نویسنده = منصور کریمی فر
مقایسه سطح سرمی روی درمبتلایان به بیماری بهجت و گروه شاهد

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 217-222

کمال اصالت منش؛ احمد رضا جمشیدی؛ فرهاد شهرام؛ فریدون دواچی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره موحدی؛ منصور کریمی فر


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی فر؛ پیمان متقی؛ زهرا سید بنکدار؛ هادی کریم زاده‌؛ پروین رجبی