دوره و شماره: دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398 
بررسی مقایسه‌ای تأثیر مرفین به تنهایی و همراه با نالوکسان بر ریخت‌شناسی بیضه در موش صحرایی

صفحه 924-930

10.22122/jims.v37i538.11969

تهمینه پیروی؛ ماکان آهنربای؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی؛ محمد مرام؛ مجتبی کریمی‌پور؛ مرضیه ابراهیمی


ارتباط بین اختلالات روانی با بیماری دیابت شیرین در زنان میانسال شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

صفحه 937-942

10.22122/jims.v37i538.11495

آناهیتا بابک؛ سمیه شمسایی؛ محمدرضا شعربافچی؛ راضیه خلیلی‌نژاد مطلق؛ پویا ابراهیمی