اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 8635
تعداد پذیرش 2521
تعداد عدم پذیرش 4684
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4117

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 82834
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40518
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 2016 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2378 روز
درصد پذیرش 29 %