نویسنده = فرخنده پورسینا
شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2217-2225

سید اصغر هوایی؛ مریم احمدپور؛ فرخنده پورسینا؛ میثم روزبهانی؛ بهناز اسدبیگی


مقایسه‌ی نتایج دو روش دیسک دیفیوژن و E-test در تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری به سه آنتی‌بیوتیک مترونیدازول، کلاریترومایسین و آموکسی‌سیلین

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2513-2519

فرزاد خادمی؛ جمشید فقری؛ فرخنده پورسینا؛ معصومه مدحی؛ پیمان ادیبی؛ حاجیه قاسمیان صفایی