کلیدواژه‌ها = دانشجویان
سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19

دوره 40، شماره 698، بهمن و اسفند 1401، صفحه 991-998

10.48305/jims.v40.i698.0991

مرضیه اکبری؛ روح‌اله دهقانی؛ سیدغلام عباس موسوی


ارزیابی و مقایسه‌ی میزان دانش، نگرش و عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر اصفهان

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 228-236

10.22122/jims.v37i519.11266

غلامرضا خیرآبادی؛ محمدجواد طراحی؛ مجتبی نیک‌افکار؛ نیما عریضی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


ارتقای صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق طراحی و اجرای آموزش بین حرفه‌ای

دوره 36، شماره 496، مهر و آبان 1397، صفحه 1106-1115

10.22122/jims.v36i496.10574

مجید خزاعی؛ حسین کریمی مونقی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان


استیگمای (انگ) افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396، صفحه 488-495

غلامرضا خیرآبادی؛ میترا نکویی شهرکی؛ محمدرضا مراثی