نویسنده = پروانه شکرانی
تعیین مدل محاسباتی تابش Skyshine به روش شبیه‌سازی Monte Carlo برای پیش‌بینی دز در نواحی مجاور مراکز پرتو‌درمانی

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-550

مینا ملک‌پور؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری


بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 400-409

مریم خرمی‌زاده؛ سید علی حسین صابری؛ پروانه شکرانی؛ محمد جواد طهماسبی بیرگانی؛ سید حسین حجازی؛ علی رضا عموحیدری


بررسی تأثیر مشخصات فیزیکی ایمپلانت‌های ستون مهره‌ای بر توزیع دوز نخاع

دوره 31، شماره 262، آذر و دی 1392، صفحه 1919-1931

مرجان علی‌نژاد؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم عطارد