کلیدواژه‌ها = سوء مصرف مواد
عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان

دوره 40، شماره 676، مرداد و شهریور 1401، صفحه 435-442

10.48305/jims.v40.i676.0435

غلامعلی دوروشی؛ آروین برهانی؛ شافع جعفر ذوفقاری؛ محمد جواد طراحی؛ رخساره معمار؛ شیوا صمصام شریعت


ریتالین و عوارض ناشی از سوء مصرف آن

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 170-176

امیررضا کاتبی؛ یاسمینا کاتبی؛ روناک شعبانی؛ اکرم علیزاده؛ مانی رفیعی؛ منصوره سلیمانی


بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 643-652

زهرا سید معلمی؛ اعظم طاهری؛ حسین حاتمی