نویسنده = سلمان جعفری
تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون‌های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه‌های CT Scan 64 قطعه‌ای

دوره 34، شماره 398، مهر و آبان 1395، صفحه 1060-1065

محمدباقر توکلی؛ ریحانه فرجی؛ امیر سجادیه؛ سلمان جعفری


بررسی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روی رده‌ی سلول سرطانی MCF-7

دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2137-2142

داریوش شهبازی؛ محمدحسین عسگریان؛ سعید ستایشی؛ سلمان جعفری


بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1703-1712

محمدباقر توکلی؛ کیوان جباری؛ سلمان جعفری؛ سید محمد ‌هاشمی؛ مجتبی اکبری