اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 9341
تعداد پذیرش 2713
تعداد عدم پذیرش 5077
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4397

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 153
تعداد مقالات 442
تعداد مشاهده مقاله 905859
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 493655
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1884 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2766 روز
درصد پذیرش 29 %