کلیدواژه‌ها = بیماری عروق کرونر
ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

دوره 40، شماره 689، آذر و دی 1401، صفحه 759-765

10.48305/jims.v40.i689.0759

پروین بهرامی؛ فخرالدین محمد موسایی؛ امیررضا سجادیه؛ جلال کریمی؛ علیرضا نعمت‌الهی


نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری

دوره 40، شماره 662، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-123

10.48305/jims.v40.i662.0115

توکل خانی زاده؛ رضا باقریان سرارودی؛ امراله ابراهیمی؛ آوات فیضی؛ حمید صانعی


بررسی ارتباط بین بیماری‌ عروق کرونری با بیماری‌های دریچه‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین پایدار

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 940-946

زهرا علیزاده؛ فائزه فرهنگ؛ نضال صراف‌زادگان؛ علی پورمقدس


آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1118-1125

سید محسن - میرمحمدصادقی؛ علی اعتصام پور؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ زینب شریعت


بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1008-1015

نغمه ضیائی؛ معصومه صادقی؛ آرش اخلاقی؛ امید پیرجامی؛ مجید یاران؛ مسعود پورمقدس