کلیدواژه‌ها = سرطان کولورکتال
ارتباط پلی‌مورفیسم rs6065668 و بیان ژن TOX2 با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 41، شماره 725، مرداد و شهریور 1402، صفحه 517-523

10.48305/jims.v41.i725.0517

فروغ عیدی خوش؛ زهره ولی زاده؛ عباس مریدنیا


بررسی مکانیسم اثر انالاپریل، مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین (ACE)، بر تکثیر، آپوپتوز و مهاجرت سلول‌های سرطانی کولورکتال

دوره 38، شماره 581، مرداد و شهریور 1399، صفحه 442-449

10.22122/jims.v38i581.12827

اسما مصطفی‌پور؛ جواد بهارآرا؛ مجید خزاعی؛ امیر آوان؛ سید مهدی حسنیان مهر


بررسی بیان گیرنده‌ی پولیوویروس (پروتئین CD155) در سطح Messenger RNA (mRNA) و پروتئین در رده‌ی سلولی سرطان کولورکتال

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 453-462

ساره ژند؛ سید مسعود حسینی؛ علیجان تبرائی؛ محسن سعیدی؛ عبدالوهاب مرادی


بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2455-2460

مهدی نیکبخت دستجردی؛ وحید کاشانیان


پلی‌مورفیسم تکرار GGC در ژن 1/GSPT3eRF و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2006-2014

زهرا یوسف‌زاده؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


مقایسه‌ی الگوی شیوع فشار خون بالا و دیابت نوع 2 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1537-1545

علی احمدی؛ سید سعید هاشمی نظری؛ زهرا مولوی چوبینی؛ حمید نصری


بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال؛ 29EORTC QLQ-CR

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 228-242

ندا خزائلی؛ پرستو گلشیری؛ زیبا فرج زادگان؛ سیمین همتی؛ علیرضا عموحیدری؛ محمدرضا حکیمیان؛ محمدحسن امامی؛ علی غلامرضایی


ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 518-525

مجید متولی‌باشی؛ جعفر ملکی؛ سیمین همتی؛ حسن کربکندی


بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2039-2044

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ امین احمدی