نویسنده = حمید بهرامیان
بررسی تأثیر سلول‌های بنیادی پالپ دندان شیری انسانی بر سلول‌های توموری 562K در شرایط هم‌کشتی

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1633-1645

منا گرجی؛ بتول هاشمی بنی؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی؛ راضیه علی‌پور؛ مریم علی اکبری


القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 828-840

شهناز رضوی؛ زهرا خسروی‌زاده؛ حمید بهرامیان؛ محمد کاظمی


تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1038-1047

مهسا شکور؛ فریبا حقانی؛ طیبه شکری؛ حمید بهرامیان


تأثیر ادغام مطالب کاربردی در آموزش آناتومی تنه بر نگرش بالینی فراگیران

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 104-111

حسین صادقی؛ حمید بهرامیان؛ آرزو موسوی‌الکاظمی


مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1348-1358

بتول هاشمی بنی؛ فرشته علی اکبری؛ فرزانه صادقی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ حسین صادقی؛ حمید بهرامیان


مقایسه‌ی میزان تکثیر سلول‌های استئوبلاست انسانی در داربست‌های آلژینات و هیدروکسی آپاتیت–تری کلسیم فسفات

دوره 28، شماره 111، مهر و آبان 1389

حسین صادقی؛ حمید بهرامیان؛ بتول هاشمی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ فرشته علی اکبری