگی بستری شده در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) استان اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2584-2590]
 • سولفات منیزیم بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1229-1234]
 • سویا آیا مصرف فرآورده‌های حاوی سویا می‌تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟ مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1203-1215]
 • سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) مقایسه‌ی نتایج روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) و اگزاسیلین آگار دایلوشن در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از بیمارستان الزهرای اصفهان [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1175-1182]
 • سی‌تی آنژیوگرافی عروق کرونری بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1703-1712]
 • سیستم Bethesda 2001 بررسی کفایت نمونه بر اساس سیستم Bethesda 2001 در نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2756-2764]
 • سیستم ایمنی آنتی‌اکسیدان‌‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV: یک مقاله‌ی مروری [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 445-456]
 • سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 518-525]
 • سیستیک فیبروزیس شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2806-2818]
 • سیکل قاعدگی بررسی تأثیر سیکل قاعدگی در بروز علایم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1696-1702]
 • سینوزیت قارچی بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]

ش

 • شاخص توده‌ی بدنی تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • شاخص توده‌ی بدنی گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1891-1897]
 • شاخص توده‌ی بدنی بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • شاخص توده‌ی بدنی بررسی تأثیر عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی بر افزایش وزن کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2849-2854]
 • شاخص فعالیت بیماری بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2620-2627]
 • شاخص کنترل قند خون تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1389-1400]
 • شاخص‌های آسیب عضلانی بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • شاخص‌های التهابی بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3127-3136]
 • شبکه‌‌ی عصبی تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3144-3153]
 • شبیه سازی میدان‌های زاویه‌دار بررسی تأثیر درصد شیلد شدگی میدان‌های نامنظم بر میزان دوز دریافتی در پرتو درمانی تومورهای سطحی به روش مونته کارلو [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1194-1202]
 • شتاب دهنده‌ی خطی بررسی تأثیر درصد شیلد شدگی میدان‌های نامنظم بر میزان دوز دریافتی در پرتو درمانی تومورهای سطحی به روش مونته کارلو [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1194-1202]
 • شدت بیماری ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3008-3015]
 • شدت درد بررسی تأثیر مصرف خوراکی دو دوز داروی دوکسپین قبل از عمل بر شدت درد بعد از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2687-2692]
 • شدت علایم رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 526-536]
 • شکاف کام اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 222-229]
 • شکایت بیمار بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1542-1553]
 • شکایت پزشکی بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1542-1553]
 • شکایت‌های جسمی غیر قابل توضیح طبی بیمار با شکایات جسمی بدون علت طبی مشخص [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1874-1882]
 • شکست عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 409-417]
 • شکستگی شیوع عوامل خطر پوکی استخوان و نیاز به سنجش آن در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2055-2064]
 • شکستگی دو قوزکی متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی پیامد و عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی درمان جراحی در بیماران مبتلا به شکستگی دو قوزکی [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1517-1522]
 • شناخت بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 780-790]
 • شناسایی شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 336-343]
 • شناسایی شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2262-2271]
 • شناسایی شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2413-2426]
 • شناسایی حروف فارسی استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3211-3220]
 • شهر بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2527-2533]
 • شیرین بیان بررسی تأثیر عصاره‌های هیدروالکلی و عصاره‌ی آبی زردچوبه و شیرین بیان بر انگل Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2541-2551]
 • شیلوتوراکس گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 947-951]
 • شیمی‌درمانی بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • شیمی درمانی بررسی عوارض کاتتریزاسیون در بیماران مراجعه کننده برای شیمی درمانی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 426-432]
 • شیوع برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 555-561]
 • شیوع بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2875-2882]

ص

 • صرع لوب گیجگاهی بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 780-790]

ض

 • ضایعات دستگاه گوارش فوقانی بررسی یافته‌های آندوسکوپی در بیماران کاندید عمل پیوند کلیه [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1114-1119]
 • ضایعه‌ی قطع نخاع فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 831-839]
 • ضد درد تهیه‌ی ژل زیست چسب کیتوزان جهت دارورسانی موضعی لیدوکایین [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3093-3103]
 • ضریب توده‌ی بطن چپ بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1945-1954]

ط

 • طاسی منطقه‌ای تاثیر رخدادهای اخیر زندگی بر بیماران مبتلا به آلوپسی آره اتا (مطالعه‌ای در ایران) [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3053-3058]
 • طب سوزنی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2280-2288]
 • طب مکمل و جایگزین علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2280-2288]
 • طول خواب بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1347-1355]
 • طول گام نقش وظیفه‌ی ثانوی حرکتی در اصلاح ناهنجاری‌های راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1444-1453]

ظ

 • ظرفیت عملکرد تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 243-252]

ع

 • عامل خطر بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2527-2533]
 • عامل خطر بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2875-2882]
 • عرضه‌ی دارو از خلال پوست تهیه‌ی ژل زیست چسب کیتوزان جهت دارورسانی موضعی لیدوکایین [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3093-3103]
 • عزت نفس بررسی کارامد دارودرمانی، درمان‌های شناختی- رفتاری و ترکیب آن‌ها در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2491-2507]
 • عصاره‌ی تام بررسی تأثیر عصاره‌های هیدروالکلی و عصاره‌ی آبی زردچوبه و شیرین بیان بر انگل Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2541-2551]
 • عصاره‌ی قلب و مغز مطالعه‌ی اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1598-1605]
 • عضله‌ی براکیالیس تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2662-2671]
 • عضله‌ی دوسر بازو تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2662-2671]
 • عفونت مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1744-1749]
 • عفونت ادراری الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه‌ی مولد بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 695-706]
 • عفونت ادراری اطفال بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2457-2467]
 • عفونت بیمارستانی فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 234-242]
 • عفونت تنفسی فوقانی بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2883-2888]
 • عفونت زخم سوختگی مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1406-1411]
 • عفونت سایتومگالوویروس شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2475-2483]
 • عفونت مادرزادی شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2475-2483]
 • عفونت مزمن گوش بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1401-1405]
 • علاقه نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2177-2186]
 • علاقه به روان‌پزشکی‌ نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2672-2686]
 • علایم آزمایشگاهی بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2065-2072]
 • علایم بالینی بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2065-2072]
 • علایم مرضی مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 965-976]
 • علایم موسکارینی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1087-1098]
 • علایم نیکوتینی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1087-1098]
 • عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1750-1759]
 • عملکرد دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 495-504]
 • عملکرد بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2457-2467]
 • عملکرد بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 1962-2970]
 • عملکرد اندوتلیال بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • عملکرد بدنی اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2765-2778]
 • عملکرد خانواده آیا بین عملکرد خانواده و خود مراقبتی سلامت در زنان رابطه وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2253-2261]
 • عملکرد کلیه بررسی عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1774-1781]
 • عملکرد ورزشی بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • عناصر اقلیمی بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1713-1727]
 • عوارض عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 409-417]
 • عوارض مقایسه‌ی اثربخشی تزریق هپارین به دو شیوه‌ی انفوزیون مداوم و دوزهای متعدد وریدی بر وضعیت انعقادی پس از جراحی عروق محیطی [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1075-1080]
 • عوارض میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1235-1241]
 • عوارض ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی کاتاراکت؛ آیا تست‌های معمول به صرفه است؟ (بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و فراوانی نسبی عوارض حین و پس از عمل جراحی کاتاراکت در دو گروه از بیماران با و بدون تست‌های معمول قبل از عمل جراحی) [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1311-1319]
 • عوارض بررسی مقایسه‌ای تراکم پایانه‌های عصبی Calcitonin gene related peptide، Protein gene product 9.5 و Substance P در لایه‌های داخلی و خارجی پره‌پوس آلت تناسلی مذکر [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1320-1325]
 • عوارض مقایسه‌ی توزیع فراوانی نسبی عوارض و رضایت‌مندی بیماران تحت عمل جراحی با اکسپاندر بافتی با پورت داخلی و پورت خارجی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1955-1963]
 • عوارض بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2011-2017]
 • عوارض پیوند ابرو نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 922-928]
 • عوامل التهابی آیا مصرف فرآورده‌های حاوی سویا می‌تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟ مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1203-1215]
 • عوامل خطر تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2785-2796]
 • عوامل روان‌شناختی رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 526-536]
 • عوامل فیزیولوژیکی منتخب تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 722-732]
 • عود مقایسه‌ی شیوع ویروس BK در ادرار بیماران زیر 18 سال مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و جمعیت طبیعی در اصفهان [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 665-671]
 • عودکننده- بهبود کننده تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]

غ

 • غربال‌گری نوزادی بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • غشای آمنیون مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 41-48]
 • غضروف هوموگرافت بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1401-1405]
 • غلات تصفیه شده بررسی ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی و سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1563-1574]
 • غلات کامل بررسی ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی و سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1563-1574]

ف

 • فاکتور آزوسپرمی ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 707-714]
 • فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 312-326]
 • فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1630-1636]
 • فاکتور رشد سلول‌های اندوتلیال عروقی بررسی ارزش تشخیصی میانگین VEGF مایعات آسیت و پلورال افیوژن در شناسایی و افتراق ترشحات سروزی بدخیم (سیتولوژی مثبت) از ترشحات سروزی واکنشی (سیتولوژی منفی) به روش ELISA [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1554-1562]
 • فاکتور‌های دموگرافیک کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 304-311]
 • فتوتراپی بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1263-1269]
 • فتودینامیک مقایسه‌ی بین اثر‌بخشی درمان فتودینامیک و پارومومایسین موضعی در درمان لیشمانیوزیس جلدی دنیای قدیم: گزارشی از یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده به همراه دارونما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2971-2977]
 • فتورفرکتیو کراتکتومی اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 353-361]
 • فتورفرکتیو کراتکتومی اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 467-474]
 • فراموشی نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 505-517]
 • فراوانی شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 336-343]
 • فراوانی فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 638-643]
 • فرسودگی شغلی توزیع فراوانی سندرم فرسودگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1593-1597]
 • فریتین بررسی سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی متابولیسم آهن و نسبت تری‌گلیسرید به کلسترول HDL در بیماری شریان کرونری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1680-1689]
 • فشارخون بررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2739-2755]
 • فشار شریانی تأثیر محدوده‌ی فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامترهای بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2574-2583]
 • فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی مقایسه‌ی اثر روش کانولای بینی با جریان بالا با روش فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسی [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 761-772]
 • فصل بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2875-2882]
 • فعالیت الکترومایوگرافی تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2662-2671]
 • فعالیت بدنی تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1805-1814]
 • فعالیت‌سنج بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1347-1355]
 • فعالیت فیزیکی وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 939-946]
 • فعالیت‌های ذهنی انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3160-3167]
 • فلج منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 638-643]
 • فلوئوسینولون استوناید مقایسه‌ی پماد فلوسینولون استوناید، تاکرولیموس 1/0 درصد و دارونما در درمان ضایعات اندام فوقانی مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2990-2995]
 • فلوروسکوپی میزان متوسط دوز تجمعی پرتوی دریافتی در نوزادان بستری در بخش جراحی نوزادان به دنبال انجام رادیوگرافی‌های تشخیصی و درمانی در طول مدت بستری [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 626-633]
 • فلوریوراسیل ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2978-2989]
 • فلوکونازول ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1583-1592]
 • فنتانیل تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 791-797]
 • فنتانیل بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کنترل آژیتاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروکسان [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1484-1492]
 • فوتبال چمنی مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2272-2279]
 • فوتبال ساحلی مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2272-2279]
 • فوتورفراکتیو کراتکتومی کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 657-664]
 • فوربول میریستات استات روش شناسایی و تعیین درصد لنفوسیت‌های TH17 در خون محیطی به روش فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1642-1647]
 • فیبروبلاست مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • فیبروز کبد مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 475-482]
 • فیبروز کبد بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1381-1388]
 • فیبرینوژن بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2513-2520]
 • فیرین گلوی جدید انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریک با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 394-402]
 • فیزیوتراپی مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1150-1156]
 • فیستول برونکوپلورال بررسی فراوانی فیستول برونکوپلورال و عوامل مرتبط با آن بعد از رزکسیون ریه [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 634-637]
 • فیلتراسیون گلومرولی بررسی عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1774-1781]
 • فیناستراید استفاده از فرم موضعی فیناستراید در درمان هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در زنان بزرگ‌سال [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3072-3079]

ق

 • قارچ غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1028-1036]
 • قارچ مهاجم بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]
 • قد بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2187-2197]
 • قد بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • قصور پزشکی بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1542-1553]
 • قضیه‌ی پایداری لیاپانوف مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3117-3126]
 • قطران اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 606-514]
 • قند خون تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 722-732]

ک

 • کاتتر وریدی دایم بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2011-2017]
 • کاتتر وریدی موقت بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2011-2017]
 • کاتتریزاسیون بررسی عوارض کاتتریزاسیون در بیماران مراجعه کننده برای شیمی درمانی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 426-432]
 • کارآزمایی بالینی کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 657-664]
 • کارانداز عضله تاندون تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3144-3153]
 • کارایی بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2011-2017]
 • کاربر رایانه تأثیر 8 هفته تمرین درمانی منتخب و برنامه‌ی خود درمانی با بروشور بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن کاربران رایانه [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2562-2573]
 • کاردیومیوپاتی فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 840-846]
 • کاردیو میوپاتی تاکوتسوبو سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 651-656]
 • کاردیومیوپاتی ناشی از استرس سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 651-656]
 • کارسینومای سلول بازال گزارش یک مورد میاز پوست سر همراه با بازال سل کارسینومای پیشرفته [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3109-3112]
 • کارسینوم سلول بازال؛ کارسینوم سلول سنگفرشی بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان‌های پوست غیر ملانومایی در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 679-685]
 • کارنیتین تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • کافئین بررسی ارتباط کافئین سرم زنان باردار با پره‌اکلامپسی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1454-1461]
 • کاندیدا شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 336-343]
 • کاندیدا ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1583-1592]
 • کاندیدا شناسایی گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2230-2237]
 • کاندیدا شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2413-2426]
 • کاندیدا آلبیکنس اثرات تزریق داخل وریدی کاندیدا آلبیکنس بر شمارش مطلق و افتراقی سلول‌های طحالی و الگوی الکتروفورتیکی لیزات آن‌ها در موش‌های BALB/c [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2693-2704]
 • کاندیدا ارتوپسیلوزیس فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 376-385]
 • کاندیدا پاراپسیلوزیس فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 376-385]
 • کاندیدا متاپسیلوزیس فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 376-385]
 • کاندیدمی شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2413-2426]
 • کانسر معده بررسی بروز گیرنده‌های CXCR3، CCR5، CCR4، CCR3 و CD4 در لنفوسیت‌های خون محیطی بیماران مبتلا به بدخیمی معده [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1760-1773]
 • کانولای بینی با جریان بالا مقایسه‌ی اثر روش کانولای بینی با جریان بالا با روش فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسی [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 761-772]
 • کاهش سطح هوشیاری مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • کبد چرب اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 606-514]
 • کتامین بررسی مقایسه‌ای اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1975-1983]
 • کتامین تأثیر استفاده از کتامین و ترامادول وریدی حین عمل جراحی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان داروی ضد استفراغ مصرفی در بیماران تحت بیهوشی عمومی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2779-2784]
 • کدون 72 ژن 53p بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1509-1516]
 • کراتو پلاست لایه‌ای عمقی مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 798-803]
 • کراتوپلاستی نافذ مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 798-803]
 • کراتوکونوس مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 798-803]
 • کراتینوسیت مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • کرایوتراپی مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3016-3022]
 • کربنات منیزیم بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2033-2047]
 • کربوهیدرات بررسی ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی و سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1563-1574]
 • کربوهیدرات درشت مغذی‌ها و پاسخ‌های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2142-2157]
 • کرستین بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • کرم استفاده از فرم موضعی فیناستراید در درمان هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در زنان بزرگ‌سال [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3072-3079]
 • کروپ بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2883-2888]
 • کلاریترومایسین؛ جهش‌های نقطه‌ای؛ Real-time PCR استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 65-73]
 • کلبسیلا پنومونیه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه‌ی مولد بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 695-706]
 • کلسترول اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2319-2329]
 • کلسترول مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2842-2848]
 • کلستریدیوم دیفسیل فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2376-2382]
 • کلوتریمازول مقایسه‌ی اثر درمانی کلوتریمازول و تولنفتات در درمان انواع گونه‌های قارچی مولد اتومایکوزیز در دو بیمارستان آموزشی اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2117-2126]
 • کلویید ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2978-2989]
 • کم خونی کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 304-311]
 • کمردرد مزمن مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1150-1156]
 • کم کاری تیرویید ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 824-830]
 • کم‌کاری مادرزادی تیرویید نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 537-545]
 • کم‌کاری مادرزادی تیرویید موتاسیون ژن Dual Oxidase 2 در بیماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 588-595]
 • کم کاری مادرزادی تیرویید بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • کموکاین رسپتور بررسی بروز گیرنده‌های CXCR3، CCR5، CCR4، CCR3 و CD4 در لنفوسیت‌های خون محیطی بیماران مبتلا به بدخیمی معده [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1760-1773]
 • کنترل غیر متمرکز کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3178-3185]
 • کنترل گام برداشتن کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3178-3185]
 • کنترل لغزشی ترمینال کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3178-3185]
 • کندر بررسی اثر تجویز مادری کندر در دوران شیردهی بر شاخص‌های استریولوژیک هیپوکامپوس موالید موش بزرگ آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2198-2207]
 • کودک شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • کودک گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1891-1897]
 • کودکان نمایه‌ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان: مروری بر مطالعات گذشته [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2340-2358]
 • کودکان مقایسه‌ی وضعیت خواب کودکان 3 تا 7 ساله‌ی مبتلا به خودارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2605-2612]
 • کورتیزول تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 457-466]
 • کورتیزول تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2298-2306]
 • کورتیزول بررسی توزیع فراوانی بروز نارسایی آدرنال در بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرا (س) [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2468-2474]
 • کورتیزول بزاقی اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2400-2412]
 • کورتیکواسترویید مقایسه‌ی پماد فلوسینولون استوناید، تاکرولیموس 1/0 درصد و دارونما در درمان ضایعات اندام فوقانی مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2990-2995]
 • کورتیکوسترویید بررسی تأثیر تزریق کورتیکوسترویید موضعی در درمان سندرم کارپال تانل [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2521-2526]
 • کورکومین تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1216-1223]
 • کوله سیستکتومی تأثیر اندانسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو در زنان بالای٤٠ سال [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1021-1027]
 • کولون چپ بررسی سرانجام رزکسیون و آناستوموز اولیه‌ی کولون چپ در بیماران اورژانسی در ١٠ سال گذشته در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2127-2141]
 • کولیت اولسراتیو بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2513-2520]
 • کولیت اولسرو بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 196-201]
 • کیست درمویید کیست درمویید: گزارش مورد [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1137-1141]
 • کیست هیداتید گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید پری‌آنال [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 491-494]
 • کیفیت ارزیابی کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی تنظیم خانواده قبل ازدواج از دیدگاه زوجین آموزش‌دیده [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 138-146]
 • کیفیت خواب بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1347-1355]
 • کیفیت زندگی تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • کیفیت زندگی طراحی و بررسی کارایی ابزار مخصوص سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت در سالمندان [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1728-1736]
 • کیفیت زندگی بررسی تأثیر درمان اختلالات کلسیم بر کیفیت زندگی در بیماران زیر 18 سال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در شهر اصفهان با استفاده از ویرایش فارسی پرسشنامه‌های PedsQL [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2108-2116]
 • کیفیت زندگی بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2159-2168]
 • کیفیت زندگی بررسی تأثیر جراحی تعویض مفصل زانو در کیفیت زندگی بیماران 70-60 ساله‌ی مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2591-2598]
 • کیفیت زندگی مقایسه‌ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک و موضعی به همراه مشاوره‌ی روان‌پزشکی در مقایسه با گروه بدون مشاوره‌ی روان‌پزشکی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3046-3052]

گ

 • گاباپنتین مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • گاباپنتین مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2026-2032]
 • گرافت پوستی مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 41-48]
 • گرافت رباط پتلا مقایسه‌ی نتایج درمانی بازسازی رباط متقاطع قدامی به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترینگ [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1851-1858]
 • گرافت رباط همسترینگ مقایسه‌ی نتایج درمانی بازسازی رباط متقاطع قدامی به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترینگ [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1851-1858]
 • گروه‌های خونی ABO بررسی ارتباط بین گروه‌‌های خونی ABO و Rh و نوع شدید آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3034-3039]
 • گروه‌های خونی Rh بررسی ارتباط بین گروه‌‌های خونی ABO و Rh و نوع شدید آکنه ولگاریس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3034-3039]
 • گفتار اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 222-229]
 • گلوکانتیم مقایسه‌ی اثر محلول TCA و گرما درمانی توسط دستگاه رادیو فرکوئنسی با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1796-1804]
 • گلوکانتیم اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3080-3086]
 • گلیکوپروتئین میلین بررسی ایجاد آنسفالیت اتوایمیون حیوانی از طریق تزریق ترکیبات مختلف از هموژنات مغز موش با ادجوانت فروند [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2732-2738]
 • گواتر اندمیک گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟ [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1891-1897]
 • گویچه‌ی قرمز تحلیل و مدل‌سازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه‌های قرمز (خونکافت مکانیکی) [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3251-3257]
 • گیرافتادگی هوا پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3137-3143]
 • گیرندگان فاکتورهای خونی هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 615-620]
 • گیرنده‌های فعال کننده‌ی تکثیر پراکسی‌زوم نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 861-868]
 • گیرنده‌های هورمونی بررسی پراکندگی گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 621-625]

ل

 • لاتانوپراست میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3003-3007]
 • لارنکس معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 74-79]
 • لاکتات سرمی ارتباط بین سطح لاکتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 147-154]
 • لاموتریژین مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • لپتین لپتین به واسطه‌ی افزایش سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیالی موجب افزایش رشد تومور ملانوما می‌گردد [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2653-2661]
 • لکوسیتوز عوامل پیش‌گویی کننده در موفقیت باریم انما جهت جا اندازی انواژیناسیون در کودکان مبتلا به این بیماری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 869-874]
 • لنز تماسی مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1375-1380]
 • لنزهای داخل چشمی فاکیک مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 157-164]
 • لنفانژیولیومیوماتوزیز گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 947-951]
 • لنفوسیت T بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2552-2561]
 • لنفوسیت‌های TH17 روش شناسایی و تعیین درصد لنفوسیت‌های TH17 در خون محیطی به روش فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1642-1647]
 • لنفوما اثربخشی فناوری PET اسکن در تشخیص و درمان سرطان ریه‌ی نوع سلول غیر کوچک و لنفوما (مرور جامع مطالعات) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2447-2456]
 • لوپوس اریتماتوز سیستمیک بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2065-2072]
 • لوسمی‌حاد لنفوسیتی فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 840-846]
 • لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد مقایسه‌ی شیوع ویروس BK در ادرار بیماران زیر 18 سال مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و جمعیت طبیعی در اصفهان [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 665-671]
 • لووستاتین اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2319-2329]
 • لیدوکایین تهیه‌ی ژل زیست چسب کیتوزان جهت دارورسانی موضعی لیدوکایین [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3093-3103]
 • لیزر الکساندریت مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3065-3071]
 • لیزر دی‌اکسید کربن مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3016-3022]
 • لیزرسایت اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 467-474]
 • لیزر فراکسل اثربخشی ژل پیروکسیکام در کنترل درد و اریتم ناشی از Fractional Co2 laser در مقایسه‌ی با ژل لوبریکانت: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 644-650]
 • لیشمانیا مطالعه‌ی اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1598-1605]
 • لیشمانیا ماژور مقایسه‌ی اثر موضعی محلول نانوسیلور با غلظت‌های مختلف بر ضایعات ناشی از لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در مدل حیوانی Balb/c [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1575-1582]
 • لیشمانیوز مقایسه‌ی اثر محلول TCA و گرما درمانی توسط دستگاه رادیو فرکوئنسی با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1796-1804]
 • لیشمانیوز پوستی مقایسه‌ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک و موضعی به همراه مشاوره‌ی روان‌پزشکی در مقایسه با گروه بدون مشاوره‌ی روان‌پزشکی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3046-3052]
 • لیشمانیوز جلدی تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2613-2619]
 • لیشمانیوز جلدی بررسی وجود آنتی‌بادی دسموگلین 1 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2954-2961]
 • لیشمانیوز جلدی مقایسه‌ی بین اثر‌بخشی درمان فتودینامیک و پارومومایسین موضعی در درمان لیشمانیوزیس جلدی دنیای قدیم: گزارشی از یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده به همراه دارونما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2971-2977]
 • لیشمانیوز جلدی اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3080-3086]
 • لیشمانیوز جلدی روستایی بررسی تأثیر روش مبارزه‌ی تلفیقی (Integrated pest management) در کنترل و پیش‌گیری از بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2936-2944]

م

 • مارکرگذاری انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3186-3193]
 • ماز آبی موریس ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2383-2390]
 • ماساژ تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2169-2176]
 • ماساژ اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2765-2778]
 • ماساژ درمانی مقایسه‌ی تأثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس 28 الی 34 هفته [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 804-811]
 • ماستکتومی سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2834-2841]
 • ماشین بردار پشتیبان پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3194-3201]
 • مالاریا وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 273-280]
 • مالتیپل اسکلروزیس بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی [دوره 29، شماره 130، 1390، صفحه 196-201]
 • مالتیپل اسکلروزیس تأثیر تمرینات یوگا بر افسردگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 483-490]
 • ماموگرافی استاندارد بررسی ارزش اخباری مثبت هر یک از موارد مشکوک گزارش شده در ماموگرافی استاندارد بر اساس تطابق با یافته‌های حاصل از ماموگرافی موضعی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2628-2632]
 • ماموگرافی موضعی بررسی ارزش اخباری مثبت هر یک از موارد مشکوک گزارش شده در ماموگرافی استاندارد بر اساس تطابق با یافته‌های حاصل از ماموگرافی موضعی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2628-2632]
 • مایعات سروزی بدخیم بررسی ارزش تشخیصی میانگین VEGF مایعات آسیت و پلورال افیوژن در شناسایی و افتراق ترشحات سروزی بدخیم (سیتولوژی مثبت) از ترشحات سروزی واکنشی (سیتولوژی منفی) به روش ELISA [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1554-1562]
 • مایع‌درمانی مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2018-2025]
 • مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2633-2643]
 • مایکرودایلوشن ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1583-1592]
 • مایکوباکتریوم بوویس بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1532-1541]
 • مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1532-1541]
 • مبارزه‌ی تلفیقی بررسی تأثیر روش مبارزه‌ی تلفیقی (Integrated pest management) در کنترل و پیش‌گیری از بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2936-2944]
 • متاستاز سرطان تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2785-2796]
 • متروپلاستی تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 875-881]
 • متغیرهای زمان‌دار نقش وظیفه‌ی ثانوی حرکتی در اصلاح ناهنجاری‌های راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1444-1453]
 • متفورمین مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2842-2848]
 • متوتروکسات بررسی اثر ژل موضعی 1 درصد متوتروکسات در درمان پسوریازیس [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3087-3092]
 • متوکلوپرامید مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 259-265]
 • متی‌سیلین مقایسه‌ی روش‌های دیسک دیفیوژن و E-Test در بررسی مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌های جدا شده از نمونه‌های بالینی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1493-1500]
 • مجلات علمی؛ تولید علم بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه [دوره 29، شماره 134، 1390، صفحه 367-375]
 • محدودیت متوسط کربوهیدرات بررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2739-2755]
 • محیط کشت مطالعه‌ی اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1598-1605]
 • محیط مایع مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3168-3177]
 • مداخله آموزشی تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 433-444]
 • مدت زمان ذخیره سازی خون بررسی ارتباط بین مدت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی مصرف شده با ناخوشی و مرگ و میر پس از عمل در بیماران کاندید عمل بای‌پاس عروق کرونر [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2289-2297]
 • مدل BASNEF تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1389-1400]
 • مدل پواسن تعمیم‌ یافته بررسی ارتباط اجزای ‌سندرم‌ متابولیک ‌و‌ تعداد‌ گلبول‌های خون با به کارگیری ‌مدل‌های رگرسیونی با داده‌های شمارشی [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 28-35]
 • مدل‌سازی ریاضی تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3144-3153]
 • مدل‌سازی ریاضی سرطان مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3117-3126]
 • مدل‌ عضلانی تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3144-3153]
 • مدل‌های آمیخته کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 86-94]
 • مدیریت بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1831-1843]
 • مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری بررسی تمایلات باروری افراد مبتلا به عفونت HIV/AIDS در مراجعین به مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2427-2436]
 • مرحله‌ی پیشرفت بیماری سطح سلینیوم سرم خون بیماران مبتلا به بیماری هوچکین و مقایسه‌ی آن با افراد سالم [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1420-1425]
 • مرحله‌ی نهائی نارسایی کلیه بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2033-2047]
 • مرده‌زایی تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • مرگ و میر اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 13-19]
 • مرگ و میر سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • مرگ و میر عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 890-900]
 • مرگ و میر مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 997-1006]
 • مرگ و میر اثر تزریق پاپاورین داخل فضای ساب‌آراکنویید بر مرگ و میر و ناخوشی در بیماران دچار خون‌ریزی خود به خودی ساب‌آراکنویید همراه با وازواسپاسم مغزی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1478-1483]
 • مرگ و میر نوزادی اهمیت بالینی وارونگی پری سنتریک کروموزوم 9: گزارش یک مورد سقط و فوت نوزاد [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 36-40]
 • مزوتلیال بررسی کاربرد تشخیصی آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال در افتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های حفرات سروزی [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2715-2721]
 • مژه میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3003-3007]
 • مسمومیت عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 890-900]
 • مسمومیت مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 997-1006]
 • مسمومیت الگوی مسمومیت در اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2003-2010]
 • مسمومیت با سرب اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 773-779]
 • مسمومیت عمدی کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی [دوره 29، شماره 132، 1390، صفحه 304-311]
 • مسمومیت قلبی بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی بعد از درمان با آنتراسیکلین‌ها در کودکان [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2705-2714]
 • مشارکت مردان میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 253-258]
 • مشاوره‌ی قبل از ازدواج ارزیابی کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی تنظیم خانواده قبل ازدواج از دیدگاه زوجین آموزش‌دیده [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 138-146]
 • مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران پتانسیل ترمیم آسیب القا شده به DNA در سلول‌های MCF-7 به دنبال تماس با مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران با خواص مهار آروماتاز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1183-1193]
 • مشکلات پس از جراحی ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1750-1759]
 • مصرف بیش از حد مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • مصرف دارو مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1469-1477]
 • مطالعات الکترو دیاگنوستیک ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 744-751]
 • مطالعه‌ی کیفی تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1898-1907]
 • معادلات دیفرانسیل تأخیری مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3117-3126]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه‌ی مولد بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 695-706]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی ژن‌های ویرولانس و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروهموراژیک اشریشیا کلی در نمونه‌های همبرگر دست ساز با روش Multiplex PCR در شهرستان شیراز [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 977-987]
 • مقاومت به انسولین مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2842-2848]
 • مقاومت بینی بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1501-1508]
 • مقاومت دارویی پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3194-3201]
 • مکانوشیمیایی مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3232-3239]
 • مکانیسم‌های رفتاری سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • مکانیسم‌های زیست‌شناختی سکته‌ی قلبی و افسردگی [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 102-114]
 • ملاتونین تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 715-721]
 • ملاسما مقایسه‌ی بین تاثیر اثر پیلینگ ترتینوئین 1% با اثر پیلینگ گلیکولیک 70% در درمان ملاسما [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2996-3002]
 • ملانوسیت مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • مهارت تصمیم‌گیری؛ تردید بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری شغلی در کاهش تردید در انتخاب رشته‌ی تخصصی بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1055-1063]
 • مهار کننده‌های گیرنده‌ی آنژیوتانسین تأثیر درمان با مهار کننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1224-1228]
 • مهندسی بافت بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3221-3231]
 • مواد مخدر عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 890-900]
 • موتاسیون فراوانی موتاسیون اگزون شماره‌ی دو ژن مهار کننده‌ی تومور KLF6 در نمونه‌های سرطانی پروستات [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2238-2245]
 • موش BALB/c اثرات تزریق داخل وریدی کاندیدا آلبیکنس بر شمارش مطلق و افتراقی سلول‌های طحالی و الگوی الکتروفورتیکی لیزات آن‌ها در موش‌های BALB/c [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2693-2704]
 • موش سوری نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 505-517]
 • موش صحرایی اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 929-938]
 • موش صحرایی بررسی اثر تجویز مادری کندر در دوران شیردهی بر شاخص‌های استریولوژیک هیپوکامپوس موالید موش بزرگ آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2198-2207]
 • موش نر بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1007-1013]
 • موضعی مطالعه‌ی تصادفی دو سویه‌ی کور بررسی روش تزریق اسید فرمیک موضعی در درمان زگیل‌های معمولی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3023-3027]
 • موکورمایکوز بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]
 • مولتیپل اسکلروز فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 140، 1390، صفحه 638-643]
 • مولتی پل اسکلروزیس مقایسه‌ی نتایج درمانی و عوارض داروی Rebief و نوع بیوسیمیلار آن Recigen در درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز عودکننده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1964-1974]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی تأثیر سیکل قاعدگی در بروز علایم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1696-1702]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی فراوانی نقایص شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2369-2375]
 • مولتیل اسکروزیس برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 555-561]
 • موننسین روش شناسایی و تعیین درصد لنفوسیت‌های TH17 در خون محیطی به روش فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1642-1647]
 • مونوسیت تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2633-2643]
 • میاز گزارش یک مورد میاز پوست سر همراه با بازال سل کارسینومای پیشرفته [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3109-3112]
 • میخک بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2945-2953]
 • میکروسکوپ اتمی مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3168-3177]
 • میگرن شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • میگرن بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن [دوره 29، شماره 161، 1390، صفحه 1822-1830]
 • میوبلاست اسکلتی مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1120-1136]
 • میوپی تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 49-55]
 • میوپی مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 157-164]
 • میوپی نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1081-1086]
 • میومکتومی تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 875-881]

ن

 • ناباروری مردان ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 707-714]
 • ناتوانی فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 831-839]
 • ناحیه‌ی تمپورال کیست درمویید: گزارش مورد [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1137-1141]
 • نارسایی آدرنال بررسی توزیع فراوانی بروز نارسایی آدرنال در بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرا (س) [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2468-2474]
 • نارسایی احتقانی قلب تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 715-721]
 • نارسایی پایانی کلیه بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2033-2047]
 • نارسایی پیشرفته‌ی کلیه بررسی یافته‌های آندوسکوپی در بیماران کاندید عمل پیوند کلیه [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1114-1119]
 • نارسایی مزمن کلیه بررسی تأثیر درمان اختلالات کلسیم بر کیفیت زندگی در بیماران زیر 18 سال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در شهر اصفهان با استفاده از ویرایش فارسی پرسشنامه‌های PedsQL [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2108-2116]
 • نازایی تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 875-881]
 • نالتروکسان بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کنترل آژیتاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروکسان [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1484-1492]
 • نانوساختار مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3232-3239]
 • نانوسیلور مقایسه‌ی اثر موضعی محلول نانوسیلور با غلظت‌های مختلف بر ضایعات ناشی از لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در مدل حیوانی Balb/c [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1575-1582]
 • نانوکامپوزیت بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3221-3231]
 • نانومنیپولیشن مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3168-3177]
 • نانوهیدروکسیآپاتیت بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3221-3231]
 • نزدیک بینی اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 467-474]
 • نسبت دور کمر به دور باسن عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 1-12]
 • نسبت هسته به سیتوپلاسم استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول‌‌های سفید خون در تصاویر لام محیطی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2797-2805]
 • نفوذپذیری اندوتلیوم اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1737-1743]
 • نقشه کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیش‌گیری از بیماری [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2087-2093]
 • نقص شناختی خفیف معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]
 • نگرش دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 495-504]
 • نگرش نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 752-760]
 • نگرش نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2177-2186]
 • نگرش بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال [دوره 29، شماره 168، 1390، صفحه 2457-2467]
 • نگرش بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 1962-2970]
 • نگرش نسبت به روان‌پزشکی‌ نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2672-2686]
 • نگرش‌های ناکارامد ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری شناختی (نگرش‌های ناکارامد و تحریف‌های شناختی بین فردی) [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2390-2399]
 • نماتود بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2827-2833]
 • نمایه‌ی توده‌ی بدنی بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2187-2197]
 • نمایه‌ی گلیسمی ارتباط میان سطح سرمی ‌25 هیدروکسی ویتامین D با نمایه‌های گلیسمی ‌در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 952-964]
 • نمایه‌ی گلیسمی نمایه‌ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان: مروری بر مطالعات گذشته [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2340-2358]
 • نمونه‌برداری انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3186-3193]
 • نهاننگاری نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3240-3250]
 • نوار پیچی مقایسه‌ی تأثیرات کینزیوتیپ و تمرین قدرتی بر درد زانو و قدرت عضله‌ی چهارسر رانی افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- ‌رانی [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1657-1668]
 • نوجوان شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1046-1054]
 • نور آبی‌هالوژنه بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1007-1013]
 • نورالژی گزارش یک مورد نادر از نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 686-694]
 • نوروپاتی محیطی سرعت هدایت اعصاب محیطی حسی و حرکتی در بیماران دیابتی ارجاعی به کلینیک الکترودیاگنوز [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 165-171]
 • نوزاد مقایسه‌ی اثر روش کانولای بینی با جریان بالا با روش فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسی [دوره 29، شماره 143، 1390، صفحه 761-772]
 • نوزاد مقایسه‌ی تأثیر اعمال فشار مثبت مداوم راه هوایی با دو روش متفاوت در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 901-911]
 • نوزاد ارتباط سیستم درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری در نوزادان متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین با عوامل مربوط به مادر، جنین و بیهوشی [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1165-1174]
 • نوزاد تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2169-2176]
 • نوزادان ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 824-830]
 • نوزادان بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1263-1269]
 • نوزاد نارس مقایسه‌ی تأثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس 28 الی 34 هفته [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 804-811]
 • نیتروگلیسیرین انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3186-3193]
 • نیتریک اکساید اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1630-1636]
 • نیروهای هیدرودینامیکی مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3168-3177]
 • نیمرخ چربی تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 988-996]

و

 • وارونگی کروموزوم 9 اهمیت بالینی وارونگی پری سنتریک کروموزوم 9: گزارش یک مورد سقط و فوت نوزاد [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 36-40]
 • وازکتومی عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 409-417]
 • وازکتومی تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1898-1907]
 • وازواسپاسم کلینیکی مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2018-2025]
 • وازواسپاسم مغزی اثر تزریق پاپاورین داخل فضای ساب‌آراکنویید بر مرگ و میر و ناخوشی در بیماران دچار خون‌ریزی خود به خودی ساب‌آراکنویید همراه با وازواسپاسم مغزی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1478-1483]
 • واسکولیت مغزی گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 188-195]
 • واکسن دوگانه تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 56-64]
 • واکسن هپاتیت B تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 56-64]
 • واکنش پوستی بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3040-3045]
 • واکنش زنجیره‌ی پلیمراز فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 912-921]
 • والزارتان تأثیر درمان با مهار کننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی [دوره 29، شماره 152، 1390، صفحه 1224-1228]
 • ورزش اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1142-1149]
 • ورزش بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 157، 1390، صفحه 1501-1508]
 • ورزش مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1908-1917]
 • ورزش در آب تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 142، 1390، صفحه 722-732]
 • ورزش در آب تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 988-996]
 • ورزشکاران بررسی اثر دریافت مکمل کرستین بر عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو، عملکرد ورزشی، شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در ورزشکاران [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2246-2252]
 • ورزشکاران بدنساز اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2765-2778]
 • ورید مرکزی بررسی عوارض کاتتریزاسیون در بیماران مراجعه کننده برای شیمی درمانی [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 426-432]
 • وزن بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2187-2197]
 • وزن بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2437-2446]
 • وزن جنینی فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی [دوره 29، شماره 128، 1390، صفحه 126-130]
 • وزن کم زمان تولد تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری [دوره 29، شماره 145، 1390، صفحه 855-860]
 • وسواس مذهبی پیش‌بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی- اجباری [دوره 29، شماره 166، 1390، صفحه 2307-2318]
 • وضعیت خواب مقایسه‌ی وضعیت خواب کودکان 3 تا 7 ساله‌ی مبتلا به خودارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2605-2612]
 • وظایف ثانوی نقش وظیفه‌ی ثانوی حرکتی در اصلاح ناهنجاری‌های راه رفتن در بیماران پارکینسونی [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1444-1453]
 • ولوواژینیت شناسایی گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2230-2237]
 • ولوون مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2018-2025]
 • ونتیلاسیون مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند [دوره 29، شماره 144، 1390، صفحه 812-823]
 • ونتیلاسیون مکانیکی میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری [دوره 29، شماره 125، 1390، صفحه 20-27]
 • وندانسترون مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی [دوره 29، شماره 131، 1390، صفحه 259-265]
 • ووری کونازل‌ بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1286-1296]
 • ویتامین D آیا ویتامین D بر اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28) مؤثر است؟ [دوره 29، شماره 129، 1390، صفحه 180-187]
 • ویتامین D ارتباط میان سطح سرمی ‌25 هیدروکسی ویتامین D با نمایه‌های گلیسمی ‌در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 952-964]
 • ویتامین D تأثیر مکمل ویتامین D بر بهبود شاخص‌های گلایسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1157-1164]
 • ویتامین E اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1737-1743]
 • ویتیلیگو بررسی عملکرد تیروئید و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2929-2635]
 • ویتیلیگو مقایسه‌ی پماد فلوسینولون استوناید، تاکرولیموس 1/0 درصد و دارونما در درمان ضایعات اندام فوقانی مبتلا به ویتیلیگو [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 2990-2995]
 • ویروس BK مقایسه‌ی شیوع ویروس BK در ادرار بیماران زیر 18 سال مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و جمعیت طبیعی در اصفهان [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 665-671]
 • ویروس SEN فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان [دوره 29، شماره 147، 1390، صفحه 912-921]
 • ویروس پاپیلومای انسانی بررسی شیوع ویروس پاپیلومای انسانی در زنان متأهل 60-18 ساله با پاپ اسمیر طبیعی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2048-2054]
 • ویروس پاپیلومای انسانی مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3016-3022]
 • ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مقایسه‌ی فراوانی نسبی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم و هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 80-85]
 • ویروس نقص ایمنی انسانی آنتی‌اکسیدان‌‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV: یک مقاله‌ی مروری [دوره 29، شماره 135، 1390، صفحه 445-456]
 • ویروس نقص ایمنی انسانی تشخیص هم‌زمان عفونت HIV-1 و HCV با استفاده از تکنیک Nucleic acid sequence based amplification [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2865-2874]
 • ویروس هپاتیت C تشخیص هم‌زمان عفونت HIV-1 و HCV با استفاده از تکنیک Nucleic acid sequence based amplification [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2865-2874]
 • ویژگی تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1341-1346]
 • ویژگی‌های دموگرافیک بررسی رابطه‌ی برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی با تظاهرات بالینی در بیماران گوارشی مراجعه کننده به درمانگاه سایکوسوماتیک [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2889-2898]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون [دوره 29، شماره 158، 1390، صفحه 1606-1615]

ه

 • هارمان نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 505-517]
 • هپاتیت B تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 169، 1390، صفحه 2599-2604]
 • هپاتیت C مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 475-482]
 • هپاتیت C مزمن بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2208-2220]
 • هپاتیت مزمن بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز [دوره 29، شماره 155، 1390، صفحه 1381-1388]
 • هپارین مقایسه‌ی اثربخشی تزریق هپارین به دو شیوه‌ی انفوزیون مداوم و دوزهای متعدد وریدی بر وضعیت انعقادی پس از جراحی عروق محیطی [دوره 29، شماره 150، 1390، صفحه 1075-1080]
 • هزینه تأثیر هیأت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی بر هزینه‌های نظام سلامت [دوره 29، شماره 170، 1390، صفحه 2644-2652]
 • هزینه‌ها ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی کاتاراکت؛ آیا تست‌های معمول به صرفه است؟ (بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و فراوانی نسبی عوارض حین و پس از عمل جراحی کاتاراکت در دو گروه از بیماران با و بدون تست‌های معمول قبل از عمل جراحی) [دوره 29، شماره 153، 1390، صفحه 1311-1319]
 • هلیکوباکتر پیلوری استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 65-73]
 • هلیکوباکتر پیلوری تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 882-889]
 • هلیکوباکتر پیلوری ارزیابی و مقایسه‌ی آثار و هزینه‌های آزمون‌های غیر تهاجمی تشخیص میکروب هلیکوباکتر پیلوری [دوره 29، شماره 154، 1390، صفحه 1326-1333]
 • هماتوکریت ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1984-1991]
 • همبرگر بررسی ژن‌های ویرولانس و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروهموراژیک اشریشیا کلی در نمونه‌های همبرگر دست ساز با روش Multiplex PCR در شهرستان شیراز [دوره 29، شماره 148، 1390، صفحه 977-987]
 • همکاری مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک [دوره 29، شماره 156، 1390، صفحه 1469-1477]
 • همودیالیز تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز [دوره 29، شماره 126، 1390، صفحه 56-64]
 • همودیالیز تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 596-605]
 • همودیالیز اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1014-1020]
 • همودیالیز بررسی فراوانی علایم افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بیماران همودیالیزی بیمارستان ‌نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان [دوره 29، شماره 162، 1390، صفحه 1918-1926]
 • همودیالیز بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2011-2017]
 • همودیالیز بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2722-2731]
 • هموسیستئین تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن و سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان چاق [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1037-1045]
 • هموفیلی هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 615-620]
 • هموگلوبین ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 1984-1991]
 • هوا غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 29، شماره 149، 1390، صفحه 1028-1036]
 • هیالورونیک اسید مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 475-482]
 • هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات مقایسه‌ی فراوانی نسبی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم و هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات [دوره 29، شماره 127، 1390، صفحه 80-85]
 • هیپرتروفی آدنوتانسیلار بررسی تأثیر عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی بر افزایش وزن کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار [دوره 29، شماره 172، 1390، صفحه 2849-2854]
 • هیپرفسفاتمی بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن [دوره 29، شماره 163، 1390، صفحه 2033-2047]
 • هیپرکلسترولمی اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1737-1743]
 • هیپرکلسمی بررسی تأثیر درمان اختلالات کلسیم بر کیفیت زندگی در بیماران زیر 18 سال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در شهر اصفهان با استفاده از ویرایش فارسی پرسشنامه‌های PedsQL [دوره 29، شماره 164، 1390، صفحه 2108-2116]
 • هیپرگلیسمی بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2722-2731]
 • هیپرلیپیدمی آترواسکلروز و استاتین‌ها‌ [دوره 29، شماره 138، 1390، صفحه 571-585]
 • هیپرلیپیدمی بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2722-2731]
 • هیپروپی اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال [دوره 29، شماره 133، 1390، صفحه 353-361]
 • هیپوتیروییدی مادرزادی بررسی عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی [دوره 29، شماره 160، 1390، صفحه 1774-1781]
 • هیپوکامپ پشتی نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری [دوره 29، شماره 137، 1390، صفحه 505-517]
 • هیپوکامپوس بررسی اثر تجویز مادری کندر در دوران شیردهی بر شاخص‌های استریولوژیک هیپوکامپوس موالید موش بزرگ آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 165، 1390، صفحه 2198-2207]
 • هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان [دوره 29، شماره 139، 1390، صفحه 606-514]
 • هیدروکسی‌آپاتیت مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده [دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، 1390، صفحه 3232-3239]
 • هیدروکسی اتیل استارچ 130 آیا هیدروکسی اتیل استارچ با وزن مولکولی کم (130) از نظر تأثیر بر سیستم انعقادی مزیتی بر انواع با وزن مولکولی بیشتر دارد؟ [دوره 29، شماره 171، 1390، صفحه 2819-2826]
 • هیرسوتیسم مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3065-3071]
 • هیرسوتیسم استفاده از فرم موضعی فیناستراید در درمان هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در زنان بزرگ‌سال [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3072-3079]
 • هیستروسکوپی تأثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری [دوره 29، شماره 146، 1390، صفحه 875-881]
 • هیستوسیتومای بدخیم سندرم Rothmund-Thomson همراه با فیبروز هیستوسیتومای بدخیم؛ گزارشی از یک بیمار و بازبینی مطلب [دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، 1390، صفحه 3104-3108]

ی

 • یادگیری اجتنابی ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات [دوره 29، شماره 167، 1390، صفحه 2383-2390]
 • یادگیری و حافظه اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 151، 1390، صفحه 1142-1149]
 • یادگیری و حافظه اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در رات‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1648-1656]
 • یافته‌های کلینیکی مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه [دوره 29، شماره 141، 1390، صفحه 672-678]
 • یوگا تأثیر تمرینات یوگا بر افسردگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 29، شماره 136، 1390، صفحه 483-490]
 • یونومایسین روش شناسایی و تعیین درصد لنفوسیت‌های TH17 در خون محیطی به روش فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 159، 1390، صفحه 1642-1647]