کلیدواژه‌ها = الکتروانسفالوگرام
ارزیابی آشوبناکی سیگنال الکتروانسفالوگرام در سطوح مختلف بیهوشی

دوره 36، شماره 482، مرداد و شهریور 1397، صفحه 601-606

10.22122/jims.v36i482.9954

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ محمد گلپرور


روشی خودکار برای کمی‌سازی شرایط احساسی فرد به کمک سیگنال الکتروانسفالوگرام

دوره 35، شماره 458، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1732-1737

10.22122/jims.v35i458.8759

فهیمه پارسایی؛ علی مالکی؛ محمد رضا دلیری


ارایه‌ی روشی به منظور تشخیص اختلال خفیف شناختی مبتنی بر آنتروپی تقریبی

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1356-1361

تهمینه شبانیان بروجنی؛ سعید کرمانی؛ مجید برکتین؛ مسعود کاشف‌پور


انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3160-3167

وحید ابوطالبی؛ محمدتقی صادقی؛ سمیه نوشادی