نویسنده = سلیمان خیری
ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز

دوره 39، شماره 652، بهمن و اسفند 1400، صفحه 934-943

10.22122/jims.v39i652.14356

نیلای رضایی توابع؛ سلیمان خیری؛ معصومه موسوی؛ عبداله محمدیان هفشجانی


مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز

دوره 33، شماره 331، خرداد و تیر 1394، صفحه 563-573

روح اله نریمانی؛ محدثه پورپونه؛ سعید مردانی؛ سلیمان خیری؛ حمید نصری


بررسی اختلال عملکرد جنسی و ارتباط آن با سطح پرولاکتین سرم، کفایت دیالیز و برخی از آزمایش‌های بیماران تحت همودیالیز

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 298-307

علی مؤمنی؛ فرامرز محمدعلی بیگی؛ زهرا دهقانی؛ سلیمان خیری


مقایسه‌ی دو روش واکسیناسیون هپاتیت B و پیگیری 20 ماهه در بیماران همودیالیزی

دوره 30، شماره 192، مرداد و شهریور 1391

علی مومنی؛ سلیمان خیری؛ زهرا خدیوی


بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

علی مومنی؛ شهرزاد شهیدی؛ شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ سلیمان خیری