نویسنده = حسین ربانی
استخراج و شناسایی میلوماسل در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان

دوره 32، شماره 310، آذر و دی 1393، صفحه 1976-1984

زهرا سعیدی‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی؛ امید صراف‌زاده


تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1659-1667

محمدرضا مؤمن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی


استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول‌‌های سفید خون در تصاویر لام محیطی

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2797-2805

رامین سلطان زاده؛ حسین ربانی؛ اردشیر طالبی


نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3240-3250

فرهاد رحیمی؛ حسین ربانی؛ سعید کرمانی