نویسنده = بتول هاشمی بنی
اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با فرکانس 900 مگاهرتز بر روی بقا و تکثیر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان در محیط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 410، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1475-1480

بتول هاشمی بنی؛ علیرضا مرادی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ مریم علی‌اکبری


بهبود بیان پروتئین اینترفرون بتای انسانی در سیستم بیان‌گذرای سلول‌های CHO DG44 با ایجاد یک تغییر در اولویت کدونی توالی ناپایدار کننده‌ی انتهای ژن اینترفرون بتا (CRID)

دوره 30، شماره 182، فروردین و اردیبهشت 1391

زهرا بزی؛ حسن کربکندی؛ بتول هاشمی بنی؛ زهره حجتی؛ امین مرادی حسن‌آباد؛ محمدرضا مراثی


بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2552-2561

معصومه معصومی کریمی؛ مینو ادیب؛ بتول هاشمی بنی؛ راضیه علی پور؛ اکبر حسن‌زاده


مقایسه‌ی ویژگی‌های سلول‌های استئوبلاست انسانی در دو روش کشت تک لایه‌ای و کشت سه بعدی هیدروکسی آپاتیت- تری‌کلسیم فسفات

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1348-1358

بتول هاشمی بنی؛ فرشته علی اکبری؛ فرزانه صادقی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ حسین صادقی؛ حمید بهرامیان


بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فرزانه صادقی؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فاطمه نادعلی؛ حمید شفیع زاده


دستیابی به کشت سه بعدی سلول‌های استئوبلاست مشتق از کالواریای انسانی در ایران

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 777-787

عباسعلی ربیعی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ مهرآفرین فشارکی؛ معصومه سنایی؛ بهرام امین منصور؛ بتول هاشمی بنی