نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپاندیسیت بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2172-2178]
 • آپوپتوز بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1459-1467]
 • آپوپتوز تأثیر محدودیت غذایی دراز مدت بر آپوپتوز میوکارد [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1758-1770]
 • آپوپتوزیس بررسی القای آپوپتوزیس ناشی از تیمار با عصاره‌ی پوست انار سیاه در رده‌ی سلولی ملانوما در مقایسه با سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2461-2468]
 • آدنوویروس یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1857-1861]
 • آدیپونکتین اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 17، آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2263-2269]
 • آرد آلودگی آرد و انواع نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین از طریق مصرف نان در ایران [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2420-2428]
 • آرنج تنیس بازان بررسی توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 45-53]
 • آزمون ماز به‌ علاوه‌ای شکل مرتفع بررسی اثر تمرین هوازی، استرس صوتی و عصاره‌ی گل سفید ختمی بر تغییرات رفتارهای اضطرابی، سطح نیتریک اکساید و سروتونین پلاسما در موش‌های نر صحرایی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1843-1850]
 • آسم بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2092-2101]
 • آسیب اکسیداتیو اثر کروسین بر رفتار چرخشی، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه‌ی استریاتوم مغز موش‌های صحرایی در مدل تجربی بیماری پارکینسون [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 780-791]
 • آسیب عصب رادیال بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 203-211]
 • آسیب مغزی تأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروماتأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروما [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2062-2069]
 • آسیب‌های دست مقایسه‌ی نتایج درمان و ناتوانی‌های ناشی از آسیب‌های مختلف دست [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 891-900]
 • آسینتوباکتر بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های آسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2374-2380]
 • آفازی بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1752-1757]
 • آفلاتوکسین بررسی آلودگی گزهای تولید شده در شهر اصفهان به باقی‌مانده آفلاتوکسین [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2167-2171]
 • آفلاتوکسین آلودگی آرد و انواع نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین از طریق مصرف نان در ایران [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2420-2428]
 • آقطی سیاه بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1607-1617]
 • آکنه‌ی ولگاریس بررسی مقایسه‌ای، اضطراب، افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آکنه [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2309-2315]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 194-202]
 • آگاهی بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • آگاهی بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392 [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1120-1127]
 • آلپرازولام بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی آلپرازولام بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون حین عمل جراحی [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1468-1474]
 • آلزایمر بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1459-1467]
 • آلوئه‌ورا تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • آلوپسی آندروژنتیک بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1820-1828]
 • آلوپورینول بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1672-1685]
 • آماره‌ی کاوشی مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 82-92]
 • آنتی‌اکسیدان اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1740-1751]
 • آنتی‌بیوتیک مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • آندوسولفان تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1290-1298]
 • آنژیوژنز بررسی اثر مهار کننده‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی آنژیوژنز تومور ملانوما از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6LB57C [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 536-545]
 • آنیزوتروپی نسبی ارزیابی نقش تصویربرداری Diffusion tensor در درجه‌بندی تومورهای گلیال بر اساس آنیزوتروپی نسبی [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1994-1998]
 • آنیوپلوئیدی اسیدهای نوکلئیک جنینی در خون مادر برای تشخیص غیر تهاجمی پیش از تولد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2213-2218]
 • آهن بررسی فعالیت کاسپاز 3، سطح سرمی گلوتاتیون و آهن در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 694-702]
 • آهن بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1459-1467]

ا

 • ابروی پرپشت بررسی تأثیر پرپشتی ابرو بر میانگین شدت درد حین عمل جراحی فیکو به روش بی‌حسی توپیکال همراه با آرام‌بخشی سیستمیک [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 856-864]
 • ابریشم ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1107-1119]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در ایران [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 515-521]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی وتابلوی بالینی لیشمانیوز جلدی در شهر بادرود سال 1392 [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 676-684]
 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1784-1795]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2055-2061]
 • اپیدمیولوژی جغرافیایی مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 82-92]
 • اپیدمیولوژیک بررسی ویژگی‌های اپدیمیولوژیک، دموگرافیک، سیر بیماری و اقدامات درمانی انجام شده جهت بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 770-779]
 • اپیژنین بررسی اثرات ایمونوشیمی درمانی ماده‌ی اپیژنین بر سرطان سینه در موش‌های ماده‌ی نژاد Balb/c [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1891-1897]
 • اپی‌کندیلیت جانبی بررسی توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 45-53]
 • اتومیدیت بررسی مقایسه ای تأثیر القای بیهوشی با سه داروی اتومیدیت، پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت همودینامیک و رضایت جراح در اعمال جراحی ساسپنشن لارنگوسکوپی [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 999-1010]
 • اثرات ضد باکتریایی بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازولیدین و تتراهیدروپیریمیدین علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1662-1671]
 • اثربخشی ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 813-825]
 • اثر ضد میکروبی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 326-335]
 • احتمال عارضه‌ی بافت‌های طبیعی اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 945-954]
 • احساس پری بعد از غذا ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • احساس خوب بودن بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 495-504]
 • اختلالات روان‌شناختی بررسی مقایسه‌ای، اضطراب، افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آکنه [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2309-2315]
 • اختلالات شناختی بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز پیش‌داروهای زولپیدم و پرومتازین بر بی‌قراری، تسکین و اختلالات شناختی، قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 800-812]
 • اختلالات شناختی خفیف ارزیابی و تخمین حجم ماده‌ی خاکستری مبتنی بر مورفومتری بر اساس Voxel در تصاویر MRI مغزی مبتلایان به اختلال شناختی خفیف و سالمندان طبیعی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1649-1661]
 • اختلالات شناختی خفیف تشخیص اختلال شناختی خفیف با تخمین چگالی ماده‌ی خاکستری با استفاده از مورفومتری مبتنی بر Voxel در تصاویر MRI مغزی [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2204-2212]
 • اختلالات عضلانی- اسکلتی بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر ارگونومیک تهدید کننده‌ی جراحان اعصاب در دو وضعیت ایستاده و نشسته در حین عمل جراحی کرانیوتومی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 874-883]
 • اختلالات گوارشی عملکردی الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات روان‌شناختی، جسمانی‌سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 28-44]
 • اختلال انعقادی بررسی فراوانی اختلالات همودینامیک، اسید و باز، انعقادی، الکترولیتی، قند خون و نیاز به اینوتروپ در بیماران دچار مرگ مغزی در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 835-846]
 • اختلال خواب بررسی‌ میزان ابتلا به اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2296-2301]
 • اختلال دوقطبی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علایم و اصلاح نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و II [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1936-1942]
 • اختلال همودینامیک تأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروماتأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروما [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2062-2069]
 • اخذ خون اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 917-923]
 • ادجوانت بهینه‌سازی شرایط جذب توکسوئید دیفتری بر روی ژل فسفات آلومینیوم و ارتباط آن با توانمندی آنتی‌ژن [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1128-1136]
 • ارزش اخباری مثبت ارزش اخباری مثبت شناسایی IgM اختصاصی در تشخیص عفونت حاد سرخجه [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2049-2053]
 • ارزیابی خطر آلودگی آرد و انواع نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین از طریق مصرف نان در ایران [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2420-2428]
 • ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) بررسی وضعیت ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص‌های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش‌های اداری بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1299-1307]
 • ارزیابی عدم تقارن مقایسه‌ی محلی نسبت کاپ به دیسک چشم چپ و راست افراد سالم با استفاده از تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2381-2387]
 • اسپکترومتری فلورسانس بیان و تخلیص ناحیه‌ی کینازی پروتئین نوترکیب گیرنده‌ی عامل رشد فیبروبلاستی نوع 2b و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهم‌کنش آن با گالیک اسید [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2143-2151]
 • استئوآرتریت زانو مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علایم استئوآرتریت زانو در سالمندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1517-1529]
 • استئوپروز بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 653-661]
 • استامینوفن بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 368-377]
 • استخوان اوربیت گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 479-483]
 • استرادیول اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 17، آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2263-2269]
 • استرپتوکوک‌های دهانی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 326-335]
 • استرپتوکوکوس موتانس تعیین هویت استرپتوکوک موتانس جدا شده از پلاک دندانی بر اساس وجود ژن gtfB [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1804-1809]
 • استرس اکسیداتیو سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 992-998]
 • استروژن بررسی تأثیر عصاره‌ی رازیانه در پیش‌گیری از اختلال حافظه‌ی ناشی از اسکوپولامین در موش سوری نر [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 294-304]
 • استروژن بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1239-1249]
 • اسفرزه (Psyllium) بررسی تأثیر مکمل اسفرزه (Psyllium) همراه با رژیم کاهش وزن بر شاخص‌های آنتروپومتریک و آنزیم‌های کبدی در بزرگ‌سالان چاق یا دارای اضافه وزن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1771-1783]
 • اسکن پرفیوژن قلب تعیین اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه در اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTC-MIBI با استفاده از روش تلفیق نماها [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 983-991]
 • اسیدهای چرب امگا-3 اثر رژیم‌های غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و مکمل‌های آن‌ها در بهبود زخم‌های گوارشی، پوستی و دیابتی [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 574-584]
 • اسیدهای چرب امگا-6 اثر رژیم‌های غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و مکمل‌های آن‌ها در بهبود زخم‌های گوارشی، پوستی و دیابتی [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 574-584]
 • اشتها مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1829-1841]
 • اشرشیا کلی ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 93-99]
 • اشریشیاکلی ردیابی ژن‌های کد کننده‌ی فیمبریه‌های P، S و Afa در جدایه‌های اشریشیاکلی ازعفونت‌های ادراری [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 546-553]
 • اشریشیاکلی ردیابی ژن‌های حدت eae، hly و 7flich‌ ‌در باکتری اشریشیاکلی نمونه‌های اسهال [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1037-1043]
 • اشعه‌ی دریافتی بررسی میزان اشعه‌ی X دریافتی پرسنل بیهوشی در هنگام استفاده از فلورسکوپی در اعمال جراحی اورتوپدی [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2013-2018]
 • اصفهان بررسی وضعیت عفونت مجدد با لیشمانیوز جلدی در مراجعین به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه طاهره (س)، اصفهان [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1029-1036]
 • اصفهان (ایران) یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1857-1861]
 • اصلاح نظام سلامت روند هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بیمه‌ی سلامت برای افراد تحت پوشش در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر استان اصفهان در سال‌های 92-1388 [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2341-2350]
 • اضطراب؛ فشار خون بررسی تأثیر شدت اضطراب بیماران قبل از عمل بر روی تغییرات همودینامیک در حین عمل با بی‌حسی نخاعی در بیماران تحت عمل جراحی فتق دیسک کمری [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1555-1563]
 • اعتبارسنجی بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1318-1327]
 • افسردگی تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 442-456]
 • افسردگی افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 604-614]
 • افسردگی بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1884-1890]
 • افسردگی اساسی ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 813-825]
 • افسردگی پس از زایمان بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 495-504]
 • اکتیویته‌ی اندام تعیین اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه در اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTC-MIBI با استفاده از روش تلفیق نماها [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 983-991]
 • اکتیویته‌ی تجمعی تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1628-1636]
 • اکستنشن انگشتان بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 203-211]
 • اکستنشن شست بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 203-211]
 • اکسید سلولز تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1597-1606]
 • اکوکاردیوگرافی بررسی میزان شیوع کاردیومیوپاتی در زنان باردار [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1686-1690]
 • ال- آرژنین بررسی اثر پروفیلاکسی و درمانی ال- آرژنین در پیش‌گیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس‌پلاتین در رت: نقش تفاوت جنسیت [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 932-944]
 • التهاب التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1637-1639]
 • التهاب بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید در ایجاد التهاب و بروز آلزایمر در مغز موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1701-1709]
 • الفنتانیل بررسی تأثیر چهار داروی کتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 212-220]
 • القای بیهوشی بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی آلپرازولام بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون حین عمل جراحی [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1468-1474]
 • الکتروپوریشن بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 955-969]
 • الکتروریسی ارزیابی خواص ساختاری و رفتار سلولی داربست الکتروریسی‌شده آلیاژی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1441-1458]
 • الگوریتم Random sample consensus (RANSAC) رجیستر کردن تصاویر Optical Coherence Tomography دیسک نوری و تصاویر فوندوس با استفاده از الگوریتم‌های SURF و RANSAC [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2026-2035]
 • الگوریتم Speeded-Up Robust Features (SURF) رجیستر کردن تصاویر Optical Coherence Tomography دیسک نوری و تصاویر فوندوس با استفاده از الگوریتم‌های SURF و RANSAC [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2026-2035]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 955-969]
 • الگوی غذایی بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 70-81]
 • المان محدود بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 955-969]
 • امواج بیوفوتون مطالعه و آشکارسازی امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از سلول‌های HT-29 تحت تأثیر تریپسین [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2219-2224]
 • انتقال بررسی میزان هیپوترمی در بیماران دچار سوختگی و ارتباط آن با مرگ و میر بیماران ارجاعی به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1898-1903]
 • اندانسترون مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 505-514]
 • اندانسترون بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تزریق میدازولام، اندانسترون و ترکیب میدازولام- اندانسترون روی تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی گوش میانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2187-2192]
 • اندکس‌های گلبول‌های قرمز بررسی موتاسیون‌های تالاسمی آلفا و ارتباط آن با اندکس‌های گلبول‌های قرمز در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 847-855]
 • انسفالومیلیت حاد منتشر بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به بیماری انسفالومیلیت حاد منتشر (ADEM) بستری شده در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی یک دوره‌‌ی ده ساله (1392-1382) [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1147-1156]
 • اهداکننده‌ی واجد شرایط بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدای خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1261-1271]
 • اهدای اعضا بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392 [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1120-1127]
 • اهدای عضو بررسی فراوانی اختلالات همودینامیک، اسید و باز، انعقادی، الکترولیتی، قند خون و نیاز به اینوتروپ در بیماران دچار مرگ مغزی در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 835-846]
 • اهدای عضو بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1233-1238]
 • اوتیسم تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2279-2287]
 • اولترافیلتراسیون مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 563-573]
 • ایبوپروفن اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 389-399]
 • ایران اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در ایران [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 515-521]
 • ایران ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 596-603]
 • ایران اپیدمیولوژی وتابلوی بالینی لیشمانیوز جلدی در شهر بادرود سال 1392 [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 676-684]
 • ایران بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392 [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1011-1018]
 • ایران بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392 [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1120-1127]
 • ایران بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1308-1317]
 • ایران وضعیت نظام مراقبت بیماری سرخک در کشور ایران در سال 1393 [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1487-1490]
 • ایران بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1784-1795]
 • ایران بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیومای بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: 89-1380 [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2070-2075]
 • ایران روند هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بیمه‌ی سلامت برای افراد تحت پوشش در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر استان اصفهان در سال‌های 92-1388 [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2341-2350]
 • ایریزین ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1506-1516]
 • ایزوفلوران مقایسه‌ی تغییرات همودینامیک حین و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب با دو روش بیهوشی عمومی با پروپوفول و ایزوفلوران [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1086-1094]
 • ایزوفلوران بررسی مقایسه‌ای تأثیر بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو عمومی و ارتوپدی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1420-1429]
 • ایستادن طولانی تأثیر کفش‌های غلتکی بر بی‌ثباتی در طی ایستادن طولانی [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 585-595]
 • ایسکمی بررسی اثر پیش‌تغذیه‌ی روغن دانه‌ی خرفه (Portulaca Oleracea) بر حجم سکته‌ی مغزی (MCAO Model) در مدل جانوری رت [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1197-1210]
 • ایمنی ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 813-825]
 • ایمونوژن تهیه‌ی کونژوگه‌ی پلی‌ساکارید کپسولی نایسریا مننژیتیدیس سروتایپ A با پروتئین ریکامبیننت هپاتیت B به عنوان یک ایمونوژن (تهیه‌ی ایمونوژن از مننژیت و هپاتیت B) [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1955-1964]
 • ایمونوگلوبولین مقایسه‌ی ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A سرم در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی دهان [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 731-738]
 • ایمونوهیستوشیمی بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2455-2460]
 • ایمیدازولیدین بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازولیدین و تتراهیدروپیریمیدین علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1662-1671]
 • اینترفرون بتا ساخت سازه‌ی ژنی pBud.CE4.1 IFNβ Wild Type و بررسی سطح بیان ژن اینترفرون بتای انسانی در رده‌ی سلولی HEK293 ترانسفکت شده با این سازه [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1691-1700]
 • اینترفرون بتا-a1 اثرات درمانی افزودن ویتامین D به اینترفرون بتا a1 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2111-2119]
 • اینترلوکین- 17 اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 17، آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2263-2269]
 • ایندومتاسین اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 389-399]

ب

 • بارداری سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]
 • بارداری مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • بافت چربی التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1637-1639]
 • بافت گیاهی تراریخت بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran) [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 346-354]
 • باکلوفن بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 144-151]
 • بتا تالاسمی Minor شناسایی جهش IVSII-I ژن بتا گلوبین در ناقلین تالاسمی Minor با استفاده از روش High-Resolution Melting (HRM) [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2179-2186]
 • بتا لاکتاماز وسیع‌الطیف بررسی شیوع ژن CTX-M در سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت ادراری در دو گروه از بیماران سرپایی و بستری شهر اصفهان [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2019-2025]
 • بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بررسی میزان دوز سطحی پوست و دوز مؤثر برای رادیوگرافی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1730-1739]
 • بررسی پیوستگی ژنتیک بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1308-1317]
 • برنامه‌ی غربالگری بررسی موتاسیون‌های تالاسمی آلفا و ارتباط آن با اندکس‌های گلبول‌های قرمز در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 847-855]
 • برنامه‌ی قلب سالم اصفهان برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2152-2166]
 • برو اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2055-2061]
 • بروز بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1784-1795]
 • بستری مجدد بررسی میزان بستری مجدد و میانگین مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1547-1554]
 • بسته‌بندی لنتی ویروس تولید لنتی‌ ویروس اینتگراز منفی به منظور بیان گذرای پروتئین مورد نظر و کاهش اثرات جانبی ویروس در ژن درمانی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 305-315]
 • بهورز بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1884-1890]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1740-1751]
 • بیان miR-148a بیان miR-148a در تومورهای مننژیومای انسانی [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 252-257]
 • بیان ژن مقایسه‌ی بیان ژن‌های‌ Foxa1 و Foxa2 در مخاط معده‌ی مردان و زنان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1564-1573]
 • بیان گذرا تولید لنتی‌ ویروس اینتگراز منفی به منظور بیان گذرای پروتئین مورد نظر و کاهش اثرات جانبی ویروس در ژن درمانی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 305-315]
 • بیان گذرا بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran) [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 346-354]
 • بی‌ثباتی تأثیر کفش‌های غلتکی بر بی‌ثباتی در طی ایستادن طولانی [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 585-595]
 • بی‌حسی توپیکال بررسی تأثیر پرپشتی ابرو بر میانگین شدت درد حین عمل جراحی فیکو به روش بی‌حسی توپیکال همراه با آرام‌بخشی سیستمیک [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 856-864]
 • بیضه تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1290-1298]
 • بیضه بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1871-1877]
 • بیضه ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2407-2416]
 • بی‌قراری بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز پیش‌داروهای زولپیدم و پرومتازین بر بی‌قراری، تسکین و اختلالات شناختی، قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 800-812]
 • بیلی‌روبین پوستی طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 722-730]
 • بیلی‌روبین سرمی طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 722-730]
 • بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 722-730]
 • بیماران مبتلا به پرفشاری خون بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی آلپرازولام بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون حین عمل جراحی [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1468-1474]
 • بیماری آلزایمر بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • بیماری آلزایمر بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید در ایجاد التهاب و بروز آلزایمر در مغز موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1701-1709]
 • بیماری انسداد مزمن ریه عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 275-286]
 • بیماری پارکینسون اثر کروسین بر رفتار چرخشی، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه‌ی استریاتوم مغز موش‌های صحرایی در مدل تجربی بیماری پارکینسون [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 780-791]
 • بیماری دکورون بررسی نتایج درمانی تزریق متیل پردنیزولون استات به همراه گچ‌گیری در مقایسه با تزریق متیل پردنیزولون استات به تنهایی در بیماران مبتلا به دکورون [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 554-562]
 • بیماری قلبی- عروقی مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1829-1841]
 • بیماری متابولیک مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1829-1841]
 • بیماری مرحله‌ی نهایی کلیه مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 563-573]
 • بیماری مولتیپل اسکلروزیس بررسی ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس با فلز سنگین کادمیم در خاک [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 615-621]
 • بیماری‌های خودایمن بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1740-1751]
 • بیماری‌های قلبی-‌ عروقی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2152-2166]
 • بیماری‌های لثه بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 643-652]
 • بیهوشی بررسی تأثیر بیهوشی عمومی بر زمان پر شدگی مویرگی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2131-2136]
 • بیوپسی کب بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1211-1219]

پ

 • پاپ اسمیر بررسی توزیع فراوانی گزارش ASC-US، ASC-H، LSIL و HSIL در نمونه‌های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتولوژی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 93-1387 [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1641-1648]
 • پارکینسون مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1391-1402]
 • پارگی مری گزارش یک مورد پارگی مری [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2102-2104]
 • پاسخ SOS مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • پاسخ سمپاتیک پوستی استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی علایم اتونومیک در تشخیص نوروپاتی اتونومیک دیابتی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2388-2392]
 • پپتید RGD تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1597-1606]
 • پپتید نفوذ کننده در سلول افزایش نفوذ نانوذرات طلا به داخل رده‌های سلولی سرطانی بر اثر اتصال با پپتید TAT [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1574-1583]
 • پتانسیل غشا بررسی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روی رده‌ی سلول سرطانی MCF-7 [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2137-2142]
 • پتیدین بررسی تأثیر چهار داروی کتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 212-220]
 • پتیدین بررسی مقایسه‌ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن، پتیدین و هیوسین وریدی بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1044-1056]
 • پدوفیلین مقایسه‌ی اثربخشی محلول پدوفیلین 25 درصد با کرایوتراپی در درمان زگیل تناسلی زنان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1710-1717]
 • پرتودرمانی بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 400-409]
 • پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی بررسی تاثیر استراتژی های درمان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن پس از درمان با رادیوتراپی کانفورمال سه بعدی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2302-2308]
 • پرسش‌نامه بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 194-202]
 • پرسش‌نامه‌ی Survey of autonomic symptoms استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی علایم اتونومیک در تشخیص نوروپاتی اتونومیک دیابتی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2388-2392]
 • پرسش‌نامه‌ی کیفیت خواب Pittsburgh بررسی‌ میزان ابتلا به اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2296-2301]
 • پرفشاری خون بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1672-1685]
 • پره‌دیابت بررسی فراوانی نسبی دیابت و پره‌دیابت در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه با گروه شاهد [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2440-2447]
 • پروبیوتیک تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2448-2454]
 • پروپوفول بررسی مقایسه ای تأثیر القای بیهوشی با سه داروی اتومیدیت، پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت همودینامیک و رضایت جراح در اعمال جراحی ساسپنشن لارنگوسکوپی [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 999-1010]
 • پروپوفول مقایسه‌ی تغییرات همودینامیک حین و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب با دو روش بیهوشی عمومی با پروپوفول و ایزوفلوران [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1086-1094]
 • پروپوفول بررسی مقایسه‌ای تأثیر بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو عمومی و ارتوپدی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1420-1429]
 • پروتئین آب پنیر مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1829-1841]
 • پروتئین ریکامبیننت هپاتیت B تهیه‌ی کونژوگه‌ی پلی‌ساکارید کپسولی نایسریا مننژیتیدیس سروتایپ A با پروتئین ریکامبیننت هپاتیت B به عنوان یک ایمونوژن (تهیه‌ی ایمونوژن از مننژیت و هپاتیت B) [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1955-1964]
 • پروتئین شوک گرمایی اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 و پروتئین کربونیل بافت قلب در موش‌های دیابتی شده [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1337-1348]
 • پروتئین کربونیل اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 و پروتئین کربونیل بافت قلب در موش‌های دیابتی شده [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1337-1348]
 • پروتئین نوترکیب کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2232-2238]
 • پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2368-2373]
 • پروستات اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در ایران [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 515-521]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان شاخص‌های لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 267-274]
 • پروکسیدان اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • پزشک بررسی نگرش پزشکان جامعه درباره‌ی اخلاق پزشکی [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 242-251]
 • پزشک خانواده روند هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بیمه‌ی سلامت برای افراد تحت پوشش در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر استان اصفهان در سال‌های 92-1388 [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2341-2350]
 • پلاسماسل بررسی فراوانی لنفوسیت‌های B و لنفوسیت‌های B گذرای خون محیطی بیماران مبتلا به نقص ایمنی متغیر شایع (CVID) [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1851-1856]
 • پلاسمای غنی از پلاک اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوان‌سازی پوست: مزایا و معایب [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1168-1185]
 • پلاسمای غنی از پلاکت مروری بر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در ریزش و پیوند مو [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 970-982]
 • پلاسمای مادری اسیدهای نوکلئیک جنینی در خون مادر برای تشخیص غیر تهاجمی پیش از تولد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2213-2218]
 • پلاسمید pPicZ alpha A کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2232-2238]
 • پلی‌اتیلن گلیکول بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2360-2367]
 • پلی‌مورفیسم بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 134-143]
 • پلی‌مورفیسم بررسی فراوانی و ارتباط پلی‌مورفیسم TIM-3-1541C>T در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 739-746]
 • پلی‌مورفیسم مقایسه‌ی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن 3-TIM در بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1066-1075]
 • پلی‌مورفیسم بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم FokI ژن گیرنده‌ی ویتامین D (VDR) با چاقی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1530-1537]
 • پلی‌مورفیسم بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2092-2101]
 • پلی مورفیسم پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 484-494]
 • پلی مورفیسم بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1019-1027]
 • پلی‌هیدروکسی بوتیرات ارزیابی خواص ساختاری و رفتار سلولی داربست الکتروریسی‌شده آلیاژی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1441-1458]
 • پنومونی دیررس بررسی مقایسه‌ای اتیولوژی سوش‌های باکتریایی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1220-1232]
 • پنومونی زودرس بررسی مقایسه‌ای اتیولوژی سوش‌های باکتریایی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1220-1232]
 • پنومونی وابسته به ونتیلاتور بررسی مقایسه‌ای اتیولوژی سوش‌های باکتریایی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1220-1232]
 • پهنای متوسط لاین طراحی روش جدید محاسبه‌ی پهنای متوسط لاین در تصاویر پالس فیلد ژل الکتروفورز جهت آشکارسازی و استخراج لاین [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1965-1972]
 • پوست بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392 [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1011-1018]
 • پوسیدگی دندان بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 326-335]
 • پوسیدگی دندان بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 643-652]
 • پوشش بیمه روند هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بیمه‌ی سلامت برای افراد تحت پوشش در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر استان اصفهان در سال‌های 92-1388 [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2341-2350]
 • پوکی استخوان اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 703-713]
 • پوکی استخوان بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393 [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2271-2278]
 • پیاسکلیدین تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1862-1870]
 • پیراستام بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1752-1757]
 • پیش‌آگهی بررسی اثر مایع‌درمانی حین عمل با سالین هایپرتونیک 5 درصد بر عوارض و پیش‌آگهی در بیماران با فشار مغزی بالا 24 و 48 ساعت بعد از عمل جراحی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2393-2399]
 • پیش‌دارو بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز پیش‌داروهای زولپیدم و پرومتازین بر بی‌قراری، تسکین و اختلالات شناختی، قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 800-812]
 • پیش‌گیری و کنترل برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2152-2166]
 • پیوند اعضا بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1233-1238]
 • پیوند سلولی بهبود ویژگی‌های ساختار فوق میکروسکوپی میلین، بعد از پیوند سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در موش صحرایی مدل بیماری Multiple sclerosis (MS) [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2333-2340]
 • پیوند عروق کرونر مقایسه‌ی تغییرات همودینامیک حین و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب با دو روش بیهوشی عمومی با پروپوفول و ایزوفلوران [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1086-1094]
 • پیوند عروق کرونر قلب بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز پیش‌داروهای زولپیدم و پرومتازین بر بی‌قراری، تسکین و اختلالات شناختی، قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 800-812]
 • پیوند کلیه بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 183-193]
 • پیوند کلیه بررسی رابطه‌ی بین اختلاف فشار خون اهدا کننده و گیرنده‌ی پیوند کلیه در پیایند عملکرد کلیه پیوندی در اهدا کننده‌های زنده [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 747-754]
 • پیوند مو مروری بر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در ریزش و پیوند مو [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 970-982]
 • پیوند مو با روش فولیکولار یونیت بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1820-1828]
 • پیوند موی طبیعی بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1820-1828]

ت

 • تأخیر در تشخیص ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 596-603]
 • تابلوی بالینی اپیدمیولوژی وتابلوی بالینی لیشمانیوز جلدی در شهر بادرود سال 1392 [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 676-684]
 • تاریخچه خانوادگی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دو نوع صرع فراگیر و موضعی بر اساس تاریخچه‌ی خانوادگی صرع [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2036-2042]
 • تاندون فلکسور مچ دست بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 203-211]
 • تب بررسی فراوانی علایم بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 792-799]
 • تتراهیدروپیریمیدین بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازولیدین و تتراهیدروپیریمیدین علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1662-1671]
 • تحریک مغناطیسی مغز ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 813-825]
 • تحلیل عاملی بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 70-81]
 • ترابکولکتومی بررسی تأثیر میتومایسین C موضعی بر میزان موفقیت و عوارض بعد از عمل ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوما [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2400-2406]
 • تراکم استخوان بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 653-661]
 • تراکم استخوان بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393 [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2271-2278]
 • ترانسفکشن تولید پروتئین G ویروس وزیکولار استوماتیتیس (VSVG) و بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی سینه [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 221-230]
 • ترس از زمین خوردگی بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2225-2231]
 • ترمیم زخم اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوان‌سازی پوست: مزایا و معایب [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1168-1185]
 • ترومای دوره‌ی کودکی تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 442-456]
 • ترومای نوک انگشتان بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 152-159]
 • تریپسین مطالعه و آشکارسازی امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از سلول‌های HT-29 تحت تأثیر تریپسین [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2219-2224]
 • تست پلانتار بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 316-325]
 • تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 93-99]
 • تشخیص سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]
 • تشخیص افتراقی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به بیماری انسفالومیلیت حاد منتشر (ADEM) بستری شده در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی یک دوره‌‌ی ده ساله (1392-1382) [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1147-1156]
 • تشخیص غیر تهاجمی اسیدهای نوکلئیک جنینی در خون مادر برای تشخیص غیر تهاجمی پیش از تولد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2213-2218]
 • تشخیص و درمان سرطان بررسی خصوصیات اپتیکی، فیزیکی و کوانتومی نانوذرات طلا و کاربردهای آن در تشخیص و درمان سرطان‌ها [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 160-170]
 • تصاویر Optical coherence tomography مقایسه‌ی محلی نسبت کاپ به دیسک چشم چپ و راست افراد سالم با استفاده از تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2381-2387]
 • تصاویر Optical coherence tomography (OCT) رجیستر کردن تصاویر Optical Coherence Tomography دیسک نوری و تصاویر فوندوس با استفاده از الگوریتم‌های SURF و RANSAC [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2026-2035]
 • تصاویر Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) طراحی روش جدید محاسبه‌ی پهنای متوسط لاین در تصاویر پالس فیلد ژل الکتروفورز جهت آشکارسازی و استخراج لاین [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1965-1972]
 • تصاویر تشدید مغناطیسی ارزیابی و تخمین حجم ماده‌ی خاکستری مبتنی بر مورفومتری بر اساس Voxel در تصاویر MRI مغزی مبتلایان به اختلال شناختی خفیف و سالمندان طبیعی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1649-1661]
 • تصاویر مغزی Magnetic resonance imaging تشخیص اختلال شناختی خفیف با تخمین چگالی ماده‌ی خاکستری با استفاده از مورفومتری مبتنی بر Voxel در تصاویر MRI مغزی [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2204-2212]
 • تصلب شریان ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1506-1516]
 • تصور از خود پیش‌بینی سلامت عمومی، تصور از خود و هراس اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های همسران آن‌ها [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 662-668]
 • تصویربرداری Diffusion tensor ارزیابی نقش تصویربرداری Diffusion tensor در درجه‌بندی تومورهای گلیال بر اساس آنیزوتروپی نسبی [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1994-1998]
 • تصویربرداری رزنانس مغناطیسی طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 631-642]
 • تعادل تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 467-478]
 • تعادل ایستا و پویا مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر سلامت، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1186-1196]
 • تعادل ایستگاهی بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2225-2231]
 • تعهد و چالش)؛ شدت علایم گوارشی؛ Alexithymia ارتباط سرسختی روان‌شناختی با Alexithymia و شدت علایم گوارشی در مبتلایان به اختلالات عملکردی گوارشی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 378-388]
 • تغذیه اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 1-13]
 • تغذیه مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD): مقاله‌ی بازآموزی [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 714-721]
 • تکامل نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1943-1952]
 • تکثیر بررسی وضعیت بقای سلولی و بیان نشانگرهای عصبی در سلول‌های حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در سیستم کشت سه بعدی آلژینات [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1491-1505]
 • تکثیر اولیه بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1607-1617]
 • تکرار GT پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 484-494]
 • تکرار TAAAA بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 134-143]
 • تکرارهای شبه مونومورفیک استفاده از نشانگر تک نوکلئوتیدی MT1XT20 برای تشخیص ناپایداری میکروستلایت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون ارثی غیر پولیپی (HNPCC) [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2120-2130]
 • تکرر مصرف وعده‌ی غذایی ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • تکنولوژی 454 نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2469-2480]
 • تکنولوژی Solex نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2469-2480]
 • تکوین جنین بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1871-1877]
 • تلومر TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 522-535]
 • تمایز عصبی بررسی وضعیت بقای سلولی و بیان نشانگرهای عصبی در سلول‌های حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در سیستم کشت سه بعدی آلژینات [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1491-1505]
 • تمرین مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1391-1402]
 • تمرینات ترکیبی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 622-630]
 • تمرینات عملکردی مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر سلامت، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1186-1196]
 • تمرین در آب تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1878-1883]
 • تمرین هوازی اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 و پروتئین کربونیل بافت قلب در موش‌های دیابتی شده [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1337-1348]
 • تمرین هوازی بررسی اثر تمرین هوازی، استرس صوتی و عصاره‌ی گل سفید ختمی بر تغییرات رفتارهای اضطرابی، سطح نیتریک اکساید و سروتونین پلاسما در موش‌های نر صحرایی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1843-1850]
 • تمرین هوازی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 17، آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2263-2269]
 • تمرین هوازی بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2368-2373]
 • تهوع و استفراغ مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 505-514]
 • تهوع و استفراغ بعد از عمل بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تزریق میدازولام، اندانسترون و ترکیب میدازولام- اندانسترون روی تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی گوش میانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2187-2192]
 • توالی‌یابی نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2469-2480]
 • توان باروری آزمایشگاهی مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2193-2203]
 • توبولار توکسیسیتی تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • توپیرامات بررسی اثر بخشی ونلافاکسین و توپیرامات در کاهش سردردهای میگرنی در بیماران با Electroencephalogram غیرطبیعی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 287-293]
 • توجه افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 604-614]
 • توده‌های تخمدانی طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی بر مبنای نمره‌ی احتمال بدخیمی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 336-345]
 • توده‌ی کلی چربی بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 653-661]
 • تومور بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیومای بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: 89-1380 [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2070-2075]
 • تومور گلیوما ارزیابی نقش تصویربرداری Diffusion tensor در درجه‌بندی تومورهای گلیال بر اساس آنیزوتروپی نسبی [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1994-1998]
 • تیازول بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازولیدین و تتراهیدروپیریمیدین علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1662-1671]
 • تیروئیدیت هاشیموتو بررسی فعالیت کاسپاز 3، سطح سرمی گلوتاتیون و آهن در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 694-702]
 • تیوپنتال سدیم بررسی مقایسه ای تأثیر القای بیهوشی با سه داروی اتومیدیت، پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت همودینامیک و رضایت جراح در اعمال جراحی ساسپنشن لارنگوسکوپی [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 999-1010]

ث

 • ثبات وضعیت مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1391-1402]

ج

 • جذب بهینه‌سازی شرایط جذب توکسوئید دیفتری بر روی ژل فسفات آلومینیوم و ارتباط آن با توانمندی آنتی‌ژن [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1128-1136]
 • جذب سلولی افزایش نفوذ نانوذرات طلا به داخل رده‌های سلولی سرطانی بر اثر اتصال با پپتید TAT [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1574-1583]
 • جراحی طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی بر مبنای نمره‌ی احتمال بدخیمی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 336-345]
 • جراحی سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]
 • جراحی اعصاب بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر ارگونومیک تهدید کننده‌ی جراحان اعصاب در دو وضعیت ایستاده و نشسته در حین عمل جراحی کرانیوتومی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 874-883]
 • جسمانی‌سازی الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات روان‌شناختی، جسمانی‌سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 28-44]
 • جنتامایسین تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • جنسیت بررسی اثر پروفیلاکسی و درمانی ال- آرژنین در پیش‌گیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس‌پلاتین در رت: نقش تفاوت جنسیت [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 932-944]
 • جوان‌سازی اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوان‌سازی پوست: مزایا و معایب [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1168-1185]

چ

 • چاقی اساس ژنتیک سندرم متابولیک [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 355-367]
 • چاقی مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1328-1336]
 • چاقی بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم FokI ژن گیرنده‌ی ویتامین D (VDR) با چاقی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1530-1537]
 • چاقی بررسی تأثیر مکمل اسفرزه (Psyllium) همراه با رژیم کاهش وزن بر شاخص‌های آنتروپومتریک و آنزیم‌های کبدی در بزرگ‌سالان چاق یا دارای اضافه وزن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1771-1783]
 • چاقی شکمی ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2429-2439]
 • چاقی عمومی ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2429-2439]
 • چرخه سلولی بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2004-2012]
 • چشم بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 54-69]
 • چشم نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1943-1952]
 • چگالی تشخیص اختلال شناختی خفیف با تخمین چگالی ماده‌ی خاکستری با استفاده از مورفومتری مبتنی بر Voxel در تصاویر MRI مغزی [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2204-2212]
 • چگالی طیف توان طراحی روش جدید محاسبه‌ی پهنای متوسط لاین در تصاویر پالس فیلد ژل الکتروفورز جهت آشکارسازی و استخراج لاین [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1965-1972]
 • چگالی ماده‌ی خاکستری تشخیص اختلال شناختی خفیف با تخمین چگالی ماده‌ی خاکستری با استفاده از مورفومتری مبتنی بر Voxel در تصاویر MRI مغزی [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2204-2212]

ح

 • حافظه بررسی تأثیر عصاره‌ی رازیانه در پیش‌گیری از اختلال حافظه‌ی ناشی از اسکوپولامین در موش سوری نر [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 294-304]
 • حافظه‌ی دیداری افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 604-614]
 • حافظه‌ی سرگذشتی تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 442-456]
 • حافظه‌ی شنیداری افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 604-614]
 • حاملگی بررسی میزان شیوع کاردیومیوپاتی در زنان باردار [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1686-1690]
 • حجم سکته‌ی مغزی بررسی اثر پیش‌تغذیه‌ی روغن دانه‌ی خرفه (Portulaca Oleracea) بر حجم سکته‌ی مغزی (MCAO Model) در مدل جانوری رت [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1197-1210]
 • حجم ماده‌ی خاکستری ارزیابی و تخمین حجم ماده‌ی خاکستری مبتنی بر مورفومتری بر اساس Voxel در تصاویر MRI مغزی مبتلایان به اختلال شناختی خفیف و سالمندان طبیعی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1649-1661]
 • حجم نمونه برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2152-2166]
 • حد نصاب احساس مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • حفاظت کلیه تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • حیوانات آزمایشگاهی اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 917-923]

خ

 • خاصیت ضد توموری اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 389-399]
 • خلاق پزشکی بررسی نگرش پزشکان جامعه درباره‌ی اخلاق پزشکی [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 242-251]
 • خواص مروری بر خواص ضد قارچی برخی از گیاهان دارویی [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 865-873]
 • خود ایمنی اثرات درمانی افزودن ویتامین D به اینترفرون بتا a1 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2111-2119]
 • خوشه‌ی پرخطر مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 82-92]
 • خون‌ریزی کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1370-1379]

د

 • داربست ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1107-1119]
 • داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 389-399]
 • درجه‌بندی بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1211-1219]
 • درجه‌بندی تومورها ارزیابی نقش تصویربرداری Diffusion tensor در درجه‌بندی تومورهای گلیال بر اساس آنیزوتروپی نسبی [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1994-1998]
 • درد بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 316-325]
 • درد بعد از عمل جراحی بررسی مقایسه‌ای دو روش استفاده‌ی پیش‌گیرانه از ترکیب کتامین- متوکلوپرامید با کتامین- فنتانیل بر روی درد پس از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک تحت بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1357-1369]
 • درد پس از عمل بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 368-377]
 • درد سینه گزارش یک مورد پارگی مری [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2102-2104]
 • درد ناحیه‌ی اپی‌گاستر ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • درماتوفیت بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394 [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1618-1627]
 • درمان اختصاصی سازی خاطرات تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 442-456]
 • درمان ترکیبی Kligman مقایسه‌ی اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1095-1106]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علایم و اصلاح نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و II [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1936-1942]
 • درمان نگهدارنده با متادون بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 643-652]
 • دزیمتری طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 125-133]
 • دزیمتری ترمولومینسانس بررسی میزان اشعه‌ی X دریافتی پرسنل بیهوشی در هنگام استفاده از فلورسکوپی در اعمال جراحی اورتوپدی [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2013-2018]
 • دژنراسیون دیسک بین مهره‌ای بررسی وضعیت سطح سرمی ویتامین D قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به بیماری‌های دژنراتیو ستون فقرات [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 901-916]
 • دشواری‌های تنظیم هیجانی الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات روان‌شناختی، جسمانی‌سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 28-44]
 • دکسمدتومیدین کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1810-1819]
 • دگزامتازون مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 505-514]
 • دگزامتازون بررسی مقایسه‌ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن، پتیدین و هیوسین وریدی بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1044-1056]
 • دموگرافیک بررسی ویژگی‌های اپدیمیولوژیک، دموگرافیک، سیر بیماری و اقدامات درمانی انجام شده جهت بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 770-779]
 • دوز جذبی تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1628-1636]
 • دوز سطحی پوست بررسی میزان دوز سطحی پوست و دوز مؤثر برای رادیوگرافی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1730-1739]
 • دوز مؤثر بررسی میزان دوز سطحی پوست و دوز مؤثر برای رادیوگرافی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1730-1739]
 • دوستاکسول بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1272-1280]
 • دو شکلی جنسیتی مقایسه‌ی بیان ژن‌های‌ Foxa1 و Foxa2 در مخاط معده‌ی مردان و زنان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1564-1573]
 • دیابت مقایسه‌ی سه روش مختلف اندازه‌گیری HbA1c با روش مرجع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 258-266]
 • دیابت اثر رژیم‌های غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و مکمل‌های آن‌ها در بهبود زخم‌های گوارشی، پوستی و دیابتی [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 574-584]
 • دیابت اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 و پروتئین کربونیل بافت قلب در موش‌های دیابتی شده [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1337-1348]
 • دیابت روز جهانی دیابت سال 2015: کار درست امروز، تغییر بهتر فردا [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2417-2419]
 • دیابت بررسی فراوانی نسبی دیابت و پره‌دیابت در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه با گروه شاهد [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2440-2447]
 • دیابت مادری تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 755-769]
 • دیابت نوع 2 تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 622-630]
 • دیابت نوع دوم اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • دید ورزشی و ترکیبی مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر سلامت، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1186-1196]
 • دیسک نوری رجیستر کردن تصاویر Optical Coherence Tomography دیسک نوری و تصاویر فوندوس با استفاده از الگوریتم‌های SURF و RANSAC [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2026-2035]
 • دیفتری بهینه‌سازی شرایط جذب توکسوئید دیفتری بر روی ژل فسفات آلومینیوم و ارتباط آن با توانمندی آنتی‌ژن [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1128-1136]
 • دیلتیازم بررسی مقایسه‌ای استفاده از مورفین و دیلتیازم بر روی تغییرات فشار خون و نبض هنگام خروج از بیهوشی در جراحی کرانیوتومی جهت تومورهای مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2239-2246]

ذ

 • ذهن‌آگاهی کاربرد درمان‌های ذهن‌آگاهانه در درمان نشانگان ناراحتی بدنی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1430-1439]
 • ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس کاربرد درمان‌های ذهن‌آگاهانه در درمان نشانگان ناراحتی بدنی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1430-1439]

ر

 • راپامایسین مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+ [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 457-466]
 • رادیوتراپی طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 631-642]
 • رادیوتراپی اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 945-954]
 • رادیوتراپی سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]
 • رادیوگرافی اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 703-713]
 • رادیوگرافی بررسی میزان اشعه‌ی X دریافتی پرسنل بیهوشی در هنگام استفاده از فلورسکوپی در اعمال جراحی اورتوپدی [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2013-2018]
 • رازیانه بررسی تأثیر عصاره‌ی رازیانه در پیش‌گیری از اختلال حافظه‌ی ناشی از اسکوپولامین در موش سوری نر [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 294-304]
 • رجیستر کردن رجیستر کردن تصاویر Optical Coherence Tomography دیسک نوری و تصاویر فوندوس با استفاده از الگوریتم‌های SURF و RANSAC [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2026-2035]
 • رده‌ی سلولی 7-MCF بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1272-1280]
 • رده‌ی سلولی HEK293 ساخت سازه‌ی ژنی pBud.CE4.1 IFNβ Wild Type و بررسی سطح بیان ژن اینترفرون بتای انسانی در رده‌ی سلولی HEK293 ترانسفکت شده با این سازه [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1691-1700]
 • رده‌ی سلولی K562 اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 389-399]
 • رده‌ی سلولی کلیه‌ی جنین انسان ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 171-182]
 • رده‌ی گلیومای انسانی A172 کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2232-2238]
 • رژیم پرتودرمانی تقطیعی کوچک بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 400-409]
 • رژیم پر کلسترول بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1459-1467]
 • رژیم کاهش وزن بررسی تأثیر مکمل اسفرزه (Psyllium) همراه با رژیم کاهش وزن بر شاخص‌های آنتروپومتریک و آنزیم‌های کبدی در بزرگ‌سالان چاق یا دارای اضافه وزن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1771-1783]
 • رضایت حانواده بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1233-1238]
 • رفتار چرخشی اثر کروسین بر رفتار چرخشی، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه‌ی استریاتوم مغز موش‌های صحرایی در مدل تجربی بیماری پارکینسون [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 780-791]
 • رفلکسولوژی مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علایم استئوآرتریت زانو در سالمندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1517-1529]
 • رمی‌فنتانیل کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1810-1819]
 • رنگ سنجی شناسایی اختصاصی کاندیدا گلابراتا با استفاده از روش رنگ‌سنجی بر پایه‌ی نانوذرات طلا [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 231-241]
 • روایی بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1318-1327]
 • روز جهانی دیابت روز جهانی دیابت سال 2015: کار درست امروز، تغییر بهتر فردا [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2417-2419]
 • روسلوز بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1784-1795]
 • روش SBA تهیه‌ی کونژوگه‌ی پلی‌ساکارید کپسولی نایسریا مننژیتیدیس سروتایپ A با پروتئین ریکامبیننت هپاتیت B به عنوان یک ایمونوژن (تهیه‌ی ایمونوژن از مننژیت و هپاتیت B) [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1955-1964]
 • روش آنزیمی مقایسه‌ی سه روش مختلف اندازه‌گیری HbA1c با روش مرجع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 258-266]
 • روش اعتبارسنجی متقاطع پیش‌بینی تولد نوزادان با وزن کم در هر یک از بازه‌های دوران بارداری، با به کارگیری روش‌های هوش مصنوعی فازی و غیر فازی، بدون استفاده از اندازه‌گیری‌های حاصل از سونوگرافی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 14-27]
 • روش پی‌درپی انتخاب ویژگی پیش‌بینی تولد نوزادان با وزن کم در هر یک از بازه‌های دوران بارداری، با به کارگیری روش‌های هوش مصنوعی فازی و غیر فازی، بدون استفاده از اندازه‌گیری‌های حاصل از سونوگرافی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 14-27]
 • روش تلفیق نماها تعیین اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه در اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTC-MIBI با استفاده از روش تلفیق نماها [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 983-991]
 • روش تلفیق نماها تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1628-1636]
 • روش‌های الکترودیاگنوستیک بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2327-2332]
 • روغن خرفه بررسی اثر پیش‌تغذیه‌ی روغن دانه‌ی خرفه (Portulaca Oleracea) بر حجم سکته‌ی مغزی (MCAO Model) در مدل جانوری رت [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1197-1210]
 • روند اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2055-2061]
 • ریبوسویچ مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • ریزش مو مروری بر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در ریزش و پیوند مو [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 970-982]
 • ریزش موی سکه‌ای بررسی‌ میزان ابتلا به اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2296-2301]
 • ریفلاکس غیر زخمی بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 144-151]
 • ریکاوری بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی آلپرازولام بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون حین عمل جراحی [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1468-1474]
 • ریه طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 631-642]

ز

 • زاده‌ها بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2247-2255]
 • زایمان سزارین بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 495-504]
 • زایمان طبیعی بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 495-504]
 • زخم دستگاه گوارشی اثر رژیم‌های غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و مکمل‌های آن‌ها در بهبود زخم‌های گوارشی، پوستی و دیابتی [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 574-584]
 • زخم‌های پوستی اثر رژیم‌های غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و مکمل‌های آن‌ها در بهبود زخم‌های گوارشی، پوستی و دیابتی [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 574-584]
 • زردی طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 722-730]
 • زردی طول کشیده عوامل مرتبط با عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده‌، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (NICU) [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1403-1411]
 • زگیل تناسلی مقایسه‌ی اثربخشی محلول پدوفیلین 25 درصد با کرایوتراپی در درمان زگیل تناسلی زنان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1710-1717]
 • زمان انعقاد خون (PTT) تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1878-1883]
 • زمان بقا بررسی رابطه‌ی بین اختلاف فشار خون اهدا کننده و گیرنده‌ی پیوند کلیه در پیایند عملکرد کلیه پیوندی در اهدا کننده‌های زنده [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 747-754]
 • زمان پر شدگی مویرگی بررسی تأثیر بیهوشی عمومی بر زمان پر شدگی مویرگی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2131-2136]
 • زمان دفع روده‌ای بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2360-2367]
 • زنان بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 70-81]
 • زنان سالمند مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر سلامت، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1186-1196]
 • زنان مبتلا به سرطان پستان اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 17، آدیپونکتین و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2263-2269]
 • زنان یائسه اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • زندان یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1857-1861]
 • زوجین پیش‌بینی سلامت عمومی، تصور از خود و هراس اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های همسران آن‌ها [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 662-668]
 • زولپیدم بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز پیش‌داروهای زولپیدم و پرومتازین بر بی‌قراری، تسکین و اختلالات شناختی، قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 800-812]
 • زیبایی بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392 [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1011-1018]

ژ

 • ژل رویال مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2193-2203]
 • ژن ردیابی ژن‌های gyrB، oprL، ETA و 16SrDNA در سویه‌های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از نمونه‌های بالینی مراکز درمانی کرج [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2043-2048]
 • ژن gtfB تعیین هویت استرپتوکوک موتانس جدا شده از پلاک دندانی بر اساس وجود ژن gtfB [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1804-1809]
 • ژن HER2 بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک Immunohistochemistry (IHC) در ارزیابی افزایش بیان HER2 در بافت کارسینومای مهاجم مجرایی پستان با روش Fluorescence in situ hybridization (FISH) [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2321-2326]
 • ژن LRTOMT بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1308-1317]
 • ژن papG شناسایی و تعیین فراوانی کلاس‌های I، II و III ژن papG باکتری Escherichia coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1412-1419]
 • ژن T cell immunoglobulin and mucin بررسی فراوانی و ارتباط پلی‌مورفیسم TIM-3-1541C>T در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 739-746]
 • ژن پروانسولین انسانی بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran) [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 346-354]
 • ژنتیک اساس ژنتیک سندرم متابولیک [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 355-367]
 • ژن درمانی تولید پروتئین G ویروس وزیکولار استوماتیتیس (VSVG) و بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی سینه [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 221-230]
 • ژن فیمبریه‌ای ردیابی ژن‌های کد کننده‌ی فیمبریه‌های P، S و Afa در جدایه‌های اشریشیاکلی ازعفونت‌های ادراری [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 546-553]
 • ژن مهار کننده تومور بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1019-1027]
 • ژن مهار کننده‌ی تومور بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2455-2460]
 • ژنوتیپ بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1019-1027]

س

 • ساختار نمونه‌گیری برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2152-2166]
 • سازمان پزشکی قانونی بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392 [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1011-1018]
 • ساسپنشن لارنگوسکوپی بررسی مقایسه ای تأثیر القای بیهوشی با سه داروی اتومیدیت، پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت همودینامیک و رضایت جراح در اعمال جراحی ساسپنشن لارنگوسکوپی [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 999-1010]
 • سالمند بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2368-2373]
 • سالین هایپرتونیک بررسی اثر مایع‌درمانی حین عمل با سالین هایپرتونیک 5 درصد بر عوارض و پیش‌آگهی در بیماران با فشار مغزی بالا 24 و 48 ساعت بعد از عمل جراحی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2393-2399]
 • سایتوتوکسیک تولید پروتئین G ویروس وزیکولار استوماتیتیس (VSVG) و بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی سینه [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 221-230]
 • سپسیس روند میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ (NICU) طی یک دوره‌ی 4 ساله [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1349-1356]
 • ستون فقرات بررسی وضعیت سطح سرمی ویتامین D قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به بیماری‌های دژنراتیو ستون فقرات [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 901-916]
 • سدیم والپروات مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1157-1167]
 • سرخک وضعیت نظام مراقبت بیماری سرخک در کشور ایران در سال 1393 [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1487-1490]
 • سرسختی روان‌شناختی (کنترل ارتباط سرسختی روان‌شناختی با Alexithymia و شدت علایم گوارشی در مبتلایان به اختلالات عملکردی گوارشی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 378-388]
 • سرطان TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 522-535]
 • سرطان اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوان‌سازی پوست: مزایا و معایب [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1168-1185]
 • سرطان پستان بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 134-143]
 • سرطان پستان 370-miR در سرطان پستان [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 924-931]
 • سرطان پستان بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1272-1280]
 • سرطان پستان سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]
 • سرطان سر و گردن اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 945-954]
 • سرطان سر و گردن بررسی تاثیر استراتژی های درمان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن پس از درمان با رادیوتراپی کانفورمال سه بعدی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2302-2308]
 • سرطان سینه بررسی اثرات ایمونوشیمی درمانی ماده‌ی اپیژنین بر سرطان سینه در موش‌های ماده‌ی نژاد Balb/c [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1891-1897]
 • سرطان سینه؛ بیان ژن بررسی تأثیر کاهش بعد بر فضای ویژگی‌های توپولوژیک شبکه‌ی ژن ساخته شده از میکروآرایه به منظور پیش‌گویی عود سرطان سینه [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1973-1985]
 • سرطان کلورکتال پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 484-494]
 • سرطان کولورکتال بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2455-2460]
 • سرطان کولون ارثی غیر پولیپی استفاده از نشانگر تک نوکلئوتیدی MT1XT20 برای تشخیص ناپایداری میکروستلایت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون ارثی غیر پولیپی (HNPCC) [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2120-2130]
 • سرطان معده مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 82-92]
 • سروتونین بررسی اثر تمرین هوازی، استرس صوتی و عصاره‌ی گل سفید ختمی بر تغییرات رفتارهای اضطرابی، سطح نیتریک اکساید و سروتونین پلاسما در موش‌های نر صحرایی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1843-1850]
 • سزارین مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 505-514]
 • سکته‌ی قلبی ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1506-1516]
 • سکته‌ی مغزی بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2225-2231]
 • سکته‌ی ﻣﻐﺰی تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 467-478]
 • سل ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 596-603]
 • سلامت عمومی پیش‌بینی سلامت عمومی، تصور از خود و هراس اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های همسران آن‌ها [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 662-668]
 • سل ریوی ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 596-603]
 • سلول بنیادی بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 54-69]
 • سلول بنیادی تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1862-1870]
 • سلول پیش‌ساز اندوتلیال بررسی اثر مهار کننده‌‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6BL57C [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 685-693]
 • سلول‌های Persister مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • سلول‌های Treg مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+ [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 457-466]
 • سلول‌های بنیادی بهبود ویژگی‌های ساختار فوق میکروسکوپی میلین، بعد از پیوند سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در موش صحرایی مدل بیماری Multiple sclerosis (MS) [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2333-2340]
 • سلول‌های بنیادی جدا شده از بافت چربی بررسی وضعیت بقای سلولی و بیان نشانگرهای عصبی در سلول‌های حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در سیستم کشت سه بعدی آلژینات [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1491-1505]
 • سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1239-1249]
 • سلول‌های پیش‌ساز شبکیه نقش عوامل رونویسی در تنظیم توسعه و تمایز سلول‌های شبکیه‌ی عصبی [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1584-1596]
 • سلول‌های ستیغ عصبی نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1943-1952]
 • سندرم گزارش یک مورد پارگی مری [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2102-2104]
 • سندرم Carpal tunnel بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1912-1917]
 • سندرم Carpal tunnel بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2327-2332]
 • سندرم Double crush بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1912-1917]
 • سندرم تونل رادیال بررسی توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 45-53]
 • سندرم متابولیک بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 70-81]
 • سندرم متابولیک اساس ژنتیک سندرم متابولیک [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 355-367]
 • سندرم متابولیک التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1637-1639]
 • سندرم نفروتیک عوارض کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1999-2003]
 • سندرم‌های تلومر TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 522-535]
 • سندروم منونوکلئوز عفونی بررسی فراوانی علایم بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 792-799]
 • سوء مصرف مواد بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 643-652]
 • سوء هاضمه‌ی عملکردی ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • سوختگی بررسی میزان هیپوترمی در بیماران دچار سوختگی و ارتباط آن با مرگ و میر بیماران ارجاعی به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1898-1903]
 • سوفنتانیل بررسی تأثیر چهار داروی کتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 212-220]
 • سولفات منیزیم بررسی مقایسه‌ای تأثیر منیزیم سولفات و نیتروگلیسیرین بر کنترل فشار خون بیماران حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی به روش بی‌حسی موضعی همراه با آرام‌بخشی وریدی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2076-2083]
 • سونوگرافی داپلر رنگی بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2327-2332]
 • سیتوتوکسیستی افزایش نفوذ نانوذرات طلا به داخل رده‌های سلولی سرطانی بر اثر اتصال با پپتید TAT [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1574-1583]
 • سیتومگالوویروس بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 194-202]
 • سی‌تی اسکن طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 125-133]
 • سیری زودرس ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • سیس‌پلاتین بررسی اثر پروفیلاکسی و درمانی ال- آرژنین در پیش‌گیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس‌پلاتین در رت: نقش تفاوت جنسیت [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 932-944]
 • سیستم بیانی Cow Pea Mosaic Virus-Hyper Translatable (CPMV-HT) بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran) [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 346-354]
 • سیستم‌های تشخیصی پزشکی به کمک رایانه پیش‌بینی تولد نوزادان با وزن کم در هر یک از بازه‌های دوران بارداری، با به کارگیری روش‌های هوش مصنوعی فازی و غیر فازی، بدون استفاده از اندازه‌گیری‌های حاصل از سونوگرافی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 14-27]
 • سیلی‌مارین مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+ [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 457-466]

ش

 • شاخص توده‌ی بدنی ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2429-2439]
 • شاخص گلایسمیک بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1076-1085]
 • شاخص‌های آنتروپومتریک بررسی تأثیر مکمل اسفرزه (Psyllium) همراه با رژیم کاهش وزن بر شاخص‌های آنتروپومتریک و آنزیم‌های کبدی در بزرگ‌سالان چاق یا دارای اضافه وزن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1771-1783]
 • شاخص‌های تن‌سنجی بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1318-1327]
 • شبکیه بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 54-69]
 • شبکیه‌ی عصبی نقش عوامل رونویسی در تنظیم توسعه و تمایز سلول‌های شبکیه‌ی عصبی [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1584-1596]
 • شدت تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1904-1911]
 • شکایت بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392 [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1011-1018]
 • شکستگی بررسی توزیع فراوانی شکستگی‌ها در بیماران مبتلا به عفونت‌های ویروس هپاتیت C (HCV) یا ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بخش‌های ارتوپدی بیمارستانی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1057-1065]
 • شکستگی انگشتان مقایسه‌ی نتایج درمان و ناتوانی‌های ناشی از آسیب‌های مختلف دست [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 891-900]
 • شکستگی باز مقایسه‌ی نتایج درمان و ناتوانی‌های ناشی از آسیب‌های مختلف دست [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 891-900]
 • شلی گذرای اسفنکتر تحتانی مری بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 144-151]
 • شناسایی IgM ارزش اخباری مثبت شناسایی IgM اختصاصی در تشخیص عفونت حاد سرخجه [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2049-2053]
 • شیمی‌درمانی بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1272-1280]
 • شیمی‌درمانی سرطان پستان در حاملگی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1380-1390]

ص

 • صرع عمومی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دو نوع صرع فراگیر و موضعی بر اساس تاریخچه‌ی خانوادگی صرع [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2036-2042]
 • صرع موضعی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دو نوع صرع فراگیر و موضعی بر اساس تاریخچه‌ی خانوادگی صرع [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2036-2042]

ض

 • ضایعات اثرات درمانی افزودن ویتامین D به اینترفرون بتا a1 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2111-2119]
 • ضد قارچی مروری بر خواص ضد قارچی برخی از گیاهان دارویی [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 865-873]

ع

 • عارضه بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388) [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1281-1289]
 • عامل رونویسی نقش عوامل رونویسی در تنظیم توسعه و تمایز سلول‌های شبکیه‌ی عصبی [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1584-1596]
 • عصاره‌ بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2004-2012]
 • عصاره‌ی بنه اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 و پروتئین کربونیل بافت قلب در موش‌های دیابتی شده [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1337-1348]
 • عصاره‌ی پوست انار بررسی اثر مهار کننده‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی آنژیوژنز تومور ملانوما از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6LB57C [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 536-545]
 • عصاره‌ی پوست انار بررسی اثر مهار کننده‌‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6BL57C [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 685-693]
 • عصاره‌ی پوست انار سیاه بررسی القای آپوپتوزیس ناشی از تیمار با عصاره‌ی پوست انار سیاه در رده‌ی سلولی ملانوما در مقایسه با سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2461-2468]
 • عصاره‌ی گل سفید ختمی بررسی اثر تمرین هوازی، استرس صوتی و عصاره‌ی گل سفید ختمی بر تغییرات رفتارهای اضطرابی، سطح نیتریک اکساید و سروتونین پلاسما در موش‌های نر صحرایی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1843-1850]
 • عصب اپتیک گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 479-483]
 • عفونت ادراری عوامل مرتبط با عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده‌، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (NICU) [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1403-1411]
 • عفونت ادراری بررسی شیوع ژن CTX-M در سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت ادراری در دو گروه از بیماران سرپایی و بستری شهر اصفهان [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2019-2025]
 • عفونت بیمارستانی بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های آسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2374-2380]
 • عفونت تنفسی یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1857-1861]
 • عفونت حاد سرخجه ارزش اخباری مثبت شناسایی IgM اختصاصی در تشخیص عفونت حاد سرخجه [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2049-2053]
 • عفونت دستگاه ادراری شناسایی و تعیین فراوانی کلاس‌های I، II و III ژن papG باکتری Escherichia coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1412-1419]
 • عفونت مادرزادی بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 194-202]
 • عفونت مجاری ادراری ردیابی ژن‌های کد کننده‌ی فیمبریه‌های P، S و Afa در جدایه‌های اشریشیاکلی ازعفونت‌های ادراری [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 546-553]
 • عفونت مجدد بررسی وضعیت عفونت مجدد با لیشمانیوز جلدی در مراجعین به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه طاهره (س)، اصفهان [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1029-1036]
 • عفونت‌های قابل انتقال از طریق خون بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدای خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1261-1271]
 • عفونت‌های قارچی بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394 [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1618-1627]
 • علایم گوارشی الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات روان‌شناختی، جسمانی‌سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 28-44]
 • عمل فیکوامولسیفیکیشن بررسی تأثیر پرپشتی ابرو بر میانگین شدت درد حین عمل جراحی فیکو به روش بی‌حسی توپیکال همراه با آرام‌بخشی سیستمیک [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 856-864]
 • عملکرد بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • عمل گوش میانی بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تزریق میدازولام، اندانسترون و ترکیب میدازولام- اندانسترون روی تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی گوش میانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2187-2192]
 • عناصر کمیاب سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 992-998]
 • عوارض عوارض کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1999-2003]
 • عوارض آناستوموز بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 183-193]
 • عوارض پوستی بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 884-890]
 • عوارض قلبی- عروقی بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 827-834]
 • عوامل ارگونومیک بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر ارگونومیک تهدید کننده‌ی جراحان اعصاب در دو وضعیت ایستاده و نشسته در حین عمل جراحی کرانیوتومی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 874-883]
 • عوامل خطر بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدای خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1261-1271]
 • عوامل رشد اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوان‌سازی پوست: مزایا و معایب [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1168-1185]
 • عوامل مستعد کننده بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • عود اثرات درمانی افزودن ویتامین D به اینترفرون بتا a1 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2111-2119]

غ

 • غییرات همودینامیک بررسی مقایسه ای تأثیر القای بیهوشی با سه داروی اتومیدیت، پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت همودینامیک و رضایت جراح در اعمال جراحی ساسپنشن لارنگوسکوپی [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 999-1010]

ف

 • فارنژیت اگزوداتیو بررسی فراوانی علایم بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 792-799]
 • فاکتور 8 تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1878-1883]
 • فانتوم انسان‌نما طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 125-133]
 • فانتوم متحرک طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 631-642]
 • فدراسیون جهانی دیابت روز جهانی دیابت سال 2015: کار درست امروز، تغییر بهتر فردا [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2417-2419]
 • فرکانس تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1904-1911]
 • فسفید آلومینیوم بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 114-124]
 • فشار خون بررسی رابطه‌ی بین اختلاف فشار خون اهدا کننده و گیرنده‌ی پیوند کلیه در پیایند عملکرد کلیه پیوندی در اهدا کننده‌های زنده [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 747-754]
 • فشار خون مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • فشارخون اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 1-13]
 • فشار خون بالا بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی آلپرازولام بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون حین عمل جراحی [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1468-1474]
 • فشار خون بالا بررسی مقایسه‌ای تأثیر منیزیم سولفات و نیتروگلیسیرین بر کنترل فشار خون بیماران حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی به روش بی‌حسی موضعی همراه با آرام‌بخشی وریدی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2076-2083]
 • فشار مغز بررسی اثر مایع‌درمانی حین عمل با سالین هایپرتونیک 5 درصد بر عوارض و پیش‌آگهی در بیماران با فشار مغزی بالا 24 و 48 ساعت بعد از عمل جراحی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2393-2399]
 • فعالیت ضد ویروسی بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1607-1617]
 • فعالیت ورزشی اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • فلز سنگین بررسی ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس با فلز سنگین کادمیم در خاک [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 615-621]
 • فلوسایتومتری بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2004-2012]
 • فنتانیل بررسی مقایسه‌ای دو روش استفاده‌ی پیش‌گیرانه از ترکیب کتامین- متوکلوپرامید با کتامین- فنتانیل بر روی درد پس از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک تحت بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1357-1369]
 • فنیل‌هیدرازین مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2193-2203]
 • فوت بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389 [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1718-1729]
 • فیبر اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 1-13]
 • فیبرینوژن کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1370-1379]
 • فیتواستروژن بررسی تأثیر عصاره‌ی رازیانه در پیش‌گیری از اختلال حافظه‌ی ناشی از اسکوپولامین در موش سوری نر [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 294-304]
 • فیزیکی و کوانتومی بررسی خصوصیات اپتیکی، فیزیکی و کوانتومی نانوذرات طلا و کاربردهای آن در تشخیص و درمان سرطان‌ها [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 160-170]
 • فیزیوتراپی مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علایم استئوآرتریت زانو در سالمندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1517-1529]
 • فیکوامولسیفیکاسیون بررسی مقایسه‌ای تأثیر منیزیم سولفات و نیتروگلیسیرین بر کنترل فشار خون بیماران حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی به روش بی‌حسی موضعی همراه با آرام‌بخشی وریدی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2076-2083]
 • فیمبریه شناسایی و تعیین فراوانی کلاس‌های I، II و III ژن papG باکتری Escherichia coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1412-1419]
 • فیوژن خلفی ستون فقرات کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1370-1379]

ق

 • قدرت افتراق دو نقطه بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 152-159]
 • قرص برنج بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 114-124]
 • قند خون تأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروماتأثیر سطح قند خون قبل، حین و پس از عمل جراحی بر پی‌آیند بیماران دچار آسیب مغزی ناشی از تروما [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2062-2069]

ک

 • کادمیم خاک بررسی ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس با فلز سنگین کادمیم در خاک [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 615-621]
 • کاردیومیوپاتی بررسی میزان شیوع کاردیومیوپاتی در زنان باردار [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1686-1690]
 • کارسینومای سلول کلیوی بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 400-409]
 • کارسینومای مهاجم پستان بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک Immunohistochemistry (IHC) در ارزیابی افزایش بیان HER2 در بافت کارسینومای مهاجم مجرایی پستان با روش Fluorescence in situ hybridization (FISH) [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2321-2326]
 • کاسپاز 3 بررسی فعالیت کاسپاز 3، سطح سرمی گلوتاتیون و آهن در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 694-702]
 • کامپوزیت زیستی ساخت و ارزیابی سازگاری سلولی و زیست‌تخریب ‌پذیری برون‌تن کامپوزیت 3PGS/CaTiO برای کاربرد به عنوان Conduit عصبی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2084-2091]
 • کاندیدا گلابراتا شناسایی اختصاصی کاندیدا گلابراتا با استفاده از روش رنگ‌سنجی بر پایه‌ی نانوذرات طلا [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 231-241]
 • کبد چرب غیر الکلی بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان شاخص‌های لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 267-274]
 • کبد چرب غیر الکلی مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD): مقاله‌ی بازآموزی [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 714-721]
 • کبد چرب غیر الکلی بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1076-1085]
 • کبد چرب غیر الکلی بررسی تأثیر مکمل اسفرزه (Psyllium) همراه با رژیم کاهش وزن بر شاخص‌های آنتروپومتریک و آنزیم‌های کبدی در بزرگ‌سالان چاق یا دارای اضافه وزن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1771-1783]
 • کبد چرب غیر الکلی بررسی فراوانی نسبی دیابت و پره‌دیابت در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه با گروه شاهد [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2440-2447]
 • کتامین بررسی تأثیر چهار داروی کتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 212-220]
 • کتامین بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 368-377]
 • کتامین بررسی مقایسه‌ای دو روش استفاده‌ی پیش‌گیرانه از ترکیب کتامین- متوکلوپرامید با کتامین- فنتانیل بر روی درد پس از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک تحت بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1357-1369]
 • کدون بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1019-1027]
 • کرانیوتومی بررسی مقایسه‌ای استفاده از مورفین و دیلتیازم بر روی تغییرات فشار خون و نبض هنگام خروج از بیهوشی در جراحی کرانیوتومی جهت تومورهای مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2239-2246]
 • کرایوتراپی مقایسه‌ی اثربخشی محلول پدوفیلین 25 درصد با کرایوتراپی در درمان زگیل تناسلی زنان [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1710-1717]
 • کروسین اثر کروسین بر رفتار چرخشی، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه‌ی استریاتوم مغز موش‌های صحرایی در مدل تجربی بیماری پارکینسون [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 780-791]
 • کروم سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 992-998]
 • کروماتوگرافی ستونی مقایسه‌ی سه روش مختلف اندازه‌گیری HbA1c با روش مرجع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 258-266]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مقایسه‌ی سه روش مختلف اندازه‌گیری HbA1c با روش مرجع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 258-266]
 • کشت سه ‌بعدی ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1107-1119]
 • کفش غلتکی تأثیر کفش‌های غلتکی بر بی‌ثباتی در طی ایستادن طولانی [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 585-595]
 • کل آب بدن مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1328-1336]
 • کلسترول بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2368-2373]
 • کلسیم مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • کلسیم ‌تیتانات ساخت و ارزیابی سازگاری سلولی و زیست‌تخریب ‌پذیری برون‌تن کامپوزیت 3PGS/CaTiO برای کاربرد به عنوان Conduit عصبی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2084-2091]
 • کم‌خونی مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2193-2203]
 • کنترل وضعیت تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 467-478]
 • کندر تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1290-1298]
 • کندروژنز تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1862-1870]
 • کوآنزیم Q10 تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1904-1911]
 • کودکان مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • کودکان عوارض کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1999-2003]
 • کودکان تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2448-2454]
 • کوله‌سیستکتومی عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 669-675]
 • کوله‌سیستکتومی بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388) [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1281-1289]
 • کوله‌سیستکتومی کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1810-1819]
 • کونژوگه تهیه‌ی کونژوگه‌ی پلی‌ساکارید کپسولی نایسریا مننژیتیدیس سروتایپ A با پروتئین ریکامبیننت هپاتیت B به عنوان یک ایمونوژن (تهیه‌ی ایمونوژن از مننژیت و هپاتیت B) [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1955-1964]
 • کیتوسان ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1107-1119]
 • کیتوسان ارزیابی خواص ساختاری و رفتار سلولی داربست الکتروریسی‌شده آلیاژی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1441-1458]
 • کیسه‌ی صفرا عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 669-675]
 • کیفیت زندگی مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1391-1402]
 • کیفیت زندگی بررسی تاثیر استراتژی های درمان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن پس از درمان با رادیوتراپی کانفورمال سه بعدی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2302-2308]
 • کیفیت زندگی بررسی مقایسه‌ای، اضطراب، افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آکنه [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2309-2315]
 • کیفیت زندگی مرتبط با سلامت عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 275-286]
 • کینزیوتیپ تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 467-478]

گ

 • گالکتین-9 بررسی اثرات گیرنده‌ی 3-T-Cell Immunoglobulin Mucin (3-TIM) در مهار تکثیر رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1250-1260]
 • گالیک اسید بیان و تخلیص ناحیه‌ی کینازی پروتئین نوترکیب گیرنده‌ی عامل رشد فیبروبلاستی نوع 2b و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهم‌کنش آن با گالیک اسید [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2143-2151]
 • گچ‌گیری بررسی نتایج درمانی تزریق متیل پردنیزولون استات به همراه گچ‌گیری در مقایسه با تزریق متیل پردنیزولون استات به تنهایی در بیماران مبتلا به دکورون [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 554-562]
 • گرافی قفسه‌ی صدری یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1857-1861]
 • گروه سنی بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393 [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2271-2278]
 • گز بررسی آلودگی گزهای تولید شده در شهر اصفهان به باقی‌مانده آفلاتوکسین [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2167-2171]
 • گل محمدی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 326-335]
 • گلوتاتیون بررسی فعالیت کاسپاز 3، سطح سرمی گلوتاتیون و آهن در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 694-702]
 • گلوکوزیل ترانسفراز تعیین هویت استرپتوکوک موتانس جدا شده از پلاک دندانی بر اساس وجود ژن gtfB [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1804-1809]
 • گلوکوما بررسی تأثیر میتومایسین C موضعی بر میزان موفقیت و عوارض بعد از عمل ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوما [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2400-2406]
 • گلیوما بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیومای بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: 89-1380 [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2070-2075]
 • گوش نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1943-1952]
 • گونه‌های Candida شناسایی مولکولی گونه‌های Candida در بیماران مبتلا به Candidiasis در بیرجند با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و برش آنزیمی [دوره 33، شماره 359، 1394، صفحه 1986-1993]
 • گونه‌های Candida شناسایی گونه‌های کاندیدا در دهان افراد مصرف کننده‌ و غیر مصرف کننده‌ی سیگار [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2105-2110]
 • گیاهان دارویی مروری بر خواص ضد قارچی برخی از گیاهان دارویی [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 865-873]
 • گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2232-2238]
 • گیرنده‌ی عامل رشد فیبروبلاست نوع 2 بیان و تخلیص ناحیه‌ی کینازی پروتئین نوترکیب گیرنده‌ی عامل رشد فیبروبلاستی نوع 2b و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهم‌کنش آن با گالیک اسید [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2143-2151]
 • گیرنده‌ی ویتامین D بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم FokI ژن گیرنده‌ی ویتامین D (VDR) با چاقی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1530-1537]
 • گیلن‌باره بررسی ویژگی‌های اپدیمیولوژیک، دموگرافیک، سیر بیماری و اقدامات درمانی انجام شده جهت بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 770-779]

ل

 • لاپاراسکوپی طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی بر مبنای نمره‌ی احتمال بدخیمی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 336-345]
 • لاپاراسکوپی عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 669-675]
 • لاپاراسکوپی کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1810-1819]
 • لاپاروسکوپی بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388) [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1281-1289]
 • لارنگوسکوپی بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 827-834]
 • لاکتولوز بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2360-2367]
 • لپتین بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1740-1751]
 • لرز بعد از بیهوشی بررسی تأثیر چهار داروی کتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 212-220]
 • لرز پس از بیهوشی عمومی بررسی مقایسه‌ای تأثیر بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو عمومی و ارتوپدی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1420-1429]
 • لرز پس از عمل بررسی مقایسه‌ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن، پتیدین و هیوسین وریدی بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1044-1056]
 • لوبومای چشمی گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 479-483]
 • لوسمی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2055-2061]
 • لوسمی لنفوبلاستیک حاد بررسی اثرات گیرنده‌ی 3-T-Cell Immunoglobulin Mucin (3-TIM) در مهار تکثیر رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1250-1260]
 • لوسمی میلوئید مزمن بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 1019-1027]
 • لوکانتیم بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 884-890]
 • لوله‌گذاری بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2256-2262]
 • لیپوپلی‌ساکارید بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید در ایجاد التهاب و بروز آلزایمر در مغز موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1701-1709]
 • لیزر Fractional Q switched Nd: YAG مقایسه‌ی اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1095-1106]
 • لیزر Pattern scan تأثیر لیزر فتوکواگولاسیون رتین به روش‌های Pattern Scan و تک نقطه‌ای در تغییرات ایسکمی رتین و نئوواسکولاریزاسیون آن در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی؛ یک کارآزمایی بالینی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2288-2295]
 • لیزر فتوکواگولاسیون Panretinal تأثیر لیزر فتوکواگولاسیون رتین به روش‌های Pattern Scan و تک نقطه‌ای در تغییرات ایسکمی رتین و نئوواسکولاریزاسیون آن در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی؛ یک کارآزمایی بالینی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2288-2295]
 • لیزر فتوکواگولاسیون تک نقطه‌ای تأثیر لیزر فتوکواگولاسیون رتین به روش‌های Pattern Scan و تک نقطه‌ای در تغییرات ایسکمی رتین و نئوواسکولاریزاسیون آن در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی؛ یک کارآزمایی بالینی [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2288-2295]
 • لیزولسیتین بهبود ویژگی‌های ساختار فوق میکروسکوپی میلین، بعد از پیوند سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در موش صحرایی مدل بیماری Multiple sclerosis (MS) [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2333-2340]
 • لیشمانیوز جلدی اپیدمیولوژی وتابلوی بالینی لیشمانیوز جلدی در شهر بادرود سال 1392 [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 676-684]
 • لیشمانیوز جلدی بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 884-890]
 • لیشمانیوز جلدی بررسی وضعیت عفونت مجدد با لیشمانیوز جلدی در مراجعین به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه طاهره (س)، اصفهان [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1029-1036]
 • لیکن پلان مقایسه‌ی ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A سرم در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی دهان [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 731-738]

م

 • متادون بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 316-325]
 • متالوبتالاکتاماز ردیابی ژن‌های متالوبتالاکتامازی 1blaSPM، 1blaIMP، 2blaIMP، 1blaVIM و 2blaVIM در Pseudomonas aeruginosa جداسازی شده از نمونه‌های بالینی مراکز درمانی جنوب تهران و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1137-1146]
 • متوکلوپرامید مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 505-514]
 • متوکلوپرامید بررسی مقایسه‌ای دو روش استفاده‌ی پیش‌گیرانه از ترکیب کتامین- متوکلوپرامید با کتامین- فنتانیل بر روی درد پس از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک تحت بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1357-1369]
 • متیل پردنیزولون استات بررسی نتایج درمانی تزریق متیل پردنیزولون استات به همراه گچ‌گیری در مقایسه با تزریق متیل پردنیزولون استات به تنهایی در بیماران مبتلا به دکورون [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 554-562]
 • متیل فنیدات بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 316-325]
 • محدودیت غذایی تأثیر محدودیت غذایی دراز مدت بر آپوپتوز میوکارد [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1758-1770]
 • محدودیت کالری اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 100-113]
 • مخروطیان بومی ایران بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری [دوره 33، شماره 360، 1394، صفحه 2004-2012]
 • مخمر Pichia pastoris کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2232-2238]
 • مداخلات ارگونومیک بررسی وضعیت ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص‌های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش‌های اداری بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1299-1307]
 • مدت تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1904-1911]
 • مدل ارتقای سلامت اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 1-13]
 • مدل‌بندی مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 82-92]
 • مدل‌سازی عددی بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 955-969]
 • مراقب بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • مرحله‌بندی بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1211-1219]
 • مرکز فشار بدن بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2225-2231]
 • مرگ مغزی بررسی فراوانی اختلالات همودینامیک، اسید و باز، انعقادی، الکترولیتی، قند خون و نیاز به اینوتروپ در بیماران دچار مرگ مغزی در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 835-846]
 • مرگ مغزی بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1233-1238]
 • مرگ و میر اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در ایران [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 515-521]
 • مرور نظام‌مند مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • مسموم بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2256-2262]
 • مسمومیت بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389 [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1718-1729]
 • مسمومیت با قرص برنج بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 114-124]
 • مسمومیت کبدی بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2351-2359]
 • مسمومیت کلیوی بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2351-2359]
 • مسهل اسموتیک بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2360-2367]
 • مشکلات روان‌شناختی الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات روان‌شناختی، جسمانی‌سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 28-44]
 • مقاومت آمینوگلیکوزیدی ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز [دوره 33، شماره 322، 1394، صفحه 93-99]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها [دوره 33، شماره 328، 1394، صفحه 410-428]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های آسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2374-2380]
 • مقاومت به انسولین اساس ژنتیک سندرم متابولیک [دوره 33، شماره 327، 1394، صفحه 355-367]
 • مقاومت به انسولین بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1076-1085]
 • مقاومت بیوالکتریکی چندفرکانسی مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1328-1336]
 • مقیاس افسردگی Patient Health Questionnaire-9 بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1884-1890]
 • مکانیسم‌های نگهداری طول تلومر TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 522-535]
 • مکمل ویتامین D تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 622-630]
 • ملاسما مقایسه‌ی اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1095-1106]
 • ملانوما بررسی اثر مهار کننده‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی آنژیوژنز تومور ملانوما از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6LB57C [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 536-545]
 • ملانوما بررسی اثر مهار کننده‌‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال از طریق گیرنده‌های PPAR-α و PPAR-γ در موش‌های 6BL57C [دوره 33، شماره 334، 1394، صفحه 685-693]
 • ملانوما بررسی القای آپوپتوزیس ناشی از تیمار با عصاره‌ی پوست انار سیاه در رده‌ی سلولی ملانوما در مقایسه با سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2461-2468]
 • ممانتین مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1157-1167]
 • ممانتین بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1752-1757]
 • منگنز سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 992-998]
 • مننژیت روند میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ (NICU) طی یک دوره‌ی 4 ساله [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1349-1356]
 • مننژیوما بیان miR-148a در تومورهای مننژیومای انسانی [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 252-257]
 • منیزیم سولفات بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 827-834]
 • منیزیم هیدروکسید بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2360-2367]
 • مهارت‌های شناخت چهره تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2279-2287]
 • مهارکننده‌های پمپ‌های پروتونی بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 144-151]
 • مهندسی بافت تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1597-1606]
 • مهندسی بافت غضروف ارزیابی خواص ساختاری و رفتار سلولی داربست الکتروریسی‌شده آلیاژی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1441-1458]
 • مواد مخدر بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389 [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1718-1729]
 • موتاسیون بررسی موتاسیون‌های تالاسمی آلفا و ارتباط آن با اندکس‌های گلبول‌های قرمز در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 33، شماره 337، 1394، صفحه 847-855]
 • مورفومتری بر اساس Voxel ارزیابی و تخمین حجم ماده‌ی خاکستری مبتنی بر مورفومتری بر اساس Voxel در تصاویر MRI مغزی مبتلایان به اختلال شناختی خفیف و سالمندان طبیعی [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1649-1661]
 • مورفومتری مبتنی بر Voxel تشخیص اختلال شناختی خفیف با تخمین چگالی ماده‌ی خاکستری با استفاده از مورفومتری مبتنی بر Voxel در تصاویر MRI مغزی [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2204-2212]
 • مورفین بررسی مقایسه‌ای استفاده از مورفین و دیلتیازم بر روی تغییرات فشار خون و نبض هنگام خروج از بیهوشی در جراحی کرانیوتومی جهت تومورهای مغزی [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2239-2246]
 • مولتیپل اسکلروزیس افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 604-614]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی فراوانی و ارتباط پلی‌مورفیسم TIM-3-1541C>T در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 739-746]
 • مولتیپل اسکلروزیس مقایسه‌ی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن 3-TIM در بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1066-1075]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به بیماری انسفالومیلیت حاد منتشر (ADEM) بستری شده در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی یک دوره‌‌ی ده ساله (1392-1382) [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1147-1156]
 • موهای خاکستری بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1820-1828]
 • میان وعده‌های غذایی ارتباط بین تکرر مصرف وعده‌های غذایی و سوء هاضمه‌ی عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1918-1935]
 • میتومایسین C بررسی تأثیر میتومایسین C موضعی بر میزان موفقیت و عوارض بعد از عمل ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوما [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2400-2406]
 • میدازولام بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تزریق میدازولام، اندانسترون و ترکیب میدازولام- اندانسترون روی تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی گوش میانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2187-2192]
 • میدان‌های الکترومغناطیسی بررسی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روی رده‌ی سلول سرطانی MCF-7 [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2137-2142]
 • میزان بقا بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیومای بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: 89-1380 [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2070-2075]
 • میزان توقف رشد سلولی بررسی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روی رده‌ی سلول سرطانی MCF-7 [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2137-2142]
 • میگرن بررسی اثر بخشی ونلافاکسین و توپیرامات در کاهش سردردهای میگرنی در بیماران با Electroencephalogram غیرطبیعی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 287-293]
 • میگرن مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1157-1167]
 • میگرن تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1904-1911]
 • میگرن با اورا آیا تفاوتی از نظر سطح آنتی‌بادی ضد عفونت هلیکوباکترپیلوری در بین دو میگرن با اورا و بدون اورا وجود دارد؟ [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1796-1803]
 • میگرن بدون اورا آیا تفاوتی از نظر سطح آنتی‌بادی ضد عفونت هلیکوباکترپیلوری در بین دو میگرن با اورا و بدون اورا وجود دارد؟ [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1796-1803]
 • میوکارد تأثیر محدودیت غذایی دراز مدت بر آپوپتوز میوکارد [دوره 33، شماره 355، 1394، صفحه 1758-1770]

ن

 • ناپایداری ژنومی TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن [دوره 33، شماره 330، 1394، صفحه 522-535]
 • ناپایداری میکروستلایت استفاده از نشانگر تک نوکلئوتیدی MT1XT20 برای تشخیص ناپایداری میکروستلایت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون ارثی غیر پولیپی (HNPCC) [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2120-2130]
 • ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی بررسی وضعیت ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص‌های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش‌های اداری بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1299-1307]
 • نارسایی احتقانی قلب بررسی تأثیر بیهوشی عمومی بر زمان پر شدگی مویرگی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2131-2136]
 • نارسایی کلیه تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • نارسی بررسی میزان بستری مجدد و میانگین مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1547-1554]
 • ناشنوایی غیر سندرمی اتوزوم مغلوب بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1308-1317]
 • ناقص از نظر اینتگراز تولید لنتی‌ ویروس اینتگراز منفی به منظور بیان گذرای پروتئین مورد نظر و کاهش اثرات جانبی ویروس در ژن درمانی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 305-315]
 • نان آلودگی آرد و انواع نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین از طریق مصرف نان در ایران [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2420-2428]
 • نانوذرات طلا بررسی خصوصیات اپتیکی، فیزیکی و کوانتومی نانوذرات طلا و کاربردهای آن در تشخیص و درمان سرطان‌ها [دوره 33، شماره 323، 1394، صفحه 160-170]
 • نانوذرات طلا شناسایی اختصاصی کاندیدا گلابراتا با استفاده از روش رنگ‌سنجی بر پایه‌ی نانوذرات طلا [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 231-241]
 • نانوذرات نقره بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2247-2255]
 • نانوذره‌ی طلا افزایش نفوذ نانوذرات طلا به داخل رده‌های سلولی سرطانی بر اثر اتصال با پپتید TAT [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1574-1583]
 • نرم‌افزار BestKeeper ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2407-2416]
 • نرم‌افزار آموزشی Let's Face It تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2279-2287]
 • نسبت کاپ به دیسک مقایسه‌ی محلی نسبت کاپ به دیسک چشم چپ و راست افراد سالم با استفاده از تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT) [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2381-2387]
 • نسل جدید توالی‌یابی نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2469-2480]
 • نشانگان ناراحتی بدنی کاربرد درمان‌های ذهن‌آگاهانه در درمان نشانگان ناراحتی بدنی [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1430-1439]
 • نشان‌گر زیستی ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1506-1516]
 • نشانه‌های تنفسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 275-286]
 • نشت ادراری بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 183-193]
 • نظام سلامت وضعیت نظام مراقبت بیماری سرخک در کشور ایران در سال 1393 [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1487-1490]
 • نفروتوکسیسیتی بررسی اثر پروفیلاکسی و درمانی ال- آرژنین در پیش‌گیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس‌پلاتین در رت: نقش تفاوت جنسیت [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 932-944]
 • نفروتوکسیسیتی تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین [دوره 33، شماره 365، 1394، صفحه 2316-2320]
 • نقص نورولوژیک بررسی اثر پیش‌تغذیه‌ی روغن دانه‌ی خرفه (Portulaca Oleracea) بر حجم سکته‌ی مغزی (MCAO Model) در مدل جانوری رت [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1197-1210]
 • نگرش بررسی نگرش پزشکان جامعه درباره‌ی اخلاق پزشکی [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 242-251]
 • نگرش بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 33، شماره 329، 1394، صفحه 429-441]
 • نگرش‌های ناکارآمد اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علایم و اصلاح نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و II [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1936-1942]
 • نمودار تمایز شناسایی جهش IVSII-I ژن بتا گلوبین در ناقلین تالاسمی Minor با استفاده از روش High-Resolution Melting (HRM) [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2179-2186]
 • نمودار طبیعی‌سازی شناسایی جهش IVSII-I ژن بتا گلوبین در ناقلین تالاسمی Minor با استفاده از روش High-Resolution Melting (HRM) [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2179-2186]
 • نمونه ‏برداری اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 917-923]
 • نمونه‌ی خون اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 917-923]
 • نوار عصب- عضله بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1912-1917]
 • نوترکیب ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن [دوره 33، شماره 324، 1394، صفحه 171-182]
 • نوروپاتی اتونومیک دیابتی استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی علایم اتونومیک در تشخیص نوروپاتی اتونومیک دیابتی [دوره 33، شماره 367، 1394، صفحه 2388-2392]
 • نوروپاتی حسی– حرکتی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 33، شماره 332، 1394، صفحه 622-630]
 • نوروژنزیس تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 755-769]
 • نورون‌زایی بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی [دوره 33، شماره 345، 1394، صفحه 1239-1249]
 • نوزاد عوامل مرتبط با عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده‌، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (NICU) [دوره 33، شماره 348، 1394، صفحه 1403-1411]
 • نوزادان روند میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ (NICU) طی یک دوره‌ی 4 ساله [دوره 33، شماره 347، 1394، صفحه 1349-1356]
 • نوزادان مرور نظام‌مند بر تأثیر مقدار کلسیم مصرف شده توسط مادر در زمان بارداری بر فشار خون فرزندان [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1538-1546]
 • نوزاد رت تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 755-769]
 • نیتروگلیسیرین بررسی مقایسه‌ای تأثیر منیزیم سولفات و نیتروگلیسیرین بر کنترل فشار خون بیماران حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی به روش بی‌حسی موضعی همراه با آرام‌بخشی وریدی [دوره 33، شماره 361، 1394، صفحه 2076-2083]
 • نیتریک اکساید بررسی اثر تمرین هوازی، استرس صوتی و عصاره‌ی گل سفید ختمی بر تغییرات رفتارهای اضطرابی، سطح نیتریک اکساید و سروتونین پلاسما در موش‌های نر صحرایی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1843-1850]
 • نیتریک اکسید بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1871-1877]

و

 • واکسن بهینه‌سازی شرایط جذب توکسوئید دیفتری بر روی ژل فسفات آلومینیوم و ارتباط آن با توانمندی آنتی‌ژن [دوره 33، شماره 343، 1394، صفحه 1128-1136]
 • واکنش‌های لیکنوئیدی مقایسه‌ی ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A سرم در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی دهان [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 731-738]
 • وانادیل سولفات بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2351-2359]
 • وزن کم نوزاد در زمان تولد پیش‌بینی تولد نوزادان با وزن کم در هر یک از بازه‌های دوران بارداری، با به کارگیری روش‌های هوش مصنوعی فازی و غیر فازی، بدون استفاده از اندازه‌گیری‌های حاصل از سونوگرافی [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 14-27]
 • وزن موقع تولد بررسی میزان بستری مجدد و میانگین مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1547-1554]
 • وزوز گوش با علت ناشناخته سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته [دوره 33، شماره 340، 1394، صفحه 992-998]
 • وکتور pBudCE4.1 ساخت سازه‌ی ژنی pBud.CE4.1 IFNβ Wild Type و بررسی سطح بیان ژن اینترفرون بتای انسانی در رده‌ی سلولی HEK293 ترانسفکت شده با این سازه [دوره 33، شماره 354، 1394، صفحه 1691-1700]
 • ونلافاکسین بررسی اثر بخشی ونلافاکسین و توپیرامات در کاهش سردردهای میگرنی در بیماران با Electroencephalogram غیرطبیعی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 287-293]
 • ویتامین C اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون [دوره 33، شماره 321، 1394، صفحه 1-13]
 • ویتامین C مطالعه‌ی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش‌های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین؛ بررسی اثر بهبودبخشی ژل رویال و ویتامین C [دوره 33، شماره 363، 1394، صفحه 2193-2203]
 • ویتامین C بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2351-2359]
 • ویتامین D بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان شاخص‌های لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 326، 1394، صفحه 267-274]
 • ویتامین D بررسی وضعیت سطح سرمی ویتامین D قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به بیماری‌های دژنراتیو ستون فقرات [دوره 33، شماره 338، 1394، صفحه 901-916]
 • ویتامین D بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر میزان مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1076-1085]
 • ویتامین D اثرات درمانی افزودن ویتامین D به اینترفرون بتا a1 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis [دوره 33، شماره 362، 1394، صفحه 2111-2119]
 • ویروس آنفلوانزا بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا [دوره 33، شماره 352، 1394، صفحه 1607-1617]
 • ویروس اپشتین‌بار بررسی فراوانی علایم بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان [دوره 33، شماره 336، 1394، صفحه 792-799]
 • ویروس انفلوانزا؛ هماگلوتینین؛ HA2 افزایش ایمنی زایی ساقه‌ی پروتئین هماگلوتینین ویروس انفلوانزا در همراهی با پروتئین شوک حرارتی Leishmania major، گامی در جهت ساخت واکسن واحد [دوره 33، شماره 349، 1394، صفحه 1475-1486]
 • ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) بررسی توزیع فراوانی شکستگی‌ها در بیماران مبتلا به عفونت‌های ویروس هپاتیت C (HCV) یا ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بخش‌های ارتوپدی بیمارستانی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1057-1065]
 • ویروس هپاتیت C (HCV) بررسی توزیع فراوانی شکستگی‌ها در بیماران مبتلا به عفونت‌های ویروس هپاتیت C (HCV) یا ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بخش‌های ارتوپدی بیمارستانی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1057-1065]
 • ویروس وزیکولار استوماتیتیس تولید پروتئین G ویروس وزیکولار استوماتیتیس (VSVG) و بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی سینه [دوره 33، شماره 325، 1394، صفحه 221-230]

ه

 • هپاتیت مزمن بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig [دوره 33، شماره 344، 1394، صفحه 1211-1219]
 • هراس اجتماعی پیش‌بینی سلامت عمومی، تصور از خود و هراس اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های همسران آن‌ها [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 662-668]
 • هزینه‌های سلامت روند هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بیمه‌ی سلامت برای افراد تحت پوشش در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر استان اصفهان در سال‌های 92-1388 [دوره 33، شماره 366، 1394، صفحه 2341-2350]
 • هلیکوباکترپیلوری آیا تفاوتی از نظر سطح آنتی‌بادی ضد عفونت هلیکوباکترپیلوری در بین دو میگرن با اورا و بدون اورا وجود دارد؟ [دوره 33، شماره 356، 1394، صفحه 1796-1803]
 • همودیالیز مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز [دوره 33، شماره 331، 1394، صفحه 563-573]
 • همودینامیک مقایسه‌ی تغییرات همودینامیک حین و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب با دو روش بیهوشی عمومی با پروپوفول و ایزوفلوران [دوره 33، شماره 342، 1394، صفحه 1086-1094]
 • هموفیلی تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی [دوره 33، شماره 357، 1394، صفحه 1878-1883]
 • هورمون‌های جنسی مقایسه‌ی بیان ژن‌های‌ Foxa1 و Foxa2 در مخاط معده‌ی مردان و زنان [دوره 33، شماره 351، 1394، صفحه 1564-1573]
 • هیپراوریسمی بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون [دوره 33، شماره 353، 1394، صفحه 1672-1685]
 • هیپوترمی بررسی میزان هیپوترمی در بیماران دچار سوختگی و ارتباط آن با مرگ و میر بیماران ارجاعی به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان [دوره 33، شماره 358، 1394، صفحه 1898-1903]
 • هیپوفیز تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ [دوره 33، شماره 346، 1394، صفحه 1290-1298]
 • هیپوکامپ تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی [دوره 33، شماره 335، 1394، صفحه 755-769]
 • هیدروژل آلژینات بررسی وضعیت بقای سلولی و بیان نشانگرهای عصبی در سلول‌های حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در سیستم کشت سه بعدی آلژینات [دوره 33، شماره 350، 1394، صفحه 1491-1505]
 • هیستوگرام دوز حجمی اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman [دوره 33، شماره 339، 1394، صفحه 945-954]
 • هیستومورفومتری کبد بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها [دوره 33، شماره 364، 1394، صفحه 2247-2255]
 • هیوسین بررسی مقایسه‌ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن، پتیدین و هیوسین وریدی بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بیهوشی عمومی [دوره 33، شماره 341، 1394، صفحه 1044-1056]

ی

 • یائسگی بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی [دوره 33، شماره 333، 1394، صفحه 653-661]
 • یبوست ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2429-2439]
 • یبوست عملکردی ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2429-2439]
 • یبوست عملکردی تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال [دوره 33، شماره 368، 1394، صفحه 2448-2454]