کلیدواژه‌ها = ارزیابی
بررسی وضعیت مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی منطقه‌ی جرقویه‌، اصفهان

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1333-1342

بیژن ایرج؛ الهام فقیه‌ایمانی؛ مریم خیرمند؛ مسعود سعادت‌نیا