کلیدواژه‌ها = دگزامتازون
مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون اینتراکاف بر گلودرد و سرفه‌ی ‌بعد از عمل جراحی

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1560-1565

10.22122/jims.v36i509.10614

میترا جبل‌عاملی؛ آزاده بهادری؛ ریحانک طلاکوب؛ فاطمه حبیبی


بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 372-378

10.22122/jims.v36i475.9813

خسرو‌ نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی


مقایسه‌ی تأثیر پیش‌داروی پروپوفول با دگزامتازون در کاهش سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 251-256

10.22122/jims.v36i472.8787

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ پریسا جلیلیان‌فر؛ طاهره غلام‌زاده


بررسی تأثیر کتامین و دگزامتازون بر روی فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 104-110

10.22122/jims.v36i468.8786

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ طاهره غلام‌زاده؛ پریسا جلیلیان‌فر


مقایسه‌ی اثر افزودن نیتروگلیسیرین، دگزامتازون و دارونما به لیدوکائین در بی‌حسی ناحیه‌ای داخل وریدی: یک مطالعه‌ی بالینی تصادفی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1873-1878

10.22122/jims.v35i462.8925

ابراهیم حسنی؛ علیرضا ماهوری؛ میر موسی آقداشی؛ نگین حسین‌زاده؛ اسما حسنی


بررسی مقایسه‌ای اثر دگزامتازون، اندانسترون و کتامین وریدی در پیش‌گیری از لرز پس از عمل جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 310-317

آناهیتا هیرمن‌پور؛ ریحانک طلاکوب؛ ندا محمد صالحی؛ معصومه تقیان


مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 505-514

حمیدرضا بهمنی؛ سید ابراهیم صادقی؛ لادن حسینی پناه


کاردیومیوسیت‌های مشتق از سلول‌های بنیادی ترانسفکت‌شده‌ی جنینی موش: مدلی مناسب برای بررسی توکسیسیته‌ی داروها

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1779-1786

لیلا دهقانی؛ محبوبه فرخ‌پور؛ علی حائری روحانی؛ الهه پور عزیزی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند


تأثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون تزریقی، غرغره‌ی کتامین و ترکیب دگزامتازون تزریقی و غرغره‌ی کتامین بر گلو درد و خشونت صدا بعد از خارج کردن لوله‌ی تراشه

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 933-943

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ ارغوان فریبرزی‌فر؛ شهناز بارورز؛ مهناز سلیمانی