تماس با ما

کلیه امور مربوط به پذیرش مقالات منحصراً از طریق وب‌سایت مجله انجام می پذیرد.

جهت ارتباط با دفتر مجله صرفاً از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید.

 

Email: jims@med.mui.ac.ir

تلفاکس: 36694737-031

نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی


CAPTCHA Image