کلیدواژه‌ها = کیست هیداتیک
مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1262-1267

عباسعلی اسکندریان؛ ولی یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ مژگان مختاری


بررسی تأثیر پروتواسکولکس‌های زنده‌ی کیست هیداتیک بر رشد سلول‌های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 486-492

میلاد بدری چوکامی؛ سیده مریم شرفی؛ راحله رفیعی سفید دشتی؛ مهران بهادران باغبادرانی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی