اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 9215
تعداد پذیرش 2677
تعداد عدم پذیرش 5021
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4364

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 141
تعداد مقالات 409
تعداد مشاهده مقاله 381430
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 161659
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1907 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2888 روز
درصد پذیرش 29 %