نویسنده = مریم صاحباری
نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 408-415

سپیده حجازی؛ کامیلا هاشم‌زاده؛ مریم صاحباری


تعیین رابطه‌ی سطح سرمی sFAS/Apo-1(CD95) با درگیری فعال اعضای حیاتی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 698-709

مریم صاحباری؛ محمد رضا هاتف فرد؛ زهرا رضائی یزدی؛ محمود محمودی؛ مسعود ثقفی؛ مهناز عباسی


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اوّلیه به دنبال گاماپاتی تک دودمانی با اهمیت نامشخص (MGUS)

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 418-425

حسن وثوقی نیا؛ مریم صاحباری؛ معصومه سالاری؛ افسون فضلی نژاد