نویسنده = فرخنده پورسینا
اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جداسازی شده از دوغ کفیر بومی اصفهان بر روی پاتوژن‌های دهانی

دوره 41، شماره 717، خرداد و تیر 1402، صفحه 298-305

10.48305/jims.v41.i717.0298

خاطره سادات اختراعی؛ فرخنده پورسینا؛ آرزو میرزایی؛ محمدصادق دماوندی؛ تهمینه نریمانی


شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2217-2225

سید اصغر هوایی؛ مریم احمدپور؛ فرخنده پورسینا؛ میثم روزبهانی؛ بهناز اسدبیگی


مطالعه‌ی ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سویه‌های کلینیکی جداشده از بیماران آندوسکوپی‌شده

دوره 31، شماره 223، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-8

معصومه مدحی؛ شراره مقیم؛ فرخنده پورسینا؛ پیمان ادیبی؛ فرزاد خادمی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ حاجیه قاسمیان صفایی


مقایسه‌ی نتایج دو روش دیسک دیفیوژن و E-test در تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری به سه آنتی‌بیوتیک مترونیدازول، کلاریترومایسین و آموکسی‌سیلین

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2513-2519

فرزاد خادمی؛ جمشید فقری؛ فرخنده پورسینا؛ معصومه مدحی؛ پیمان ادیبی؛ حاجیه قاسمیان صفایی


تأثیر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، فروند و واکسن ثلاث در تولید آنتی‌بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار Type 5 در خرگوش

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 38-45

سید اصغر هوایی؛ اکبر میرصالحیان؛ فرزانه بازرجانی؛ احمد قوامی نژاد؛ کبری بامداد؛ فرخنده پورسینا؛ حسن تمیزی‌فر