نویسنده = سید غفور موسوی
ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 744-751

مجید قاسمی؛ خدایار گلابچی؛ سید علی موسوی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ وحید شایگان‌نژاد


افزودن توپیرامات به درمان اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 40-32

سید غفور موسوی؛ شراره گلچین؛ حمید افشار؛ حمیدرضا روح افزا