نویسنده = مهران مدرس صادقی
شناسایی جهش IVSII-I ژن بتا گلوبین در ناقلین تالاسمی Minor با استفاده از روش High-Resolution Melting (HRM)

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2179-2186

فاطمه آخوندی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ منصور صالحی؛ پروانه نیک‌پور


اساس ژنتیک سندرم متابولیک

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 355-367

هاجر میران‌زاده مهابادی؛ سیده غزاله فاطمی؛ پروانه نیک‌پور؛ مجتبی عمادی بایگی؛ رویا کلیشادی


ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 171-182

ناهید حیدری هفشجانی؛ شمسی نادری؛ رسول صالحی؛ پروانه نیک‌پور؛ مهران مدرس صادقی؛ زهرا حجازی؛ حسین خان‌احمد


ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌های مختلف استخراج RNA از بافت‌های منجمد انسانی

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 327-335

فائزه محمدهاشم؛ پروانه نیک پور؛ مجتبی عمادی بایگی