نویسنده = مهدی کارگرفرد
اثر مکمل‌ و فعالیت بی‌هوازی بر شاخص‌های استرس اکسایشی در ورزشکاران واترپلو

دوره 30، شماره 199، مهر و آبان 1391

حسن ذوالفقار دیدنی؛ مهدی کارگرفرد؛ وحید کریم آزاد مرجانی؛ مهدی کارگرفرد


تأثیر یک دوره‌ی برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران پس از سکته‌ی قلبی

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

فاطمه بساطی؛ مهدی کارگرفرد؛ معصومه صادقی؛ الهیار گلابچی؛ رضا روزبهانی


اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2400-2412

اردلان شریعت؛ مهدی کارگرفرد؛ غلامرضا شریفی


تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390، صفحه 988-996

ناصر رحیمی؛ سید محمد مرندی؛ مهدی کارگرفرد


تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 243-252

مهدی کارگرفرد؛ فاطمه بساطی؛ معصومه صادقی؛ رضا روزبهانی؛ الهیار گلابچی


مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی

دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389

مهدی کارگرفرد؛ احسان امیری؛ کیوان مرادیان


بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 762-776

مهدی کارگرفرد؛ رضا مهدوی نژاد؛ غلامعلی قاسمی؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ زهرا مهدوی جعفری؛ مهدی دهقانی