نویسنده = فرزانه تقیان
مقایسه‌ی اثر تمرین مقاومتی و رایحه‌ی اسطوخودوس بر عملکرد نعوظ مردان در حال ترک با متادون

دوره 35، شماره 458، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1755-1761

10.22122/jims.v35i458.8921

احمدرضا کیانی سلمی؛ رخساره بادامی؛ فرزانه تقیان


تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن و سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان چاق

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1037-1045

فرزانه تقیان؛ مهدی کارگرفرد؛ رویا کلیشادی